ברק כח | ג'נרל טרפו

מהדורה דיגיטלית

מחירון שנאי מבדל – סלילים נפרדים

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת"י 2000 ISO 9001 מאושרת ע"י מכון

מתחים שונים 230V-230V 230V-115V 230V- 48V 400V- 48V 400V-230V 400V-115V 400V- 24V + אחרים 10%

מתחים "סטנדרט" 230V-12V 230V-24V 230V-2X12V

מארז הגנה

הספק השנאי

מס' פריט

דגם RE

מ חיר בש"ח לפני מע"מ

84

78

25 VA 50 VA 75 VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300 VA 350 VA 400 VA 500 VA 600 VA

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

173 196 224 252 301 340 378 477 553 683 748 813 959

123 161 176 205 232 271 314 374 436 524 573 609 771

03-5596093

barak koach@013net.net

BX 600

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

דגם LE 16

750 VA 1000 VA 1250 VA 1500 VA 2000 VA 2500 VA 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA 7000 VA 8000 VA 10000 VA

BX 1000 BX 2000 BX 3000 BX 5000

1069 1174 1318 1633 2081 2746 3330 3621 4042 5619 7197

1350 937 1112 1582 2081 2746 3330 3621 4042 5619 7197

סנף עד 10 אמפר 28 ₪ סנף עד 20 אמפר 37 ₪ סנף עד 30 אמפר 58 ₪ סנף עד 40 אמפר 108 ₪

תאריך: 01.05.2021 עמוד 2

0 B שנאי תלת פאזי – מבדל סלילים נפרדים . עם הפרדה גלוונית בין הסלילים - מתח צף במוצא .

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת"י 2000 ISO-9001 מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי .

הספק השנא י VA

מס' פריט 2151 2151 2152 2153 2154 2188 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187

מארז הגנה

מחיר לפני מע"מ

562 787 795 907

100 VA 200VA 300 VA 400 VA 500 VA 600VA 750 VA 1 KVA 1.5 KVA 2 KVA 2.5 KVA 3 KVA 4 KVA 5 KVA 6 KVA 7 KVA 8 KVA 9 KVA 10 KVA 11 KVA 12 KVA 13 KVA 14 KVA 15 KVA 16 KVA 17 KVA 18 KVA 19 KVA 20 KVA 25 KVA 30 KVA 35 KVA 40 KVA 50 KVA 60 KVA 75 KVA 90 KVA 100 KVA

BX 1000

1054 1287 1581 1529 1578 1717 2067 2592 2708 3506 4121 4807 5504 6183 6873 7558 8162 8940 9078 9614 9677 9850 9920

03-5596093

barak koach@013net.net

BX 3000 BX 5000 BX 7000

אתר האינטרנט: http://www.general-trafo.co.il /

BX 15000

10100 10580 12312 13694 16027 17971 25012 28425 35726 42984 46872

BX 25000 BX 30000 BX 40000

תאריך: 01.05.2021 עמוד 3

מחירון שנאי אוטוטרפו 230V-115V שקע תקע להפעלת מכשירי חשמל מיובאים מאמריקה

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת " י 2000 ISO-9001 מאושרת ע " י מכון התקנים הישראלי .

מחיר בש"ח ללא מע"מ

הספק השנאי VA

דגם

מס' פריט

43 96

25 VA 65 VA 150 VA 250 VA 400 VA 500 VA

BN50 BK3 BK5 BK7 BK9 BK10 BK17 BK11 BK16 BK12 BK18 BK13 BK20 BK25

1701 1702 1704 1706 1708 1709 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1728 1729 1723 1724 1726 1727 1722 1717 1718 1719 1720 1721

173 221 334 355 461 483 523 573 613 658 732 883 551 613 674 752 838 903

03-5596093

barak koach@013net.net

630 VA למקרר

750 VA

750 VA למקרר

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

1000 VA

1000 VA למקרר

1500 VA 2000 VA 2500 VA

+ ידית נשיאה 2 שקעים + 115V

השנאים ב מארז מתכת עם

כבל תקע + מפסק הגנה 230V

500 VA 600 VA 750 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 2500 VA 3000 VA 4000 VA 5000 VA

BK10K BK14K BK11K BK13K BK15K BK20K BK25K BK30K BK40K BK50K

1277 1588 1842 2139

תאריך: 03.2021 עמוד 4

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 0 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת " י 2000 ISO-9001 מאושרת ע " י מכון התקנים הישראלי .

מחירון שנאי מוגן מים – לגינה כניסה V 230 יציאה V 12 במלאי מגוון שנאים לתאורת גינה - באספקה מיידית השנאי מותקן במארז הגנה CI עם נשם לאוורור ואנטיגרונים , כולל הגנה טרמית ובמקרה של קצר או עומס יתר השנאי מתחמם וההגנה מנתקת את השנאי עד שמתקרר וחוזר לפעול .

מחיר בש"ח ללא מע"מ

הספק השנאי VA

מס' פריט

דגם RE

335 389 421 449 505 570 637 734 795

100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300 VA 350 VA 400 VA 500 VA 600 VA 750 VA 1000 VA 1250 VA 1500 VA

8006 8007 8008 8009 8011 8012 8013 8014 8015 8016 8017 8018 8019

03-5596093

barak koach@013net.net

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

דגם LE

842 1015 1112 1210

תאריך: 01.05.2021 עמוד 5

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת " י 2000 ISO-9001 מאושרת ע " י מכון התקנים הישראלי .

0 B מחירון שנאי מעלה מתח STEP-UP כניסה V 115 יציאה V 230 להפעלת מכשירי חשמל במתח V 230 בארצות הברית

מחיר בש"ח ללא מע"מ

הספק השנאי VA

דגם

מס' פריט

243 345 371 440 503 625 677 748 851 921

100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300 VA 400 VA 500 VA 750 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 2500 VA 3000 VA 4000 VA

SU-10 SU-15 SU-20 SU-25 SU-30 SU-40 SU-50 SU-75

1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758

03-5596093

barak koach@013net.net

1759 SU-100 1760 SU-150 1761 SU-200 1762 SU-250 1763 SU-300 1764 SU-400

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

1129 1511

STEP-UP במארז קומפלט *

*1719 *2063

תאריך: 01.05.2021 עמוד 6

מחירון שנאי ם עגולים - טורואידים

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת " י 2000 ISO-9001 מאושרת ע " י מכון התקנים הישראלי .

מחיר

הספק השנאי 50 VA 100 VA 150 VA 200 VA 250 VA 300 VA 400 VA 500 VA 750 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 2500 VA 3000 VA

מס' פריט

135 192 242 313 351 441 678 731 813 959

1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463

03-5596093

barak koach@013net.net

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

1174 1318 1633 2081

*מחיר עבור יציקה פוליאוריתן במרכז השנאי 45 ₪ *ניתן לייצר בהספקים גדולים.

תאריך: 01.05.2021 עמוד 7

0 B מחירון מארז מתכת – קופסאות הגנה עבור שנאים קופסת הגנה – מאפשרת הגנה פיסית על השנאי, צבועה יסוד ואפוקסי. ניתן לתליה על הקיר או מיטלטל עם ידית נשיאה. עומד בת נ אים גם מחוץ למבנה. מקדם הגנה IP-32

היתר לסמן בתו תקן 89565 היתר לסמן בתו תקן 89564 היתר לסמן בתו תקן 89566 היתר לסמן בתו תקן 89567 כל הליכי התכנון ייצור והבדיקות מתאימים לדרישות התקן הישראלי 61558-1 לשנאים של מכון התקנים . 1 B מערכת ניהול איכות בהתאם לתקן הבינלאומי ת " י 2000 ISO-9001 מאושרת ע " י מכון התקנים הישראלי .

מחיר בש"ח ללא מע"מ

מידות בס"מ

דגם

מס' פריט

אורך

רוחב

גובה

138 177 253 341 418 468 720 775

130 185 210 280 250 300 350 400 450 500 600 650

115 140 175 190 250 250 280 380 400 450 470 500

115 150 180 220 270 260 320 380 400 450 550 650

BX-200 BX-600 BX-1000 BX-2000 BX-3000 BX-3500 BX-5000 BX-7000 BX-15000 BX-20000 BX-25000 BX-30000

2011 2012 2013 2014 2015 2022 2017 2018 2019 2020 2023 2024

03-5596093

barak koach@013net.net

אתר האינטרנט: www.general-trafo.co.il

1167 1474 1590

1797 קופסאות הגנה קומפלט עבור שנאים מבדלים מס' פריט כולל שקע + נתיך + כבל + תקע יצוק + ידית + נורת סימון מחיר בש"ח ללא מע"מ 2031 לשנאי מבדל עד 500VA 405 2032 לשנאי מבדל עד 1000VA 477 2033 לשנאי מבדל עד 1500VA 643 2034 לשנאי מבדל עד 3000VA 727

תאריך: 01.05.2021 עמוד 8

Made with FlippingBook flipbook maker