כחול | מגזין השייט והספורט הימי

יוסי וזיוה על גבי היאכטה. על גבי יד ימין PLB שימו לב ל־

NAVIGARE NECESSSE EST

יוסי גפן מאת אלבום משפחתי צילום

2021 י ולי /// כחול 38

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker