מניבים GROUP | תבור VILLAGE

• כמושבה חקלאית.כיום המושבה מונה 1901 כפר תבור נוסד בשנת תושבים. 8,000- תושבים ובשנים הקרובות צפוייה להגיע לכ 5,000- כ • 10 מתוך 8 האוכלוסייה בכפר נחשבת ואיכותית והיא עומדת על מדד במדד החברתי כלכלי. אודות הפרויקט

Made with FlippingBook Learn more on our blog