יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

גן סאקר-ירושלים) 1988 המימונה מקרבת בין פלגים שמעון פרס ויצחק שמיר ביניהם סם בן שטרית (תשמ"ח -

קומיוניקט שנשלח לעיתונים להקהיית הקיטוב מאת: סם בן-שטרית

כתב העת הדיגיטלי "יהדות מרוקו: מורשת הגות ואמנות" ככלל אינו נוגע בנושאי פוליטיקה ו/או אקטואליה, אך המצב הקשה בו מסתמן קיטוב ופילוג בעם, דבר העלול ליצור קרעים שקשה יהא לאחותם בעתיד. ומכאן מוצאת לנכון הפדרציה לצאת בקריאה נרגשת לכל עם ישראל, שינהגו בכבוד הדדי גם ברשתות החברתיות וגם ברחוב, כדרך יהדות המזרח שנהגו כבית הלל - ולמצוא את המאחד, המחבר והמגשר ולא את המפלג והמפצל. ולכן מצאנו לנכון לשבץ קריאה זו של נשיא הפדרציה, אשר הופצה לכל אמצעי התקשורת, קריאה בשם ראשי ארגוני ועמותות יוצאי צפו"א, קריאה להרגעת (המערכת) הרוחות ויצירת דרך אשר תתאים לכולם, מתוך אחדות ואחווה.

4

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software