יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

זכורני בהיותי עול ימים התלוויתי לסבי ומאוחר יותר עם אבי במסעותיהם. במחיצתם חצינו מישור ענק בחבל דּוּכָאלָה בין בוסתנים עמוסי פרי ובמישור דגן אינסופי, כאשר אנו לנים אצל כפריים ולעתים בפאת השדה. כך התנהל אבי בשגרה עד עלייתנו ארצה. אבי פנה לכפריים שישלמו לו חלק מהשקעתו, הם סירבו בטענה שאין בידם מזומנים. מפאת קוצר הזמן נאלץ אבי לוותר וחזר בידיים ריקות. אבי התפנה לטיפול במשוכה האחרונה, מכירת דירתנו בת שישה חדרים על שתי קומותיה. גם כאן אבי נתקל בסירוב מוחלט, ובלית ברירה נותרה אפשרות אחת – השכרת הדירה לתקופה של שנה אחת בתשלום מראש, ולאחר שנה יעבור הבית לצמיתות לרשות השוכרים. נמצאו שני שוכרים, הראשון היה חברו של אבי מֻחמד זִ'ילָאלִי, אשר פרנק 600 שכר שני חדרים וחתם על שטר חודשי נקוב בסך .₪ 2.5 = דירהם מרוקאי 6 = ישן מתקופת השלטון הצרפתי כך היה עם השוכר השני בהתאם למספר החדרים. השטר , ימים מספר לפני עזיבתנו. 1963 נחתם בחודש מאי בעודנו נרגשים, נחתה עלינו בשורה מרה שטלטלה את הקהילה היהודית. שליחי העלייה הודיעו שקיבלו הודעה מישראל, שעריריים, זקנים, מוגבלים וחולים, עלייתם תידחה למועד אחר. הלם שרר בקהילה היהודית שלא ידעה

את נפשה. המשמעות עבורנו היא, שאמי שסבלה מקוצר ראייה לא תוכל להגשים את חלומה לעלות לארץ ישראל. דמעות נקוו בעינינו, השמחה נמהלה בעצב אצל המשפחות שיקיריהם יישארו לחסדיהם של הערבים. אבי ההמום פנה לשליחי העלייה ודיבר אל לבם בנוכחות נציגי ועד הקהילה היהודית באַז ֶּמּור. השליחים "הבטיחו" שהם ידאגו להעברת פסולי העלייה לקהילה היהודית בעיר הסמוכה אְלזַ'דִידָה עד עלייתם לישראל. פסולי העלייה מנו עשרים נפשות. עשרה מתוכם לא האמינו לשליחים, ועזבו את אַזֶּמּור, ונטמעו בקהילות אחרות במרוקו בתקווה שיתמזל מזלם ויזכו לעלות לארץ ישראל. להמחשת תופעת פסולי העלייה, שקיבלו את הכינוי "הנטושים", להלן ארבע ציטטות ממכתבו של שלמה זלמן שרגאי, ראש מחלקת העלייה אל ראש הממשלה ושר (כחודשיים לאחר 22.7.1963 הביטחון לוי אשכול מתאריך : "לא נכונות הידיעות 1 עזיבתנו את אַזֶּמּור). ציטטה מ"ס , 40% ששיעור המקרים הסוציאליים ממרוקו מגיע ל – : 2 ". ציטטה מ"ס 15% ל – 12% מסתבר שהשיעור נע בין "...אם אנו מוציאים את כל היהודים מעיירה, אי אפשר להשאיר את המקרים הסוציאליים, שאמנם מגיעים ל – : "גם 3 , ולהפריד בינם ובין המשפחות". ציטטה מ"ס 15% במקרים סוציאליים בודדים, שאין להם קשר עם המשפחות

33

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software