גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

מאת: רן מאיר | 53 מס׳ | ופן צ תשב

פתרתם את כל התשבץ? העתיקו את האותיות שכתבתם במשבצות המסומנות בלועזית, אל שורת משבצות הצופן. אם פתרתם נכונה - יתקבל צופן התשבץ. שילחו אל המערכת רק את הצופן. בין הפותרים יוגרל פרס.

הצופן

הגדרות: מאוזן: . כינוי לרכבת הקלה 5 . דוכן הרצאות 1 . אות 8 המקשרת את ערי המרכז . פרי אסייתי שהתאזרח בארץ 9 הנצחון . פלמינגו 11 . מטבע צרפתי 10 . בהקשר לפי 15 . מילת שאלה 13 . פטפטן 18 . צבע אדום 16 הטבעת . דג נוי יפני 20 . סוג של קטנית 19 . טנא 24 . ממדינות אפריקה 21 . שמח 26 . מעטפת גוף החי 25 . גרם שמיימי 28 . ביש גדא 27 מאונך: . מסמך עדות לבעלות על קרקע 1 . מידת נפח לנוזלים 4 . יחסי 3 . ג׳וק 2 . איש דת אתיופי 6 . עמעם תאורה 5 . אינפנטילי 12 . עיר בשוייץ 7 . קרס 16 . הגנה מרחבית 14 . איחל עתיד רע 20 . אנטנה 17 . עוף דורס 23 . אחד הטעמים 22 . בהמה דקה 25 . מזון לפרות 24

52 פתרון תשבץ מס'

ף

ו

ה ג

ם

ו

ח

53 מס' פתרון תשבץ את hgolan.gim@gmail.com לתיבת הדוא"ל יש לשלוח ולציין את פרטי השולח כולל מס' ת"ז 30/09/2023 עד לתאריך בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה לקבלת הפרס. ) 128 (גיליון מס' 52 בהגרלה שנערכה בקרב פותרי תשבץ מס' ראשל"צ מ בתיה בן ששון כפר סבא מ פנחס ליניאל זכו ספרי הפרס יישלחו לביתם

גמלאון 50

Made with FlippingBook - Share PDF online