מ.א.י סטודיו | קטלוג מוצרים

מהדורה דיגיטלית

מ.א.י

סטודיו TEL-AVIV

SINCE 2012

קטלוג מוצרים

ITEMS CATALOG

ורד שתיל | בוטיק ריהוט ישראלי בעבודת יד

כל הזכויות על הקטלוג ועל המוצרים המוצגים בו, שמורות למ.א.י סטודיו © עיצוב קטלוג: איתי שתיל

| 2

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

תוכן עניינים:

38

8

4

מוצרים נלווים

ריהוט

על הסטודיו

שעונים עגולים שעונים שעוני מטוטלת

5 6 4

Custom Made תולדות המפעל סטודי ו מ.א. י

12 8

קומודות מזנונים

38 44 48 54 52 68 72 66 62 58 74

שולחנות

שעוני ענק שעוני קשת

16

שולחנות טרצו שולחנות קפה שולחנות עגולים שולחנות אובלים

24 28 20 32 34

שעוני חץ

מראות קפסולה מראות עגולות מראות

ספסלים

מנורות

מראות גוף

מראות מדף מתלה מעילים

אומנות קיר

3 | ת ו כ ן ע נ י י נ י ם

2 0 1 2 על הסטודיו

Studio M.A.Y - סטודיו מ.א.י לעיצוב וייצור פרטי ריהוט בסדרות קטנות בוטיק סטודיו הינו . 2012 ומתחדשות, הפועל משנת בסטודיו, הממוקם בדרום תל-אביב, תצוגה מרשימה של מגוון הפריטים והדגמים השונים המאופיינים בשפה עיצובית מקורית, מובהקת וייחודית. ', ייצור ועיצוב Custom Made” הסטודיו מתמחה גם ב- ללקוחות פרטיים, התאמה אישית על-פי הזמנה ו מעצבי פנים ואדריכלים. , עובדת סוציאלית ורד שתיל הסטודיו מנוהל על ידי במקצועה שהגיעה לתחום בצורה אוטודידקטית, תוך ניסוי ותהיה, לימוד עצמי וקבלת השראה מתחום העיצוב והאמנות. הסטודיו פועל בסביבה רבת השראה של יוצרים ואמנים הפועלים באזור. המספרת את סיפור מפעל בסטודיו מוצגת תערוכת קבע ) שפעל במבנה לפני 1952 המתכת המשפחתי של ורד –"מ.א.י" ( שנה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב. 60 למעלה מ

השפה העיצובית ומצליח לשלב ומודרני ,עכשו ו י נקי הקו העיצובי 50 בתוכו , בצורה מושלמת, השראות משנות ה- , ובעיקר צורנות גיאומטרית, שפרחה בשנים אילו , 60 וה- התוצאה המתקבלת הינה אקלקטית ומקורית. : שילוב בין חומרי גלם מאפי י ן בולט נוסף של הסטודי ו הוא עץ, ברזל, ציפו י י בטו ן , פליז, ואלומיני ום. אילו , באים לידי ביטו י בריהוט מרהיב, אקססוריז לבית, שעוני קיר, מראות, מנורות ועוד. כגו ן אמצעים הטכנולוגים המתקדמים ביותר הסטודי ו נעזר ב , עבודת נגרות מקצועית וצביעות מי וחדות. CNC חיתוכי לי יזר, הנעשית בסטודי ו , לעבודת היד השילוב בי ן אמצעים אילו תחושת חד-פעמיות באמצעים ידני ים פשוטים, מי יצרת ייחודיות ומקוריות, הנעה בין עולם העיצוב לעולם האמנות. העיצוב המקורי והטכניקות הי יחודי ות, מאפשרים דיאלוג וסיעור תוצאה המותאמת מוחות פורה עם הלקוח והמעצב לקבלת כל אלו בעיצוב ו י יצור בלעדי לצרכיו ורגשותיו של הלקוח. תוצרת כחול-לבן. של הסטודי ו ,

| 4

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

Custom Made

היתרון שלנו המעצב ומי יצר באופן עצמאי סדרות סטודיו בוטיק סטודי ו מ.א. י הינו קטנות ומשתנות. האמצעים והטכניקות שפותחו בסטודי ו מאפשרים והתאמה של הדגמים הקי ימים לצרכי ו הספציפי ים גמישות רבה שינוי צבעים וגווני העץ, שינוי גדלים וצורות של הלקוח - כדי שיתאימו לחלל הנדרש. הסטודי ו מגי יס את יכולותי ו גם לביצוע הזמנות תוך כדי סיעור התאמת מוצר חדש , כלומר Custom Made מוחות עם הלקוח ובעזרת השפה הו יזואלית של הסטודי ו . זה היתרו ן שלנו , המגע האינטימי עם כל מוצר המי וצר בסטודי ו מאפשר את מה שלא מאפשרות מכונות המפעלים האוטומטי ות. , כל מוצר מקבל את המגע וההתאמה הנכונה בסטודי ו מ.א. י כך שהוא יתאים לחלל בדי וק כמו שהלקוח מדמי י ן .

5 | ע ל ה ס ט ו ד י ו

1 9 5 2 על המפעל ההיסטוריה של המקום

שנה. 60 שפעל במקום לפני )1952 מפעל המתכת "מ.א.י." ( בסטודי ו מוצגת תערוכת קבע המספרת את סיפורו של שליוו את חיינו וסקה, י יצר את כל כלי הבית י ריה ו א שה, מ המפעל, שהוקם על ידי שלושה חברים הכלים האי יקונים הפכו נפוצים בכל בית בישראל וגם בחדרי האוכל בקיבוצים, מאפרות . 60 וה- 50 בשנות ה במטוסים ואף במוסדות מדיני ים.

גביעי גלידה צבעוני ים, כוסות שתיה, מפי ונים, מאפירות בתערוכה אוסף נדיר של הכלים: ורד, בתו של י וסקה, מציגה שבעזרתם י יצרו את הכלים. התערוכה מספרת את מהמכונות העתיקות והמודלים ועוד. האוסף כולל גם חלק סיפורה המפואר של התעשי יה הזעירה של תל-אביב בשנים הראשונות של המדינה.

) 1952 ממפעל מ.א. י (

| 6

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י

7

למוצרי הסטודיו בדף הבא

תוכלו לחפש בקלות מוצר מסו ים.

*בלחיצה על הכפתור

7 |

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י

8

מזנונים בהזמנה אישית. מידות: צבוע בתנ ור. MDF פורניר/ חומרים: בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום ואלמנטים מעץ. עיטורים:

| 8

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס"מ 35 גובה ס"מ 40 עומק ס"מ 220 רוחב מ ז נ ו ן א - ס י מ ט ר י

9 | מ ז נ ו נ י ם

מזנון א-סימטרי בעיצוב אישי ס"מ 35 גובה ס"מ 40 עומק ס"מ 200 רוחב

| 1 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

פ ו נ ק צ י ו נ ל י ו ת

שאינו מתחרה עם שאר הפריטים בקו נקי ומנימליסטי המזנונים שלנו מעוצבים בחלל. המזנונים מי וצרים מחומרים שונים כגו ן : פורנירים, ציפו י י בטו ן וצביעה בתנור. מוטמעים בעדינות ובאופן האלמנטים הפרזולי ים העשו י ים עץ, פליז ואלומיני ום בגוף המזנו ן . פונקציונלי

1 1 | מ ז נ ו נ י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 12

קומודות בהזמנה אישית. מידות: צבוע בתנ ור, מעמד ברזל. MDF פורניר/ חומרים:

בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

קומודה ורודה ס"מ 80 גובה ס"מ 100 רוחב ס"מ 35 עומק

הקומודות שלנו מי וצרות בהתאמה פתרונות אישית ומאפשרות גם ניתן לשלב בהם למקומות צרים. אלמנטים פירזולי ים שונים ולהתאים גימורים וצבעים.

קומודה ורודה ס"מ 35 עומק ס"מ 80 רוחב ס"מ 80 גובה

1 3 | ק ו מ ו ד ו ת

ס"מ 80 גובה ס"מ 35 עומק ס"מ 120 רוחב בתנור צביעה פליז ידיות

| 1 4

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס"מ 35 עומק ס"מ 120 רוחב ס"מ 80 גובה

1 5 | ק ו מ ו ד ו ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 16

שולחנות אובלים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 50 ס"מ, רוחב 150 אורך מידות:

מ"מ, רגלי ברזל. 18 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

השולחנות האובלים הקלאסיים בנויים משני חלקים חלק גדול ס"מ 40 ס"מ גובה 50 ס"מ רוחב 100 אורך חלק קטן ס"מ 40 ס"מ גובה 50 ס"מ רוחב 50 אורך

המוביליות מעבר לצורנות הי יחודית, היתרו ן של השולחן האובלי בשני חלקים הוא בחלק הקטן ניתן להשתמש כשולחן צד מתני יע ובחיבורו לגדול והתזוזה בחלל. מתקבל שולחן ארוך המתאים לאירוח.

1 7 | ש ו ל ח נ ו ת א ו ב ל י ם

ס"מ 40 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 150 אורך שולחנות אובלים ורגליים משתנות

רגלי סהר מברזל.

| 1 8

השולחנות כיחידה אובלית אחת מופיעים במספר דגמים לבחירה. ניתן לבחור בכל הדגמים

את הרגל המועדפת בכל צבע. ולקבלה

1 9 | ש ו ל ח נ ו ת א ו ב ל י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 20

שולחנות עגולים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 80 ס"מ או 60 ק וטר מידות: מ"מ, רגלי ברזל. 18 עץ בעובי חומרים: פורניר, צבע. גימורים: טרצו , עץ, ק ופסאות אחסו ן אי נטגרלי ות ממתכת. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

גדול וקטן סט שולחנות

משולב עץ

משולב טרצו

ללא קופסת אחסון

2 1 | ש ו ל ח נ ו ת ע ג ו ל י ם

אפשר גם לחוד ס"מ 80 קוטר

ס"מ 60 קוטר

| 2 2

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

שלטים תחתיות משקפיים

בקולקציה החדשה של השולחנות העגולים חשבנו בנוסף לקו העיצובי , לכל הפריטים ה"מתגלגלים" לנו על שולחן פתרון פונקציונאלי לתת ממתכת מחוברות לחלקו התחתו ן של קופסאות אחסון הסלו ן . השולחן ומאפשרות אחסו ן שלטים, משקפי ים, עפרונות מפתחות שאינו פוגע בקו ועוד. זאת כחלק אינטגראלי ואף משתלב איתו . העיצובי

2 3 | ש ו ל ח נ ו ת ע ג ו ל י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 24

שולחנות טרצו ס"מ. 40 ס"מ, גובה 50 ס"מ, רוחב 150 אורך מידות: מ"מ, טרצו , מעמד ברזל. 20 עץ בעובי חומרים: פורניר, צבע. גימורים: טרצו , פסי אלומי ני ום. חיתוכי עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מגוון ענק של קומבינציות

רגליים 6

טרצו גדול

טרצו קטן

רגליים 8

Three Colors

Two Colors

חיתוכי טרצו

חיתוכי טרצו

2 5 | ש ו ל ח נ ו ת ט ר צ ו

המשלבים בין אבן טרצו בשלושה שולחנות מודולריים לאוהבי השולחנות המלבניים, יצרנו ליין חדש של מספר קומבינציות ענק צבעים, לבין עץ במספר גוונים וגימורי ברק שונים. התוצאה המתקבלת היא המראה החמים של ממנו ניתן לבחור. השילוב הייחודי בין האבן לעץ יוצר יחסי גומלין מרתקים בין את הטרצו ניתן להטמיע גם בשולחנות האובלים והעגולים. המראה המוצק של הטרצו. לבין העץ שילוב חומרים

| 2 6

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

עוד עם טרצו

ס"מ 50 רוחב ואורך | קוביות בודדות עץ או טרצו

חיתוכי טרצו

Three Colors

שולחן זכוכית בהתאמה אישית לפרו י יקט מי וחד והוא כולל Custom Made נולד כבקשת דגם זה שילוב של עץ, זכוכית ופליז. הסטודי ו מחכה לאתגרים ו ישמח ליצור דגמים חדשים בעזרתכם.

