יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מַל ְּכִי אֵל חַי אֲהֹוד ֶָך (מילים רבי דוד בוזגלו) 2 מַלְּכִי אֵל חַי אֲהֹודֶָך ּכִי נָתַת מֵהֹודְָך אֶת ּבִינְָך אֶת יְחִידְָך ּב ָּבָא חַאקִי אַבִיחְצֶירַא * 2 אִיש ּתָם יֹושֵב אָהֳלֹו ה ַּמַנְחִיל אֶת מְעִילֹו * אֶל יֹורְשָיו נֹשְֹאֵי דִיגְלֹו ּובָא לִבְנֹו לְיִצְחָק מַלְּכִי אֵל חַי אֲהֹודֶָך ּכִי נָתַת מֵהֹודְָך אֶת ּבִינְָך אֶת יְחִידְָך ּב ָּבָא חַאקִי אַבִיחְצֶירַא מַלְּכִי אֵל חַי אֲהֹודֶָך ּכִי נָתַת מֵהֹודְָך אֶת ּבִינְָך אֶת יְחִידְָך ּב ָּבָא חַאקִי אַבִיחְצֶירַא יָא רְּבי ּת ְׂשְמֶח פְּללִי ּדָאז' / יָא רְּבִי תְּכְמֶל ּבִל ְּמַאח ְּדָאז' / יָא רְּבִי סְעְדְנָא מָא יִעְווָאז' / זְכּות אְצ ַּדִיקִין לְעְזָ'אז' וַיַּשְקֶה מִּמַעְיָנֹו אֶת זַרְעֹו ּפְרִי בִטְנֹו אֲשֶר עָבַד רִי ּבֹונֹו אֱֹלהֵי אָבִיו יִצְחָק מַלְּכִי אֵל חַי אֲהֹודֶָך ּכִי נָתַת מֵהֹודְָך אֶת ּבִינְָך אֶת יְחִידְָך ּב ָּבָא חַאקִי אַבִיחְצֶירַא זְכִי רַמְלֶה ּב ְּמִקְח ְֵך ּכִי בָך יֵשֵֵב מְשִיח ְֵך אֲשֶר ּבִדְרָכָיו יַנְח ְֵך אֵּלֶה תֹולְדֹת יִצְחָק י ָּה מַמְלַכְת ֹו ּתַעֲמִיד וְש ֹושָל ְּת ֹו ּתַצְמִיד מֶלֶך ּבֶן מֶלֶך ּתָמִיד י ִּקָרֵא זֶרַע ּבְיִצְחָק 2 מַלְּכִי אֵל חַי אֲהֹודֶָך ּכִי נָתַת מֵהֹודְָך אֶת ּבִינְָך אֶת יְחִידְָך ּב ָּבָא חַאקִי אַבִיחְצֶירַא * 2 רַב מֹורֶה צֶדֶק ּושְמֹו נֹודָע ּבִישֻרּון ע ַּמֹו * ּודְבָש יִטְעַם ּבִינְאּומֹו ּכָל ה ַּׂשמֵע יִצְחַק

https://www.youtube.com/watch?v=3KVb4iBdiB0

רבי דוד בוזגלו-גדול פייטני ומשוררי יהדות מרוקו, חיבר מזמור "אהודך" על האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא הבבא לפטירתו הבבא חאקי זיע"א, התקבץ הרכב ייחודי, רב 50 חאקי זצ"ל - עוד בחייו. המזמור נגנז ולפני כשנתיים במלאת דורי ויוצא דופן של מיטב הפייטנים והזמרים בני הקהילה המרוקאית: ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, אמיל זריהן, קובי פרץ, קובי אפללו, מאור אדרי וישי סודרי, והפיקו קליף מרגש ומושקע, המביא הצצה לדמותו המופלאה והאצילית של הבבא חאקי בתמונות וסרטוני ארכיון נדירים ניצחו הפייטנים ליאור אלמליח ומיכאל פרץ מהפרוייקט ׳פיוט ישראלי׳ ובהתגייסות של כל בני משפחת אבוחצירא בניו ובנותיו, נכדיו ונכדותיו של הבבא חאקי זצוק"ל.

15

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software