גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

ועדת כספים

שמחה אלפרט - יו״ר ועדת כספים

לפי הנוהל של "רשם העמותות", על מנת לקבל , יש להגיש לרשם 2024 אישור על ניהול תקין לשנת עד סוף 2022 מאזן ודיווח על פעילות הארגון לשנה חודש יולי של השנה. במקרים מסוימים ניתן לקבל דחיית המועד להגשת החומר. את המאזן מכינה הנהלת החשבונות של הארגון (חברה חיצונית) ושולחת לרואה החשבון של הארגון (אף הוא גורם חיצוני). רואה החשבון מכין את החומר, ולפני הגשתו לרשם, מזמן פגישה עם הנהלת הארגון ועם ועדת הכספים להצגה, לדיון לתיקונים (אם יש צורך) ולשיפורים אחרונים. את הדיווח על פעילות הארגון מבצעת ועדת כספים לאחר השלמת המאזן. מסיבות שונות הנהלת החשבונות לא עמדה במועד הנדרש ולא העבירה את החומר לרואה החשבון, לכן התבקשה דחיית המועד למסירת החומר. אני מקווה שבימים הקרובים, ועוד לפני הפצת הגמלאון, הנושא יסתיים. עליי לציין שבשנה שעברה המהלך הסתיים בעיקר בשל החלפת 2022 לקראת סוף שנת, החברה להנהלת חשבונות הקודמת, בנוכחית. יושבי 2023 לפי הנוהל יתבקשו בחודש ספטמבר . 2024 ראש הוועדות להגיש בקשה לתקציב לשנת יזומנו לוועדת 2023 במשך כל חודש נובמבר הכספים כדי לדון בבקשותיהם. הדיונים מתבצעים בשני שלבים. בשלב ראשון מתקיימים הדיונים בין ועדת כספים לבין הוועדה הרלוונטית. בשלב השני – דיון עם נציגי ההנהלה, יו"ר הארגון, המשנה ליו"ר והמזכיר. השלב השני על הרכב משתתפיו נועד לקבוע סופית את תקציב הוועדה, ובעיקר לגשר על פערים (אם יש) ביחס להצעה שהוגשה לוועדת הכספים. יש לציין כי על-פי ניסיון העבר ועדת הכספים קיבלה את ההצעה לתקציב כפי שהוגשה על-ידי הוועדה הרלוונטית, למרות שהיה זה כרוך בהגדלת התקציב, בהשוואה לשנה שקדמה לה. כאמור השנה ייתוסף לתקציב סכום נכבד לשם מימון הבחירות. בסיום התהליך מכנסים את יושבי ראש הוועדות לצורך אישור התקציב. אולם האישור הסופי ניתן רק לאחר כינוס כל חברי מועצת הארגון. ברצוני לציין את עזרתם הרבה של העושים במלאכה, דליה צוקר, דליה סיון, ועל כך יבואו על הברכה: משה וגזבר הארגון יגאל מבורך, יוסי אברס . גרובר בברכה שמחה אלפרט יו"ר ועדת כספים

פעילויות ועדת כספים בחצי השנה הראשונה של , ואלו שתתקיימנה לקראת סוף השנה. 2023 שנת גמלאים יקרים ברצוני לשתף אתכם בפעילות השגרתית המתבצעת בוועדת הכספים של ארגון הגמלאים. ועדת כספים משמשת "כברז פיננסי" של הארגון. בארגון שבעה עשר גופים הקשורים בצורה זו או אחרת לפעילות המתבצעת בוועדת כספים. מדובר במשרד הארגון ובשש עשרה ועדות. קיימות ועדות שהפעילות הכספית בהן מתחלקת למספר פעולות משנה והטיפול הכספי בהם כמעט יום יומי. לעומתם יש ועדות שהטיפול הכספי העובר דרך ועדת כספים הוא קטן ומתבצע פעם או פעמים בחודש. לדוגמה: ועדת טיולים ונופשונים היא ועדה המצריכה פעילות כמעט יום-יומית של ועדת הכספים. ועדת טיולים מקיימת נופשונים, טיולי יום, טיולי מורשת, ביקורים במפעלים וגמלייאדות. נופשונים, טיולי יום ומורשת, וביקור במפעלים זו פעילות קבועה ומתבצעת לאורך כל השנה. לעומת זאת, הגמלייאדות הן עונתיות. עם זאת הן יותר אינטנסיביות ודורשות מאמץ יתר מהעוסקים בתחום זה בוועדת כספים. ועדות נוספות המצריכות פעילות מרובה בוועדת כספים הם: ועדת ספורט וחוגים, שם הפעילות קבועה ומתבצעת לאורך כל השנה. לעומתה, עיקר פעילותה של ועדת רווחה, הקשורה בוועדת הכספים מתבצעת לקראת ₪ 500 ראש השנה וחג הפסח, כאשר הארגון מעניק לנזקקים. ועדת מועדונים מחייבת פעילות הכספית על מנת לשלם למרצים, וזו מתבצעת כמעט מידי חודש לאורך השנה. פעילות ועדת כספים מתגברת לקראת המועדונייאדה המתקיימת בדרך כלל בתחילת כל שנה. עם ועדת תרבות, הפעילות הכספית היא עונתית. לקראת המופע המרכזי הנערך בסוף השנה, ולקראת יום האישה הנערך בתחילת השנה. פעילות מוגברת הנערכת לאורך כל השנה היא הפעילות הכספית של משרד הארגון. משרד הארגון מטפל בנושאים רבים שלנרחבים שבהם מוקדש רוב התקציב: שכר והפרשות לקרן פנסיה לעובדות המשרד, ופיתוח מערכת הרישום של הארגון. נושאים נוספים שבהם מטפל משרד הארגון הם: ציוד ותחזוקה, ביטוחים, ייעוץ משפטי ובשנה הבאה נידָרש לממן את הבחירות לארגון. כאמור הפעילות ליתר הגופים בארגון, הוא מזערי ומתבצע פעם או פעמיים בחודש לכן אין טעם לפרט.

גמלאון 34

Made with FlippingBook - Share PDF online