גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

טכניקות פיתרון תשבצי סודוקו מאמר מס' 22 בסדרה

מאת: משה ענבל minbal10@gmail.com

תקציר המאמר בגיליון הקודם: המאמר הקודם עסק בטכניקת רב צבעים מסוג "תפסתי אותך".

בשיעור זה, נעסוק בטכניקה האחרונה במישפחת הצבעים: רב צבעים מסוג 2 , או מסוג "חשפתי אותך" (ראה תרשים הזרימה למעלה". כמו בטכניקת רב צבעים מסוג "תפסתי אותך", ניזדקק לשתי שרשראות ולארבעה צבעים אשר בתנאים מסוימים מאפשרות הסרת מועמדים. אני ממליץ מאד שהקורא יעשה חז רה ויקרא מאמר מס' 21 , שפורסם בגימלאון .128 אדגיש, שצביעה נכונה של התאים היא קריטית שהטכניקה תעבוד. על כן, בשיעור זה את עכב עליה מעט יותר. אם כן, הבה נתחיל.

איור 22-2

איור 22-1

גמלאון 46

Made with FlippingBook - Share PDF online