הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

גיליון 12

דבר העורכת כתב העת הדיגיטלי יהדות מרוקו: מורשת, הגות ואמנות

"פסימי רואה קושי בכל הזדמנות, אופטימי רואה הזדמנות בכל קושי" (ווינסטון צ'רצ'יל)

העולם משתנה ומזדעזע לנגד עינינו... מגפת הקורונה גרמה, בין ייתר ה'מכות', לשינויים חדים בצריכה - צמצום הוצאות למינימום הנדרש... המינימום הנדרש עבורנו היום הינו לוקסוס שדור יוצאי המעברות אפילו לא יכלו לחלום על עשירית ממנו... עם זאת, אי אפשר להתעלם - מהעוצמות שלהם-עד היום! למרות החוסר ואולי יש לומר בזכותו - (כדברי ו. צ'רצ'יל למעלה) הם ראו את ההזדמנות שבקושי... ומה אנו רואים? האם אנו פסימים או אופטימים? האם אנו רואים את ההזדמנות שבקושי - או את הקושי שבהזדמנות? איך ימצא אותנו "היום שאחרי"? - תלוי בצורת הראיה שלנו היום! היום יותר מתמיד, מתוך הזעזוע שכולנו עוברים בעקבות המגפה, עלינו עוצמה מהי. לשאת עיניים לדור הצנע וליוצאי המעברות וללמוד מהם- : )37- (גליון זה עמ' וכמו שבני אשר אומר בימים אלה של אבטלה וצמצום משאבים , עלינו לדעת שנוכל להתגבר " על הכל. עלינו להסתכל לעולים ולקולטים של אז בעיניים, לזכור את חזונם ואת דרכי ההתמודדות שלהם עם אבטלה ומחסור—ולפעול בהתאם לימינו אלה."

12 גליון מס' 2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' עריכה גרפיקה ועיצוב אליזבט בראל

יבואו על התודה והברכה תורמי המאמרים, המשתמשים בבמה זו ומסייעים בידינו במשימת הקודש.

בתקווה ותפילה לבשורות טובות בקרוב אליזבט בראל-עורכת

כל הזכויות שמורות למפרסמי המאמרים ולפדרציה העולמית © הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו 94222 ירושלים 42 רח' יפו 02:6251221 : פקס 02-6257377 :' טל maroco 26@ netvision . net . il www.fede-maroc.com פייסבוק וביוטיוב חפשו אותנו גם ב:

באם הנכם עוסקים בנושאים הקשורים ליהדות מרוקו, אנו מזמינים אתכם לתרום כתבות בליווי תמונות, לעורכת fedemaroc 26@ gmail . com אליזבט בראל, לכתובת : בצירוף פרטיכם.

הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו אינה אחראית על וודאות התכנים, נכונותם מוטלת על המחברים.

2

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מעגל החיים 28-33

הגות

4-9

שנה שנה וסימנה: חלק ד' 2020-2016 שנים מאת סם בן-שטרית (כולל תגובות) קורונה - הכצעקתה? מאת סם בן-שטרית שיר שהולחן לפדרציה העולמית מאת ד"ר יצחק אוחיון

בחזרה למרוקו - חלק ב' מאת יעקב (אבויה) אלפסי מספרי המעשיות: לה״ ָּ תוּ לו ְ ס ֶ א כ ָ ן מ ִ א זי ָ ת ֶ "ח (אין יופי שאין בו פגם) מעשיות שעברו מאב לבן מהספר "תפוח ההריון" - סיפורי עם מפי יהודי מרוקו מאת יששכר בן עמי ז"ל נדלה ברשת- אתר "המעברות-מעקירה לתקומה", דברים מעניינים שמצאנו ברשת האינטרנט גם לנו מגיע-הקמת מוזיאון מעברות ראיון עם בני אשר מזקנים אתבונן ממרות ופתגמים שכדאי להכיר

34-35

10-13 26

36-37

דיוקן 14-15

38-42

הלן קאזס בן-עטר גיבורת ההצלה מקזבלנקה מאת אריה ברנע מבט על פועלינו בעבר והצפי לעתיד (מאמר דיוקן אודות הפדרציה-כולל תגובות) מאת אליזבט בראל

51

16-26

נופים ואתרים 44-47

שונות 27 43 51

'יר-מרוקו הספרדית ִ ג ְ נ ָ ט ְ ואן ו ָ ו ְ ט ֶ ט חלק ב'- טנג'יר מאת שאול טנג'י קצת על מרוקו מאת דוד אנקווה

סרטים אודות יהדות מרוקו מפעלי הפדרציה העולמית חדשות המדיה של הפדרציה

48-50

חקר 52-55

יהדות מרוקו המתח בין גלות לגאולה מאת הרצל ובלפור חקק המוסיקה במרוקו-חלק ג מאת אלברט מרציאנו

56-59

3

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

)2010 (בניני האומה ירושלים בחגיגות עשור לפדרציה חברי ההנהלה מעניקים לסם בן-שטרית-נשיא הפדרציה אלבום מכתבי הוקרה 2020-2016 - ' חלק ד

מאת: סם בן-שטרית כל הזכויות שמורות למחבר © שנה שנה וסימנה

בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי, ככותרת לכלל אירועי השנה והמפעלים : כל שנה וסימנה, שבו עומדים כלל האירועים-לרבות חגיגות המימונה ו“יום של כתב עת זה הצגנו את 8-11 עיון״ עם אנשי רוח. בגליונות

הסימנים של השנים , בליווי 2001-2015 תמונות מהאירועים שהתקיימו באותם השנים, דיסקים והזמנות שהופקו... בגליון זה הסימנים 2020-2016 של השנים

. באמצע: פסל ברונזה של הרמב״ם, מתנת 1986 מימין: שמעון פרס, סם בן-שטרית ויצחק שמיר מעל הבמה בגן-סאקר-מימונה עיריית טבריה לפדרציה.

4

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

השם “ציון״ הוא רב-פנים, רב-משמעות וכל כולו כיסופי דורות. המילונאי אבן שושן מגדיר את “ציון״ הגדרה משולשת: היא ירושלים והיא ארץ ישראל ועם ישראל״. בניגוד גמור לחלק מהמנהיגים היהודיים באירופה שהתנגדו נמרצות להרצל ולרעיונותיו, וכן החוגים החרדיים, בעבר ובימינו כיום, שהם אנטי ציוניים, הרי שיהודי מרוקו וחכמיה ראו בתאודור הרצל גואל ומושיע. ציונות לגביהם היא לא רק “אתחלתה דגאולה״, אלא, היא, הגאולה בהתגשמותה. כאות הערכה, רבים מהקהילה קראו לבניהם בשם הרצל! במאמרו המצוין של מאיר קנפו, יו״ר ארגון פעילי המחתרת, ההגנה והעלייה החשאית בצפון-אפריקה; “התנועה ״, הוא כותב: “על כן, לא ייפלא בהישמע קול השופר, שבישר על חידוש הקוממיות 1964-1900 הציונית במרוקו היהודית בא״י, טולטלו יהודי מרוקו ברוח עזה. הם נטלו את מקל הנדודים בידיהם ושבו לציון-ירושלים, העיר שאליה נשאו עיניהם בתחינה במשך אלפי שנים. עליית יהודי מרוקו הייתה כולה להט יהודי-ציוני״. ציון הייתה לנו תמיד מוקד לגעגועים ולרומנטיקה. כתינוקות של בית רבן, חונכנו ע״י רבני החדר, שיש לנשק את הספר כל פעם, שעינינו נתקלות במילים ציון או ירושלים. התנהלה התכתבות בין הרצל לבין רבנים ומנהיגים יהודיים במרוקו. הרב ליאון חלפון מתיטואן 1900 כבר בנובמבר להרצל בזו הלשון: “אל הדרת הנשיא המרומם ונשיא אלוקים תאודור הרצל״. בהמשך 1900 באוקטובר 4 פנה ב למכתב זה כותבים מאיר ברשישת ויעקב מרסיאנו מסאפי: “הדר גאונו הוא מחולל הרעיון הנוכחי ומולידו, והוא גם אבי הציונות. אנו מבקשים מכבודו לשלוח לנו את הספר היקר “מדינת היהודים״ בתרגום עברי״. במקביל לכל אלה, הוקמו אגודות נוער ברחבי מרוקו, הנושאות את השמות: “שערי ציון״, “אהבת ציון״, “שבי ציון״, “חיבת ציון״ ועוד... בשורות אלה, ביקשתי לציין מה הייתה הציונות בעיני יהדות מרוקו. זאת, בעידן שאחדים מעמנו שמים במרכאות כיום את הציונות, ואף מתנכרים לתרומתה הכבירה לתקומתנו. אוסיף: חכמי מרוקו ורבניה, ראו בעלייה לא״י מצווה הגוברת על כל שאר המצוות. הדברים בוטאו בפסיקותיהם, כגון: “בעל הרוצה לעלות לא״י ואשתו

ה, יתן לה גט ויעלה״. כך גם אישה שבעלה מסרב לעלות. ַ ת ַ ממאנת, ישלם את כּתוּבּ וכגון הפסיקה ש״מותר לחלל שבת, אם יש סכנה לביטול העלייה לירושלים״. נוסף על כל אלה, ההיתר שניתן למי שאין בידו אמצעים, כדי לממן את נסיעתו לציון, הוא רשאי

למכור ספר תורה למטרה נעלה זו. ורק מי שמתמצא בהוויה דתית-מיסטית של ספר תורה אצל יהודי מרוקו, יוכל לרדת לעומקם של הדברים.

בחסות ח״כ אבי דיכטר, נערך כנס רב משתתפים בכנסת בין ראשי הפדרציה וראשי התנועה הציונית-דרוזית בישראל ובהשתתפות שייחים דרוזים. במעמד רם זה נחתמה “האמנה לאחווה וידידות״.

5

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בתקופה הקדומה, וגם כיום בהרבה מדינות המזרח, נערכות עסקאות למיניהן: פרקמטיה, מקרקעין, הסכם נישואים בין ההורים ועוד... בתקיעת כף. איש משני הצדדים לא מעז להפר הבטחתו. תקיעת כף בעיניהם, כמוה כהסכם כתוב, חתום, גמור ומאושר בבית המשפט. המורשת היהודית, מרבה להטיף לנו על החובה למלא הבטחה שניתנה, כגון: ״אמור מעט ועשה הרבה״, ״ברוך שומר הבטחתו״, ״מוצא שפתיך שמור ועשית״, ״ברוך אומר ועושה״ וכהנה... מספרים על אחד ממנהיגי ישראל שענה לזה שהטיח בפניו ״והלא הבטחת לי״? אמת, השיב המנהיג: ״אכן הבטחתי, אך לא הבטחתי לקיים״! איננו מכירים שום נושא, שחז״ל נתנו לו תיאור מיסטי, דרמטי ומפחיד כלפי מי שאיננו מקיים דיברתו, וכה אמרו: ״מי שנפרע מדור המבול, ומדור הפלגה, ומפרעה על שפת הים, כך עתיד להיפרע ממי שאיננו עומד בדיבורו״.

,2004- אנו מתברכים בעובדה, שקיימנו את אשר הבטחנו בנושא: ״קרן מלגות״. ב , הענקנו כ- 2016 החילונו להעניק מלגות לסטודנטים מעוטי-הכנסה. ומאז ועד סטודנטים, ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. רובם סיימו 3,835 - מליון דולר ל 7 בהצלחה תואר ראשון, שני או שלישי (דוקטורט).

למעלה מימין: בטקס האזכרה למעפילי “אגוז״ בהר הרצל. משמאל: לילי המימונה המרכזי שנערך בטבריה בראשות היו״ר-עו״ד דודו פרץ. למטה: התוועדות בין ראשי הפדרציה העולמית לבין הרמטכ״ל רב-אלוף גדי ) 13.1.17( ״ איזנקוט במטכ״ל ת״א. הרמטכ״ל טרח ללחוץ יד לכל אחת ואחד ולהעניק לכולם “מדליון הרמטכ״ל

6

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

וחגיגות המימונה יעמדו בסימן נאה זה. 2018- אירועי תשע״ח

המורשת היהודית כתרה כתרים רבים לאשה, ליופיה, למארחת למופת וכעקרת הבית- עיקר הבית, אשר בידה מופקד המשך הדורות-הילדים. אם הבנים שמחה הללויה.

המלך שלמה ב״שיר השירים״ הקדיש לה שבחים רבים וביניהם; חכמת נשים בנתה ביתה. אחותי רעייתי יונתי תמתי. אשה יראת ה׳ היא תתהלל. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות. יפה רעייתי כתרצה. שחורה אני ונאוה. כולך יפה רעייתי ומום אין בך וב״משלי״ קבע המלך שלמה “מצא אשה - מצא טוב״. ומוסיפים הציניקנים “לא מצא - עוד יותר טוב״. ההלכה היהודית העניקה פריווילגיות רבות לאשה: נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמן. במרוקו נפוץ המשפט: “לא דיף, אלא דיף למרה״ -״אורח, אם הוא אורחה של האשה״. דייני מרוקו וחכמיה, נטו בפסיקותיהם לטובת האשה, ובין היתר חלקן בירושת ההורים או הבעל כחלקם של האחים או הבנים. כיום במדינת ישראל ובמדינות נאורות, הוקנו לאשה זכויות רבות ושוויון בתחומים שונים. ואלה הודות לפעילותן של התנועות הפמיניסטיות. ההגבלה למונופוליגמיה (אשה אחת) מקורה כנראה באמרת חז״ל : “מרבה נשים, מרבה כשפים“.

כרזות מתוך פרסומי הפדרציה העולמית: “אישים ומנהיגים בתולדות יהודי מרוקו״. בכרזות למעלה מימין לשמאל: עצרה את כיבוש צפון אפריקה ע״י האיסלם. 688 “הכהינא״-מלכת הברברים (מהמתייהדים) אשר בשנת “הלן קזס בן-עטר״-עורכת הדין הראשונה במרוקו, עם פרוץ מלחמת העולם השניה הקימה ארגון לסיוע לפליטים מאירופה. בתום המלחמה מונתה לנציגת הג׳וינט הראשונה במרוקו. . בעקבות התנגדותה להתאסלם ולהתחתן 1834 “סוליקה הצדיקה״- סוליקה חטואל, נהרגה על קידוש ה׳ בשנת (פשע שדינו מוות). עם שכנם הערבי, הוא כנקמה הודיע לשלטונות כי סוליקה התאסלמה מרצון ורוצה לחזור לדתה

7

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מורשת ישראל, מרבה לשבח ולהלל כל המתפרנס מפרי עמלו, והיא ציוותה עלינו: "יגיע כפיך כי תאכל" (תהילים כ"ח-ב'). היא הטיפה לבל יהיה אדם סמוך על שולחן חברו, ויהווה נטל על הציבור. היא מעלה על נס את אוהבי המלאכה והעבודה, והשתמשה בביטויים עזים ולעיתים חדים, כגון: "לעולם יפשוט אדם נבלות בשוק ואל יזדקק לבריות" (מדרש רבא) "גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה" (נדרים מ"ט-ע"ב) "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון" (פרקי אבות ב'-ב') ויכולים אנו להפליג ולהוסיף כהנה וכהנה. רבני ישראל וחכמינו הקדמונים, היו נאה דורשים ונאה מקיימים: התנא רבן יוחנן היה סנדלר. עמיתו היה נפח והוא רב-נפחא. רבי עקיבא היה רועה צאן, הלל הזקן היה חוטב עצים, הרמב"ם מצא את פרנסתו במקצועו כרופא והדוגמאות מני ים. רבים מחכמי ישראל בארצות המזרח ובצפון אפריקה, שירתו בקודש ללא כל תמורה; כשליחי ציבור וחזנים בבתי כנסת, שוחטים, מוהלים, פוסקי-הלכה, בוררים בדיני ממונות ובענייני אישות, דרשנים, עורכי חופה וקידושין ומשכיני שלום בין הבריות. את פרנסתם מצאו במלאכות שהתמחו בהן, או שלחו את ידיהם בפרקמטיה. הציבור כיבד את מוצא פיהם ונהג בהם כבוד ודרך ארץ. דודי הצדיק סידנא באבא אילו ישועה, כיהן כרב העיר תלשינת, כשוחט, שליח ציבור, מוהל, עורך חופות וקידושין, ואף הפריש מעשר מפרנסתו, כסוחר בדים ומוצרי צריכה כשותף לאבי ז"ל.

למעלה מימין: חלק מחברי הפאנל ברב-שיח בחגיגות המימונה המרכזיות בפתח תקווה ליד מגילת ההכתרתה לאשת חיל-דמות מופת 2018 משמאל: סם בן שטרית ומרים פרץ-כלת פרס ישראל למטה: חברי נשיאות ותורמים. מאחוריהם, חלק מהסטודנטים מקבלי המלגות

8

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

שנה לעלייה ההמונית ממרוקו": 60 " יישובים ומושבים 111 יהדות מרוקו רשאית להתגאות בהשגיה הרבים. היא נטלה חלק בתקומת העם והארץ. היא הקימה ברחבי המדינה. היישובים בצפון הארץ ובדרומה, היוו חומות מגן אנושיות מפני מחבלים מסוריה ומלבנון, ובדרום מפני מעפיליה ממרוקו, היא טרגדיה נוראה ומלאת הוד. רבים 44 על 10.1.61 הפדאיון מסיני וממצרים. טביעת "אגוז" ב מבניה הצטיינו בשירות בצה"ל כקצינים, והראשונים מביניהם, הרמטכ"ל לשעבר רא"ל גדי איזנקוט, והמפכ"ל יוחנן דנינו ואחרים. יהדות מרוקו זכתה לייצוג רחב מעבר לכמותה הפרופורציונאלי באוכלוסיה, הן בממשלה והן בכנסת. כמחצית מראשי ערים ומועצות מקומיות הינם יוצאי מרוקו. בניה הצטיינו בתחומים רבים, בשיר וזמר, בתיאטרון, בכדורגל של יהדות מרוקו. 60 ובפעילות לטובת הזולת. לכן, מוטלת עלינו החובה להעלות על נס השגים אלה בשנת חגה ה שנה לפדרציה העולמית": 20 " החילונו בשורת אירועים, לציון פועלה והשגיה של הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, בהנחלת המורשת, בקירוב הלבבות ופעולותינו לאחדות העם ושלימותו. והיהלום שבכתר: הענקת מלגות לסטודנטים מעוטי-הכנסה ללא הבדל מוצא, גזע, דת ומין. וזה ייחודנו, לעומת ההתאחדויות האחרות המעניקות מלגות, אך ורק ליוצאי קהילותיהן. הפדרציה סניפים: בישראל 102 ארגונים ותנועות מישראל ומהתפוצה. לפדרציה 23 . מאוגדים בה 1.1.2001 העולמית נוסדה ב- : מרוקו, אירופה, ארה"ב, קנדה ודרום אמריקה. 32 : מרמת הגולן ועד אילת. ובתפוצות 70

למעלה מימין: חנוכת כיכר "אגוז" במעמד ראש העיר מיכאל וידל, סם בן שטרית ואברהם אילוז משמאל: סם בן-שטרית והשרה מירי רגב מעניקים תעודת "ספר הזהב" לרה"ע מיכאל וידל למטה: דואר ישראל הפיק את בול חג המימונה בסיוע הפדרציה העולמית בתמונה: הפדרציה העולמית מצדיעה לעדה הדרוזית ציונית

9

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאת: סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית, מורה לתלמוד ולעברית בעברו קורונה - הכצעקתה? כל הזכויות שמורות ©

4.5.2020- המאמר פורסם בלעדית במעריב ב

מראה צעקות השבר מחרישות- אוזניים, ולמשמע ל קולות הבכי, הנהי והיללה העולים מקצה ארצנו ועד סופה, נדמה היה שנגיף הקורונה מכלה בנו את זעמו שבועות בלבד, אלא מזה שישה חודשים 6 לא במשך ויותר. כולם זועקים בבכי מר על גורל פרנסתם, הנזקים החמורים לעסקיהם ומשלח-ידיהם. מי מבין המפגינים וקורחי קורחה? בעלי דוכני פלאפל, דוכני ירקות, חנויות נעליים, מוכרים ומשווקים מוצרי קוסמטיקה, ספרים, אמנים, בדרנים ואמרגנים, בעלי אולמותשמחה ומארגני חתונות וימי הולדת. גם ראשי רשתות האופנה ומזון בין המוחים והבוכים על מצבם הרע. אחד מבעלי רשת סניפים של אופטיקה, הופיע בתדירות 70 ענקית של ברשתות הטלוויזיה וזועק במר לבו על מצבו הכלכלי שהורע, תוך הודאה מפיו שכל עובדיו הוצאו לחל"ת, ושהביטוח לאומי משלם את שכרם. איך, איפוא, שב יום של נגיף הקורונה חולל אסונו זה ורושש אותו? 45 מהיכן נבעו מראות וזעקות אלה? מקורם, לדעתי, 80,000,000,000 עת הממשלה הודיעה שהיא מקצה לפיצויים ולהלוואות בערבות חלקית של המדינה. ₪ ובלי לכלול את כל אלה שהרימו את קולם על מצבם הכלכלי, לדעתי, אחדים מהזועקים והבכיינים מבקשים את ליטרת הבשר מהמדינה. מאמר שכותרתו 27.7.1979 - כמי שפרסם ב"מעריב" ב "מצוקה הכצעקתה", עקב ההפגנות הסוערות שחוללו תנועות "הפנתרים השחורים" ו"האוהלים". אף שעילת מחאותיהן מוצדקת:

מצוקת הדיור, תעסוקה ופרנסה. אך, אופי הפגנותיהן כלל מעשים שלא ייעשו. החל מהשלכת בקבוקי מולוטוב ברחוב יפו בירושלים, וכלה בגניבת בקבוקי חלב מתושבי טלביה העשירים כביכול. מפגינים אלה, קיבלו עידוד ותמיכה מראשי ארגונים עדתיים, שאותם כיניתי במאמרי "סוחרי מצוקה". הטפתי שאיש איש יתגייס, בראש ובראשונה, למען עצמו, ואז יגלה כוחות גנוזים בתוכו. כוחות, שלא התוודע אליהם מתמול שלשום, ויוציאוהו ממצוקתו. הסתמכתי על מצוות "פריקה וטעינה" המדגישה : "... עזוב (עזור) תעזוב עמו (שמות כ"ג). קרי: רק מי שעוזר לעצמו ונוטל חלק ביציאה ממצוקתו, חובה על הפרט והמדינה לסייע לו. לשם אילוסטרציה: גיא לרר בתוכניתו, חשף שמוכר הפלאפל מאשדוד שבכה וריגש את המדינה-לרבות ראש הממשלה-נתניהו, התברר שיש לו דירה מרווחת, מכונית מפוארת ונכסים. נשאלת השאלה: האם בשישה שבועות חרב עולמם, משלח-ידיהם ועסקיהם, והתאדו חסכונותיהם של המפגינים כשדגלים שחורים בידיהם? אפילו טייקונים הופיעו בכלי התקשורת וביכו את מר גורלם. גם הכתבים בטלויזיה ובעיתונות הכתובה והאלקטרונית, שפכו שמן על המדורה, ובכך עודדו רבים, שעל פי כל קנה מידה לא התרוששו בשישה שבועות. אמת, נכון ויציב שבין הזועקים, יש כאלה, אף אם הקורונה הייתה נמשכת רק יום או יומיים, אין הפרוטה מצויה בכיסיהם. לגבי אלה מוטלת החובה על החברה והמדינה לסייע להם, כעולה מהקביעה התלמודית "כל ישראל ערבין זה בזה" (מסכת סוטה ל"ט). אין בשורות אלה, כדי להקל ראש בנזקי נגיף ארור זה, שהדביק רבבה ומחצית רבבה מתושבי ישראל. 99 כשהמונשמים והמורדמים להיום עומד על איש ואשה. ואולי, את התבהלה יצרו רואי שחורות המנבאים שהשיא עוד לפנינו, וביניהם המשנה למנכ"ל במשרד הבריאות – פרופ' גרוטו. כמו רבים, אני מברך את ממשלת ישראל שטיפלה, בצורה מיטבית בנגע ארור זה. ולמפגינים האמיתיים והמדומים נאמר: נגיף הקורונה לא ישכון תמיד בתוכנו. הוא עתיד להתנדף. העסקים והפרנסה ישובו לקדמותם ועשויים לפצות את כולם.

2 7 . 7 . 1 9 7 9 " ב י ר ע מ "

10

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

תגובות למאמר: קורונה הכצעקתה? ד"ר יהודה לנקרי-לשעבר שגריר ישראל בצרפת ובאו"ם : סם היקר, גאון עזנו, אני מזדהה כמלוא הנימה עם מאמרך הנוקב ״קורונה- הכצעקתה״. בלי להקל ראש בהאטה ואף בשיתוק הכלכלי ברבים מענפי המשק, ניתן היה לצפות ממרואיינים מסויימים, שהתנחלו בתדירות מתמיהה באולפני הטלוויזיה והרדיו, להופעה פחות היסטרית. כלי התקשורת עצמם, מי פחות ומי יותר, איפשרו את ההתפלשות הבלתי מרוסנת של מרואיינים, שתרבות הדיון ותורת ההנמקה מהם והלאה. אני מקווה שמאמרך יחזק רוחם של הראויים האמיתיים לתמיכה ממשלתית וירחיק את הרברבנים המדופלמים מניצול משבר קשה, להפצת דברי רהב ולהתמסרות לפולחן תקשורתי יצרי. הרב אלי בן-דהן-לשעבר סגן שר הביטחון: לידידי היקר סם שלום רב! קראתי את מאמרך בעניין "צעקת הקורונה" והזדהיתי מאוד עם דבריך. כידוע היהדות נבדלת בדברים רבים מהנצרות. בין היתר, אנחנו מתנגדים לאימרה הנוצרית האומרת שהמטרה מקדשת את האמצעים. אנחנו טוענים שמצוה הבאה בעבירה היא עבירה. ולכן גם את המאבק הצודק יש לנהל בדרך צודקת. מאבק או תביעה המבוסס על טענות שקריות אין לו מקום. אני מטיל את האשמה במקצת גם על פקידי האוצר. מזה שנים אני טוען שאת הקצבאות השונות שהמדינה נותנת היא צריכה לתיתן רק למי שזקוק להן באמת. לדוג' ברור לכולנו שגב' שרי אריסון אינה צריכה לקבל קיצבת ילדים עבור ילדיה. אולם במקום לקבוע קצבאות גם לפי מדד ההכנסה קבעו פקידי האוצר כי כולם יקבלו שווה. כך הוקבעה הנורמה "מגיע לי" ומכאן גם באה הזעקה של אלו שבאמת לא מגיע להם. יהי רצון שנזכה לראות בתיקון הדברים במהרה. חזק וברוך על דבריך החשובים! יוסף נאסראדין-יו"ר התנועה הדרוזית-ציונית בישראל: קראתי בעיון את הכתבה אחי סם היקר. נכון שיש כאלה שמנצלים מצוקות ומשברים בשביל להתעשר יותר מעושרם. ולהתרפק על המליארדים שהבטיחה הממשלה ודובריה להעמיד לצבור הנזוקים בחלקם ללא חובת החזר ובחלקם כהלוואות בערבות המדינה מהבנקים. למרות כובד המשבר והפגיעה הקשה במשק ובאזרחי ישראל וגם במדינות רבות בעולם אין להתעלם מהמוכנות שלנו לתקופות חרום. אנחנו מדינה מאויימת מאויבים הצרים עלינו מכל כוון וחובת מוסדות המדינה להיות ערוכים לטפול בעורף בהגנה ובסיוע כלכלי. לפי הכרזות ברי סמכא שדברו בכלי התקשורת נאמר שהיתה אזהרה ממבקר המדינה מלפני יותר משנה על חוסר המוכנות שלנו לתקופות חרום של מגפות ומלחמה לא עלינו והעורף חשוף וכמו כן המוסד לבטחון לאומי התריע לפי דברי אחד מהנהלתו על מוכנות לקויה למצב שבוא אנו נמצאים וגם אינו עונה בהגנה נכונה על מצבים של מלחמה כללית לא עלינו ולמרות זאת משרד הבריאות לא נערך ולא דאג למלאים ולאסטרטגיה ביצועית בנפול המשבר ולחלוקת הנטל עם ארגונים לאומיים המיועדים לכך בעת חרום. מי יתן והממונים ילמדו מהטעויות או מהזנחה בטפול במוכנות הדומה למצבנו בערב יום כפור ויתנו טפול הולם לכל הנדרש למען עמידתו והגנתו של העורף במצבים קשים אלה. שנה, 41 ) נמשך קו רציף של 2020 ) ועד 'קורונה הכצעקתה' ( 1979 ' פרופ' אהרן ממן-חתן פרס ישראל: מ'מצוקה הכצעקתה' ('מעריב אי של יציבות סגנונית ועניינית, ותביעה נחרצת ובלתי מתפשרת למאמץ אישי ולאחריות. המחבר לא חסך כל מאמץ במהלך התקופה הממושכת הזאת ליישם בעצמו את הדרישות שדרש מאחרים והוכיח שהמאמצים משתלמים. הישגיו בתחום העשייה הציבורית יוכיחו. יישר כוחך, סם! אריה ברנע-מחנך, סופר ומשפטן: סם היקר, יישר כוח! דעתי כדעתך בעניין חלק גדול מהזועקים אשר לוטשים עיניהם לקופת המדינה. אני סבור שהמטרה הדחופה היא החזרת המשק לתפקוד, כדי לשמור על המשק המפרנס את כולנו. מערכת הבריאות עצמה זקוקה לכך שהאזרחים יעבדו וישלמו מס, אשר אנו מפנים את המשאבים בעיקר לקורונה, שאר המחלות "מנצלות" את המצב ואוכלות בנו בכל פה. כשנחזיר את המשק, כולל בתי הספר, לעבודה, בוודאי יהיה לכך מחיר בריאותי. היגיון זה חל גם על התנועה בכבישים: מרכיב חיוני בחיינו , וכן היום: יבדוק כל אחד מאיתנו את 1979- שגם הוא גובה מחיר, ושומה עלינו להפחית את המחיר הזה - אולם אי-אפשר לבטלו. סם, כפי שכתבת ב יכולתו לתרום לעצמו ולחברה בטרם ילין על מר גורלו. ד"ר יוסף ונונו-לשעבר ח"כ וראש העיר ק.מלאכי: לסם ידידי, קראתי את מאמרך "קורונה הכצעקתה" ,נכון עשית שציטטת את הפסוק "עזוב תעזוב עמו",שפרושו כי כל המבקש עזרה וסיוע, הרי יש הצדקה לכך אם קודם כל הוא מסייע לעצמו,אזי מגיע לעזור לו. וזאת כדי להימנע מלהפוך אנשים לטפילים. הפסוק מצביע על סימביוזה שבין השניים, מחד המאמץ שנעשה ע"י מי שזקוק לעזרה, ומאידך המאמץ של מי שנדרש לסייע. ולכן, כל צעקה שמלווה במאמץ של הפרט לעזור לעצמו והוא מבקש את הסיוע הנובע מתנאים אובייקטיביים וחיצוניים כדוגמת משבר הקורונה והנחיות הממשלה לסגור את מקומות העבודה ולצאת לחל"ת או אבטלה מאולצת,הרי פה נדרש מאמץ של כל הצדדים, וזה נכון לגבי כל צעקה, ולכל תקופה. זה המהות של כלכלה חברתית ,ומה שאחרים מכנים סוציאל דמוקרטי-כלכלה של חמלה, שכבר מהתורה והיהדות אנו מצווים לדאוג לאביונים ולחסרי האמצעים. זהו האיזון החברתי כלכלי, אני מעריך את המאמר שלך המחדד את סוגיית האיזון והמאמץ שכל אחד ואחד מצווה לעשות. הרב יוסף מויאל-פרשן לתנ"ך בשם "חמדת שמיים": מר סם בן שטרית היקר הי"ו, קראתי את מאמרך "קורונה: הכצעקתה?" והתפעלתי נוכח הניתוח החד והמדויק של המצב המורכב בו אנו נמצאים. אכן, כאשר מדובר בעשיית חסד, עזרה וסיוע לנזקקים סביר להניח שלעתים יתקבצו גם אנשים מפוקפקים שירכבו על הסיטואציה וגוזלים בכך את הנזקקים באמת. אך מאידך גיסא, כבעל עסק שב"ה משתדל לשרוד את התקופה הקשה בע"ה, לתמוך ולעודד בעלי עסקים אשר זעקתם לשמיים, הינה מוצדקת ובאמת "כצעקתה" ולעתים אף יותר מצעקתה... תקוותי ותפילתי לבורא עולם שנחזור במהרה לשגרה ברוכה, תוך כדי הפקת לקחים והסקת מסקנות ובכך נהפוך לחברה אנושית, מתחשבת וטובה יותר. ולך סם היקר, אשר תומך ומעודד את הסטודנטים במתן מלגות מכובדות במשך כל השנים, הרי, אין ספק שלך מגיע יישר כוח ק". ָ ז ֲ ר ח ַ אמ ֹ יו י ִ אָח ְ רוּ וּל ֹ ז ְ ע ַ הוּ י ֵ ע ֵ ת ר ֶ ישׁ א ִ גדול! בברכת "א

11

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

נעם ניר-יושב-ראש אגודת הסטודנטים והסטודנטיות האקדמית גליל מערבי: מכובדי, הלכתי בגאון ובראש מורם עת ייצגתי את הפדרציה 350 , ). בעת כתיבת שורות אלה, ערב הזכרון לחללי צה"ל תש"ף 2013-1999( 14 בעיר הציורית מוגדור שבממלכת מרוקו שם חייתי אלף סטודנטים\ות מכל תפוצות הארץ חולקים גורל משותף נטול מזור לכאבם. אוכלוסייה גדולה זו, ברובה מצעירי וצעירות הארץ הטובה הזאת שלנו, מוצאת עצמה ניצבת בפני שוקת כלכלית יבשה. צעירות וצעירים המהווים את עתידה החברתי-כלכלי-מדעי ועוד של מדינת ישראל. מלח הארץ בני ובנות טובים הצפויים בתורם לשאת בנטל לעתיד לבוא ולתרום את חלקם הנדיב, אלו הם ולא לבדם הם ה"נשכחים" של ימינו אלה. זעקתם אמיתית היא. הסטודנטים\ות הישראלים אינם בוחלים והרי "טובה המלאכה המפרנסת את בעליה" ככתוב: "הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך" (משלי כד, כג-כז). מלצרות,אבטחה,סדרנות ועוד כהנה וכהנה כנמצא בשוק התעסוקה הזמנית, ובלבד שלא יזדקק הסטודנט לפנות ולקושש סיוע. הדברים אינם דברי תקופת ה"קורונה" אלא דברי שגרה של ימים כתיקונם. דווקא משום האמור כאן, הרי שמפעל המלגות שייסדת והובלת מקבל משנה תוקף וחשיבותו גוברת גם כעת ויש לא רק להמשיכו, אלא אף להגדילו ויפה שעה קודם. איגרתי זו בבחינת הזדמנות נוספת להודות לך ועל שותפייך לדרך לחיזוק הסטודנטים\ות. עו"ד עמי סביר-יועץ משפטי לפדרציה העולמית: סם ידידי שלום, "תוכן דבריך במאמר "קורונה הכצעקתה", מבטא מקוריות ואומץ לעמוד , אתה ניצב "עומד 1979 , כמו במאמרך הידוע "הכצעקתה" במעריב בשנת 2020 בפרץ כנגד דעות ותפיסות פופוליסטיות. כיום, בשנת בשער" ואומר בריש גליי את הדברים הראויים להיעשות בשעה קשה זו, כאשר הנך חף מכל אינטרס אישי וטובת כלל עם ישראל בלבד עומדת לנגד עיניך. יישר כוח . סמי בניסטי-גמלאי חינוך, יו"ר סניף הפדרציה בקרית ביאליק: סם ידידי, כשיש מצוקה כלכלית-חברתית, ישנם אנשים שמנצלים, עולים ותופסים טרמפ. נושא "הפנתרים השחורים" המוזכרים במאמר, אינו רלוונטי כאן-לדעתי. לימינו, יש באמת לא מעטים, ואני מכיר אישית, שנפגעו קשות מהסגר ומהתקופה. פסח, כחג וכאביב, פותח פריחה של התחדשות כלכלית. חלק לא קטן מנהלים "פרנסה מתגלגלת": קונים, משלמים (דחוי), מוכרים, משלמים מסים ונלווים. כך "מתגלגלים", שורדים ומקווים לצמוח ולהצליח. וכשהגלגל נעצר, אין "שמן להניע". הממשלה מנסה לסייע, אבל ישנה בירוקרטיה ש"תוקעת", בסרבול, תשאול ומה לא. רבים טובים וישרים לא עומדים "בקריטריונים " ונופלים. השרים הכלכליים צריכים להקים וועדות חריגים עם סמכויות ומתן סיוע. בשורות טובות ובריאות לכולנו. הרבנית ברוריה זבולוני אפרגן-נשיאת "קרן מלגות לסטודנטים": ידידי נשיא הפדרציה העולמית-סם היקר! קראתי בעיון ובעניין רב את המאמר המצויין "קורונה:הכצעקתה?" אני מזדהה הזדהות מוחלטת עם תוכן דבריך. התרגשתי למקרא הפסקה הבאה: "אמת, יציב ונכון שבין הזועקים, יש כאלה, אף אם הקורונה הייתה נמשכת רק יום או יומיים, אין הפרוטה מצויה בכיסהם". כמי שדלת אבי הצדיק סידנא באבא שלום, היתה פתוחה בפני עניי עמך, וכמי שיש לי הזכות להמשיך במסורת אבי, אני משתדלת להמשיך נוהג אבי זה, כמסורת הערבות ההדדית עליה אנו מצווים, והכל בנתינת סתר יכולה אני לצפות שבע"ה, נגיף הקורונה ייעלם ויתנדף, ואת אלה שחלו ישובו לאיתנם. איחולי שנה להקמתה", ואני גאה על פעילותי במסגרתה. 20 לפדרציה עטורת ההשגים במלאת לה " ד"ר יונית ניסים-ראשת הפקולטה לחינוך: אכן מאמר מאיר עיניים. למצער, הקיטוב וההקצנה רק יתגברו לנוכח משבר הקורונה. היטב לתאר זאת סם. יש שינסו למנף את המשבר לטובתם האישית ללא כל קשר למצבם הכלכלי וינסו למקסם רווחים ויש שמטה לחם ופרנסתם יינזק קשות. לשם בידול בין האוכלוסיות יש ליישם תבחינים ומדדים ברורים ולרשויות השונות יש את כל האמצעים לעשות זאת. כל זעקת "זאב, זאב" מהדהדת ויוצרת אפקט. זו העת למנהיגות חברתית אמיצה, איכותיתשמבטאת את הדברים fake news בעידן של כהווייתם ללא כחל ושרק. יישר כח. חג עצמאות שמח דש' לסם היקר המשיכו בעשייתכם הברוכה והחשובה דוד אפרתי-אל"מ (מיל') ומשפטן: נגיף הקורונה בא במפתיע לעולם המקור מסין, ראשונה שניזוקה וראשונה שיצאה מזה וחזרה לשגרה. הנגיף נתגלה כמדבק בני אדם ומסכן חיים. עד כה לא נמצאה תרופה למי שנדבק ולא נמצא חומר מחסן למניעת ההידבקות לאחרים. לכן הממשלה נאלצה לנקוט במיידית בצעדים קיצוניים להסגרים ובידוד בבית על כל החברה הישראלית, הן בפרטיים והן במשק בכל ענפי היצור המסחר בסיטונאים בקמעונאים והסקטור של המקצועות החופשיים. מעסיקים ומפעלים נאלצו לצמצם את הפעילות, לפטר ו/או להוציא חלק מהעובדים לחל"ת כדי לשמור על בריאותם ולצמצם הפסדים למעסיקים ולמשקיעים עד יעבור זעם. הממשלה נתפסה במלאים חסרים של ציוד מגן-מסכות לפנים, ציוד רפואי- מינשמים, מיטות לאשפוז וצוות רפואי מוגבר לעצירת / מיגור המגפה. הממשלה הכריזה והתחייבה לפצות את כל ולשלם דמי אבטלה לכל המפוטרים ולדאוג לאוכלוסייה החלשה לבל תרעב. עיקרו של המאמר מתייחס ₪ הסקטורים בהפסדים הצפויים בעשרות מיליוני לאלה שמנצלים את המצב כדי לתקוף את הממשלה ממניעים פוליטיים בלי לנקוף אצבע להקצאת אמצעים כספיים שעומדים לרשותם. טוב שהכתבה מסתיימת בתקווה ואופטימיות של סיום ההסגר והסגר במהרה ושהעסקים ישובו לשגשג במהרה. ברוך מאירי-סופר ועיתונאי: סם יקירי ! ראשית אני מאד שמח לעובדה, שעל אף היותנו "בקבוצת הסיכון" – בגלל הרישום "הטועה והמטעה" בתעודות הזהות – קבוצה זו לא רק חיה ונושמת – אלא פעילה מאד. לפחות בפייסבוק... אין לי ספק, סם היקר, שאתה צודק בטענתך המרכזית: אין מקום לזעקת "הצילו" של כל הזועקים מרה. אך בהחלט ישמקום לזעקה מצד עשרות אלפי בעלי העסקים הקטנים, אשר עלולים לקרוס אם, חלילה, סכנת נגיף הקורונה תמשיך לרחף מעל ראשינו והממשלה לא תגדיל את הסיוע הכלכלי – לו הם ראויים. אכן, אין מקום להכללה גורפת ואין מקום לזעקה מצד בעלי העסקים הגדולים שהרוויחו עשרות מיליונים, במשך השנים, ולא יצאו להודיע על כך ברבים. כפי שהם עושים עתה, בשפל הכלכלי, בו הם מצויים. תרשה לי לחלוק עליך בנושא תנועת "הפנתרים." אני יודע, בדיוק כמוך, שישנם בארצנו עסקני מפלגות רבים המנצלים את המצוקה החברתית לתועלתם האישית. כמי שליווה את פעילות תנועת "הפנתרים" בישראל, כעיתונאי, אני יכול לקבוע בפה מלא: בזכות מחאת "הפנתרים" התעורר בישראל הנושא החברתי. הוקמה ועדה מיוחדת לבדיקת המצב העוני והמצוקה בישראל, ומאוחר יותר החליט מנחם בגין, בהיותו ראש הממשלה, לבצע את תכנית שיקום השכונות. גם בתנועת "הפנתרים", אגב, היו פעילים שניצלו זאת לתועלתם האישית.

