יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

באוכלוסיה הכללית במרוקו הינו נכון ואף מעבר לכך. יהודי מרוקו נחשבים במדינה כאנשים חזקים, חכמים, בעלי ממון ונהנים מתמיכה בלתי מסויגת מגורמי השלטון בכלל ומהמלך בפרט. תושבי הממלכה המרוקאית דאגו בכל מפגש ביננו להדגיש את המשפט, "ביתנו הוא ביתכם", תרגישו בבית , תמיד בסבר פנים חמות, בהערצה ובקבלת פנים השמורה לתושבי מרוקו בלבד. האבסורד מבחינתנו כקבוצה ומבחינתי באופן אישי, היא ההרגשה האישית כי במרוקו יותר שקט ובטוח לחיות מאשר בארץ, כך הרגשנו בכל מקום אליו הגענו בכל רחבי המדינה.

מפגש עם סטודנטים מרוקאים (מוסלמים) הלומדים בקזבלנקה תואר ביהדות ומקימים קשרים וביקורים עם סטודנטים בישראל

שימש כשדר(שליח דרבנן) של הקהילה 18 גדול במרוקו, בגיל בירושלים ונשלח למרוקו לגייס כספים עקב המצב הכלכלי דורות בירושלים) עקב גדולתו 10 הקשה (משפחה של אימי הרוחנית וגאונותו הקהילה במרוקו ביקשה מהקהילה בירושלים בקשה שהנער הצעיר ינהיג אותם וקיבלו את אישור הקהילה בירושלים.

גולת הכותרת מבחינתי הייתה להגיע לאחר אלפי קילומטרים של נסיעה לקברו של סבא רבא שלי הרב אברהם הכהן אשר קבור בטוילת אשר באזור בומלן דאדס בהרי האטלס במקום שכוח אל. לאחר כמה ימי חיפושים שבהם חברי לקבוצה סייעו ותמכו ובשילוב מדריך מקומי, הצלחתי להגיע באחד הימים לבית העלמין בעיר וללמוד מקרוב על סבא רבא שלי אשר היה מנהיגה של הקהילה ועד היום מאוד מקובל בקרב התושבים המקומיים ובקרב יהודי מרוקו. להגיע לבית העלמין, לקבל סקירה עליו מפי מקומי ששומר על קברו של סבר רבא שלי ולעמוד מול המצבה הגדולה זהו רגע מכונן בחיי הבוגרים, רגע של סגירת מעגל משפחתית

להיות מול הקבר, להבין כי הכל אמיתי ולראות את תושבי האזור מתנהגים ביראת כבוד בלתי מוסברת לרב המקובל.

בהזדמנות זו רוצה להודות לחברי הקבוצה אשר דחפו ועודדו אותי להגיע למפגש הערכי הזה בפעם הראשונה בחיי. לאחר כשבועיים במרוקו במגוון ערים, מפגשים ותרבות עניפה של יהודי מרוקו לצד תרבות המקומית מעיד כי סיור זה הינו אחד מרגעי השיא של חיי. החזרה למקורות ולהבין כי כל

ושלי באופן אישי ששמע אין ספור סיפורים מפי אימי על סבא שהיה רב

כתבה שנכתבה על המשלחת בעיתון במרוקו

עומד מול קבר של סבי ומסביר לחברי המשלחת על גדולתו

45

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software