גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

גיליון 122

122 גיליון 2020 פברואר שבט-אדר תש"פ

ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

לגמלאי תעשייה אווירית ממש כדאי!

24

הכפתור, מערכת חירום ברכב המאפשרת זיהוי תאונה ומיקום הרכב בזמן אמת. 24/7 המערכת מחוברת למוקד אנושי

ימים בשנה ומספקת ללקוחותיה מגוון שירותי חירום, 364 וכן שירותי דרך עם התחייבות לזמני הגעה המהירים בישראל! חודשייםראשונים בחינם בהטבה בלעדית לגמלאי תעשייה אווירית ולבני משפחותיהם

מניעת שכחת תינוק ברכב זיהוי הימצאות תינוק ברכב לאחר הכיבוי באמצעות חיישני משקל, איתור ההורים והזנקת צוות חילוץ למקום

שירותי תקשורת קישור טלפוני לשיחות דחופות למקרה שנגמרה הסוללה וגם שני מספרים קבועים ושירות ניווט קולי

אפליקציה מתקדמת מעקב אחר הרכב מהנייד, קבלת הכוונה למקום החניה, הודעות התרעה על גרירה ואפשרות בקרה אחר נהג צעיר

מערכת חירום מצילת חיים סיוע מידי במקרה תאונה, מצוקה רפואית או אירוע בטחוני, e-call בטכנולוגיית

שירותי דרך

מלאים ומפנקים שירותי דרך בפריסה ארצית עם התחייבות לזמן ההגעה המהיר בישראל! התנעת הרכב, שירותי גרר, אספקת דלק והחלפת נקר

* 2322 להצטרפות חייגו kaftor.co.il חפשו אותנו גם ב- |

ט.ל.ח *חודשיים שירות במתנה

תוכן עניינים

5 6 8

דבר יו"ר הארגון

גמלאון ביטאון ארגון גמלאי התעשייה האווירית הלל גולן עורך: הלל גולן – יו"ר, דורה אהרוני, נח אייזנברג, ועדת הגמלאון: יורם גולדנברג, מנשה יעקובי, מיכאל פרידלנדר, שלמה שוורצמן. ארגון גמלאי תעשייה אווירית כתובת הארגון: 70100 נתב"ג מיקוד 0012 ' מח 03-9354883 פקס: 03-9355654 טלפון: gimlaim@iai.co.il דואר אלקטרוני: www.iai-gimlaim.org כתובת אתר המרשתת:

דבר המזכיר

דבר המשנה ליו"ר

10 11 12 14 16 18 18 20 24 30 32 34 36 38 42 44 48 52 54

דבר המערכת הוועד המנהל

ועדת ספורט וחוגים

רשימת טלפונים

ועדות הארגון החדשות ועדת טיולים ונופשונים

ועדת ארגון ונהלים

ועדת ביקורת נפרדים מנתן ועדת כספים

השירות הסוציאלי

חברים כותבים

מו"ל ועורך ראשי אייל שמואלי מנכ"ל

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

ייפוי כח מתמשך

פינת הברידג'

טל שמואלי עיצוב גרפי

,11 רח' גוש עציון 53040 גבעת שמואל

הסתלקות מעזבון

טכניקות למשחק סודוקו

ט.א.ג קונספט מנהלת שיווק סיגל שמואלי

תשבץ

ארגון הגמלאים מרכין ראש

מכתבים למערכת ומאמרים עוברים עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות בחוברת זו.

מכירות יובל נבו

122 גיליון 2020 פברואר שבט-אדר תש"פ

ביטאון גמלאי התעשייההאווירית

בגיליון זה מוזכרים שמות של מוצרים, שירותים אשר מציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק בלבד, ואין לארגון גמלאי התעשייה האווירית כל חלק בה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות.

צילום: סיגל שמואלי

גמלאון

4

דבר יו"ר הארגון

גמלאיות, גמלאים ובני הזוג היקרים,

שהייתה שנהסוערתבמיוחד, הן ברמההממלכתית )הבחירות 2019 הסתיימה שנת לבחירות למועצתהארגון. 3/2/2019 - לכנסת(, והן בארגון הגמלאים שיצא ב הבחירות, שנערכות אחת לארבע שנים, היו הפעם סוערות במיוחד עקב היווצרותן של שתי קבוצות מתחרות שריכזו כל אחת מועמדים רבים ברשימתה. אישית, התוודעתי למערכת הבחירות כפי שהתנהלה, ברשתות החברתיות, במיוחד

יעקב שפי - יו"ר

בפייסבוק. חלקמהכתבותהיו ענייניות וחלקן שלוחותרסן וגדושותבהשמצות. איני עוסקב"מי כתבמה" חברים 25 אבל העובדות מדברות בעד עצמן. לבסוף נבחרה קבוצה שהתחלקה בדיוק לשני חלקים בני כל אחת, בהתאמה לקבוצות שהתחרו בבחירות. התקיים מו"מ עם אנשי שתי הקבוצות לגבי חלוקת 14 התפקידיםבין חברי המועצההנבחרים, כי אתהעבודההשוטפתעושותהוועדותהרלוונטיות. נבחרו יושבי ראש לוועדותהקיימות, ויו"ר לוועדה נוספת, חדשה, ועדתדת ומורשת ישראל. כמו כן נבחרו החברים שירכיבו אתהוועדות, ובימיםאלו החלו בתפקידםהשוטף. אני מודה לוועדת הבחירות על עבודתה הטובה והחשובה, ואשר חבריה היטיבו להציע הצעות שונות שהתקבלו על-ידי, אשר סייעו להרגעת הרוחות, כגון: לאפשר לכל המועמדים להופיע במועדונים ולהציג את עצמם ואת כישוריהם. חשוב לציין שהבחירות עברו בשקט יחסי וללא תלונות או תקלותמיוחדות. בימים אלו אנו עוסקים בהפעלת פרויקט המועדוניאדה בקלאב הוטל אילת. עקב מספרם הרב של הנרשמים, אנו עושיםמאמץ כדי להוסיף חדרים ככל שניתן. כמו כן עוסקים אנו בהתארגנותסופית לשתי הגמליאדות, השיט על הדנובה וסלובקיה ובארגון יוםהאישה באתונה יוון. תעבור עליכםבבריאות טובה, מאחל אריכות ימים לכם 2020 לסיום, אני מברך אתכםהגמלאים ששנת ולכל משפחתכם, ולנו הנבחרים – שנה מוצלחת ופורייה.

יעקב שפי יו"ר הארגון

גמלאון

5

משולחן המזכיר

חבריםשלום,

בחירות לארגון הגמלאים עםכניסתנו לקדנציהחדשה, אני מודהלכםעלתמיכתכם ועל שבחרתםבי להמשיךבתפקיד.

נערכו בחירות למועצתהארגון, לקדנציה של ארבע שנים. 2019 בחודש דצמבר המועצה בחרה את בעלי התפקידים: מזכיר הארגון, משנה ליו"ר הארגון וכן יושבי ראש לחמש עשרה ועדות.

אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

בימיםאלה ייבחרו חברים לוועדותהשונות. שמותהנבחריםמתפרסמיםבגיליון זה ובאתר הארגון. אני מאחל הצלחה רבתי לכל הנבחרים.

פעילותהארגון בחודש דצמברהתקיימו בהצלחהרישומיםבאמצעותהמרשתת )האינטרנט( לשני אתרי הגמליאדה שיטעל הדנובה וסלובקיה, ולמועדוניאדה בקלאב הוטל אילת. האתר לקיום "יום האיש" נבחרה אתונה. הרישום יתקיים באמצעות המערכת הממוחשבת )באמצעות המרשתת( של הארגון. בהצלחה לכולם!

עמיתים-מסהכנסה חוקלתיקון א לפקודתמסהכנסה 9 גבר(: בהתאםלסעיף 67 אישהאו 62 לידיעתמקבלי פנסיהשהגיעו לגיל פרישה ) )למשלמי 3% ישתוספתפטורבשיעור של 2020 – החל מינואר והוראתשעה(, התשע"ב 190 ' פקודתמסהכנסה )מס מס הכנסה(.

בברכה אבי שקלרסקי מזכיר ארגון גמלאי תעשייהאווירית

גמלאון

6

דבר המשנה ליו"ר הארגון

גמלאיות וגמלאים יקרים, ראשית, אני מבקש להודות לכם חברים יקרים, מכל הלב, על האמון שנתתם בי ובחרתם אותי למועצה לקדנציה נוספת. השנים שחלפו, כיהנתי כיו“ר ועדת תעסוקה והתנדבות, וכן כסגן יו“ר ועדת טיולים 4 במהלך ונופשונים. בתחומי ההתנדבות, פעלתי רבות על מנת להעלות את המודעות בחשיבותה של ההתנדבות, הצגתי עשרות עמותות המחפשות מתנדבים, נתתי במה מעל דפי הגמלאון לחברים אשר סיפרו אתסיפור התנדבותם. בתחומי התעסוקה בשכר, הבאתי לידיעה מגוון גדול של בתי עסק, המחפשים גמלאים בעיסוקים ובמשרות שונים, בהתאמה לדרישות. במסגרת ועדת טיולים, ריכזתי את נושא הנופשונים. ארגנתי אירוח במגוון בתי מלון במחיר מוזל ובסבסוד. מאות גמלאיםהשתתפו ונהנו מהנופשונים. בקדנציה החדשה, נבחרתי על-ידי חברי המועצה, לתפקיד חשוב ובעל אחריות: המשנה ליו ”ר ארגון הגמלאים. תודה לחברים על הבחירה. מעבר להיותי מ“מ היו“ר )בהיעדרו( , טומן התפקיד בחובו בין היתר, פעילות וקשר עם ועד עובדי תע“א, עם מוסדות ממשלתייםועםגופיםנוספיםבהתאםלנסיבות. כלזאתבשיתוףפעולה ובתיאוםעםמזכירהארגון וראשי הוועדות בהתאמה לנושא. כמו כן, אבצע פעילות שונה ומגוונת, ככל שיו“ר הארגון יטיל עלי. כמנהל משאבי אנוש בכיר במסגרת עבודתי בתע“א, אני מביא עמי לתפקידי החדש יידע, ניסיון וקשרים, אשר בטוחני כי יעזרו לי בפעילותי לרווחתהגמלאים. כפי שנהגתי בקדנציההקודמת, גםבזו הנוכחית, אשמח לקבל פניותבנושאים שונים של הארגון. בשיתוף עםחבריי אעשה כל שניתן על מנת לסייע. אני ממליץ לכםחברים להיעזר בשירותי הארגון, ולהשתלב בפעילויותהענפות והמגוונות שהארגון שלנו מציע. מאחל לכולנו בריאות טובה. בברכה חסקלוביץ שלמה המשנה ליו“ר ארגון הגמלאים חסקלוביץ שלמה המשנה ליו"ר ארגון הגמלאים

