התערוכה לאדריכלים צעירים, 2023

הוסטל גלים לצעירים המתמודדים עם קשיים נפשיים

מגורים עבור אנשים עם מוגבלות פיזית, קיבוץ מזרע

33 32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker