מניבים GROUP | תבור VILLAGE

עובדת בצורה המקצועית ביותר, ולכן הפרויקט כולו GROUP חברת מניבים , הקובע הנחיות 22 מלווה בחוות דעת של שמאי מקצועי. זאת, על פי תקן קפדניות באשר לשווי הקרקע ונותן לבחינת הסיכוי והסיכון הגלום בקרקע. לא צריך להיות מומחה נדל"ן מהשורה הראשונה, כדי לראות את הפונטציאל האדיר: הקרקע פרטית ברצף תכנוני לבנייה, הערך שלה עולה והנכס רק הולך ומשתבח עם הזמן. רווח שלך עשרות אחוזים כבר במעמד הרכישה. אודות לפוטנציאל הגלום בהפשרה של הקרקע.

Made with FlippingBook Learn more on our blog