גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

רשימת טלפונים לשימושכם

הארגון מזכירות 03-9354883 - פקס 03-9355654 - מיטל

קשבת אוזן 03-9354859 | 03-9768835 03-9354165 - דני שחם Dshaham.gim2@gmail.com

סוציאלית עובדת אילנה וינשטיין בתיאום מראש ב"אוזן קשבת"

03-9768137 - זרינה 03-9768138 - ציפי 03-9768139 - דקלה 03-9356969 - פקס

*6050 לאומי ביטוח *6667 מבטחים 03-9357717 קופת תגמולים *8840 *4843 אזרח ותיק

א ” תע ביטחון 03-9353770

א ” בתע ופרישה רווחה 03-9353442 – ת שבע ב 03-9353813 – עמית ברנט

זכותי *5520

לבנת פורן *2468

טומשין את מרקמן משפטי ייעוץ 08-9393100 08-9393101 ביום ה׳ 13:00 עד 10:00 במשרד הארגון (בתאום מראש) ייעוץ משפטי עו"ד שלמה טל 052-3421921 03-5715172 ייעוץ בנושא קצבת שארים מעמיתים – שלמה סבח 12:30 – 8:30 ימים ב' ה' 03-9355814

לציין : גמלאי תע״א

לציין : גמלאי תע״א

יועץ מס אלעד גרין 052-6870800

ייעוץ משפטי עו"ד ונוטריון מזל בנדה פרדלה 054-4795660 08-9234069 076-5404762 פקס

חנית רווה - מומחית לביטוחים סיעודיים, רפואיים, תאונות פנייה בתאום דרך אישיות, ריסק מוקד "אוזן קשבת" 054-4378290

אודיו מדיק *5223 03-5225223 052-7474193 בר פרדר מדטון קמעונאות *2254 (הדים לשעבר) - גולן גמא סיעוד , בריאות ביטוח כלל 4 שלוחה 03-5670404 03-5670405 פקס 03-5670444 א ” בתע

מוניטור מוקד לרפואה דחופה 1-700-700-663 03-6166180

שחל טלרפואה *6626 050-9102845 ליזה כרמי מצוקה כפתור שרה יד *6444 אווירית בתעשייה הראל 03-9772257 03-7348599

אלי ארליך – מיידהו 03-6090880

במרכז הראל 03-7547010 בריאות 7 שלוחה 03-7547222 שיניים 03-7547080 מוקד חו"ל לבירורים

גמלאון 12

Made with FlippingBook - Share PDF online