גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

מודעה פרסומית

הסוכנות המובילה בישראל ביטוחי חו"ל ובריאות לגיל השלישי לצעירים ובריאים גם תנאים אטקרטיביים שנות פעילות ביטוחית 43

פוליסת פרט 2023 - מהדורת VIP ביטוחי נסיעות חו"ל !82 עד ספורט אתגרי !80 עד ביטוח סקי תעריפים מיוחדים לארה"ב יום מראש. 180 ניתן לבטח מראש כל נסיעה החל מ- ביטול וקיצור נסיעה ממחלה, תאונה ומגיפה.

אפשרות נוספת

פוליסה שנתית לאנשי עסקים או לפרטיים בהיקף הכיסויים. רחבה למרבים בנסיעות לחו"ל! ימי שהות בחו"ל לכל נסיעה! 60 במחיר! עד אטרקטיבית

, בנוסף נייד מנכ"ל למקרי חירום 24/7 מוקד סיוע בינלאומי בעברית עיקרי הכיסוי הביטוחי - כולל הרחבות מיוחדות: הוצאות רפואיות באשפוז ושלא באשפוז כולל קורונה והחמרת מצב קיים. ביטול וקיצור נסיעה ממחלה, תאונה וקורונה. הארכת שהות עקב אירועי בריאות ומגפה. כיסוי בחו"ל כנגד סגר במועד החזרה. המשך טיפול בישראל $10,000 שיפוי עד מתאונה - באופן פרטי, בלי תלות בקופ"ח. הטסה רפואית לישראל, הטסת מלווה לחו"ל. איתור וחילוץ, חבות כלפי צד ג', כבודה, סלולרי, )! 82 מחשב נייד, טאבלט, ספורט אתגרי (עד .)! 80 וספורט חורף (עד לאירועי בריאות הכיסוי  חלק מהכיסויים כלולים במחיר הבסיסי ליום, וחלק בתוספת פרמיה כמקובל  הנ"ל כפוף לתנאי פוליסת חו"ל של חברת הביטוח  מיליון דולר תקרת סכומי הביטוח בפוליסה! 5 עד ל דיגיטלית אונליין או בטופס ידני לנוחיותכם. " ניתן לבצע דרכנו ביטוח חו  ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה לנסיעות עתידיות ויקרות וזה מה שמייחד אותנו מול ציבור לקוחותינו. .24/7 השרות שלנו אישי ואנושי - כולל נייד מנכ"ל ועל כך גאוותנו. ובנוסף - אין כמעט מצב שלא נצליח לבטח לקוח שלנו לחו"ל עקב מצב בריאות -

לקבלת טופסי ביטוח 03-7966662 משרד: 03-7976662 פקס: ravita@erlich-insur.co.il

אלי ארליך, מנכ"ל 050-6090880 eli@erlich-insur.co.il

*למקרים דחופים בלבד

גמלאון 29

Made with FlippingBook - Share PDF online