המרכז הקהילתי כפר יונה | העשרה וחוגים 2023-2024

לוח חופשות תשפ"ד

הערות

תאריך

יום

מועד

15-17.9.23 24-25.9.23 29-30.9.23

ו'- א' א'-ב' ו'- ש'

ראש השנה

יום כיפור + ערב יום כיפור ערב סוכות-חג סוכות

6-7.10.23

שמחת תורה + הושענה רבה ו'- ש'

22-29.4.24

ב'- ב'

חוהמ"פ + פסח ערב יום השואה

א'

פעילות החוגים תסתיים 19:00 בשעה פעילות החוגים תסתיים 18:00 בשעה

5.5.24

12.5.24

א'

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יום הזיכרון לחללי צה"ל ערב יום + ופעולות האיבה העצמאות

13.5.24

ב'

14.5.24

ג'

יום העצמאות

ג'-ד'

שבועות + ערב חג שבועות

11-12.6.24

3 www.mky.org.il / 09-8985111 פרטים ורישום באתר המרכז הקהילתי, טלפון:

Made with FlippingBook - Online catalogs