גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

לפנינו תשבץ ( איור 22-1 ) בשלביו הסופיים של הפיתרון, אולם כל ניסיון לסיימו בטכניקות הידועות לנו עד כה, עולה בתוהו. מה נעשה? רב צבעים מסוג 2 (חשפתי אותך). ננסה סינון בזה אחר זה מ 1 - עד 9 וניתבונן בתוצאה. מועמד 9 ניראה מבטיח. ל כן נילחץ עליו.

איור 22-3 איור 22-4 כל התאים בלוח המכילים 9 כמועמד , ניצבעו בירוק בהיר (איור 22-2 ). או קיי. כעת הגיע זמן להתחיל במלאכת הצביעה, אך בטרם נעשה זאת, נרענן זיכרונינו במה שלמדנו על צבעים עד כה. ניזכר, כאשר אנו אומרים בית הכוונה היא לשורה, טור או תיבה. אנחנו צובעים בית שהמועמד הניבחר מופיע בו רק פעמיים! זה נכון לגבי כל טכניקות הצבעים בלי יוצא מן הכלל! מה זה אומר שהמועמד מופיע בו רק פעמיים? זה אומר שאם האחד הוא הפיתרון, כלומר אמת, השני הוא מתחזה, כלומר שקר וכן להפך. ורוב טכניקות פיתרון תשבצי סודוקו , מבוססים על העיקרון הזה. מצאנו בית כזה שהמועמד הניבחר (ובמיקרה שלנו 9 ) מופיע בו פעמיים? ניצבע תא אחד בצבע אחד והתא האחר בצבע שני. ניסתכל, האם קיים בית אחר המצטרף לקודם בשרשרת? אם כן, נחזור על הצביעה לסירוגין כמו שעשינו קודם . אם לא, זה סוף לשרשרת א'. נחזור על הפעולה כנ"ל עם שרשרת ב'. נעצור וני תבונן בתוצאה שכאמור בתנאים מסוימים (ולא תמיד) מאפשרת ביטול מועמדים. נקל להבין זאת על ידי צביע ת שתי שרשראות כלהלן . איור 22-3 מציג שרשרת א'. לצביעת התאים שלה נעזרנו ב - Simple Sudoku וצבענו תא אחד, בכל בית, בכחול והשני בירוק כהה. אז איפה נתחיל? תשובה: כא שר אנו סוקרים את הלוח ומזהים היתכנות שרשרת, אין זה משנה באיזה תא נתחיל את צביעת שרשרת א'. אולם למען הסדר הטוב נלך בכיוון משמאל לימין ומלמעלה למטה. אם כן, מצאנו שבתיבה שתיים מועמד 9 מופיע פעמיים בלבד? ניצבע תא אחד בכחול והשני ירוק. האם יש המשך לשרשרת? בהחלט כן. גם תיבה שלוש מכילה 9 פעמיים בלבד וקיים קשר ביניהן . לכן, אם התא האחרון בתיבה שתים צבענו ירוק, ניצבע הראשון בתיבה שלוש בכחול ואת שותפו לתיבה בירוק. תא זה בירוק נימצא במיפגש בין תיבה שלוש לבין טור תשע . גם בטור תשע מועמד 9 מופיע רק פעמיים. ניצבע את שותפו לטור בכחול. האם נוכל מכאן להמשיך את השרשרת ? ניראה שלא, כי בתיבה שש מועמד 9 מצוי שלוש פעמים ואם למשל נירצה להמשיך את השרשרת בשורה שש, נגלה ש 9- מצוי בה שלוש פעמים גם כן. אז מכיוון זה, אין המשך. אבל אם נחזור לתיבה שתיים, לתא ה צבוע ירוק, ניראה שתא זה מצוי במיפגש בין תיבה שתיים לטור שש שבו 9 מיוצג אף הוא פעמיים. ניצבע התא האחרון בטור שש למטה בכחול. וכך השלמנו סופית שרשרת א'.

גמלאון 47

Made with FlippingBook - Share PDF online