גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

תוכן עניינים

5 6 8

דבר יו”ר הארגון משולחן המזכיר דבר המשנה ליו”ר

10 12 13 16 18 22 24 26 30 32 34 36 37 38 39 40 42 46 50 51

דבר המערכת

גמלאון ביטאון ארגון גמלאי התעשייה האווירית הלל גולן : מפיק ועורך

רשימת טלפונים

ועדת רווחה ובריאות

ועדת סניפים ומועדונים

ועדת הגמלאון: הלל גולן – יו"ר, נח אייזנברג, יורם גולדנברג, מנשה יעקובי, מיכאל פרידלנדר, שלמה שורצמן ארגון גמלאי תעשייה אווירית : כתובת הארגון 70100 ג מיקוד " נתב 0012 ' מח 03-9354883 : פקס 03-9355654 : טלפון gimlaim@iai.co.il : דואר אלקטרוני www.iai-gimlaim.org : כתובת אתר המרשתת

ועדת ספורט וחוגים

ועדת תרבות

ועדת טיולים ונופשונים

ועדת תעסוקה והתנדבות

ועדת דיור מוגן ועדת קשרי חוץ ועדת כספים יונה ותשובה מצהוב לכחול

מנהלי התקנים (הדרייברים) במחשב שלך!

פינת לשון

מוטי אוסף בולים

53040 , גבעת שמואל 11 גוש עציון ' רח

ל ועורך ראשי " מו אייל שמואלי ל " מנכ

מונטנגרו הפנינה הבלקנית- חלק ב׳

טכניקות לפתרון תשבצי סודוקו

טל שמואלי עיצוב גרפי מגת מנהלת שיווק סיגל שמואלי

תשבצופן

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות בחוברת זו.

ארגון הגמלאים מרכין ראש לזכרם

בגיליון זה מוזכרים שמות של מוצרים, שירותים אשר מציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק בלבד, ואין לארגון גמלאי התעשייה האווירית כל חלק בה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות.

צילם הלל גולן

4

גמלאון

Made with FlippingBook - Share PDF online