יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

אתר אינטרנט של הפדרציה העולמית www.fede-maroc.com חדשות המדיה על פי תגובות שקיבלנו, החומר הרב והמקצועי המתפרסם באמצעי המדיה העומדים לרשותנו, משמש לתיעוד תרבות יהדות מרוקו בספרים, סרטים ובמחקרים רבים.

תר האינטרנט של א הפדרציה העולמית, הינו חלון הראווה לפעילות סניפי הפדרציה בישראל ובתפוצות ובמה לדיאלוג מתמיד עם כלל הציבור.

פגישה עם עם נשיא יהדות מרוקו שלמה "סרז" ברדוגו הנחשב למקורב למלך ובמשך שנים שימש כשר בממשלה

מה ששמעתי מפי הורי הוא נכון לאמיתה ואף מעבר לכך, מחבר אותי יותר לעם המרוקאי ובעיקר מחזק אצלי את הזהות היהודית לצד המורשת המרוקאית שממנה הגיעו אבותיי. סיור מיוחד זה גרם לי להתחבר יותר לזהות ושמתי לי למטרה להנחיל מורשת זו למשפחתי העניפה ולציבור הרחב במסגרת תפקידי הציבורי כחבר הועד המנהל של הפדרציה העולמית ליהדות מרוקו. מלא התרגשות ומרץ חזרתי ממרוקו המחבקת אל ארץ הולדתי, מדינת ישראל שבזכותה אני חי ומגדל משפחה לתפארת. מסורת העבר שזורה בחיים האמיתיים , החיים במדינת ישראל.

באתרנו, כחלק ממחויבותנו העמוקה לנושא, אנו משתדלים להנגיש עבור אלפי הגולשים הנכנסים לאתרנו בכל חודש, ידע רב ככל הניתן אודות חקר המורשת וההווי, המחזקת את תחושת השייכות לשורשנו ותרבותנו העשירה. כל גליונות כתב העת הדיגיטלי, כמו כל השנתונים שהפקנו, מופיעים באתר וניתן לצפות בהם ולהורידם. האתר מחולק לקטגוריות העוסקות בפעילות שוטפת ובקטגוריות העוסקות בחקר קטגוריות "יהדות מרוקו" המורשת. באתר המורכבות מתרומת מאמרים ו"מרוקו" של חברי הפדרציה ואוהדיה. קטגוריות אלו עשירות בתכנים המשמשים לעבודות שורשים ולעבודות מחקר. הן כוללות ידע היסטורי רב אודות יהדות מרוקו מפי היסטוריונים אשר חקרו את תרבות המג'רב, כולל טעימה אודות מקור שם המשפחה, כפרים וערים במרוקו והצעות למסלולי טיול מפי מדריכי טיולים מנוסים ועוד...

אנו מצדיעים לפעילינו חברינו ואוהדינו המסייעים בידינו. כולם יעמדו על הברכה!

46

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software