יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

כל הזכויות שמורות ©

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

94222 ירושלים 42 רח' יפו 02:6251221 : פקס 6257377- 02 טל': maroco26@netvision.net.il

www.fede-maroc.com פייסבוק וביוטיוב חפשו אותנו גם ב:

64

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software