גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

ועדת סניפים ומועדונים

ברוך קלצרמן - יו"ר ועדת מועדונים

גמלאים וגמלאיות יקרים, כמו בכל גמלאון, אני כיו"ר ועדת סניפים ומועדונים עד 2023 רוצה לעדכן אתכם לגבי הפעילות בשנת . 2024 כה, ולגבי התכניות לרבעון הראשון של שנת נמשכת הפעילות השבועית הסדירה במועדוני הארגון, וממשיך להתקיים הקשר ההדוק בין הגמלאים/גמלאיות במסגרת ההרצאות במועדונים. ממשיכה בפעילותה המבורכת כרכזת שרה קסוטו המרצים, ובאורח קבוע יש שיפור באיכות המרצים וברמת ההרצאות. הרצאות, 450 , התקיימו כ- 2023 עד חודש יוני המועדונים ברחבי הארץ. 20 ב- הופסקה, 16 פעילותו של מועדון ת"א, ברח' דב הוז תל אביב. 48 וחודשה בימי ד' ברחוב רש"י

- 2024 מועדונייאדה התחלנו לקבל הצעות מבתי מלון לביצוע המועדונייאדה, בתקווה לקיים את האירוע במרב ההנאה. בהמשך תתכנס ועדת המועדונים לבחירת ההצעה הטובה והמתאימה ביותר. המועדונייאדה . 2024 מתוכננת להתקיים ברבעון הראשון של גמלאים וגמלאיות, אנו מצפים לכם ונשמח . 2024 שתשתתפו במועדונייאדה חברי הוועדה: משה וולמן, שלמה שוורצמן, חיים פרג', יורם גולדנברג, מנשה יעקובי. - מ"מ יו"ר הוועדה. יוסי לפידות

חברי הוועדה ואנוכי שולחים לכם ולמשפחותיכם, ברכת חג שמח, איחולים לבריאות טובה ותקווה לבשורות טובות.

ברוך קלצרמן יו"ר ועדת סניפים ומועדונים

גמלאון 16

Made with FlippingBook - Share PDF online