יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

בקריית עקרון נשיא הפדרציה-סם בן שטרית נושא דברים 2 הרב שלום משאש זצ״ל (יושב שלישי מימין) בטקס קריאת שדרה ע״ש המלך חסן

מאת: שאול טנג'י* הרב שלום בר ר' מימון מ ְּשָא ׁש chaoult1@gmail.com 052-2492202

רבי שלום משאש רבה של יהדות מרוקו, נחשב לאחד מפוסקי ההלכה החשובים שהוציאה מקירבה יהדות מרוקו במאה העשרים. הוא זכה לתארים כ'פוסק הדור', 'גדול הדור', 'מרן' וכו'... וזאת, בפרט בקרב יוצאי מרוקו, להם שימש מקור לגאווה. במרוקו הוא כיהן כרבה הראשי של קָזָּבְלָנְקָה, ואחר מכן כרבה הראשי של שנה כרב הראשי של 25 מרוקו. מאוחר יותר כיהן בארץ במשך ירושלים. רבי שלום חיבר ספרים רבים בהלכה ובאגדה, המשמשים בסיס לפסיקותיהם של רבנים צעירים בני דורנו.

) בעיר 1909 רב מְׁשָאׁש נולד ב-כ"ב בשבט תרס"ט ( ה ) שבמרוקו, אחת ממרכזי התורה שם. MEKNES מֶקְנָס ( אביו הינו הרב מימון מְׁשָאׁש בעל "אוצרות שמים". הוא נקרא על שם סבו הרב שלום מ ְׁשָא ׁש שהיה רב ודיין בעיר מֶקְנָס בעל שו"ת "דברי שלום". מצאצאי הרב רפאל ּבִירְדּוּגֹו, שהיה מגדולי הרבנים בדורות האחרונים. זיקתו של

הרב מְׁשָאׁש אליו התבטאה בהוצאת כתבי היד של ספרו "שרביט הזהב". הרב יוסף מ ְׁשָא ׁש-רבה של העיר חיפה הוא בן דודו של אביו. מילדותו הבחינו שהרב שלום משאש נוצר לגדולות. מלבד כישרונותיו הפלאיים, אף רגע מזמנו לא הלך לאיבוד. בגיל החל בחזנות במקום אביו. סמוך לגיל ארבע-עשרה נכנס 13

*שאול טנג'י' - מדריך טיולים, בלשן ומחבר "אינציקלופדיה זוטא לצדיקי מרוקו וחכמיה" בשבעה כרכים

6

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software