12

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

צבי ויטנברג-לשעבר מנהל "בזק" במחוז הדרום, גזבר הפדרציה העולמית: מאמר נוקב ואמיתי אשר לא מוותר לאף אחד. אין מקום לבכיינות ולתבוסתנות. כל העולם במצב קשה ובעייתי . המדינה תעזור אבל אנחנו צריכים לעזור לעצמנו.

סא"ל (במיל.) אביעד בן יצחק-מומחה לחקר שורשי המשפחה: כל הכבוד סם, על המאמץ והאומץ להביע דיעות מקוריות ומגובשות, ציינת מספר דברים שראוי מאוד לחשוב עליהם לעומק.

מאיר דותן-יו"ר סניף הפדרציה בטבריה: שלום סם יקירנו, קראתי את כתבתך, כעצמאי המחזיק עסק הנחשב קטן. הזדהיתי עם חלק מדבריך. אוכל להסביר לך איך עסק קטן נכנס למצוקה על אף הזמן הקצר. (לא כמוכר הפלאפל שהשקעתו היחידה היא תשלום שכירות ש"ח לא כולל מיסים הלוואות 250 אלף שח בחודש. וההוצאות שלך השותפות בקרוב של 300 בלבד.) כשהמחזור החודשי שלך הוא ציוד שנרכש בתשלומים חומרים יעוד. חודשיים ללא הכנסה זה חצי מיליון שח גרעון, מפה ועד לסגירת העסק והכרזה על פשיטת רגל הדרך קצרה אלא אם אתה יוזם ומוכר נכסים מוציא חסכונות מביא כסף מהבית. לגבי איש המשקפיים שזועק, לא על זה שהוא יפשוט רגל, יש לו דיי כסף להמשיך את חייו. אלא שהוא מחזיק מספר רב של חנויות שעליהם הוא משלם שכירות ומיסי ארנונה. בחישוב גס זה מאות אלפי שקלים לחודש שאותם יצטרך להביא מהבית או לסגור את העסק. הוא לא זועק על שאין לו בפרטי הוא חושש שהחברה לא יהיה לה כסף להמשיך. כמו כן המסעדנים וכל המפעלים שלא עבדו. וכמובן יש את הטרמפיסטים כמו אנשי הפלאפל שהשקעתם היחידה היא השכירות. ושיהיה לנו בהצלחה וכל עוד הדברים נשארים בגדר הכסף דיינו. בריאת איתנה. פיני אלקיים-חבר ועד המנהל ויו"ר סניף פתח תקוה: יישר כח לידידינו נשיא הפדרציה העולמית מר סם בן שטרית, על פרסום המאמר "קורונה הכצעקתה" בעיתון "מעריב". האמנם מצבנו הכלכלי ובריאותי כל כך גרוע? אבקש לצטט, רופאה בכירה מבית חולים איטלקי, וכך היא כותבת, בישראל יש יותר מידי תלונות בתקשורת על המצב הכלכלי, והבריאותי. במקום שיגידו תודה רבה שנבואות הזעם לא התגשמו, ושאין רבבות מונשמים, ואלפי מתים, והכל תודות לממשלת ישראל והעומד בראשה. עם צוות רפואי מסור והצייטנות של כלל אזרחי ישראל. במקום זאת לא נמנע מתקשורת מגוייסת לדווח חדשות לבקרים על המצב העגום, ולא די בכך הופעתם המגמתית במדיה של גורמים אינטרסנטיים, אנשי עסקים, זמרים, וטבחים, שזעקו על מר גורלם על הנזקים החמורים לעסקיהם. היתכן שבועיים בלבד מפרוץ המגפה התרוששו מנכסיהם? אציין מסעדן מפורסם, שגר בווילה מוערכת ביישוב סביון היוקרתי, או זמרת מפורסמת שהצהירה על מכירת הפנטהאוז היוקרתי עקב מצבה הכלכלי בגלל הקורונה. אסיים בברכה חמה לממשלת ישראל, ולצוות הרפואי המסור. דר' מאיר נזרי: מאמר מרשים ביותר בנתוניו ובסגנונו. סוף סוף מישהו מרים את הכפפה וחושף את פני החברה בתחבולותיה. ואני מוסיף, אוי למשפחה, אוי למעסיק ואוי לחברה כלכלית, שהשבתה של חודש חודשיים ואפילו שנה מביאה להתמוטטות כללית. היכן האחריות, היכן תכניות חיסכון לעתיד היכן החכמה הכלכלית להתנהלות תוך קריאת העתיד. ולמה אדם מבזבז ממונו על אירועים יוקרתיים ועל טיולים בחו"ל. קודם כל צריך לחסוך לפחות חיסכון שיכול לכלכל אותו ואת ביתו שנה תמימה ורק אח"כ להוציא על בילויים. ואין צורך להיות נביא כדי לצפות עתיד כלכלי, אלא חכם כמובא בפרקי אבות 'איזהו חכם הרואה את הנולד' ועל חכם מסוג זה נאמר בתלמוד 'חכם עדיף מנביא'. אלברט מרציאנו-ראש האנסמבל "שירת המלאכים": סם בן שטרית, נשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו-היטבתה לשקף במאמרך "קורונה הכצעקתה ?". את המציאות כהווייתה וטענת דברים אמיתיים! כללת את המצוקות של הנזקקים, וגם הצגת נכון את העובדה שישנם גופים שמנצלים את המצב ומרוששים את קופת המדינה! אנו האזרחים נשלם על כך בהעלאת מיסים! ייטיב משרד האוצר לנהוג ביתר צדק ולהפנות משאבים לנזקקים, לעסקים הקטנים, הם המניע להתפתחות הכלכלית במדינה ולא לאותם גופים בעלי הכח והשררה עו"ד דודו פרץ-סא"ל (במיל), מנהל מחוז הצפון-החב' הממשלתית לתיירות: נשיא הפדרציה מר סם בן שטרית מתאפיין שנים כאיש שפיו וליבו שווים, איש של אמת, מעבר לכך יש לו גם את האומץ לומר את דבריו ללא חשש מהביקורות. אני מסכים עם דבריו ומוסיף ומחזק את דבריו מנקודת מבטי. כמי שמשמש בעצם הימים הללו כקצין מילואים בכיר בפיקוד העורף ראיתי את ההתגייסות האדירה של עם ישראל כמו גם משרדי הממשלה לאזרחים ע"מ לעבור את משבר הקורונה המורכב. ארגוני המתנדבים והעמותות לא נזקקו לכסף ולא להנחיות או תקנות התגייסו במלוא כוחם. אני משוכנע שחלק מההצלחה שלנו להתגבר על הנגיף נובעת מעוצמות אלו . אשרינו שזכינו לחיות במדינת ישראל הריבונית בתקופה מאתגרת זו ובצבא ובעם נפלא זה כמאמר הכתוב איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. בריאות טובה לכולם. שדואגים לעצמם בכל מצב. מאמרך הוא אובייקטיבי ומאוזן ורואה את הנולד. יישר כח !

הרצל ובלפור חקק-סופרים ומשוררים לשעבר יושבי ראש אגודת הסופרים העבריים סם ניצב על הסיפון, מסביב ייהוֹם הסער. ובאומץ רב ניצב סם בן שטרית על הסיפון, נביא בשער. ְ ומשמיע קולו כּ

והגמ"ח מצד גופים שונים. סם מציע בצדק לנהל את המשבּר בצורה מושכלת וחכמה. למדינה אין רזרבות לאין קץ, וחשוב לדאוג לזקוקים באמת: ויעידו משבר הדיור, משבר הזוגות הצעירים, ועדת סל התרופות, הצורך לדאוג להבטחת הכנסה לאלה שנשבר מטה לחמם. וכך הלאה. כשהמדינה בגרעון כה עמוק בשל המשבר הפוליטי – יש לראות נכוחה ולבנות תקציב ראה באמת צורכי המשק. הטייקונים לא התחלקו איתנו ברווחיהם, ואל ִ שי נשכח – כי רובם דאגו לפרנס מפעלים סיניים ולא נשענו על תוצרת כחול לבן. יידעו נא עתה להיחלץ מצרתם. סם בן שטרית שואל שוב 'הכצעקתה' – והמדינה חייבת לו תשובה, ועתה!

סם בן שטרית היטיב לחשוף את ההיסטריה של 'סוחרי המצוקה' כבר בימים עברו, ועתה קם בעת משבר הקורונה להשמיע קול מלב כואב: סם בן שטרית מציג מראָה מול הטייקונים, שקמו לדרוש את ליטרת הבשׂר שלהם – בתואנה כי המשבר פגע בהם קשות. אשנו לא יישח'. סם ֹ בר השיר, ובהמשך 'אך ר ְ מסביב ייהום הסער, כך ד ת ָ בן שטרית מציע לא להתכופף מול הסערה המדומה של דורשי המת

13

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

כל הזכויות שמורות למחבר © מאת: אריה ברנע הלן קאזס בן-עטר: גיבורת ההצלה מקזבלנקה

סיפורה של עו"ד הלן קאזס – בן עטר משולב בגורלם של יהודי יהודים, 200,000- מרוקו בתקופת השואה. קהילה זו, שמנתה כ 1940 נשלטה בידי משטר וישי הצרפתי והפרו-נאצי החל במאי . חוקי הגזע 1942 ועד השחרור בידי האמריקנים, בנובמבר הצרפתיים, שמקורם בחוקי נירנברג, עמדו בתוקף גם במרוקו. והתייחסה 20.1.1942 תכנית הרצח נדונה בוועידת ואנזה מ מיליוני יהודים בעולם, כולל הקהילה שבמרוקו. היהודים 11 ל פוטרו מהמשרות הממשלתיות, וילדיהם גורשו מבתי הספר הציבוריים. השלטון קבע להם מנות מזון מופחתות, ואלפים נשלחו למחנותמעצרמקומייםללאמשפט. הנאצים והצרפתים איתרו בצרפת יהודים מרוקניים וגירשו אותם למוות.

14

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בטנג'יר שבמרוקו 1898 הלן קאזס – בן-עטר נולדה ב הספרדית. המשפחה עברה לקזבלנקה, והלן השלימה שם את לימודיה התיכוניים. לאחר לימודי המשפטים בבורדו שבצרפת הייתה לעורכת-הדין (האשה) הראשונה במרוקו. נישאה למשה בן-עטר, נשיא אגודת הבוגרים של 1920 ב כי"ח (כל ישראל חברים) בארץ זו. באופן יוצא-דופן שמרה . רעייתו התמנתה 1939 הלן גם על שם נעוריה. הבעל נפטר ב במקומו לתפקיד שבו נשא במסגרת כי"ח, וכן לנשיאת ויצ"ו בקזבלנקה. נוסף לכך פעלה בתחום הרווחה במסגרת ועד הקהילה היהודית, הג'וינט והצלב האדום. בקליטתם של פליטים 1940 בשם הצלב האדום טיפלה ביולי יהודים מאירופה שנמלטו לקזבלנקה דרך הים. בהמשך לכך ייסדה את הוועד לטיפול בפליטים זרים בראשותה ובעזרת מנהלת משרדה, רחל בן-שושן. לצפון-אפריקה, ובעיקר פליטים יהודים 20,000- לקזבלנקה, הגיעו לאורך השואה כ מאירופה. חלקם נשלחו בידי השלטונות למחנות מעצר. העזרה הסוציאלית הראשונית שהושיטה הלן הייתה כשרה בעיני השלטון, אולם רוב הפעילות הייתה בלתי-חוקית. מעמדם של פליטים רבים לא היה מוסדר, והוועד בראשות הלן סייע להם להיכנס למדינה ולמצוא מסתור. הלן ציידה

חייה של הלן עמדו בסכנה מיוחדת, וביודעין: עקב הפרת החוק המתמדת בידיה ובידי הוועד שבראשותה עלולה הייתה המשטרה לעצור אותה בכל עת. סביר שאילו הגיעו האמריקנים מאוחר יותר, זה היה גורלה. מכיוון שהייתה מפרת החוק האידיאולוגית הבולטת ביותר בקרב היהודים, מעמדה כאסירה היה בוודאי שונה לגמרי מזה של יהודים מן השורה שנשלחו למחנות מעצר. מרוקו נשלטה בידי משטר רודני ואנטישמי, בן בריתם של הנאצים, והייתה זו תקופת מלחמה. להלן הייתה סיבה מובהקת לחשוש לחייה, והיא בוודאי ידעה זאת. למרות זאת המשיכה בפעילותה. לאחר מלחמת העולם השנייה המשיכה הלן בפעילותה המשפטית והציבורית במרוקו ובצרפת. היא הלכה לעולמה .1979 ב בזכות הסיוע יוצא-הדופן לאלפי פליטים שנמלטו מידי הנאצים, בזכות המנהיגות, ההתמדה והאומץ שגילתה למרות הסכנות, העניקה לאחרונה הוועדה לעניין יהודים שהצילו יהודים, הפועלת בחסות ארגון "בני ברית", את אות המציל היהודי לעו"ד הלן קאזס – בן-עטר, ז"ל. ראוי שמפעלה יהיה מופת לדורות.

עשרות ילדים מפריז באשרות-כניסה מזויפות. הוועד נתן מקלט לפליטים שנמלטו ממחנה מעצר. הוא אכסן פליטים באולמות ציבוריים בקזבלנקה וסייע להם במזון, בלבוש ובטיפול רפואי, וכן בהשגת עבודה ובמתן קצבה חודשית למשפחות העצורים. משטרת וישי גילתה שמדובר בפעילות מחתרתית. היא החליטה לעצור את הלן, אולם ראש לשכת עורכי הדין במרוקו התערב לטובתה. המשטרה המשיכה במעקב אחריה וניסתה להחרים את מסמכיו של ועד הפליטים, אולם הלן דאגה להסתירם. המשטרה הצרפתית הוציאה אל מחוץ לחוק את ועד הפליטים ואסרה על המשך הסיוע, אך הפעילות נמשכה. במרוקו ישבו קצינים נאצים, ומשטרת וישי עדכנה אותם בעניין פעילותה של הלן. כתוצאה מכך הגיעו אחדים מהם לביתה, אבל לא מצאוה. מעבר לעזרה הסוציאלית המקיפה, מדובר היה בהצלת נפשות: ללא סיוע זה לא יכולים היו רבים מהפליטים להיקלט במרוקו עקב העדר מסמכים מתאימים ומקור פרנסה. כפי שאירע במקומות אחרים, פליטים אלה עלולים היו להיות מוחזרים לאירופה ולהירצח.

. 1950 הלן קזאס־בן־עטר בביקור במעון ילדים בקזבלנקה באדיבות ארגון ה'ג'וינט', ישראל

15

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

קולאז' הממחיש חלק מהאירועים המרכזיים

כל הזכויות שמורות לפדרציה העולמית © מאת: אליזבט בראל מבט על פועלינו בעבר והצפי לעתיד שנה לפדרציה העולמית 21 לתנועת "ביחד" ובפתח 41 הבהרה: חלק גדול מהסקירות כאן, הועתקו מפרוטוקולים של הועד המנהל ו/או מדיווחים של מר סם בן-שטרית, כמי שעמד בראש תנועת "ביחד" וכיום נשיא הפדרציה העולמית. מבוא: כללי ברזל, לאמור: 4 , בישיבתם הראשונה של עשרת המייסדים*, נקבעו 1.1.2001 ב א. עלינו להקים גוף גדול ונרחב שיקיף מלוא הארץ ותפוצות ישראל. לא עוד סתם איגוד, תנועה או עמותה. ב. עלינו ליזום מפעלים ואירועים, שאיש לפנינו לא חשב עליהם. לגבי אירועים מהעבר, 23 ד. הוצע השם: הפדרציה העולמית (עם ה' הידיעה) של יהדות מרוקו. (פניותיהם של ארגונים מישראל ומהתפוצה, שיכנעו את רשם העמותות לאשר לנו את ה' הידיעה). ותחילה: למה חשובה סקירה מקיפה זו? הדבר דומה; שברחוב מסויים, מצוי אובייקט, אך מעולם לא שמנו לב אליו - עד שמישהו הסב את תשומת לבנו לכך. * שמות עשרת המייסדים: סם בן שטרית-מייסד ויו"ר, אסתר אבוטבול-סופרת, יוסף טולדנו-סופר, ברוך מאירי-עיתונאי, חיים ממן-עיתונאי, שמעון בית-און-ז"ל, דוד צרפתי-ר' מועצה דתית, יואל כהן-מחנך, מאיר אבודרהם-ז"ל ועוזיאל חזן-עו"ד. עלינו לצקת לתוכם תכנים ערכיים-מורשתיים. הדברים יצויינו בהמשך. ג. כל יוזמה, חייבת להתקיים לאורך כל שנות קיומה של הפדרציה.

16

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

1 מטרות הפדרציה העולמית ויעדיה:

* אחדות עם ישראל ושלימותו. * הדגשת חלקה של יהדות מרוקו . בתקומת העם והמדינה * הנחלת מורשת יהדות מרוקו וערכיה. * קירוב אחינו העולים החדשים אלינו, כדי ללמדם פרק מקליטתנו המוצלחת. * "קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי הכנסה ללא הבדל: מוצא, גזע, דת ומין.

2 נייר מכתבים ולוגו:

אפתח בנושא טריוואלי "כביכול", כמו נייר מכתבים שלנו. הביטו בנייר 5 מקורי (לא בשחור לבן), סבורתני, שאנחנו היחידים המציינים שמנו ב שפות: עברית, צרפתית, אנגלית, ספרדית וערבית. גם הסמל (הלוגו) מיוחד בעיצובו ושובה לב. ואדגיש, הלוגו המכיל את הגלובוס עוצב לפני שנה-כאשר פתיחת סניפים בכל העולם היה עדיין 20 בגדר שאיפה וחזון בלבד.

