יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו מרימה קולה להקהיית הקיטוב בעם ולאחדות בתוכנו ימים עצובים אלה, ימים של פילוג ופלגנות, אנו קוראים בקול ניחר לכל בני הפלוגתה הפוליטית ב בעם, להעמיד בראש מעייניהם את המדינה, ישראל, שהקמנו בעמל, יזע ודם רב. אנו יוצאי מרוקו, שרבניה וחכמיה פסקו לפי בית הלל, "קירבו רחוקים למצוות אהבת האדם ואהבת הארץ" ולמנוע קרעים בעם. לחברי ולי, הייתה הזכות להנחיל לעם ישראל שורה של מפעלים שתמציתם קירוב הלבבות ואהבת איש את רעהו. להלן אחדים מהם: עוד בהפגנות של הפנתרים השחורים, ניסחנו את "האמנה לאחדות העם", הפותחת במילים: עם . ישראל הוא עם אחד. נעשה לשמירת אחדותו ושלימותו. על האמנה חתמו כל ראשי המדינה ונבחרי עם ובראשם מנחם בגין ז"ל, שכיהן כראש ממשלת ישראל, הרב שלמה גורן-רב ראשי לישראל, מרן עובדיה יוסף-הרב הראשי הספרדי, וכן ראשי המפלגות החרדיות ונציגי תפוצות ישראל. עיצבנו והפקנו "ספר הזהב לאחדות העם". הענקנו תעודות הרשמה-שמיות (בהטבעת זהב) שבהן . מובאת "האמנה לאחדות העם" כשבשוליה שמותיהם וחתימותיהם של שנים עשר החותמים, שבטי ישראל. 12 ראשי המדינה, רבנים ראשיים ומנהיגים חרדיים-כמניין נתנו מימד לאומי ל"ליל המימונה-תרבחו ותסעדו". בלילה זה נפתחים יותר ממאה אלף בתים של . מיליון איש ואישה 2 יוצאי צפון אפריקה, שמארחים כל דיכפין וללא הזמנה מוקדמת. עפ"י הערכתנו כ- מסובים סביב שולחן התקרובת המסורתית, שרים ומזמרים יחד ובעיקר מעמיקים את ההיכרות בעם. בשם מיזמים לאומיים אלה ואחרים, ובשם פועלינו במשך יותר מחמישה עשורים, אנו מפנים קריאה נמרצת, לכל הפלגים בעם, לעצור רגע, לחשב מסלול, להדוף שנאת חינם ויאמר: "כי לכל העם בשגגה" כנאמר בתפילת יום הכיפורים. אנו שחונכנו במרוקו, שבכל פעם שעינינו נתקלות בשם ירושלים, היינו מנשקים את השם באדיקות רבה. נסיים בברכה: יהא שלום בחילך ושלווה בארמנותיך. אמן!

ראשי הפדרציה העולמית וראשי וועד העדה הדרוזית ונכבדים בחתימה על האמנה לאחדות וידידות )2016 במעמד ח״כ אבי דיכטר (

5

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software