גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

מקהלה המקהלה חידשה את פעילותה. חברי המקהלה נפגשים פעם בשבוע, במתכונת שבה פעלה בעבר. 13:30 הפגישות מתקיימות בימי ראשון, בשעה במשרד הארגון של גמלאי התעשייה האווירית. גמלאים האוהבים לשיר ומעוניינים להצטרף למקהלה מוזמנים להתקשר אל: - מנהל המקהלה רזון אביגדור לחברי המקהלה ולמצטרפים, אנו מאחלים הנאה בפעילות זו.

חוג חובבי הצילום במסגרת החוג יוצאים חברי החוג לסיורי צילום באתרים שונים בארץ. כל סיור מוקדש לנושא מסוים, כגון: צילום בעיירה אותנטית עתיקה, צילום באתר ארכיאולוגי, צילומי טבע וכו'. בסיורי הצילום מתַרגלים כיצד לצלם אנשים, נוף אורבני, תרבויות וצילומי טבע. מתחברים למקומיים ושומעים סיפורי חיים של אחרים. החוג יצא ליום צילום באתר 2023 בסוף חודש אפריל הטבילה קאסר אל יהוד ובמנזר דיר חג'לה. התקיים סיור צילום נוסף בסמטאות 2023 בחודש יוני הכפר הצ'רקסי - כפר כמא, וכן במרכז המבקרים שבו צילמנו רקדנים צ'רקסים בתנועה. בהמשך היום ביצענו סדרת צילומים נוספת במתחם הקבר המפואר של רבי מאיר בעל הנס, והמיקוד היה על פעילות אנושית המתרחשת בראש החודש במתחם הקבר. בכל סיור נלווה אל הקבוצה מדריך צילום מקצועי. ייתכן שלחלק מהסיורים יצטרף מדריך נוסף להדרכה גיאוגרפית. החוג מיועד לחובבי צילום בעלי ידע בסיסי בצילום, אשר מכירים את ציוד הצילום שברשותם. המעוניינים להצטרף לחוג מתבקשים למלא טופס הנמצא באתר הארגון תחת לשונית "פעילויות". חברי החוג יקבלו בדוא"ל פרסומים לקראת הפעילויות.

רכז החוג בני נמני 052-7201188 טל': רזון אביגדור מנהל המקהלה 054-5565105 טל':

אנו מזמינים אתכם גמלאים וגמלאיות, לקחת חלק בפעילויות ובחוגים של ועדת ספורט וחוגים, ומאחלים לכולכם הנאה ממגוון העשייה של הארגון.

מיכאל פרידלנדר יו"ר ועדת ספורט וחוגים

עוזר מקצועי אורי בצראוי 052-6180333 טל:

רכז החוג ויו"ר הועדה מיכאל פרידלנדר 052-3663301 טל:

גמלאון 20

Made with FlippingBook - Share PDF online