יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

יצא בן שטרית בחשאי כחלק מקבוצת תיירים 1983 ב למרוקו. כאשר הגיע הקבוצה לטנג'יר התנתק מקבוצתו ופנה לנשיא הקהילה היהודית במקום – אברהם אזנקוט. אזנקוט טען כי אינו יודע היכן קבורות הגופות והפנה אותו לזקן הקהילה, רבי בנימין, אך גם זאת ללא הועיל. בהמשך חיפושיו, ניכר כי איש אינו זוכר היכן נמצאים הקברים, וכי קיים חשש בנוגע להזדהות עם הציונים. בהמשך, הגיע בן שטרית לטטואן, שם נפגש עם ראש הקהילה והבין מצד יהודי הקהילה כי הם אלו אשר נקראו לקבור בעבר את הגופות באל-חוסימה. כאשר הציע ללכת לבקר את קברי הגופות, נתקל בהתנגדות מצד היהודים במקום, בטענה כי מדובר בשטח צבאי ויש צורך באישור וכי כניסה ללא אישור עלולה לסבך את כלל אנשי הקהילה. על כן, פנה בן שטרית למפקד משטרת טטואן, קפיטן בלע'אזי, לצורך קבלת האישור. הקפיטן הבהיר בפני בן שטרית כי על מנת לקבל אישור עליו להגיש בקשה מיוחדת וכי הדבר יצטרך לעבור אישור גורמים רבים עד למלך מרוקו, וכן הזהיר את בן שטרית מפני הגעה ללא אישור. למרות האזהרות, הצליח סם להגיע לקברים ולקרוא קדיש על החללים. לאחר שמצא את הקברים, התיעץ עם ראשי הקהילה היהודית במרוקו על אודות אופן קידום המבצע. לאחר התייעצות עם דוד עמאר, המליץ עמאר שיביא בן שטרית פנייה משמעון פרס למלך, היות ולדברי עמאר המלך העריץ את פרס. על כן, עם חזרתו לישראל פנה בן שטרית לפרס באופן מידי, והאחרון הסכים לשתף פעולה.

פעמים, כאשר 40 לדברי בן שטרית, ביקר במרוקו במשך כ כלל הביקורים תואמו למול המוסד וממשלת ישראל. בן שטרית קיבל את תמיכתם של ראשי הממשלה שמעון פרס ויצחק רבין, ואף נשלח עם אגרות אישיות ששלח פרס למלך חסן השני בדבר בקשתו להשבת הגופות. כאשר נפגש סם עם המלך בתחילה המלך הביע הסכמתו אך הוסיף כי: "צריך למצוא את הזמן המתאים". הזמן המתאים לא הגיע בשל אירועים רבים בסכסוך הישראלי-ערבי, אשר הובילו לחשש בארמון כי מתן האפשרות לישראל להשבת הגופות תוביל להתנגדות בקרב מדינות ערב. , טען בן שטרית בפני 39 כאשר הגיע למרוקו בביקור ה איש שיחו, הגנרל עבדאל-חכ קדרי, כי אם בפעם זו יצא בידיים ריקות הוא יבקש התפטרותו מהמבצע. עוד הוסיף כי התפטרותו תעורר זעם בקרב המשפחות השכולות, אשר יפעילו לחץ על גורמים בין-לאומיים בדבר השבת גופות החללים והדבר עלול להוביל לתגובות זעם כנגד מרוקו אף מצד אותם גורמים. הגנרל ביקש מסם מספר שעות לטיפול בנושא, ואכן ביום למחרת נקרא בן שטרית למלך מרוקו. המלך נענה לבקשתו של יצחק רבין שהיה אז ראש ממשלת ישראל, אך בשני תנאים: כלל ההוצאות הקשורות בדבר משלחת הגופות יהיו על חשבונו הפרטי של המלך, ובן שטרית ינהל בעצמו את ההסברה בעולם בדבר השבת הגופות על מנת שלא לעורר את זעמם של מנהיגי ארצות ערב. עוד הוסיף חסן כי הסכמתו היא כמחווה למאות אלפי ילדיו (- הכינוי שנתן המלך ליהודי מרוקו) ולאיש השלום גופות החללים 22 יצחק רבין. בסופו של דבר, הועלו כלל .1992 בדצמבר 14 לישראל ונקברו בהר הרצל ב מעבר לביקוריו של סם בן שטרית למרוקו במסגרת מבצע "איילת השחר", ביקר עוד מספר פעמים במרוקו במסגרת שליחויות שונות בשל קשריו עם ארמון המלוכה המרוקאי. לדבריו על מהות מרבית הביקורים לא יכול להרחיב, אך הזכיר כי בעיקר היו ביקוריו מטעם יהודים במצוקה אשר חיו

56

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software