יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מימין לשמאל- הרב בקשי דורון. הרב ישראל לאו שליט״א. הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, הרב שלום "רבי שלום משאש זצ"ל" משאש. קרדיט תמונה: פייסבוק

) התמנה לאב בית-דין, ובשנת תש"ך 1955 בשנת תשט"ו ( ) נפטר רבי חיים, ורבי שלום נבחר למלא את מקומו 1960 ( כרב ראשי וכראש אבות בתי-הדין בעיר. בשנת תשל"ב ) נפטר הרב הגדול רבי מיכאל יששכר אֶנְקָוָוא זצ"ל 1972 ( הרב הראשי ליהדות מרוקו, ורבי שלום התמנה למלא גם .) -1978 משרה זו בפועל (עד עלייתו ארצה בשנת תשל"ח משרות ציבוריות אלו מילאו את ימיו ולילותיו ולמרות עומס העשייה, רבי שלום לא ויתר לרגע על קביעת עתים לתורה, וקבע שיעור בהלכה מדי ערב יחד עם חבריו לבית-הדין. העניק לו תליון ותעודה לסמל שגם 2 מלך מרוקו חסן ה משפט שישפוט גויים יהיה מקובל במערכת השיפוט של המלוכה והממשלה. אף בעיני הגויים היה אהוב ומקובל, ההערכה הגדולה הגיעה עד שבמשך הימים המלך נהיה לידידו האישי. לפחות פעמיים בשנה היה רבי שלום מוזמן לבא לברך את המלך בטקס מלכותי ומפואר ורבי שלום היה מברך למלך בשפע של ברכות ואיחולים. הערבים במרוקו התייחסו לדמותו המלכותית בהדרת כבוד, וגלי הערצה אפפו אותם כשראו את מלכם מבקש את ברכת הרב היהודי. במשך הזמן המלך הפך לידידו האישי, ולפחות פעמיים בשנה היה הרב מ ְּשָא ׁש מוזמן לבא לברך את המלך בטקס מלכותי ומפואר, כשהמלך מאזין לכל מילה ביראת כבוד, תוך שהוא עומד כפוף כל זמן הברכה. המלך העניק לו תליון ותעודה, המעניק לו מעמד של שופט במערכת המשפט של מרוקו, לא רק ליהודים אלא גם לגויים, והעניק לו סמכויות נרחבות נוספות, בכל הנוגע לביסוס מערכת הכשרות ועוד.

דובב שפתי ישנים ויכוח בהלכה שהיה בין חכמי העיר בדין עשרה שהתחילו להתפלל ביחד ויצאו חלקם באמצע, האם יכולים לומר קדיש תתקבל? רבי שלום שנכח בוויכוח על אף גילו הצעיר, הלך הביתה למד הסוגיה וכתב פסק בנושא. לאחר מספר ימים שוב התעורר הוויכוח כאשר הוא צופה מהצד ומחייך. רבי יהושע ּבִירְדּוּגֹו, הבין מחיוכו שגם לרבי שלום יש מה לומר בסוגיה. לבקשת רבי יהושע אמר מה שהסיק מעיונו והוסיף שכתב תשובה בנושא. רבי יהושע ביקש לעיין במה שכתב ורבי שלום רץ הביתה והביא לו. רבי יהושע קיבל את הדפים ואמר: "לכשאתפנה אעיין בהם". לאחר מספר ימים חזר רבי שלום וביקש מרבי יהושע את הדפים. רבי יהושע אמר לו שהוא שם אותם בתוך אחד הספרים שהיה לפניו. רבי שלום חיפש הרבה בספרים שבספרייתו של רבי יהושע ולא מצא. הצטער צער רב על אובדן ביכורי הגות רוחו. לאחר שנרגע נשא קל וחומר בעצמו, אם פסק קטן שצעיר כמוהו כתב, שבין לילה היה ובין לילה אבד, גרם לו צער כל כך, מי יכול לחוש את גודל כאבם וצערם של רבותינו, על שעמל רוחם בתורה היה לריק, ועשרות רבות של יצירות רבי-היקף ואיכות שכתבו רבותינו חכמי-מרוקו, בהן השקיעו כל הגות רוחם, מתוך עוני וקושי השיעבוד, הולכים ואובדים בצוק העתים ופגעי טבע, טחב ועש. הוא הירבה לתאר בתיאור עז ומליצי, גודל האבדה והמיית צערם של המאבדים.

מודעותו לכתבי יד, וזיקתו ליהדות מרוקו, מכאן צץ במוחו הרעיון להקים אגודת "דובב שפתי ישנים" שתפקידה יהיה

8

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software