גמלאון

8

ההחלטה הכי טובה שקיבלתי בחיים ״

ג׳ודי לוי, דיירת במגדלי הים התיכון

אין עוד דיור מוגן כזה בישראל

מעניין לחיות פה

קשה למצוא בישראל דיור מוגן ברמהשל רשת מגדלי היםהתיכון. בתים יפהפיים, דירות מעוצבות ומרווחות, פינוקים ופעילויות בלי סוף. צוות מסור שמאפשר חיים מאושרים בלי דאגות. אתם מוזמנים לבקר בכל אחד מבתי הרשת ולהתרשם בעצמכם.

חייגו עכשיו 6010

עכשיו - מסלולי הצטרפות חדשים

הבית ברחובות | הבית בארנונה ירושלים | הבית בגני תקווה | הבית בבת-ים | הבית בצומת סביון | הבית ברמת-השרון | הבית בכפר סבא | הבית בנורדיה בקרוב

דבר המערכת

חבריםשלום, גמלאון זה יוצא לאור מייד לאחר סיוםהליך הבחירות למועצתהארגון של גמלאי תעשייה אווירית, ולאחר בחירת יושבי הראש של חמש עשרה ועדותהארגון )הוועד( וחבריהן. נח , דורה אהרוני - יושב ראש, הלל גולן לוועדת הגמלאון והמרשתת )האינטרנט( נבחרו: . שלמה שוורצמן , מיכאל פרידלנדר , מנשה יעקובי , יורםגולדנברג , אייזנברג את רשימתחברי הוועדותהנבחריםתמצאו בהמשך הגיליון. מה בגיליון? , האיש שלנו בדמשק. על פעילותו וחיין תקראו אלי כהן ז"ל איש תעשייה אווירית, היה מדריכו האישי של נתן סלומון בגיליון זה. הוציא לאור שני ספרים פרי עטו. על ספרים אלו ועל האפשרות לרכשם בהנחה תמצאו פרטים יגאל שפירא חברנו במדור "קוראים כותבים". הגמלאון פתוח לכתבות החברים. מי מהחברים שמעוניין לפרסם סיפור קצר מפרי עטו מוזמן לשלוח אלינו. כמו כן נשמח לקבל חוויות וצילומיםמהנעשה במועדונים, ו/או מטיולים של חברי הארגון. קוראים חברי הארגון מוזמנים לשלוח אלינו תגובות לכתבות המתפרסמות בגמלאון או הצעות והמלצות, באורך מילים. אם כי המערכת אינה מתחייבת לפרסםאת כל התגובות ואף לא ליישםאת כל ההמלצות. 100 של עד לתשומת לבכם הקוראים, חלק מנושאי הוועדות אינם מתפרסמים בגיליון זה, וזאת עקב הזמן הקצר בין מועד בחירתם להוצאתו. כרגיל אני ממליץ להתעדכן בנושאי הפעילויות או בהודעותהארגון באתר שלנו המעודכן בזמן אמת. //https://www.iai-gimlaim.org כתובתו: . hgolan.gim@gmail.com הכתובת למשלוחחומר לגמלאון היא: הלל גולן - יו"ר

בברכתבריאות טובה ואריכות ימים,

הלל גולן יו"ר ועדתהגמלאון ומנהל אתר האינטרנט

גמלאון

10

הוועד המנהל את הארגון

משנה ליו"ר הארגון שלמה חסקלוביץ

מזכיר הארגון אבי שקלרסקי

יו"ר הארגון יעקב שפי

יושבי ראש הוועדות

גמלאון ואינטרנט הלל גולן

ארגון ונהלים משה גל

כלכלה מאיר בניאש

טיולים ונופשונים שמואל אפלבוים

כספים שמחה אלפרט

מיצוי זכויות ניצולי שואה שמואל טנא

תרבות רחמים חלפון

קשרי חוץ שמוליק זיסמן

דיור מוגן אנטואנט וקנין

ביטוח ופנסיה איציק דויטש

בריאות ורווחה דני שחם

מועדונים ברוך קלצרמן

ספורט וחוגים מיכאל פרידלנדר

תעסוקה פליקס פרטוק

דת ומורשת אלי סער

גמלאון

11

ועדת ספורט וחוגים

מיכאל פרידלנדר - יו"ר

גמלאי התעשייה האווירית שלום,

הבחירות לארגון מאחורינו, תודתי לכל החברים שהביעו בי אמון, בחרו ותמכו בי לכל אורך הדרך. בזכותכם נבחרתי למועצת גמלאי התעש"א. תודה לחברי המועצה אשר בחרו בי לתפקיד זה. עם בחירת חברי מועצה לוועדות השונות, נאייש את רכזי החוגים ומפעיליהם. מטרת הוועדה להפעיל את החוגים הבאים: חוג הכרת הארץ, שביל ישראל וצעדות מסלולים: 2 - נפתחה צעידה ב- 2019-2020 עונת – בהרי ירושלים – דרך בורמה, 24.10.19 – עמק האלה. 19.11.19 חברים. 200 קבוצות, כ- 5 בכל מסלול צעדו במסלול יפה, בנחל תבור. 18.2.2020- הפעילות של החוג תתחדש ב בתכניתנו לצאת העונה למסלולים נוספים מידי חודש, בנחל סחף וסביבת בארי, בשמורת פולג, ולקנח באירוע מסלולים ולינה. 2 תלת יומי בצפון הארץ שיכלול חברי החוג יקבלו פרסומים מפורטים לקראת כל מסלול. מכון אבשלום

קבוצות והפעילות החלה. 8 ההרשמה למכון אבשלום הסתיימה. החוג התרחב ל סיורים. החוג ימשיך בפעילותו במתכונת הרגילה. 7 הרצאות ו- 7 בתוכנית העונה חוג צילום בכוונתי לחדש את פעילות החוג. - לקיים קורסי צילום ברמות השונות; - לצאת לסיורי צילום מודרכים; - לפתוח קורס לתכנת עריכת תמונות וסרטונים; - לפתוח קורס ללימוד צילום בעזרת הסמארטפון. חוג הדיג לחובבי הדיג. נקיים אירועים במקומות הרלוונטיים לתחביב זה, בארץ.

עם הזמן ייתכן שייפתחו חוגים נוספים, לפי הביקוש.

באיחולי פעילות מהנה בחוגים השונים,

גמלאון

מיכאל פרידלנדר יו"ר ועדת ספורט וחוגים

12

תנאים מיוחדים לגימלאי תעשייה אווירית

כמו לתפור חליפה לפי מידה - הבדיקה שחשוב להכיר REM בדרך למכשירי שמיעה בשנים עברו השיח בנושא השמיעה היה מאולץ, מכשירי שמיעה היו כמעט טאבו, ומכוני שמיעה "נחבאו אל הכלים", מוצנעים לרוב בבנייני משרדים נטולי חלונות ראווה. אף אחד לא ממש רצה להגיע אליהם, ובוודאי שלא רצה להראות יוצא מאחד מהם. הלקוחות הגיעו בחוסר ברירה, ואם יצאו עם מכשיר שמיעה זה עדיין לא הבטיח שהם לא ישכיבו אותו מהר ככל שניתן במגרה. האודיולוגים מצידם הגיעו לעבודה עם מברגים זעירים ומבט מתנצל, ובילו שעות בלנסות לעצור את ציפצופי הפידבק הטורדניים, לשייף נקודות לחץ, ולהסביר כמה זה חשוב להשתמש במכשירי שמיעה ולמה אי אפשר בכל מקרה מכשיר קטן שלא רואים. והיום? למען האמת, אם נסתכל סביב, כמעט לכל אדם סביבנו יש משהו באוזן, בתוכה, מעליה או מאחוריה, אזניות אלחוטיות בכל הצורות ובכל הדגמים הפכו לדיירות קבע על אפרכסות בכל מקום ובכל גיל. מכשירי השמיעה איבדו ממשקלם הן הפיזי והן המטאפורי. או במילים פשוטות ללכת עם מכשיר שמיעה כיום זה לא יותר ביג דיל מללכת עם אזניית בלוטות' על האוזן. מכשירי השמיעה של היום הצטרפו לחגיגה הטכנולוגית, שלא לומר התברגו היטב במקומות המובילים. העידן העגמומי והסטיגמות שליליות של מכשירי השמיעה הולכים והופכים לנחלת העבר. השמיעה כנושא שלאף אחד לא מתחשק לעסוק בו "יוצאת מהארון" היום מדברים על מעקב , כבר לא מחכים עד לשלב שבו 60 שמיעה מדי שנה החל מגיל כבר לא מסתדרים או שאחרים כבר לא מסתדרים איתנו. אז אם במקרה אתם מפשפשים בזכרונכם ולא מצליחים לזכור מתי בפעם האחרונה הייתם בבדיקת שמיעה זה הזמן לתפוס את החבר הקרוב אליכם ולעשות גם לו טובה, ולהגיע להערכה השמיעתית שלכם. ובכל זאת, לא אחת יוצא לנו לשמוע חברים מספרים שהם רכשו את מכשיר השמיעה המתקדם ביותר שיש והם עדיין לא מסתדרים- למה זה קורה וכיצד אפשר להימנע מזה? הסוד נעוץ בתהליך התאמת המכשירים. הדבר הראשון שחשוב שנזכור הוא שתהליך התאמת המכשיר חשוב לא פחות מהמכשיר עצמו. מכשירי השמיעה משוכללים ככל שיהיו צריכים להיות מותאמים למשתמש. מכשיר שמיעה שאינו מותאם כמו שצריך דומה למערכת ג'י פי אס מאוד משוכללת שהכניסו לתוכה את היעד הלא נכון. היא תעבוד מאוד יפה אך לא תביא אותנו לאן שרצינו להגיע. בתהליך ההתאמה נלקחים בחשבון פרמטרים רבים: הירידה