3 "ספר הזהב ליהדות מרוקו":

צלעות כפי שנהגו במרוקו, 8 התעודה מעוצבת גרפית, בהטבעת זהב, במרכזה, סמל מגן דוד בעל ושבמרכזו מוטבע שם הנרשם או המונצח. ייחודה: בארבע החתימות המתנוססות בשוליה עפ"י הסכמה בכתב של החותמים והם: נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין, נשיא ביהמ"ש העליון לשעבר-פרופ' אהרן

ברק, הרב הראשי לישראל מרן ישראל מאיר לאו ונשיא הפדרציה-סם בן שטרית. אלפים רבים נרשמו וכובדו בתעודה. במשרדנו תוכנה מיוחדת. די שאדם יאמר את שמו, והתוכנה תראה באיזו קטגוריה, מס' הדף והרובריקה שבהם מופיע שמו.

17

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ראש הממשלה דאז אריאל שרון ז"ל והראשון לציון- הרב אליהו בקשי-דורון ז"ל, נתנו את חסותם למפעל היסטורי זה וצירפו את חתימותיהם על התעודה. כי, הרי בשוכני המעברות 4 "מדליון המעברה" ו"תעודת הצדעה לשוכני המעברות":

התקיימה בהם האמרה "אין א"י נקנית אלא בייסורין". לשוכני המעברות, הוענקו "מדליון מוזהב" ובו

סמל הפדרציה, נתון בקופסת קטיפה נאה והתעודה. הטקס הראשון התקיים במשכן נשיאי ישראל, ובמסגרתו

שרים, 250 הוענקו ל אישי מדינה ויוצאי מעברות, המדליון והתעודה.

5 הכתרת "דמויות מופת" בארץ ובתפוצות:

בטקסים חגיגיים ובהשתתפות קהל רב, הענקנו מגילות הוקרה מרהיבות עין ל"דמויות מופת". במגילה, מובאים בקצרה הנימוקים לעיטור יוקרתי זה. בין המעוטרים: אריאל שרון, הרב ישראל מאיר לאו, שמעון פרס, הנהלתבנקהפועלים, הסנטור היהודי-צרפתי ז'אן פייר בונשאר (פריז), סר מלך מרוקו, נוחי דנקר, הרבנית ברוריה זבולוני-אפרגן, II צ'רלס דהן (וושינגטון), חסן

הרב אברהם עמר (יו-יורק), הרב משה דאדון (לונדון) ועד כלת פרס ישראל מרים פרץ, ויוסף נאסראדי ן - י ו"ר התנועה הדרוזית ציונית בישראל.

6 יציקת תכנים ערכיים לחגיגות המימונה:

בוטלו החגיגות בפארק סאקר, עקב דיווחים לא מחמיאים, תמונות בעיתונים ובטלויזיה שמהן לא רווינו נחת. בכל רחביהארץ, חגיגותהמימונהמתקיימותבאולמותסגורים, והנפתחותב"רב-שיח"בהשתתפותאנשי-רוחעלהנושא

שנקבע לאותה שנה. בשנת תש"פ-תשפ"א הנושא שנקבע: "ברוךאומר ועושה!". פרופ' אהרןממן -חתן פרס ישראל, נתבקש

מטעמנו לכתוב מאמר מערכת לשנתון "דבר הפדרציה העולמית" , ולהנחות את 2021 ל ה"רב-שיח", שיפתח את חגיגות המימונה המרכזיות ב"היכל התרבות" בפתח תקוה.

18

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

7 "ליל המימונה הארצי מרכזי":

אלף בתים נפתחים לרווחה לכל 100 הפדרציה העולמית, נתנה מימד כלל-לאומי ל"ליל המימונה-תרבחו ותסעדו". כ דיכפין ברחבי הארץ. חידשנו את המנהג ממרוקו, שמוסלמים מגיעים לאירוע המרכזי ומגישים את מנחת המימונה;

לחמים כחמץ הראשון, דבש, חלב, חמאה, נענע, תמרים ופרחים. עפ"י מליון אורחים ומארחים נוטלים חלק ב"ליל המימונה", 2 הערכתנו, כ מסביב לשולחן התקרובת המסורתית. ראינו במפעל "הדלת הפתוחה" פלטפורמה נאותה לקירוב הלבבות בין כלל שבטי ישראל, להעמקת ההיכרות בין חלקי העם, ולהתוודעות מקרוב אל יהדות מרוקו. אמר על כך הנשיא יצחק נבון ז"ל: "עתידה להיכתב ההיסטוריה החדשה, ותשאל השאלה: מי היו הגורמים שהיקהו את הקיטוב בעם, חשפנו את פניה היפות וערכיה של יהדות מרוקו?" אין ספק, אמר הנשיא נבון: "יצביעו על חג המימונה ועל מי שנתנו לו את המימד הלאומי, כמי שחוללו כל אלה, וזה שכרם של העוסקים במצווה".

8 מלגות לימודים למעוטי-הכנסה:

הפדרציה העולמית קבעה, שהסיוע יינתן לסטודנטים מעוטי-הכנסה ללא הבדל: מוצא, גזע, דת ומין. וזה ייחודנו! לעומת התאחדויות אחרות המעניקות מלגות, אך ורק ליוצאי קהילותיהן.

מלגות, 5,000 - , הוענקו, בשיתוף נדיבי לב, כ 2019 עד לשנת מליון דולר, סכום גדול לכל הדעות. אימרו 10 בסכום כולל של כ מעתה: מי היה מאמין, שיום יבוא, ויהדות מרוקו תפרוס את ארצות-גלויות וביניהן יוצאי 44 חסותה על סטודנטים יוצאי רוסיה, בלרוס, ארה"ב, צרפת, עירק, סוריה, ועוד... ותסייע להם כספית. אנו גאים בעובדה שרבים מסטודנטים מעוטי-הכנסה אלה, סיימו בהצלחה תואר ראשון, שני ושלישי (דוקטורט) וקבעו

לעצמם מעמד מכובד בחברתנו התחרותית וההשגית. וזו אחת מהיוזמות שזיכתה את יהדות מרוקו ביוקרה רבה.

9

שנה שנה וסימנה:

בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי : כותרת לכלל האירועים והמפעלים בשנה שנפתחה, וכך ציינו:

"ואהבתם את הגר" : 2011 תשע"א- "יגיע כפיך כי תאכל" : 2012 תשע"ב- "שנת בר מצוה לפדרציה" : 2013 תשע"ג- "והדרת פני זקן" : 2014 תשע"ד- "צדק צדק תרדוף" : 2015 תשע"ה- "למען ציון לא אחשה" : 2016 תשע"ו- "מדבר שקר תרחק" : 2017 תשע"ז- "מצא אשה מצא טוב" : 2018 תשע"ח-

"ערכים ומורשה" : 2001 תשס"א- "יובל לעלייה מצפון אפריקה" : 2002 תשס"ב- "לחיי העם הזה!" : 2003 תשס"ג- "ומבשרך לא תתעלם" : 2004 תשס"ד שנה לפטירת הרמב"ם" 800 " : 2005 תשס"ה- "כל אדם עולם!" : 2006 תשס"ו- "וענווים ירשו ארץ" : 2007 תשס"ז שנה למדינת ישראל" 60 " : 2008 תשס"ח- "ובחרת בחיים" : 2009 תשס"ט- "עשור לפדרציה העולמית" : 2010 תש"ע

"גדולה מלאכה שמכבדת בעליה" : 2019 תשע"ט לעלייה ההמונית ממרוקו" 60 " : 2020 תש"פ- "ברוך אומר ועושה" : 2021 תשפ"א

19

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

10 העלאת עצמותיהם של מעפילי "אגוז":

(מתוך מאמרו של סם בן-שטרית מבצע "איילת השחר") אחרי שממשלת ישראל נענתה לפנייתו של מר סם בן שטרית-כיו"ר תנועת "ביחד", היא קבעה בהחלטה מס' ) הוא "יום העפלה והמחתרות 10.1.1961 : "המדינה מכריזה וקובעת שכ"ג בטבת תשכ"א ( 28.12.80 מיום 300 מעפילי ספינת "אגוז" נפלו על מזבח המולדת". הממשלה קבעה: שכל שנה תיערך אזכרה 44 מצפון אפריקה", וכי שנים. 5 ממלכתית לטבועי "אגוז". אחרי שנים, הועדה לטקסים וסמלים קבעה לערוך אזכרה ממלכתית רק אחת ל וכך, כל שנה, אלפי תלמידים מרחבי הארץ מלווים במוריהם, ובהשתתפות משפחות חללי "אגוז", ובראשן גב' גילה מבני משפחתה בין קורבנות "אגוז". 6 גוטמן אזולאי היו"ר, ש שליחויות למלך מרוקו ובידיו אגרת כל פעם מראש ממשלה מכהן: 40 עשר שנים הקדיש סם בן שטרית מחייו, וערך שמעון פרס, יצחק רבין ויצחק שמיר ז"ל. , איים סם באזני ראש המוסד המרוקני-הגנרל עבדל לחאק קדירי לאמר: "אם גם הפעם 1992 בשנת 39 בנסיעה ה אצא בידיים ריקות, יש לכך תוצאה אחת והיא: "אגישאת התפטרותי לממשלה ולמשפחות השכולות". הגנרל: ואז...? סם ענה: יהודי מרוקו ומשפחות הטבועים, יערכו שביתות מול הקונסוליות והשגריריות שלכם. הגנרל קדרי, ביקש . II שעות להתייעצות עם המלך חסן 24 מסם לתת לו שהות של נקיים 29.11.1992 למחרת נקרא סם למלך, והאחרון אמר לו: "אנו נענים לפנייתו של ראש הממשלה יצחק רבין, וב את ההבטחה. המלך הוסיף: יש לי שני תנאים : "האחד: שכל ההוצאות הקשורות להגעת החברה קדישא מישראל, הוצאות איחסונה, ארונות הקבורה, והטסת הארונות מאל-חוסימה ללוד, במטוס השייך לארמון המלוכה, יהיו על

חשבוני הפרטי. והשניה: שאתה סם בן שטרית תוביל את ההסברה בישראל ובעולם ולציין שזוהי מחווה לאומית. לאלפי בני, יוצאי מרוקו בישראל, וגם מחווה לאיש השלום-יצחק רבין". כך, תגן עלי מפני בקורת נערכה הלוויה ממלכתית 14.12.1992 של שליטי מדינות ערב. ואכן, ב בהר הרצל במעמד: נשיא המדינה, ראש הממשלה, שרים, שופטי אזרחי מדינת ישראל מרחבי הארץ. 50,000 - ביהמ"ש העליון וכ סם בן שטרית סיכם: "אני גאה שקיימתי את שבועתי על קברי מעפילי

. 1983 "אגוז" בביקורי הראשון, במאי עת איבדתי את הכרתי לרגע-קט

מרוב התרגשות, ויצאה מפי "שבועת קדם" הלא היא: "וישבע יוסף את בני ישראל לאמר:פקד יפקד אלוקים אתכם... והעליתם את עצמותי מזה עמכם". ואכן נשבע וקיים.

