התערוכה לאדריכלים צעירים, 2023

רחוב יהושוע בן נון, תל אביב

רחוב המגיד, תל אביב

61 60

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker