גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

ועדת תעסוקה והתנדבות

פרטוק פליקס - יו"ר ועדת תעסוקה והתנדבות

ברצוני להביא לכל הגמלאיות והגמלאים שלום, לידיעתכם את הפעילות בוועדת תעסוקה והתנדבות שבראשותי: איתור מקומות תעסוקה מגוונות לרבים מחברינו, גם בשכר וגם בהתנדבות. עשרות חברים הגיעו למשרות מתאימות להם בעזרת פעילות זו. הוועדה תמשיך לחפש אפשרויות תעסוקה לכל דורש במוסדות ובמפעלים, כדי לעזור למעוניינים בעיסוק

המתאים להם. אני עומד לרשותכם בכל נושא. עוזרים ושותפים לי בוועדת התעסוקה: 052-3663377 טל׳ בק משה 052-8301491 טל׳ קסלסי ציפי 052-3663209 טל׳ איינשטיין שמואל

לכם תמיד, ש פרטוק פליקס יו"ר ועדת תעסוקה והתנדבות

מודעה פרסומית

ראש השנה באלוני הבשן 18/9/2024 עד 15/9/2024 ימים 3 כולל כל הארוחות, תפילות

שנה טובה

כשרות למהדרין

ח " ש 900 ילד ח " ש 3300 זוג

גמלאון 26

Made with FlippingBook - Share PDF online