בשמיעה, הצרכים התקשורתיים של הלקוח, המצב הרפואי והקוגניטיבי כללי, יכולות מוטוריות, מבנה האוזן וכמובן התקציב. לאחר שבחרנו מכשיר בהתחשב בכל הגורמים, מגיע רגע האמת אם קניתם מכשיר שמיעה וצריך לכוון אותו ללקוח הספציפי. משוכלל, השקעתם זמן ומאמץ בכיוון ובהסתגלות ואתם עדיין כשם לא מרוצים, ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בשלב ההתאמה. שמבצעים בדיקת שמיעה לפני בחירת המכשיר יש לבצע בדיקה מדוייקת גם אחרי שהותאם המכשיר לאוזן. וכאן נכנסת לתמונה הבדיקה שמודדת REM- Real Ear Measurement הבדיקה החשובה במדוייק את תפקוד מכשיר השמיעה באוזן של כל אחד ואחד באופן ספציפי. לכל אדם יש מבנה אוזן ייחודי משלו (כמו טביעת אצבע), למבנה האוזן השפעה קריטית על האופן שבו המכשיר יתפקד ויתן הגברה בתוך האוזן. אם ניקח מכשיר שמיעה ונשים אותו אצל שני אנשים שונים עם אותה בעיית שמיעה נקבל תוצאות שונות עם אז איך יודעים שהכיוון מתאים המכשיר אצל כל אחד מהם מודדים! לא מדובר בתחושת בטן כי אם בבדיקה עם מכשור לנו? מיוחד שמתבצעת בתוך האוזן בעת השימוש במכשיר ומאפשרת אם כיוון של מכשיר השמיעה לפי נתוני מבנה האוזן הספציפית אתם לקראת התאמת מכשירי שמיעה אל תוותרו על בדיקת חלל האוזן - מדידה אובייקטיבית של ההגברה בתוך האוזן. REM הוא כמו תיבת תהודה וכל קימור גורם לאותם צלילים להישמע אחרת אצל כל אחד ואחת. בהליך המדידה מכניסים מיקרופון ייעודי לאזור חלל התוף (אל דאגה, זה לא כואב) ובעזרתו אפשר למדוד מהי תפוקת המכשיר ביחס למבנה האוזן. המדידה מאפשרת לכוון בצורה מדויקת את כל עוצמות כל תדרי המכשיר ומאפשרת התאמה מושלמת לצרכי הנבדק. מקיפה, REM לא כל מכון שמיעה מספק בדיקת טיפ חשוב! המכשור שכרוך בביצוע הבדיקה הזו הנו יקר ומצריך מיומנויות של אנשי המקצוע כך שגם אם תקנו את המכשיר הכי חדש ויקר, REM כדאי לוודא שהוא יהיה אפקטיבי עבורכם עי ביצוע בדיקת וכיוון המכשיר בהתאם לה. כסטנדרט REM במדטון הדים מבצעים בכל הסניפים בעת התאמת מכשירים

www.medton-hedim.co.il * 2254 לחודש נסיון חינם:

רשימת טלפונים לשימושכם

עובדת סוציאלית 03-7303205 טובה יששכרי - 050-4300330 052-6180109 עינת ריבלין רם -

אוזן קשבת 03-9354859 03-9768835 03-9354165 דני שחם - dshaham.gim@gmail.com

מזכירות הארגון 03-9768137 זרינה – 03-9768138 ציפי – 03-9768139 דקלה – 03-9356969 פקס –

קופת תגמולים 03-9357717

ביטחון תע"א 03-9353770

רווחה ופרישה בתע"א 03-9353442 בת שבע –

ייעוץ שמאות מקרקעין יצחק ששון 09-9511168 052-8575133 הייעוץ לחברי הארגון בהתנדבות

ייעוץ משפטי עו"ד שלמה טל 052-3421921 03-5715172

ייעוץ משפטי מרקמן את טומשין 08-9393100 08-9393101 ביום ה‘ במשרד 13:00 עד 10:00 הארגון

מבטחים *6667

אזרח ותיק *8840 *4843

ביטוח לאומי *6050 שחל טלרפואה 054-6622331

מוקד אנוש מוקד רפואי ולחצן מצוקה 1-700-700-113

מוניטור מוקד לרפואה דחופה 1-700-700-663 03-6166180

מדטון הדים שמיעה 03-5285991

הרצלייה מדיקל סנטר אורה קט 09-9592988

יד שרה כפתור מצוקה *6444 הראל בתעשייה אווירית 03-9772257 03-7348599

גמא גולן - כלל 03-5670404 ביטוח בריאות, סיעודי 03-5670405 פקס 03-5670444 בתע"א

הראל במרכז 03-7547010 בריאות - 7 שלוחה 03-7547222 שיניים -

גמלאון

14

הטבות משתלמות לגימלאי התעשייה האווירית

073-270-70-70 : לפרטים www.toyota-press.co.il | 073-270-70-70 | , רמלה מחלף רמלוד 6 רח' התקווה רוכשים כבר היום טויוטה חדשה ברכב השפלה, סוכנות מורשית טויוטה מחלף רמלוד ונהנים מתנאים והטבות אטרקטיביות ומשתלמות, איבזור מתנה, ,טרייד אין ועוד אפשרויות מימון

*בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

7

7

N/A,77,66,74,55

6

ק"מ 100- נתוני צריכת דלק בליטרים ל דרגת זיהום אוויר

דגם

4.1 4.1 4.1

בינעירוני בינעירוני בינעירוני

3.4 3.5 3.5

C-ITY Hybrid עירוני C-HIC Hybrid עירוני C-ONCEPT עירוני

2 דרגה 2 דרגה

2

2 דרגה EEC/80/1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן

, וחבריהן 2020 יושבי ראש ועדות הארגון לשנת

ועדת כספים

ועדת תרבות

ועדת טיולים

ר " יו אלפרט שמחה–

ר " חלפון רחמים – יו

ר " יו אפלבוים שמואל –

גרובר משה - גזבר

אלפי אליהו

אייזנברג נח

מבורך יגאל

גולן הלל גל משה

איינשטיין שמואל

אנטואנט וקנין

צבירן שלמה קחלון מנשה

סעד יהושוע

פרטוק פליקס

קסלסי ציפי

קיסלוביץ יחיאל

ועדת רווחה ובריאות

ועדת ספורט וחוגים

ועדת ארגון ונהלים

ר " דני שחם– יו

ר " פרידלנדר מיכאל – יו

ר " גל משה – יו גולדהירש אלי

בוך דוד

אריזוני אפיק

דויטש יצחק ז‘קובסקי דב ליטבק שלום

בן לולו חיים

לפידות יוסף

וייס מוטי

ליטבק שלום

לוי יצחק

מנדל אריה נמני בני

ועדת סניפים ומועדונים

ועדת כלכלה

ועדת קשרי חוץ

ר " קלצרמן ברוך – יו

ר " בניאש מאיר – יו

ר " זיסמן שמואל – יו

וולמן משה

גלצר שמואל

אלפי אליהו

יעקובי מנשה

דנון אבי

אריזוני אפיק

לפידות יוסף

טנא שמואל

וולמן משה

פרג חיים

לוי יצחק

גולדנברג יורם שוורצמן שלמה

צבירן שלמה

גמלאון

16

ועדת גמלאון ואינטרנט

ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה

ועדת דיור מוגן

הלל גולן - יו"ר אהרוני דורה אייזנברג נח גולדנברג יורם יעקובי מנשה פרידלנדר מיכאל שוורצמן שלמה

טנא שמואל – יו"ר

אנטואנט וקנין – יו"ר

ארליך דני וייס מוטי

נמני בני

ועדת דת ומורשת ישראל

ועדת תעסוקה

ועדת ביטוח וזכויות פנסיה

סער אלי – יו"ר

פרטוק פליקס – יו"ר איינשטיין שמואל

דויטש יצחק– יו"ר

בן לולו חיים פלדמן מוטי

בוך דוד סער אלי

בק משה

קסלסי ציפי מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

קחלון מנשה

ר

ש

ת

ו

ל

א

פ

מ

י

ת

ה

ו

ת

ה

ו

מ

ת

ע

ק

ן

ה

30

לעובדי / גימלאי תעשייה האווירית ומשפחותיהם מגיע

ISO

יעוץ של מיטב בעלי המקצוע

סניפי העמותה פרוסים בכל רחבי הארץ ומעניקים שרות מהלב אנו כאן בשבילכם

גמלאון

17

ועדת טיולים ונופשונים

שמואל אפלבוים יו"ר

מייד עם יצירת ההתקשרויות נפרסם באתר, לידיעת החברים, כדי שיוכלו להירשם לכל אחת מהפעילויות שתתפרסמנה, על-פי בחירתם. שתהיה לכולנו בריאות טובה, ורק שנטייל ונצליח בכל אשר נלך.