ס"מ 40 גובה ס"מ 50 עומק ס"מ 170 רוחב

2 7 | ש ו ל ח נ ו ת ט ר צ ו

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 28

שולחנות קפה ס"מ. 60 ס"מ, גובה 27 ס"מ, רוחב 35 אורך מידות: מ"מ, מעמד ברזל בחיתוך לי י זר. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס"מ 27

ס"מ 35

שולחנות קפה מונדריאן ס"מ 27 רוחב ס"מ 35 אורך ס"מ 60 גובה

2 9 | ש ו ל ח נ ו ת ק פ ה

ס"מ 40 קוטר שולחנות קפה עגולים

ס"מ 27 ס"מ רוחב 35 ס"מ אורך 60 גובה שולחנות קפה עם נקודה

או בשפה האישיים שולחנות הקפה מספקים פתרו ן "נשכנים" המקצועית מעולה לעצלנים, לאילו מאיתנו הרוצים את כוס הקפה שלהם צמוד צמוד. גובה השולחן מותאם לעמידה ליד ספה או כורסה כשהרגל התחתונה נכנסת מתחת לרהיט והמשטח העלי ו ן בצורות ממש קרוב אליכם. השולחנות ניתנים להתאמה. אובליות או עגולות

| 3 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

עוצב במיוחד לצבעי המשרד | שולחן קפה עגול עם עיטורי פליז

סיגל בר-אל צלמת: | אורית שרמן-נהרי עיצוב:

ס"מ 60 גובה ס"מ 40 קוטר

שולחן קפה מותאם לשולחן אובלי

ס"מ 60 גובה ס"מ 35 אורך ס"מ 27 רוחב

3 1 | ש ו ל ח נ ו ת ק פ ה

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 32

ספסלים ס"מ. 40 ס"מ, גובה 30 ס"מ, עומק 120 אורך מידות: , רגלי ברזל בחיתוך לי י זר. MDF ציפו י בטו ן /פורניר/ חומרים:

בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: אלומי ני ום, צבע. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

בטון וצבע ספסל

כשרוצים לשרוך את הנעלי ים, כשרוצים לפעמים צריך ספסל... להניח דבר-מה וכמובן כדי לשבת ולנהל שיחה בטלפו ן . חשוב היה לנו לעצב את הספסלים כך שיתאימו לקו העיצובי של הסטודי ו ו ישתלבו בחלל בצורה מושלמת.

עץ ואלומיניום ספסל

3 3 | ס פ ס ל י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 34

מנורות עומדות ס"מ, 36 ס"מ, גובה בסיס העץ 180/200 גובה מידות: ס"מ. 20 ס"מ, אורך 20 רוחב עץ, מתכת. חומרים:

בטו ן , פורניר, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מנורת קריאה א ו ר ממ ו קד ס"מ 180 גובה

אל המנורות העומדות שלנו , אנחנו מתי יחסים וכשמצליחים לתפוס שתי כאלמנט פיסולי, ציפורים ביחד זה ניכר בעיצוב החלל. המנורות העומדות משתלבות עם שאר הפריטים כתאורה פונקציונאלית ו יכולות לשמש לקריאה או כתאורת אווירה.

3 5 | מ נ ו ר ו ת ע ו מ ד ו ת

ס"מ 180 ג ובה

ס"מ 180 ג ובה

ס"מ 200 ג ובה

ס"מ 200 ג ובה

ס"מ 200 ג ובה

מ נ ו ר ת ק מ י ל ה

מ נ ו ר ת ק ר ו ל י נ ה

מ נ ו ר ת מ ר ל י ן

מ נ ו ר ת ו ר ו נ י ק ה

מ נ ו ר ת א ד ל

| 3 6

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מנורות אווירה ס"מ 200 גובה

בהזמנה אישית קריאה מנ ורת

3 7 | מ נ ו ר ו ת ע ו מ ד ו ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 38

ס"מ. 40,45,50,60 קוטר: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים: שעונים עגולים

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ש ע ו ן א מ ס ט ר ד ם לפריט עיצובי בעל שעוני הקיר הפכו כבר מזמן בחלל - הפונקצי ונאלי ות והעיצוב חוברים חשיבות גדלים ובמגו ו ן 4 יחדי ו . השעונים העגולים מגיעים ב שתוכלו להתאים לחלל צבעים, גימורים ודוגמאות הצבעים, כמובן , ניתנים להתאמה הספציפי שלכם. י יחודית לטעמו של הלקוח.

3 9 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

נ י ם י ם מ ש ת ג ד ל

ש ע ו ן א י נ ד י ר ה

ש ע ו ן מ ו מ ב י י

ש ע ו ן ב ר צ ל ו נ ה

ש ע ו ן ת ל - א ב י ב

ש ע ו ן א ל ב מ ה

ש ע ו ן ו י ר ג ' י נ י ה

| 4 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס " מ 6 0 | ס " מ 5 0 | ס " מ 4 5 | ס " מ 4 0

ש ע ו ן נ י ו - י ו ר ק

ש ע ו ן פ ר י ז

ש ע ו ן ו י ר ג ' י נ י ה י ר ו ק

ש ע ו ן א מ ס ט ר ד ם

ש ע ו ן ד ו ב א י

ש ע ו ן א פ ר י ק ה

4 1 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

ש ע ו ן מ ו ת א ם ס"מ 50 קוטר

סיגל בר-אל צלמת: | אורית שרמן-נהרי מעצבת:

| 4 2

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ש ע ו ן ב ר צ ל ו נ ה ס"מ 60 קוטר

4 3 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 44

שעוני מטוטלת ס"מ. 13 ס"מ, ק וטר עיגול 6 ס"מ, רוחב מוט 87 גובה מידות: מ"מ. 18 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ב ט ו ן ו ע ץ

ו ר ו ד ע ת י ק

ז ה ב ו ג ר פ י ט

ש ח ו ר ו א פ ו ר

ו ר ו ד ע ת י ק ו פ י ס ט ו ק

שעוני המטוטלת מזכירים לנו את הבית טוויסט של סבתא, אך אצלנו הם קיבלו תנועת המטוטלת התמידית בחלל מודרני. מאד מומלצת על-פי תורת ה"פנג-שו ו י" לזרימת האנרגיה החי ובית. ומותאם שעו ן המטוטלת שלנו עדי ן לתלייה על קירות צרים ועמודים. לאחרונה הביקוש למטוטלת גדולות גובר, ועל כן אנו מי יצרים את השעו ן גם בגובה ס"מ. 20 קוטר | ס"מ 7.5 רוחב | ס"מ 110

4 5 | ש ע ו נ י מ ט ו ט ל ת

מ ט ו ט ל ת ג ר פ י ט ז ה ב ס"מ 87 גובה ס"מ 6 רוחב מוט ס"מ 13 קוטר עיגול

| 4 6

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

4 7 | ש ע ו נ י מ ט ו ט ל ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 48

שעוני ענק ס"מ. 8 ס"מ, רוחב 150 גובה מידות: מ"מ. 25 עץ בעובי חומרים: עץ גולמי . גימורים: עץ, פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס " מ 1 5 0 ג ו ב ה ס"מ 8 רוחב

מ ט ו ט ל ת ע ץ ג ו ל מ י ו מ ת כ ת

A R T מ ט ו ט ל ת ע נ ק

4 9 | ש ע ו נ י ע נ ק

בחללים גדולים יש צורך לעתים שלא יבלע בפריט עיצובי גדול לשם כך, יצרנו שעוני ענק בחלל. י יחודי ים בשני דגמים, אך למעשה נוכל ליצור כל שעון שאהבתם . XL במידת

ס"מ 150 גובה ס"מ 8 רוחב ס"מ 24 קוטר עיגול

| 5 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

שעוני הקשת גונבים את ההצגה צורת במראה השובבי שלהם. הקשת יכולה להתאים לאלמנטים אחרים בחלל כגו ן השולחנות ולדבר איתם האובלים והקפה באותה השפה.

ס"מ 35 גובה פלטה ס"מ 65 גובה כולל ס"מ 27 רוחב

5 1 | ש ע ו נ י ק ש ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 52

שעוני קשת ס"מ. 65 ס"מ, גובה מוט מתכת 27 ס"מ, רוחב 35 גובה לוח מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ש ח ו ר ג ר פ י ט ו א ל ו מ י נ י ו ם

ב ט ו ן ש ח ו ר

כ ת ו ם

צ ה ו ב ח ר ד ל ש ח ו ר ו ל ב ן

ב ט ו ן ו ע ץ

ס"מ 65 גובה כולל ס"מ 35 גובה לוח עץ ס"מ 27 רוחב לוח עץ

5 3 | ש ע ו נ י ק ש ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 54

שעוני חץ ס"מ. 34 ס"מ, ק וטר עיגול 6 ס"מ, רוחב מוט 87 גובה מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ש ע ו ן ס י ד נ י

ש ע ו ן ט ו ר ו נ ט ו

ש ע ו ן ו נ צ י ה

ש ע ו ן מ ו ת א ם א י ש י ת

ש ע ו ן ב ר ל י ן

ש ע ו ן א ל י ז ה

ס"מ 87 גובה ס"מ 6 רוחב מוט ס"מ 34 קוטר עיגול

5 5 | ש ע ו נ י ח ץ

, נוכחות נחרצת לשעוני החץ אי ן בהם מטוטלת למרות צורתם הארוכה, אך קשה להתעלם מי ופי ים ומורכבותם.

ש ע ו ן א ל י ז ה ס"מ 87 גובה ס"מ 34 קוטר עיגול ס"מ 6 רוחב מוט

מאור מויאל צלם: | נועה גולדמן מעצבת:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ש ע ו ן ח ץ ענק יש ההולכים בענק, להם יצרנו שעו ן חץ ענקי במידות ס"מ 10 רוחב מוט | ס"מ 60 קוטר | ס"מ 120 גובה המתאים לחללים ולקירות גדולים.

5 7 | ש ע ו נ י ח ץ

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 58

מראות עגולות ס"מ. 70 קוטר: מ"מ, קאנט מתכת. 16 מראה מודבקת על עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז ואלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מ ר א ת א ו ק ס פ ו ר ד

מ ר א ת נ ו ט י נ ג ה י ל

מ ר א ת י ס מ י ן

מ ר א ת ו נ ו ס

מ ר א ת פ י ל ד ל פ י ה

5 9 | מ ר א ו ת ע ג ו ל ו ת

צבע כל צורה כל

ס"מ. הפאנלים השונים 70 המראות העגולות שלנו מגיעות בקוטר ומעני י ן המלביש את המראה מראה ייחודי המשולבים בהן , מעניקים בעל אופי . ב"לוק" מקורי

| 6 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מ ר א ת י ס מ י ן ס"מ 70 קוטר

6 1 | מ ר א ו ת ע ג ו ל ו ת

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 62

מראות קפסולה ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 75 גובה מראה מידות: ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 75 גובה פאנל תחתו ן ס"מ. 12 עומק מדף מ"מ. 20 פורניר אלו ן חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום, פרזול צידי לתלי יה. עיטורים: הוספת מגירה נשלפת. אופציה:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

עומק מדף ס"מ 12

מ ר א ת ק פ ס ו ל ה מ א י ה ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 קוטר מראה

מ ר א ת ק פ ס ו ל ה ג ר פ י ט

מ ר א ת ק פ ס ו ל ה ע ץ

6 3 | מ ר א ו ת ק פ ס ו ל ה

מראות הקפסולה אינן מראה בלבד, יש להתי יחס אליהן הן מאפשרות בעל נוכחות בכניסה לחלל. כרהיט משמעותי , גם להניח וגם לתלות מפתחות, תיקים וצמידים בעזרת המשתלבים בעיצוב. אלמנטים של פרזול ייחודי

ארז חיים צלם: | תמר מיכלוביץ מעצבת:

מראת מאיה ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 קוטר מראה

| 6 4

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

פ ר ז ו ל ל ת ל י י ה

6 5 | מ ר א ו ת ק פ ס ו ל ה

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 66

מראות גוף ס"מ. 50 ס"מ, רוחב 150 גובה מידות: מ"מ. 16 מראה מודבקת על עץ חומרים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

| 66

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

לפני שאנחנו י וצאים לדרכנו , אנו זקוקים ללוק אחרו ן ומקיף. מראות הגוף מאפשרות לנו מבט כולל מכף רגל ועד ראש. הן מתאימות לתלי יה בחדר השינה, במסדרו ן או ליד הכניסה לבית, כך שבכל יציאה לסידורים, פגישה חשובה או שהכל בדיוק כמו שרצינו. די יט נו ודא

מ ר א ת ג ו ף א ר י ז ו נ ה

מ ר א ת ג ו ף כ נ ע ן

6 7 | מ ר א ו ת ג ו ף

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 68

מראות מדף ס"מ. 70 ס"מ, ק וטר מראה 30 ס"מ, רוחב 120 גובה לוח מידות: מ"מ. 16 עץ בעובי חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז , אלומי ני ום. עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

