כחול | מגזין השייט והספורט הימי

למחרת הקורונה והתרגשות באי אריקוסה יוון נפתחת לשיט

עקיבא הופמן צלם גיורא קדר כתב

2021 י ולי /// כחול 20

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker