יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

העולים מצרפת בפעילות של עיריית אשדוד באתר הנצחה "רוגלית" בטקס יום השואה

פרקי סיכום מעבודת המחקר*: תפישת ההשתלבות בקרב עולים מצרפת, תושבי אשדוד

17081962@ walla . co . il

מאת : פנינה בן דוד**

בחרנו להביא פרק סיום עבודת המחקר שערכה ידידתנו פנינה בן דוד, אשר הנושא הנחקר קרוב לליבה, כעולה ממרוקו בצעירותה לאשדוד, ושפת אמה ותרבותה היא צרפתית. בנוסף, העיסוק בנושא מבחינתה הינו יומיומי כיוון שהיא עוסקת כמנהלת קשרי קהילה לקליטת עולי צרפת באשדוד. פנינה השלימה בהצלחה את תהליך ההשתלבות שלה בישראל, תוך שמירה על זהותה התרבותית והערכית. (המערכת)

להשתלבותם. תוך כדי הריאיונות, עלו חסמים נוספים כגון תפקיד מוסדות הקהילה, שאלת הסטיגמה שישראלים מטילים על עולים מצרפת ועוד. להלן הגורמים: זהות ושייכות כלל המשתתפים במחקר הביעו באופנים שונים, קשיים רגשיים בהתמודדות עם שאלת זהותם. מצד אחד, חלקם הגדירו עצמם כיהודים ישראלים באופן חיובי, "גאים להיות ישראלים", הביעו בטחון, שביעות רצון, תחושה של "מרגיש

דיון ומסקנות בעבודה זו בחרתי לעסוק באינטגרציה של עולים מצרפת, . באמצעות 2006-2016 שהתיישבו באשדוד בין השנים עולים, 30 ראיונות מובנים וחצי מובנים שקיימתי עם ביקשתי לבדוק כיצד הם תופשים את השתלבותם בחברה הישראלית. זיהיתי מספר גורמים המשמשים כחסמים או כמקדמי אינטגרציה כדיור, תעסוקה וכלכלה, חינוך, היחס לדת, תפיסת זהות, בריאות ושפה. בראיונות ביקשתי להבין את המשמעות שהעולים נותנים לפרמטרים אלו ביחס

* עבודת המחקר בוצעה בהדרכתן ובהנחייתן של פרופסור סילביה אדלר ופרופסור גליה ינושבסקי - המחלקה לתרבות צרפת- אוניברסיטת בר אילן. , בויצ"ו כאחראית על סניפים ויישובים באזור אשדוד, פעלה להקמת מועדונים לנשים 24 ** פנינה בן דוד עזרן-עוסקת בפעילות התנדבותית מגיל חד הוריות ולנערות במצוקה. בעיריית אשדוד עסקה כמנהלת קשרי קהילה לקליטת עולים דוברי צרפתית

58

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software