עומק מדף ס"מ 12

מ ר א ת ס י נ מ ה

מ ר א ת ב ר ו ד ו ו י י

מ ר א ת ה ו ל י ו ו ד

6 9 | מ ר א ו ת מ ד ף

מ ר א ת ה ו ל י ו ו ד ס"מ 120 גובה לוח ס"מ 30 רוחב ס"מ 70 קוטר מראה

פורצות את גבולות מראות המדף שלנו מראות האיפור ותופסות מקום בלב ליבו של הבית. הן מחזיקות במדף קטן להנחת נוכחות עוקצנית פריטים אישי ים ומי יצרות בחלל. מראות המדף מגיעות ומיוחדת בדגמים מלבני ים ובדגמי סהר הניתנים כולם להתאמה אישית.

אורית שרמן-נהרי צילום:

| 7 0

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

מ ר א ת ש ח מ ט ס"מ 100 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 60 מראה קוטר

מ ר א ת א פ ר ו ד י ט ה

ס"מ 150 גובה ס"מ 50 רוחב ס"מ 70 מראה קוטר

7 1 | מ ר א ו ת מ ד ף

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 72

מתלה מעילים ס"מ. 90 ס"מ, רוחב כולל 60 ס"מ, רוחב לוח 120 גובה מידות: מ"מ. 16 פורניר אלו ן חומרים: בטו ן , פורניר, פורמי יקה, צבע. גימורים: פלי ז . עיטורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

ס"מ 120 גובה ס"מ 60 רוחב לוח ס"מ 90 רוחב כולל

ס"מ 120 גובה ס"מ 60 רוחב לוח ס"מ 90 רוחב כולל

מ ת ל ה ע ץ

מ ת ל ה ב ט ו ן

מתלה מעילים סתמי הי וצר "בלאגן" הוא לא משהו שבא בחשבו ן בבית בו משקיעים כל כך הרבה מחשבה. מתלה המעילים הי יחודי והמעוצב שלנו תליית מעילים ותיקים ב"סטייל" מאפשר נוכחות המתכתב עם החלל. המתלים מי יצרים לתפקוד הי ומ-י ומי של הבית. נעימה ופרקטית

7 3 | מ ת ל ה מ ע י ל י ם

עי צ וב ו י י צ ו ר ר י ה ו ט מק ו ר י | סטודי ו מ .א. י 74

אומנות קיר משתנ ות. מידות: מ"מ, קאנט מתכת. 12 עץ בעובי חומרים: אלמנטים מעץ, מתכות, צבע. גימורים:

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

סט תמונות תואמות מידות כל אחת ס"מ 58 גובה ס"מ 33 רוחב

מינימליסטית, אומנות הקיר שלנו גיאומטרית ותלת-מימדית. בטח תשמחו לשמוע שכל התמונות מיוצרות תוך מחזור החומרים חלקי העץ של הסטודיו. והמתכת מקבלים פרשנות מרהיבה הניתנות בצורה של תמונות קיר להתאמת הגדלים לחלל שלכם.

7 5 | ש ע ו נ י ם ע ג ו ל י ם

סט תמונות משלימות מידות כל אחת ס"מ 60 גובה ס"מ 50 רוחב

תמונות ריבועיות

ס"מ 60 גובה ס"מ 60 רוחב

תמונת ריבוע קטנה ס"מ 37 גובה ס"מ 34 רוחב

תמונות מלבניות ס"מ 90 גובה ס"מ 60 רוחב

7 6 | א ו מ נ ו ת ק י ר

| 7 6

0508-665564 | , תל -אב י ב 1 0 שער י תש ובה | סטודי ו מ .א. י

קישורים לאתר האינטרנט של הסטודיו

ח נ ו ת האתר

ש ו ל ח נ ו ת

ק ו מ ו ד ו ת

מ ז נ ו נ י ם

שע ו נ י ם

מ נ ו ר ו ת

ס פ ס ל י ם

א ו מ נ ו ת ק י ר

מת ל ה מע י ל י ם

מ רא ו ת

7 7 |

M.A.Y STUDIO מ.א.י סטודיו

״ יש לי סימפטיה לאומנות קונספטואלית בתל אביב ״ מאיר ויזלטיר

, תל-אביב 1 0 שערי תשובה 0508-665564 maystudio.tlv@gmail.com www.maystudio-tlv.co.il

Made with FlippingBook - Online catalogs