חברים יקרים שלום רב, תודתי לכל החברים אשר תמכו בי בבחירות . בשעה טובה אנחנו אחרי הבחירות, ומתחילים להתארגן לעבודה שוטפת בקדנציה החדשה. בימים הקרובים נרכיב את תתי הוועדות בוועדת

טיולים ונופשונים לפי החלוקה כדלהלן: רכז ביקורי גמלאים בתעשייה אווירית;

רכז טיולי יום; רכז נופשונים; רכז טיולי חו"ל; רכז גימליאדות;

ב ב ר כ ה שמואל אפלבוים יו"ר ועדת טיולים ונופשונים

ועדת ארגון ונהלים

משה גל יו"ר

ציבור הגמלאים מתבקש לפנות אליי בכל הצעה לשיפור.

חברים יקרים, שמי גל משה. נבחרתי בקדנציה זו ליו"ר ועדת ארגון ונהלים. 70 נושא עדכון הנהלים מוכר לי. בעבר, בשנות ה הייתי ממונה על נוהלי מפעל מטוסים. אני מתכנן לרענן ולשפר את הנהלים הקיימים לטובת הארגון והגמלאים, בשיתוף עם ועדת הביקורת.

בברכה משה גל Galm333@013.net דוא"ל" 050-3654249 נייד

גמלאון

18

כל מה שחופשה צריכה במרחק הליכה

מלונות איביס ירושלים מרכז העיר

איביס סטיילס ירושלים מרכז העיר , ירושלים 4 רח' בן יהודה בלב מדרחוב בן יהודה

איביס ירושלים מרכז העיר , ירושלים 4 רח׳ יצחק אלישר בסמוך למדרחוב בן יהודה ולכיכר ציון

073-222-88-88 www.ibisjerusalemhotels.com

ועדת ביקורת

הדו"ח המילולי, שמועברים בהמשך לרשם העמותות לצורך קבלת האישור על ניהול תקין. באותה הזדמנות לחברי 2019 נמסר קובץ דו"חות הביקורת לשנת הנהלת הארגון, ונמסרה סקירה קצרה על פעילות הוועדה בשנה זו. פיקחנו על תהליך בחירת הספק של "יום האישה" כולל השתתפות במו"מ. התחלנו בהכנות ובתיאומים לקראת ביקורת על התנהלות המועדונים. אנו מקבלים על עצמנו קיומה של ביקורת עניינית ובונה, במטרה להביא לשיפורים בהתנהלות מוסדות הארגון. מטרתנו היא לזהות נושאים הדורשים שינוי ולהמליץ על יישומו. שאיפתנו לקיים את הפעילות בוועדה בהרמוניה עם המבוקרים, ולגייס בכך את נכונותם למלא אחר המלצותינו, לטובת ציבור הגמלאים. נמצא דרכים לשתף את ציבור הגמלאים בעשייה של ועדת הביקורת.

גמלאיות וגמלאים יקרים, ברצוננו להביע את תודתנו על האמון שלכם בנו, חמשת חברי ועדת הביקורת החדשה. בכוונתנו להמשיך בעשייה של ועדת הביקורת הקודמת, ואף לשפרה. מייד לאחר שנבחרנו, התחלנו בלימוד התקנון, הנהלים והעשייה

אינגציו גולדפרב יו"ר

של קודמנו ובחרנו יו"ר לוועדה. לשנתיים הראשונות . ולשנתיים האחרונות נבחר איגנציו גולדפרב נבחר . צבי נתיב פיקחנו על הליך הבחירות ליושבי ראש הוועדות, שהתקיים במהלך ישיבתה הראשונה של המועצה, ועל הליך בחירת חברי הוועדות השונות, שהתקיים במהלך ישיבתה השנייה. בישיבת המועצה נמסרה התייחסות ועדת הביקורת 2018 , לדו"ח הכספי לשנת הלל שחם הקודמת, ע"י . הדו"ח אושר, כמו גם ערן יאראק שהוכן ע"י רו"ח

שלמה נתן חבר

אליעזר פלד חבר

הלל שחם חבר

צבי נתיב חבר

גמלאון

20

אנחנו חשבנו על כל הפרטים כדי שלכם יהיה טיול מקסים!

פראג ימים כולל טיסות 4 העיר העתיקה, הרובע היהודי, גשר קארל ועוד $ 649

מקטניה לפלרמו סיציליה 10.4 ימים כולל טיסות 8 קטניה, סיראקוזה, חצי פנסיון הר הגעש אתנה, טאורומינה, סאבוקה, פלרמו ועוד $ 1,299

באקו ימים כולל טיסות 6

שמורת גובוסטאן, ארמון שיראוואן שאה, מוזיאון הספריםהמיניאטוריים,

מוזיאון השטיחים ועוד 8.5 ,29.4 ,15.4 ,1.4 ,6.3 $ 699

גאורגיה ימים כולל טיסות 8

טביליסי, באטומי, חצי פנסיון טיול ג'יפים, פארק מיטרלה, קוטאיסי, בורג'ומי ועוד 22.6 ,15.6 ,8.6 ,1.6 ,18.5 ,11.5 $ 949

נורבגיה ימים כולל טיסות 8

אוסלו, ברג, קרחון ארוחות ערב 3 בריקסדאל, מעלה הטרולים, הדרך האטלנטית, לילהמר 28.7 ,21.7 ,14.7 $ 1,459

סלובניה ואיטליה ימים כולל טיסות 8 ליובליאנה, מערת ארוחות ערב 4

הנטיפים פוסטוינה, ונציה, אגם גרדה, סרמיונה ועוד 1.7 ,24.6 ,17.6 $ 1,079

03-9772668/9

ק"ג לאדם. ארקיע רשאית לשנות/להפסיק 23 *המחירים לאדם בחדר זוגי ע"ב לינה וא. בוקר (אלא אם צוין אחרת) וכוללים מזוודה עד מבצעים אלה בכל עת. מספר המקומות מוגבל. טלח.

בחודש ספטמבר הלך לעולמו נתן סלומון ז ל " – עובד תע " א ומדריכו האישי של אלי כהן הי . ד" בימים אלה , שסיפורו של כהן עולה לכותרות עם הסדרה " אלי " החדשה בנטפליקס , אנחנו שמחים להיזכר ביחד עם דוד שביט , מגימלאי ארגון הביטחון של תע , א" באיש שנתן מעצמו למען ביטחון , המדינה והוא לגמרי משלנו נפרדים מנתן סלומון | " איש תע א שעמד מאחורי אלי כהן גמלאון 24

, החדות התעוזה והאומץ שהיו

לדמיין את

, לנכדים לנו קשה

לפעמים , כשאנחנו מסתכלים אדם על סבתא או סב , מבוגר

. בדמשק

שלנו

שהלך לעולמו -ב 22 בספטמבר האיש של האיש היה ,

, סלומון גימלאי ,א"תע

לו במהלך .חייו נתן כמכשירו לפעולות

להוקיר

וככל שאלה למד הוא , העמיקו

, אישיים הדוקים וחמים כהן אלי עם

נתן קשרים

יצר , הריגול

ולהעריך את תכונותיו האישיות הנעלות והמגוונות , יותר ויותר . לאורך " , השנים נתן כמה בפני תיאר

, שביט מגימלאי ארגון

וכמה פעמים את פגישתו הראשונה דוד ," כהן אלי עם

לאחר קצרה שיחה

מרשימה ,אך , במיוחד

אפרורי ושקט , לא חזות בעל

הביטחון , צנום אדם על סיפר הוא",א"תע של

אחת התרשם מאישיותו המעמיקה והמתוחכמת , כהן אלי של ממגוון יכולותיו , מכישוריו הייחודיים ומהתאמתו המושלמת לביצוען של המשימות המסוכנות והקשות ביותר הנדרשות מלוחם חשאי העושה את מלאכתו על , בדד אדמת ." האויב נתן נצר יומו עד בליבו האחד את, האחרון במאי 65, את קיבל בו הבשורה המרה ' לפיה ) כהן אלי של הקוד שם(' מנשה נחשף ונעצר ידי על . הסורים

"

" נתן ורבי מורי היה

," האווירית ,דוד אומר

כשכיהן בתפקיד בכיר בארגון הביטחון של התעשייה

לפני עוד , רבות שנים

להכיר נתן את

זכיתי " נתן "

, הפך למורי ורבי ".

ולמניחי היסודות ולימים שלו

מעמודי הארגון של התווך

לאחד היה

, שקט קשוב לסביבתו עובד חרוץ ומסור לעבודתו , ובעיקר , כאיש

, למדן

, מפוכחת

דוד כבעל ראייה

ידי על שמתואר

נתן

כאבו את היקהה

לא שהזמן

וניכר היה

בפרשת לאחר רק הריגול , היכרות של רבות שנים

, ביותר חלקו את חשף

רגיש

על האובדן .אלי של Η בחודש

אשתו נדיה אשר

משפחתו , כהן אלי של

המעמד כיבדו בני גם

את . האחרונה

בדרכו

, שעבר ליוויתי נתן את

והעלה את נס על

דברים מרגשים בזכותו נתן של

, אברהם נשא אשר

, אודותיו אחיו

נשאה הספד והפליגה במלים חמות

, וכן דברים בדבר יכולותיו

משפחתו נתן של

בני לבין

הקשרים ההדוקים אשר נוצרו בין משפחתו לבין קרוביו כהן אלי של

והאגדה .

וממהר לשתף גם אותנו בקורותיו האיש של

דוד מתאר

," המוסד

ומידותיו הטובות שנשא דברים נציג

חריצותו ואהבת המולדת

. המושבה את בה רכש הוא , מילדותו

נתן נולד ביסוד המעלה למשפחה שהייתה ממייסדי

ובגיל 10 כבר התגייס ליחידת

( הנוטרים שוטרים שפעלו בסמכות השילטון המנדטורי ).

הנשק הסודי והבלתי לגאלי של

הכשיר אותו כהוגן לשירותו היה שם , בהגנה סליק על , היתר בין , אחראי

זה תפקיד

בקרבות . פנים אל פנים

המושבה ועסק בהדרכת נוער בני

כמדריך בבית הספר

, צניחה קורס קצינים ובמשך -כ 9 שימש שנים

קורס

, המדינה התגייס נתן עבר ,ל" לצה

עם הקמת לקצינים ד"בה-

1.

גמלאון

25

להצטרף כמדריך להכשרת לוחמי חיל

1960 , לו הוצע

" בשנת

המודיעין , ביחידה שלימים הועברה למוסד ", דוד אומר . כהן אלי את מלבד הידוע לכולנו , ועולה לכותרות בימים אלה בזכות הסדרה על עשייתו בנטפליקס , הכשיר נתן לוחמים נוספים שפעלו במדינות וכמה אויב אף מהם התקדמו , עלו בסולם הדרגות והגיעו לתפקידים בכירים במוסד . לא מפסיק לתרום לביטחון " כשהגיעה שעת פרישתו מצה " ל בדרגת רס " ב, ן - 1968 , הציע לו הקב " ט הארצי של תע " , א דאז מנחם הדר ז " , ל להצטרף לארגון הביטחון שלנו . מנחם שקד אז על בנייתו של הארגון החדש , והקפיד על גיוס אנשים מוכשרים ובעלי ניסיון מתחומי ביטחון שונים . נתן נענה בשמחה להצעה וראה בכך הזדמנות להמשיך ולתרום לביטחונה של ". המדינה תכונותיו הנעלות של נתן בלטו גם פה , , אצלנו בארגון הביטחון של תע " . א הוא התמנה לקב " ט חטיבת היצור שעסקה אז בפיתוחם של מטוסי הכפיר , ובהמשך , התקדם לתפקיד סגן הקב " ט הארצי לאבטחת מידע " . גם בתפקידו זה , המשיך נתן לקדם את הארגון והיה הראשון שהניח את היסודות למיחשוב המידע הרגיש , בצורה שתקל על ניהולו ואיחזורו , וכמובן בצורה מאובטחת " , מספר דוד . כעבור מספר שנים בתפקיד , לקראת סוף שנות השבעים , כששמו הלך לפניו , פנה לנתן הממונה על הביטחון במערכת הביטחון וביקש שיסייע לו בתכנון והקמת הסדרי ביטחון במדינה זרה , במסגרת פרויקט רגיש ורב ממדים . על אף חשיבותו הרבה לתע " , א בשל הרצון של הנהלת הארגון להעצים ולתגבר את ביטחון מדינת ישראל – ' ' הושאל נתן למשרד הביטחון ועסק בתפקיד זה עד לסיומו של הפרויקט . , כדרכו ביצע נתן את התפקיד על הצד הטוב ביותר , ומשרד הביטחון התקשה לוותר עליו . " הוצע לו להמשיך לתפקד כ ' ' מושאל ולכהן כקב " ט מו " . פ נתן נענה לאתגר החדש , ביצע אותו בהצלחה רבה וקידם את פעילות המשרד בחדשנותו ובתפיסותיו המקוריות ." בשנת 1981 , שב נתן לתעשייה האווירית , והפעם לתפקידי ניהול במשאבי אנוש , בו עסק בפיתוח תכנית מקיפה להכשרת המנהלים . בחברה , במקביל הוא החל ללמוד תואר ראשון במדעי החברה ותואר שני במדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ובהמשך , הוסמך לתואר ד " ר באוניברסיטת ניופורט מארה " במינהל ב עסקים וניהול " . כל זאת בשנות ה 80 וה -90 לחייו " , אומר דוד בפליאה ומספר שאם לא די , בכך בשנותיו האחרונות , עסק נתן בכתיבת המורשת של המוסד בהתנדבות , ורק שבועות ספורים לפני לכתו מן העולם , זכה לראות את הספר ' מהיסוד למעלה ' יוצא לאור . , בספר הוא מגולל בהרחבה את היכרותו וקשריו עם אלי כהן ובני משפחת אז למי שרוצה לשמוע את הסיפור מהמקור הראשון והבלעדי – זו הדרך ." יהי זכרם של אלי כהן ושל נתן סלומון ברוך ומי ייתן ועצמותיו של אלי יוחזרו ארצה לקבורה ! שמספר בגאווה ובדיוק סיפור את מופתי נתן של חייו

גמלאון

26

מצלמתהדרך המתקדמתבישראל 9487 מצלמתהדרך המתקדמתבישראל * 9487 www.proof.co.il

WWW.PROOF.CO.IL

ועדת כספים שמחה אלפרט יו"ר תקציב הארגון - גמלאי התעשייה האווירית, 2020 לשנת עם היבחרי ליו"ר ועדת כספים ולאחר קריאת הנוהל של הארגון לגבי ועדת כספים, התברר לי כי המשימה העיקרית העומדת בפנינו: אישור תקציב , 7 לנוהל, פסוק 4 . בסעיף 2020 האגודה לשנת נכתב: "תהליך אישור התקציב יסתיים עד סוף שנת הכספים השוטפת", כלומר, התקציב אמור להיות . לצערנו, עקב הבחירות למועצת 1/1/2020 מאושר ב הגמלאיםשעברו עלינו לטובה, ואשר התקיימו בחודש לא נדון בוועדות 2020 , התקציב לשנת 2019 דצמבר הרלבנטיות ולפיכך - טרם אושר. מאחר שכך, וכפי שנהוג במדינתנו, עד שיאושר התקציב, ניתן לנצל של התקציב הקודם. 1/12 מידי חודש סכום השווה ל לשם שמחה חנין נפגשתי עם היו"ר הקודמת הגב' חפיפה בתפקיד, וכצפוי, הנושא הראשון שעסקנו בו היה בדיקת בקשותיהן של הוועדות השונות, לתקציב. לשמחתי הגב' שמחה חנין הכינה את התקציב בצורה ראויה, ומסודרת מאוד. נותרו כמה ועדות שנידרש לדון עמהן על דרישות חריגות שהוגשו על ידן, וסיבותיהן. לפי הנוהל הקיים, לצורך אישור התקציב יש לכנס את ועדת הכספים ולהציג בפניה את דו"ח התקציב )בתאריך שנכתב מאמר זה עדיין לא נבחרו חברי הוועדה(. בשלב הבא, יש להעביר את המלצות דו"ח התקציב לעיון יו"ר הארגון. אם קיימת חריגה ואין

הסכמה בין ועדת הכספים והמלצותיה, לבין היו"ר - ועדה שחרגה תקיים דיון בנושא. את הצעת התקציב המוסכמת יעביר יו"ר הארגון לדיון ולאישור הוועד. בשלב הסופי תכונס המועצה לדיון ולאישור התקציב. אני מקווה שעד סוף חודש ינואר יסתיים התהליך והתקציב יאושר. ברצוני לנצל במה זו ולענות לחברים שטענו כי דמי מוגזמים. וכן "מה עושים ₪ 120 החבר לארגון, בסך בכספים הללו" שאלו הטוענים. תשובתי מכוונת גם לחברים שטענו כי המחירים שאנו גובים עבור טיולים, נופשונים, ופעילויות אחרות - גבוהים הם. אז לידיעתכם, פעילויות הארגון בדרך כלל מסובסדות, ולדוגמא: כל גמלאי היוצא למועדוניידה מסובסד ש"ח. כלומר, גמלאי ובת זוגו מקבלים 160 בסכום של מהתשלום 10% שהם יותר מ- ₪ 320 הטבה של למועדוניידה. לסיום, ברצוני להודות לכם על שבחרתם בי למועצה, ואשמח לשרת אתכם בכל דרך כפי שפעלתי בעבר. לחברי חוג המחשבים אני מבטיח להמשיך בפעילות, וליזום חוגים בנושאי מחשבים וטלפונים חכמים שונים, כפי שהבטחתי. תודה ובריאות טובה.

אלפרט שמחה יו"ר ועדת כספים

גמלאון

30

א א

פ פ

ת ת ש ש

ח ח ר ר

ל י ל י כ כ

ר ב ר ב

ל ל

ה ה

. . . . . .

ל ל

ך י ך י

י ח י ח

שיניים אסתטיות ויפות וחיוך יפה ומלא ביטחון הם כרטיס הביקור שלנו במפגש עם אחרים. במרפאת פרזידנט של ד"ר זרחה מיכאל, מתבצעים מגוון טיפולי השיניים והטיפולים האסתטיים – השתלות שיניים, יישור שיניים, טיפולי חניכיים ושורש, הלבנת שיניים ועוד. המרפאה, לה סניפים בחולון וברמת אביב, מצוידת במכשור הרפואי המתקדם בתחום וכולל צוות רחב של מומחים שיתקנו לכם את החיוך ויחזירו לו את הזוהר. בראש המרפאה עומד ד"ר זרחה, בעל ניסיון של למעלהמעשריםשנה ועםאלפי מטופליםמרוציםשנהנים מרפואת השיניים המודרנית והמתקדמת ביותר בישראל. קבעו תור ותתחילו לחייך. השתלות שיניים ביום אחד שיקום הפה | אסתטיקה דנטלית | אורטודנטיה שיניים אסת יות ויפות וחיוך יפה ומלא ביטחון הם כרטיס הביקור לנו במפגש עם אחרים. במר את פרזידנ של ד"ר זרחה מיכאל, מתבצעים מגוון טיפול השיניים והטיפולים האסתטיים – שתלות שיניים, ישור שיניים, טיפולי חניכיים ושורש, הלבנת שיניים ועוד. המרפאה, לה סניפי בחולון וברמת אביב, מצוידת במכ ור הרפואי תקדם בתחום וכולל צ ות חב של מו חים שיתקנו לכם את חיוך ויחזירו לו את הזוהר. בראש המרפאה עומד ד"ר זרחה, בעל ניס ן של למע המעשריםשנה ועםאלפי מטופליםמרוציםשנהנים מרפואת השיניים המודרנית ו מתקדמת ביותר ביש אל. קבעו תור ותתחילו לחייך. המרכז הרב תחומי לטיפולי שיניים השתלות שיניים ביום אחד שיקום הפה | אסתטיקה דנטלית | אורטודנטיה המרכז הרב תחומי לטיפולי שיניים

ד

ר

'

מ

י

כ

א

ל

ז

ר

ד

ר

'

מ

י

ח

כ

א

ה

ל

ז

ר

ח

ה

מרכז סאדאב, קומה ב׳ מקבלים מבוטחים של כל חברות הביטוח! 03-5062619 | בהנהלת ד״ר זרחה מיכאל מרכז סאדאב, קומה ב׳ מקבלים מבוטחים של כל חברות הביטוח! 03-5062619 | בהנהלת ד״ר זרחה מיכאל 26/03/2017 4:37 PM 03-6419513 תל ביב 40 קניון רמת אביב, אי נשטיין | מרכז סאדאב קומה ב' חולון מקבלים מבוטחים של כל חברות הביטוח! יחס אישי לכל מטופל

dentist.indd 2

השירות הסוציאלי לשירותך עו"ס טובה יששכרי

זוהי הטבה משמעותית מאוד שמעניקה לחולה השגחה פרטית, ולמשפחתו הקלה בעומס הדאגה והטיפול, כך שתוכל להתפנות ולתפקד באופן שוטף. הוצאות זכויות קשישים בחברות הביטוח והבנקים: המגורים והמחיה גדולות יחסית להכנסות מהפנסיה ומקצבאות הביטוח הלאומי, ועל כן מספקים חברות הביטוח והבנקים מגוון הטבות לקשישים, כמו: משכנתא הפוכה, ביטוח סיעודי. כמו כן, במרבית הבנקים זכאים הקשישים להנחה בעמלות ובדמי ניהול החשבון. הסובלים ממחלות כרוניות, זכויות במס הכנסה: כמו פרקינסון, אלצהיימר, דמנציה, ועוד, ואינם עומדים במבחן ההכנסות של הביטוח הלאומי, , או לפטור 35% זכאים להקלות מס בשיעור של עד מלא מתשלום מס. השתדלתי לקבץ עבורכם את עיקר הזכויות שהמדינה מעניקה לאזרחים ותיקים, ואשר מעוגנים בחוק. אל תוותרו!! אם נתקלתם בקושי לממש זכות זו או אחרת אתם מוזמנים לפנות אליי, ואסייע ככל יכולתי. עזרה נוספת שאנו מעניקים: השמות בבתי אבות סעודיים ותשושי נפש, ייפוי כוח מתמשך/ שירותי אפוטרופסות, מימוש זכויות רפואיות וסוציאליות שירותי סיעוד, בבתי חולים לאחר ניתוח, ובבתים על פי חוק סיעוד.

, זכאים להטבות 70 , וגברים מגיל 62 נשים מגיל כדלקמן: הזכות לקבל מהביטוח לאומי: קצבת זקנה, גמלת סיעוד אשר עומדת במבחן התלות, על-פי מבחן הכנסות, ובהתאם למבחן התלות, והזכות לקבל היתר להעסקת עובד זר. מענק חימום, קצבת שארים, קצבת הטבות נוספות: נכות, מענק פטירה, גמלת ניידות, הטבות לניצולי שואה, קבוצות תמיכה, ועוד. כל ההטבות מהמוסד לביטוח לאומי מותנות בכמה קריטריונים שעל הקשיש לעמוד בהם, כמו: מבחן הכנסות, מצב רפואי מצב קוגניטיבי. ידוע כי הפעלת ביטוחי סיעוד מחברות פרטיות: חברות הביטוח מערימות קשיים ודוחות תביעות לקבלת גמלת סיעוד. אם החולה במצב תפקודי לקוי, כלומר, שלוש מהפעולות הבאות לפחות, אינו מסוגל לקיים, כמו: רחצה, הלבשה, שליטה על סוגרים, זכאי הוא להפעיל את הביטוח הפרטי. תפקידו של זכויות לקשישים במשרד הרווחה: משרד הרווחה להגן על זכותו של הקשיש לחיות חיים מכובדים והגונים. על כן מספק משרד הרווחה הטבות והנחות שונות שמעוגנות ב"חוק האזרחים הותיקים", כמו הנחות בארנונה, בתחבורה ציבורית, בהחזקת קו טלפון, בדמי כניסה למופעים, למוזיאונים ועוד. מי שאין ביכולתו זכויות במשרד השיכון והבינוי: לממן שכר דירה, ייתכן, שזכאי הוא למענק סיוע לשכירת דירה בשוק הפרטי. על מנת לקבל את הסיוע על הקשיש לעמוד בכמה קריטריונים, כמו: מבחן הכנסות, ללא דירה בבעלותו, זכאי לקצבת זקנה ולהשלמת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. חולים שעוברים ניתוח, זכויות בקופת חולים: ומבוטחים במושלם, זכאים לקבל אחות להשגחה פרטית לאחר ניתוח. לכל קופת חולים נהלים משלה.

בברכת שנה אזרחית מלאת בריאות איתנה ושמחה בלב, 0504300330 עו"ס טובה יששכרי -

גמלאון

32

בית בכפר חוף כינרת דיור מוגן אבל אחרת!

גמלאי התעשייה האווירית, יש לנו הטבה מיוחדת בשבילכם. חדרים גדולה 3 בואו ליהנות מדירת עם נוף לכינרת בהצעה לזמן מוגבל:

מסלול גם וגם

לחודש ₪ 3,900 גם דמי אחזקה נמוכים

גם פיקדון נמוך ₪ 350,000

לקביעת פגישה אישית 1-800-30-70-70

.+70 *דמי אחזקה בתפוסת יחיד. מלאי מוגבל. בכפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה, זכאות למבצע מגיל

קוראים כותבים

להלן דבריו של חברנו יגאל שפירא:

חבריי גמלאים יקרים, בשנים האחרונות הגשמתי חלום שחלמתי שנים רבות: כתבתי והוצאתי לאור שני ספרים. אלה ספרים מיוחדים שכל אחד מן הקוראים ימצא בהם משהו מקורות חייו. לכן מצאתי לנכון להביא בפניכם תקצירים. ספרים אלה, לדעתי –לא תשכחו. הספרים נמכרים בחנויות הספרים המובחרות )סטימצקי וצומת ספרים( ובאתרי המכירות השונים. לגמלאי תעשיה אווירית יימכר הספר בהנחה ניכרת, בהוצאת הספרים –"אופיר ביכורים" אשר ביהוד ובאתר המכירות שלה. בהזמנה יש לציין את קוד ההנחה. תקציר לספר "הימים שלא נשכח" הספר "הימים שלא נשכח" הוא ספר מרתק על חבורת נערים ונערות בשנות השישים של המדינה, אשר באו מכל קצוות הארץ ללמוד בפנימיית "בית ספר חקלאי". בספר מתוארת הגעתם של הילדים לעולם שלא הכירו, מסופר בו על הסתגלותם לחברה חדשה, על הלימודים, המורים והמדריכים של אותה תקופה. על העזרה ההדדית בין הילדים, ובין המורים לילדים, )דבר שאינו קיים היום(, על חיי החברה "בכפר" לעומת החיים בעיר ועל אהבות נעורים. כל ילד וסיפורו האישי. בספר משולבים תיאור התקופה בתולדות המדינה בעת ההיא, עם החיים "בכפר" )כגון מלחמת קדש(, וכן משולבים בו מציאות מחד ותיאורים דמיוניים המתאימים לתקופה מאידך. )כאשר המעבר בין דמיון למציאות לא תמיד ניתן להבחנה(. בספר הרפתקאות רבות אשר יחזיקו את הקורא במתח במהלך הקריאה. כדי להבין, להתרשם וליהנות - חייבים לקרוא!

תקציר הספר "דלק אלקטרוני" "אלקטרו טכניקה" היא חברת הייטק מצליחה אשר עומדת לפשוט את הרגל עקב מעילה של אחד מבכירי מנהליה ואשר מצליח להימלט לחו"ל. גדי - המהנדס הראשי של החברה, עם צוות המנהלים, לוקחיםעלעצמםלהוציאאתהחברה "מהבוץ" שאליו נקלעה. באותה העת, ממציא גדי פטנט בינלאומי, אשר בעזרתו מקווה הוא לחלץ את החברה מקשייה. אך אליה וקוץ בה - גורמים עוינים אשר שמעו על הפטנט של גדי מאיימים עליו ועל משפחתו, אם לא יפסיק לפתח את הפרויקט. לעומתם, גורמים אינטרסנטים "דוחפים" את גדי להמשיך בפיתוח הפרויקט, ולסיימו מוקדם ככל האפשר. הבנקים מסרבים לתמוך בחברה עקב תוצאות המעילה – קופה ריקה. האם יחליט גדי להמשיך לפתח את הפרויקט, או יפסיק לפתח אותו עקב האיומים עליו ועל משפחתו? האם יצליח גדי לעמוד בכל הקשיים ולהעמיד את החברה על הרגליים? את התשובות לשאלות אלו תמצאו בספר עצמו. הספר מרתק ומותח מראשיתו ועד סופו. הוא כולל אלמנטים של ניהול חברה בשעת משבר, מתוארים בו תחושותיהם של אדם ומשפחתו כשמאיימים עליהם, מתוארת החקירה של הגורמים השונים במטרה למצוא את האשמים, והחשוב מכול - כיצד ניתן לפתור משברים, ולחדש את הצמיחה. )בספר הוכנסו מספר תיאורים טכניים על מנת להמחיש באיזה פטנט מדובר(.

קריאה נעימה!

גמלאון

34

ועדת מיצוי זכויות ניצולי השואה

שמואל טנא - יו"ר בשנים הבאות אייצג אתכם, גמלאי התעשייה האווירית, ניצולי השואה, בוועד הגמלאים, ואשתדל להביא בפניכם מידע רלוונטי, וכן את האפשרויות והדרכים למיצוי הזכויות. כנציג ניצולי השואה בוועד אני מבטיח שדלתנו תהיה פתוחה להקשיב לכל אחד ואחד, להיענות לצרכים ככל שניתן, ולעדכן אתכם בכל מידע שוטף, חידוש או שינוי. אני מתכוון לקיים קשר עם גורמים בוועד, לשם שיתופי פעולה תוך רגישות מיוחדת לחברינו ניצולי השואה. אשמח כמובן לקבל הערות, הצעות ובקשות. , 12 בחדר 12:00–09:00 בימי א' בין השעות קבלת קהל במשרדי הארגון; ; 03-4781008 יו"ר הוועדה, טל': שמואל טנא ; בהמשך נפרסם מספרי טלפונים 03-9355654 נוספים, של חברי הוועדה. ממליץ )בנוסף( להיכנס לאתר של מידע עדכני , avivas@avivshoa.co.il עמותת "אביב" בכתובת: על מנת לקבל מידע עדכני. שהייתה יהודית ירושלמי-טריס ל תודה מיוחדת במשך שנים רבות יושבת ראש הוועדה למיצוי זכויות ניצולי השואה, הביאה לידיעתנו מידע רב באורח שוטף, ועשתה רבות לטובת הגמלאים, ניצולי השואה. , סגן יו''ר הוועדה, שתמך ועזר אמנון סלע תודה גם ל לכל הפונים.

שעות טיפול 50 : מידע חשוב: הטבה לניצולי שואה לאחר אשפוז מי שטרם הוכרה זכאותו לשעות טיפול בבית באמצעות חוק סיעוד שמפעיל המוסד לביטוח לאומי, ונזקק לאשפוז, יחווה לעיתים קושי לחזור לביתו לאחר שחרורו מאשפוז, ללא סיוע טיפולי. משום כך מוצע לניצולי שואה לאחר שאושפזו בבית חולים שעות סיעוד מקרן 50 )לרבות אשפוז יומי( לקבל הרווחה לנפגעי השואה, במהלך החודשיים שלאחר השחרור. כך יתאפשר לניצול השואה ליהנות מטיפול אישי עם חזרתו לביתו. אם מדובר בירידה תפקודית צפויה לטווח ארוך יותר, ינוצלו שעות הסיעוד שלהן ניצול השואה זכאי, על-ידי פנייה לשם קבלת ההטבה על-פי חוק הסיעוד בנוהל הרגיל. לשם מיצוי זכויות אלו יש לפנות בזמן האשפוז לעובדת הסוציאלית במחלקת האשפוז של בית החולים.

ניתן להגיש בקשה זו אחת לשנה. הפנייה היא אל הקרן לרווחת נפגעי השואה בעניין שעות טיפוליות.

סיוע משפטי בנושא החמרה, ניתן לקבל חשוב: . הפנייה אל יו"ר הוועדה. ללא תשלום

בברכת בריאות טובה ואריכות ימים שמואל טנא יו"ר ועדת מיצוי זכויות לניצולי שואה

גמלאון

36

שאלון לניצולי שואה על מנת לעזור בייעוץ )לא משפטי( לניצולי שואה מול המוסדות המטפלים )לפי צורך( ברצוננו לדעת מה מספרם של ניצולי שואה בארגון. לשם כך הנכם מתבקשים למלא את השאלון. שם פרטי ומשפחה_________________________________ ת"ז___________________________ _ טלפון___________________________________ נייד__________________________________ כתובת __________________________________________________________________ תאריך לידה_________________ ארץ לידה_________________ תאריך עלייה_________________ מקום שהייה בזמן הרדיפות_________________________________ הפרטים שימסרו יישארו חסויים. נשמח לקבל השאלון לפי הכתובת: גמלאי תעשייה אווירית, נתב"ג לידי שמואל טנא

מ ו ד ע ה פ ר ס ו מ י ת

גמלאון

37

ייפוי כוח מתמשך כאשר הממנה אינו כשיר

שלמה טל עו"ד )רו"ח(

כמו כן מיופה הכוח יודיע ל"המיודעים" על כניסה לתוקף של ייפוי הכוח.

והאפוטרופסות, חוק הכשרות המשפטית מקנה כיום לאדם את היכולת למנות 1962 תשכ"ב לעצמו מיופה כוח אשר יטפל בענייניו אם יאבד את כשירותו. זאת, באמצעות יצירת ייפוי כוח מתמשך המאפשר מראש למייפה הכוח )הממנה( לקבוע מי יהיה מיופה כוח שיפעל למענו, ואף לקבוע קווים מנחים לפעולות אלה כאשר הממנה עודנו צלול וכשיר לתכנן מראש לעתיד. סמכויות מיופה הכוח והתנאיםשחלים עליו מפורטים בתחומים הבאים: ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים מתייחס # לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הנפשיים והחברתיים. ענייניו האישיים של הממנה עשויים לכלול גם עניינים רפואיים. במקרים מסוימים נגדיר בפירוט המתבקש את הטיפולים הרפואיים וכיצד מתבקש מיופה הכוח לפעול לגביהם. ייפוי הכוח עוסק בענייני רכוש, בכולם או בחלקם, # כולל נכסיו, ממונו או נכסים מניבים ואחרים של הממנה. כמו כן ניתן להגדיר את רצונו של הממנה בעניין # שינוי מגוריו של הממנה, כגון מעבר דירה או מעבר למגורים בבית אבות. שינוי במעבר משמעותי, חוץ ביתי, כרוך באישור בית המשפט. ניתן למנותמיופי כוח לתחוםמסויםאו לכלל העניינים הרצויים. כמו כן ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, ולהגדיר את היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם. רצוי לקבוע את הכללים של קבלת החלטות במקרה של מחלוקת ביניהם. הממנה רשאי להרחיב את צוות מקבלי ההחלטות החשובות גם על דעת "מיודעים" שקבע הממנה. על דעת הממנה ייקבעו אילו דיווחים ימסור מיופה הכוח ל"מיודעים" שהוגדרו בבקשה לייפוי כוח מתמשך.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך חלה כאשר האדם הממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין, שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח כי החלטה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף תתקבל במשותף בין מיופיי הכוח ואישים נוספים. אם הממנה לא הגדיר את התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף – ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על-פי חוות דעת רפואית. הבקשה לאישור הייפוי כוח המתמשך תוגש לאישור האפוטרופוס בליווי האישור הרפואי הרלבנטי. על מיופי הכוח להודיע על הגשת הבקשה לאפוטרופוס, וכן גם לשאר מיופי הכוח ולידיעת ה"מיודעים", דהיינו אנשים שהממנה קבע בייפוי הכוח כי יקבלו עדכון על כניסת ייפוי הכוח לתוקפו, וכי מיופה הכוח יהיה מחוייב לדווח להם על השימוש בייפוי הכוח. האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה מכתב אישור, או דחייה של ההודעה אם מצא שאין בבקשה שהוגשה לו הנתונים המספקים להוכחת אי כשירות הממנה כנ"ל. סמכויות וחובות מיופה הכוח מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן היה הממנה מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיות שנתן הממנה בייפוי הכוח המתמשך.

יש פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח

גמלאון

38

פתח תקווה | רעננה | ירושלים | תל אביב | טבריה | אילת | ים המלח חופשה חווייתית לצעירים ברוחם במלונות פרימה ברחבי הארץ

03-9533578: לפרטים והזמנות התקשרו )לא כולל חגי ישראל( • ע״ב מקום פנוי • להזמנות טלפוניות 2020 • ההנחה תקפה במהלך שנת בלבד • לקבלת ההנחה יש להזדהות כגמלאי/ת התעשייה האווירית • הרשת רשאית לעצור את המבצע בכל עת • בכפוף להנחיות המכירה במלונות • אין כפל הנחות • ט.ל.ח www.prima.co.il | , תל אביב 65 בע״מ. יגאל אלון 1977 פרימה מלונות ותיירות ישראל הנחה לגמלאי התעשייה האווירית ובני משפחותיכם 10 %

מידע פיננסי. על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות, למשל במרשם שבו רשומות זכויות הממנה בנכס מקרקעין, זאת במטרה להגן על רכוש הממנה מפני צד שלישי שעלול לנצל את הממנה, או כדי למנוע מהממנה עשיית פעולות ברכוש שאינן לטובתו בשלב שבו הממנה אינו מבין בדבר.

אינו מוסמך לבצע ורק הממנה לבדו יכול להחליט לגביהן. מדובר על פעולות כמו המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה. פעולות אחרות של מיופה הכוח מחייבות הסכמה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך, המשמעות היא שאם אין התייחסות מפורשת אליהן בייפוי הכוח – מיופה הכוח לא יוכל לבצען ללא אישור של בית המשפט. למשל: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים. כל ההוצאות בסעיף זה לא יעלו בשנה. ₪ על סך של מאה אלף בנוסף, מונה החוק פעולות המחייבות אישור של בית משפט כתנאי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשם הממנה, כגון: פעולות במקרקעין ופעילות בשווי של .₪ מעל חצי מיליון

הבקשה לאישור ייפוי כוח מתמשך מוגשת על-ידי עורך דין שהוסמך לכך על-ידי האפוטרופוס הכללי.

החתום מטה מוסמך להגיש בקשה לייפוי כוח מתמשך. .052-3421921 ניתן לפנות אליי לבירור - בטלפון

מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשם הממנה בעניינים הקשורים לתפקידו, כגון: מידע רפואי או

בברכה לאריכות ימים בבריאות, שלמה טל עו"ד )ורו"ח(

גמלאון

40

מבצע בלעדי לגמלאי התעשייה האווירית

QUEST הקלנועית הקומפקטית והאולטימטיבית

GO-GO לקחת הכל בקלות ובנוחות

C4 ניידות מושלמת בסביבה אורבנית

ברכישה של קלנועית חדשה תשלומים ללא ריבית 36 וגם 1 , 000 הנחה

S3, S4 הקלנועית הנמכרת בישראל לזוג וליחיד

SE

שנים של

אמינות מוכחת

פריסה ארצית

אפשרות למנגנון שבת

שירות עד בית הלקוח אפשרויות מימון ותשלומים

ההטבה מיועדת לגמלאי התעשייה האווירית בהצגת תעודה. תשלומים ללא ריבית 36 . לא תקף בעסקאות טרייד אין למשלמים בכרטיס אשראי. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

* 9901

פינת הברידג‘

- אגדת ברידג'"; Goren Charles " ( בטח בשותפך, אל תצא מהנחה שהוא טעה; 13 ( אף על פי שאין זה אופנתי, זה בסדר להיות נעים 14 לשותף שאתו יוצא לך להיות; ( זכור: "האנליסטים הכי גרועים והפטפטנים 15 הכי גדולים הינם לעיתים קרובות אותו הדבר". - בעל טור ברידג'. חשוב פעמיים Stewart Frank לפני ניתוח מילולי של "יד". אל תביך את עצמך עם הערה פזיזה, לא מדויקת; ( כאשר אתה מתנדב לבחור מישהו לשחק עמו 16 ברידג', אין זה הוגן להתרגז כאשר הוא אינו משחק טוב מהרגיל; ( לעולם אל תתמוך ביריב של השותף שלך. אם 17 אתה אינך יכול לתמוך בשותף שלך, אל תאמר דבר; ( אם אתה חושב שאתה טוב מדי לשותף, ואינך 18 נהנה לשחק אתו ברידג', עשה לכולם טובה ושחק עם מישהו אחר. עם זאת, היה זהיר לפני שריפת גשרים, הדשא של שחקן אחר לא תמיד ירוק יותר; ( למד את סגנון שותפך, בלי קשר לאיך אתה מרגיש 19 לגבי זה. אל תצפה משותפך להכריז בדיוק כמוך. כאשר שותפך מכריז, שקול מה יש לו, לא מה שהיית רוצה שיהיה; ( נסה לדמיין בעיות מנקודת המבט של שותפך. 20 חפש את ההכרזה או את המשחק שיעשו את החיים הכי קלים; ( היה סימפטי עם שותפך גם אם טעה. תן לשותפך 21 להרגיש שאתה אוהד אותו, ותמיד תמוך בו במאת האחוזים. " מאת Points Schmoints מקור הטיפים: הספר " . Marty Bergen אם יש לכם חלוקה מעניינת או כתבה מעניינת, אנא שילחו אליי ונבדוק אפשרות לפרסם אותה באחד הגיליונות הבאים של הגמלאון. 052-8906023 שלמה שורצמן טלפון: sswarzman@gmail.com

שלום חברים יקרים, טיפים כדי להיות שותף טוב 21 להלן כתבה בנושא " יותר". טיפים שיעזרו לכם לקיים אווירה טובה יותר בשותפות, ובעקבות זאת להפיק ממשחק נהדר זה הנאה מרובה יותר. הטיפים נלקחו מהאתר "מגזין . גבריאל לוי ברידג'-טיפים וכתבות" בניהולו של בעתיד, נפרסם מידי פעם כתבות מעניינות מאתר זה. ( אל תיתן שיעורים אלא אם כן משלמים לך עבורם; 1 ( לעולם אל תגיד משהו לשותף שלך אלא אם 2 כן אתה היית מוכן שהוא יגיד לך אותו דבר. אם אתה אינך בטוח שהשותף שלך היה רוצה שאתה תאמר משהו, אל תאמר; ( לעולם אל תשפוט את חברך במבחן התוצאה )אל 3 תבקר את שותפך על פעולה נורמאלית פשוט כי זה לא עבד הפעם(; ( אם אין בכוונתך להבהיר אי-הבנה, הימנע לדון 4 ב"יד" ששוחקה זה עתה. אם אתה לא יכול להתאפק, היה דיסקרטי; ( זכור ששותפך ואתה באותו צד; 5 ( אל תשכח כי שותפך רוצה לנצח באותה מידה 6 שאתה רוצה; ( אם אתה מרגיש צורך להיות בלתי נעים, סרקסטי, 7 ביקורתי או קולני, הבלג וצא להליכה; ( בהפוגה בין ה"ידיים", אל תדון בברידג'; 8 ( ברצותך להיוועץ בשחקן נוסף על "אסון", שאל על 9 ה"יד" שלך, לא על זו של השותף שלך; ( לעולם אל תבקר או תביך את שותפך בפני אחרים; 10 ( זכור שהברידג' הינו "רק" משחק קלפים; 11 ( כדי שיהיה לך כיף, ודא כי גם שותפך לברידג' 12 משחק לשם כיף. אין סיבה אחרת לשחק ברידג'. אין משחקים ברידג' כדי לצבור כסף, אף לא כדי להראות כמה אתה חכם, או כמה טיפש שותפך. הימנע מלשחק ברידג' רק על מנת להוכיח אחד ממאות הדברים האחרים ששחקני הברידג' האחרים מנסים כל כך להוכיח, ולעיתים קרובות“. אני ממליץ לכם לבקר באתר ולהתרשם. http://bridge-tips.co.il כתובת האתר:

גמלאון

42

הרהיטים של פעם הריפוד של היום

GUY ריפוד וחידוש רהיטים מרפדייה משפחתית מכפר אז״ר בעלת מוניטין של שנים בחידוש וריפוד רהיטים, תחדש בשבילכם כל סוג של רהיט: החלפת בד / עור, ספוג המילוי, תיקוני עץ וצביעה

www.lipson.co.il 054-6631364 התקשרו עוד היום ונציג החברה יגיע לביתכם עם מבחר בדים ורעיונות לחידוש ללא כל התחייבות מצדכם 0 80876 3

חדש! רוצים לחדש ? גם בכריות כנסו לאתר הכרית hacarit.co.il

הסתלקות מעזבון ומירושה רבים המקרים שבהם שוקלים יורשים האם ”כדאי“ )בין אם מסיבות לממש את זכותם לרשת להם משפחתיות ובין אם מסיבות של גרושים או פשיטת רגל(.

הרשם לענייני ירושה – בטרם מתן צו הירושה – מבצע הליך ברור עם האפוטרופוס הכללי או היוע“מ, כדי לוודא שאין מניעה להחליט על צוו הירושה. או שאין מניעה לאשר הסתלקות מהירושה. במקרה של פשיטת רגל של אחד היורשים שמעוניין להסתלק, חייב הרשם לבדוק את עניין הסתלקותו של פושט הרגל, שכן חלקו )של פושט הרגל( אם יהיה יורש אמור להצטרף לשאר נכסיו וישמש לכיסוי חובותיו. לפי פקודת פשיטת הרגל, נכס שהעניק פושט הרגל )שנתיים קודם לפשיטת הרגל( לאדם אחר, ”חוזר“ לכלל נכסיו, כלומר: הנאמן בפשיטת הרגל יקבל את ”הבעלות“ לגביו ויצרף אותו לנכסים העוברים לנושים של פושט הרגל.

)הוויתור על הירושה( הזכות להסתלק בחוק הירושה נקבע כי עומדת ליורש פוטנציאלי הזכות להסתלק מחלקו בירושה )הסתלקות מלאה או חלקית(. לוותר על חלקו( עומדת ליורש =) הזכות להסתלק המצווה( =) במהלך פרק הזמן שבין מות המוריש הירושה(. אפילו לאחר מתן =) ובטרם חלוקת העזבון צוו הירושה ניתן להסתלק )במקרה כזה מבקשים מבימ“ש לתקן את צוו הירושה(. לטובת מי מסתלקים ההסתלקות יכולה להתבצע רק לטובת: אח, צאצא, בן זוג של המוריש, כלומר: לא ניתן להסתלק לטובת אדם אחר, אלא רק לטובת בן משפחה מהדרגה הראשונה, כפי שהוגדר בחוק. ההסתלקות תבוצע רק לטובת אותו קרוב כשהוא עדיין בחיים. ירושה ע“פ דין או צוואה במקרה של ירושה על פי דין )כלומר, ירושה כשהמוריש לא ערך צוואה( המסתלק אינו רשאי להסתלק מנכסים מסוימים בלבד )אלא רשאי להסתלק מכל הירושה(. במקרה של ירושה ע“פ קיום צוואה, המסתלק רשאי להסתלק מהמנה שאותה ציווה לו המוריש. מניעה מהסתלקות הגוף השיפוטי ”שמאשר“ את חלוקת עזבון המנוח הינו הרשם לענייני ירושה או בית המשפט לענייני משפחה )כשיש מחלוקת בין היורשים(.

הסתלקות מירושה – לצורך פשיטת הרגל – כמוה כהענקה )ליורש אחר(.

לנאמן יש זכות לבטל את ההסתלקות ולדרוש את חלקו של פושט הרגל.

אם ההסתלקות אירעה לאחר יותר משנתיים שקדמו שנים(, כדי ”לאשר“ את 10 להליך פשיטת הרגל )עד ההסתלקות )ולמנוע מהנאמן על פשיטת הרגל ”להשתלט“ על הנכס(, על פושט הרגל להוכיח כי לא היו לו חובות באותה תקופה.

בכל מקרה, חובה לבדוק האם ההסתלקות נעשתה בתום לב.

הוא הדין בניסיון להסתלקות מכל סיבה אחרת כגון: גירושין, כשהיורש לא מעונין שגרושתו תקבל את חלקו בירושה. ביטול הסתלקות מירושה

גמלאון

44

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker