יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

ראש ועד הקהילה היהודית שאימת את השמועות הייתי באותה 11 אודות טביעת ספינת "אגוז". בן עת, התגוררתי אצל דודתי בעיר השכנה אְלזַ'דִידָה. כאשר הערפל אודות ספינת "אגוז" התפוגג, נוסעיה טבעו במצולות הים 44 התבהר לנו שכל מעפילים, אלחוטן הספינה ומכונאי ספרדי). 42 ( הניצולים היחידים היו קברניט הספינה ושני אנשי צוות שמילטו את נפשם בסירת הצלה. לאחר , והובאו 44 נספים מתוך 22 האסון נמשו מן הים לקבורה בבית העלמין היהודי באַלחּוסֵימָה בצפון . דאגה רבה נחתה על 12.1.1961 מרוקו בתאריך משפחתנו אודות דודתי מקַזַּבְלַנְקָה עם משפחתה בת תשע נפשות, היתה אמורה לעלות על ספינת , אך התמזל מזלם 13 "אגוז" בהפלגתה ה – . (אודות 12 ועלייתם הוקדמה, ועלו בהפלגה ה עליית משפחת אלביליה, פורסם בכתב עת דיגיטלי, גיליון , הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו). 41 – 35 , עמודים 7 האירוע השני כרוך במותו של מלך מרוקו. עוד בטרם שככה סערת טביעתה של ספינת "אגוז", הגיעה הידיעה המרה על מותו של מלך מרוקו מוחמד החמישי שהיה מלך נאור, אהוב ונערץ על כל תושבי מרוקו, יהודים וערבים כאחד. זכורני שמסע ההלוויה של המלך עבר ברחובה הראשי של העיר אְלזַ'דִידָה, סמוך ל"מְלָאח" (השכונה היהודית). נחשול אדם גדש את הרחוב הראשי שמנה אלפים רבים. הקהילה היהודית גילתה נוכחות מלאה במסע ההלוויה וחלקה כבוד אחרון למלך הנערץ. נשים יהודיות לבושות שחורים

(ויקיפדיה) 1957 מוחמד החמישי בביקור ממלכתי בארצות הברית, בשנת

הסתודדו בסמטאות המְלָאח, וקוננו בבכי קורע לב כשהן תופחות בידיהן על בית החזה ושורטות את פניהן עד זוב דם. האירוע השלישי , אשר נפוצה השמועה 1961 התרחש בראשית חודש מרץ בעיר אְלזַ'דִידָה על אסון שנמנע בעת ניסיון העלאת מעפילים על אוניה ליד העיר מֹוגָאדֹור – אֶסַווִירַה. בטרם נמחו הדמעות על האסון הנורא שפקד את מעפילי ספינת "אגוז", מקבלי ההחלטות ראו לנכון להתחיל בחיפוש אוניה חלופית שבקרבה אפשר יהיה להבריח יהודים. תוך זמן קצר חכר ה"מוסד" אוניית משא איטלקית שיכולה מעפילים. שמה המקורי של 200 הייתה להכיל כ – האוניה היה "אַלַדִינָה", ושם זה הוסב ל"קוקוס". על מנת להכשירה להובלת עולים, נעשו בה שינויים, הבולט שבהם

"מבצע יכין". מקור תמונות: שמואל שגב "מורשת יהדות מרוקו"

31

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software