11 שנתון "דבר הפדרציה העולמית":

כל שנה, אנו מפיקים שנתון, המסקר במלל ובתמונות את אירועי הפדרציה בארץ ובתפוצות משנה קודמת. בשערי השנתון, הקדמי והאחורי, מופיעות תמונות מרכזיות של שני אירועים מרכזיים. בשנתון, מופיעים תמונותיהם ותודותיהם של מקבלי המלגות, התודות מופנות לתורמי הסיוע.

20

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

גליונות של כתב-העת הדיגיטלי "יהדות מרוקו: מורשת, הגות ואמנות", המופץ חינם 2 בכל שנה אנו מוציאים לאור עמוד 60 גליונות גדושים כל אחד מהם ב- 11 בכל האמצעים הדיגיטליים העומדים לרשות הפדרציה. עד כה הופקו של מאמרים מרתקים פרי עטם של מיטב החוקרים והסופרים העוסקים בנושאים הקשורים ביהדות מרוקו, החל מפרופסורים ומרצים באוניברסיטה, דרך בלשנים ומדריכי טיולים למרוקו, וכלה באנשים מן השורה-עולי מרוקו המספרים את סיפור עלייתם או סיפורים מבית אבא. 12 כתב-עת דיגיטלי דו-שנתי:

13

II הנצחת זכרו של המלך חסן

הוקם ע"י מייסד ונשיא הפדרציה, בעצה אחת עם ידידו נשיא המדינה לשעבר- II הוועד הציבורי להנצחת המלך חסן , וזאת, כאותהוקרה על יחסו הטוב והמטיב ליהודים II שמעון פרס ז"ל- ובפעילות רחבתהיקף הונצחשמו של המלך חסן

ועל כך שהתיר העלאת עצמות מעפילי "אגוז". במסגרת פעילות הוועד הופקו חוברות לזכרו ו"ספר הזכרון למלך " שרבים נרשמו בו וקיבלו תעודת הוקרה. דואר II חסן

ישראל הפיק בול לזכרו. הסרט "הוקרה " גרם II למלך חסן להתרגשות רבה בקרב המלוכה ובאוכלוסיה במרוקו. בנוסף, הוקמו אתרי הנצחה רבים ברחבי הארץ.

14

טיפוח קשרינו עם מרוקו:

, שם 5 במשך שנים רבות, יצאה משלחת אישים למרוקו, כשהביקור הראשון מתקיים במוזיליאום מוחמד ה- . במעמד רבנים וראשי הקהילה, נערכת אשכבה II ושל חסן V טמונים קברותיהם של המלכים מוחמד ה למלכים אלה שהיטו חסד ליהדות מרוקו. המשלחת, לרוב מתקבלת ע"י שר המדינה ונציג הארמון המלוכה, והטקס מתקיים בפנים המוזוליאום, כפי שראשי מדינה ופמליות ממלכתיות

מתקבלים, בניגוד להמונים הרשאים לבקר רק בחלק העליון של המוזוליאום. ראשי הסנאט ובית הנבחרים וחבריהם, מקיימים עמנו "רב-שיח", על תרומת יהדות מרוקו למדינה זו, ועל מאות בשנים שיהדות מרוקו זכתה ליחס טוב ואוהב. אחדים מבניה כיהנו כשרים, שגרירים ויועצים למלכי מרוקו. בחלק מהמקרים, נשיא הפרלמנט עורך למשלחת סעודה כשרה בביתו. גם ראשי הקהילה היהודית, ברבאט, מקנס, פס, מראקש, מוגדור, קזבלנקה, ואגאדיר, עורכים למשלחת קבלת פנים, מלווה בסעודה חגיגית עם תזמורת מקומית.

21

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בסיוע ידידנו סלומון אזולאי ז"ל ממרוקו, נבנה בית כנסת ליהודים האנוסים בבלמונטה (פורטוגל), בשם "בית אליהו" שנים של אינקוויזיציה. במפגש הראשון של סם בן שטרית כיו"ר 500 ע"ש אביו של סלומון. זהו ביה"כ הראשון אחרי יהודים אנוסים. לבקשת שגרירת 70 תנועת "ביחד" בבלמונטה, בהשתתפות ראש העיר, הסופר אמנון שמוש וכ ישראל בפורטוגל-גב' קולט אביטל, הוכנה תעודת הרשמה ב"ספר הזהב לאחדות ישראל" בשפה הפורטוגזית, למר מויז אברנטס הנחשב לראש הקהילה. המפגש התקיים בבית העירייה. כאשר הוקראה התעודה בפורטוגזית, מויז אברנטסהתעלףמרב התרגשות ולאחרשהתאוששאמר: "זוהי הכרה דה פקטו ודה יורה ביהדותי וביהדותם של כל היהודים האנוסים בבלמונטה. וכדי שאלפי אנוסים ישתכנעו, שהאינקוויזיציה חלפה, אבקש ממר בן שטרית להקים לנו בית כנסת. סם 15 הקמת בית כנסת ליהודים האנוסים בבלמונטה (פורטוגל):

ענה: באתי מירושלים כדי להצדיע לעוז רוחכם, שמרתם על זיקתכם ליהדות אלפי שנים . אעשה כל אשר לאל ידי להקים לכם בית כנסת ראשון. וכעת חיה בשנה הבאה, נגיע לטקס הנחת מטוסים מישראל ומצרפת 2 אבן הפינה לבית תפילה זה. וכך היה, הגיעו לבלמונטה לטקס.

16 "חזון והגשמה" –ספרו של סם בן שטרית:

הייתה לי הזכות הגדולה לעצב את יצירתו של נשיא הפדרציה העולמיתשל מר סם בן שטרית "חזון והגשמה-יוזמות ומפעלים חסרי תקדים". הספר, הודפס בהתנדבות ע"י חבר הועד המנהל כבוד הרב יוסף מויאל. בספר, נסקרים כל המפעלים בלווי תמונות ממחישות, מאמרים שסם פירסם בעיתונות הגדולה, בארץ, ופרסום מכתבי הערכה מאישים וחברים של סם.

עותקיםבלבדהוענקו, 30 עותקי הספר, שפורסםב לחברים שנכחו בהשקת הספר, במעמד כבוד הרב ישראל מאיר לאו, או נרכשו ע"י חברים בסכום של

, תרומה לפדרציה העולמית. לא ניתן ₪ 50 עותקים נשלחו 2 יותר לרכוש את הספר. לספריה הלאומית בירושלים.

עד כה קיימנו סדרת אירועים . פתחנו בערים חדרה, בית שמש, לוד ועוד... לקראת סוף השנה נקיים "עצרת מרכזית וממלכתית" בבנייני האומה או בתיאטרון ירושלים. הדבר תלוי בקבלת תרומות ממוסדות שפנינו אליהם: עיריית ירושלים, הסוכנות היהודית וקק"ל. 17 שנה לעלייה ההמונית ממרוקו" 60 סדרת אירועים לציון "

22

2020 : תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' 12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בכל הופעותינו הציבוריות, במאמרים לעיתונים, בראיונות לכלי התקשורת, הפדרציה מעלה על יישובים ומושבים 111 נס את חלקה של יהדות מרוקו בתקומת העם והמדינה, בהקמתם של חקלאיים לאורכה ולרוחבה של המדינה. בצפון הארץ ובדרומה, יישובים אלה, היוו חומות מגן אנושיות נגד חדירת מחבלים מלבנון ומסוריה, וכך, בדרום מפני התנכלויות של הפדאיון ומסתננים ממצרים. הפדרציה גאה ומתברכת בייצוגה הגדול של יהדות מרוקו, מעבר לכמותה מראשי ערים 50% באוכלוסיה; בכנסת, בממשלה, כ ומועצות, הינם יוצאי מרוקו. רבים 18 הדגשת תרומתה של יהדות מרוקו והשגיה בישראל:

הקצינים והאלופים בצה"ל מיהדות זו, וכך במשטרה ובחילות המודיעין. אין ספק שיהדות מרוקו תפסה מקום נכבד בהנהגת המדינה.

19 תודה והוקרה:

מלוא התודה לחברי הועד המנהל בראשות ד"ר יוסי ונונו, ובהכוונת היועץ המשפטי שלנו-עו"ד עמי סביר, וכמובן 32 ראשי הסניפים וחבריהם בישראל ו- 70 לראש וראשון סם בן שטרית ההוגה והיוזם הבלתי נלאה. תודה לראשי סניפים במרוקו, אירופה, ארה"ב, קנדה ודרום אמריקה. מלוא הוקרת כולנו לתורמים בישראל ומהפזורה , כי הודות להם יכולנו לקיים שורת מפעלים ערכיים-תרבותיים-מורשתיים. למינהל התרבות שבמשרד התרבות. אנו מביעים את הערכתנו הרבה, לאישים המלווים אותנו בפעילויותינו,

והם: כבוד הרב ישראל מאיר לאו, ד"ר יהודה לנקרי, הרב אלי בן-דהן, פרופ' אהרן ממן, פרופ' שמעון שטרית, הרבנית ברוריה זבולוני- איפרגן, הידד לאלברט מרציאנו המלווה אותנו, בנגינה ובשירתו הנעימה באירועינו. ועוד רבים וטובים.

הבאנו כאן, אך בראשי פרקים אחדות מיוזמותינו, אותן יישמנו לאורך כל השנים או ניישמן בשנים הקרובות. איננו נחים על זרי דפנה. נמשיך לפעול ולעשות, עד להשגת מלוא מטרותינו ויעדינו, לעיל. אנו חדורי הכרת תודה וברכה, לכל המסייעים בידינו. 1 כפי שצויין בפרק לסיכום:

23

2020 תמוז-כסלו תש"פ-תשפ"א, יולי-דצמ' :12 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease