High-Q | פסיכומטרי - חשיבה מילולית

12

פסיכומטרי חשיבה מילולית

710 9 מהדורה חמש עשרה: אוקטובר

ומחלקת המחקר והפיתוח High Q Global נכתב על-ידי מרצי

 כל הזכויות שמורות לחברת High Q Global

אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני או מכני ( לרבו ת צילום או הקלטה ) ואין ללמדו , כולו או חלקים ממנו , בשום מכון או קורס או בית ספר , ללא אישור בכתב מאת המוציאים לאור .

. 4250708 נתניה, 10 בע"מ, הגביש High-Q Global

1800-80-80-80

אנלוגיות תרגול א ' ................................ .............. 3 אנלוגיות תרגול ב ' ................................ ............... 2 ' תרגול ג ................................ ............... 08 אנלוגיות תרגול ד ' ................................ ............... 72 השלמת משפטים תרגול א ' ................................ ... 53 השלמת משפטים תרגול ב ' ................................ ... 32 השלמת משפטים תרגול ג ' ................................ .... 33 משלים ................................ .............................. 27 הבנת הפסקה תרגול א ' ................................ ........ 28 הבנת הפסקה תרגול ב ' ................................ ........ 01 חיזוק והחלשה ................................ ................... 001 מחקרים ................................ ............................ 070 כללים ................................ ............................... 054 הבנת הנקרא ' תרגול א ................................ ......... 861 הבנת הנקרא ' תרגול ב ................................ ......... 814 הבנת הנקרא ' תרגול ג ................................ .......... 108 מיצוי טיעונים – ' תרגול א ................................ .... 186 מיצוי טיעונים – 'ב תרגול ................................ .... 114 פיתוח הטיעון – ' תרגול א ................................ ..... 112 פיתוח הטיעון – 'ב תרגול ................................ ..... 232 חשיבה ביקורתית – ' תרגול א ............................... 236 חשיבה ביקורתית – 'ב תרגול ............................... 241 ת כנון החיבור ................................ ..................... 244 פסקת הפתיחה ................................ ................... 248 פסקת הסיכום ................................ .................... 144 ששת כללי הברזל ................................ ................ 264 מטלות הכתיבה ................................ .................. 283

אנלוגיות

אנלוגיות

י היעזר ב"עם שם פלקל":

בשאלות הבאות ניתנים צמדי מילים. עליך לזהות את הקשר בין שתי המילים

ע

(השלם וחלקיו, משמש ל - , סוג של, אותו דבר אבל). מ ילוניות – (הגדרה מילונית של המילה בעזרת המילה השנייה בצמד, לרב תהיינה אלה שתי מילים מאותו השור ש, או שאחת מהמילים תהיה שם פעולה כמו לשכתב, לקפץ, ללמד וכו'). ש לבים בתהליך – צמד המילים מתאר שני שלבים בתהליך. מ אחת מהמילים היא בעל מקצוע או תכונה. תוצרי לוואי ק ל / קשה – מידת קושי בביצוע פעולות (קל, קשה, בלתי אפשרי וכו'). ל התחיל / פעולות המתחילות או מסיימות מצבים או תהליכים. בסוף הפתרון של כל שאלה רשום בסוגריים לאיזה מהמקרים של "עם שם פלקל" שייכת האנלוגיה. פ ל פעולות בין בני אדם (מערכת הדדית, מערכת חד כיוונית, ועירוב צד שלישי).

– צמים – קצועות – עולות – וואי – לסיים

18. פיר : מעלית 19. להע יר : לגעור 21. להגדיל : גדול 21. להרדים : ישן

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

דבק : להפריד

מצחיק : צחוק

משוט : סיר ה

צייר : ציור

22. להתערטל : עירום 23. בהכרח : וודאות 24. דבורה : נחיל 25. להשכיח : לזכור 26. לאמלל : אושר 27. צמח : צמחיה 28. יבשה : חוף 29. להניס : לברוח 31. יהיר : שחצנות 31. אלמוני : זהות 32. תמהוני : מוזר 33. לסדר : מהומ ה

מוח : חשיבה

פרוסה : כיכר

התלהבות : אקסטזה

אדריכל : בנין

למלא : ריק 11. שוטר : פשע 11. מכוש : חציבה 12. אבן : מוזאיקה 13. מוצפן : לפענח 14. כלא : סוהר 15. צייר : תערוכה 16. לייסר : סבל 17. הזיות : קדחת

ⓒ High Q Global

5

אנלוגיות

18. ה פיר משמש

1. דבק שמשמ

ה למעבר מעלית .ו דרכ

מ להפך להפריד .

(עצמים: משמש ל -) 19. לגעור ו להעיר זה אותו דבר אבל בשתי דרגות שונות . ( אותו דבר אבל ) 21. להפוך משהו ל גדול . (מילוניות) להפוך מישהו ל ישן . (פעולות בין בני אדם: מער כת חד כיוונית) 21. להרדים זה

(עצמים: משמש ל -)

2. 3.

גורם ל צחוק . (מילוניות)

מצחיק זה

משוט משמש להנעת ה סירה . (עצמים: משמש ל -)

להגדיל זה בהכרח זו להניס זה

4. 5.

פרי עבודתו של ה צייר הוא ציור . (מקצועות)

ל משמש חשיבה .

ה מוח

22. להתערטל זה

להפוך את עצמי ל עירום .

(עצמים: משמש ל -)

(מילוניות)

6.

פרוסה היא חלק מ כיכר . (עצמים: השלם ו חלקיו)

23.

מילה ה משמשת לציון וודאות .

(עצמים: משמש ל -)

7.

אקסטזה היא דרגה גבוהה יותר מ התלהבות . (שלבים בתהליך, שלב השיא)

24. נחיל זה

קבוצה של דבורים .

(עצמים: השלם וחלקיו)

8. 9.

אדריכל מתכנן את ה בנין . (מקצועות)

25. להשכיח זה

לגרום למישהו לא לזכור . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) לגרום למישהו מ להפך אושר . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) לל לאמ זה

להפוך משהו מ להפך ריק .

למלא זה

(מילוניות) 11. תפקיד ה שוטר למנוע פשע . (מקצועות) 11. מכוש משמש ל חציבה . (עצמים: משמש ל -) 12. מוזאיקה היא אוסף של ניםאב . (עצמים: השלם וחלקיו) 13. לפענח זה להפוך משהו מ להפך מוצפן . (להתחיל / לסיים) 14. כלא הוא מקום עבודתו של ה סוהר . (מקצועות) 15. צייר מציג את עבודותיו ב תערוכה . (מקצועות / שלבים בתהליך) 16. לייסר זה לגרום סבל . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) 17. הזיות הן תוצר לוואי של קדחת . (לוואי)

26.

27. צמחיה זה

כינוי להרבה צמחים .

(עצמים: השלם וחלקיו) 28. חוף הוא חלק מ היבשה . (השוליים) (עצמים: השלם וחלקיו) 29.

לגרום למישהו לברוח . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית)

31. יהיר זה

בעל תכונת שחצנות . (מילוניות, שכן יהיר זה שחצן)

31. אלמוני זה

בעל זהות בלתי ידועה .

(מילוניות / "מקצועות")

32. תמהוני זה

אחד ש מתנהג באופן מוזר .

(מילוניות / "מקצועות")

33. לסדר זה

לגרום מ להפך מהומה .

(להתחיל / לסיים)

ⓒ High Q Global

6

אנלוגיות

6.

1.

לקחת : לגנוב -

להתיש : רע -נן

להכנס : להסתנן לפתות : לאנוס ללטף : להכות לאכול : לטרוף

(1) (2) (3) (4)

לבתק : שלם

(1) (2) (3) (4)

להצחיק : כועס להפיס : שווה נפש-

להמיט : חי

7.

2.

קלפים : חפיסה -

הסכם : חוזה -

מים : מאגר

(1) (2) (3) (4)

אנייה : סירה כורסא : שרפרף הלוואה : משכנתא

(1) (2) (3) (4)

שיבולים : אלומה עתונאים : אגודה מולקולות : פרודה

בלון : עפיפון

8.

3.

אילפס : סיר -

שרטוט : ארכיטקטורה -

אליה :קוץ

(1) (2) (3) (4)

חיסור : כפל ניווט : שייט קציר : זריעה

(1) (2) (3) (4)

אלונטית : מגבת קלשון : מגרפה קבר : אנדרטה

אכילה : גסטרונומיה

9.

כ ביש : פקק תנועה -

4.

מערוך : לרדד -

חוט חשמל : הפסקת חשמל

(1) (2) (3) (4)

סרגל : לישר

(1) (2) (3) (4)

עורק : קריש דם

הבין

: ל מקלט

ים : שרטון גדר : פירצה

מרית : לטייח אסלה : להדיח

11 .

-בע מזון : ר

5.

כביש : לסלול -

אינפלציה : אבטלה

(1) (2) (3) (4)

ארוחה : לאכול חיטה : לטחון מכנסיים : ללבוש

(1) (2) (3) (4)

כסף : עוני

שלטון : שררה

קמצנות : בזבזנות

שטיח : לארוג

ⓒ High Q Global

7

אנלוגיות

17.

11.

תיבול : תפל -

פרלמנט : חוקים -

הפשרה : קפוא האבסה : שבע השראה : רשאי החזקה : בלוי

(1) (2) (3) (4)

אוניברסיטה : סטודנטים

(1) (2) (3) (4)

משלחת : תגליות נגריה : רהיטים

- בית חולים : רופאים

18.

12.

דוחק : רווחה -

חיסון : חולי -

תדיר : נדיר

(1) (2) (3) (4)

יין : אלכוהוליזם

(1) (2) (3) (4)

מודחק : מרווח הליכה : ריצה סליחה : מחילה

מים : רוויה

מלחמה : שלום שלטון : אנרכיה

19.

13.

שקע : חשמל -

אשפה : חץ -

נחל : ים ברז : מים

(1) (2) (3) (4)

ארנק:

(1) (2) (3) (4)

עושר

ירי קלסר : נ

מכונ ית : מנוע

קלמר : עפרון כתה : תלמיד

פרט : כלל

21.

14 .

חניטה : גופה -

- ש : צליל

חר

חליבה : פרה ענישה : תלמיד הקפאה : מזון כיבוש : אדמה

(1) (2) (3) (4)

אילם : קול פיסח : צעד תתרן : ניחוח

(1) (2) (3) (4)

גמד : גובה

21.

נר : זרקור -

15.

מיטה : להציע -

תער : סכין

(1) (2) (3) (4)

ספר : לקרוא שולחן : לערוך חיבור : לסכם סלע : לחצוב

(1) (2) (3) (4)

שיח : עץ

מערוך : מכבש אופניים : אופנוע

22.

לפקוד : ביקור -

16.

תסריט : במאי -

לתור : חיפוש להג יע : מיקום להציע : סירוב להרגיז : שיסוי

(1) (2) (3) (4)

מתכון : טבח מימון : מפיק עיצוב : תפאורן תח זית : חזאי

(1) (2) (3) (4)

ⓒ High Q Global

8

אנלוגיות

29.

23. שינוי : שיפור -

פש ְ ש ִּ שער : פ -

סירה : בוצית ה ָ מנוף : אלוּנק

(1) (2) (3) (4)

נמנום : שינה

(1) (2) (3) (4)

טישטוש : בהירות

ספר : מילון קורה : ענף

שיגעון : טירוף תגובה : שמחה

31 . סוכר : סוכרזית -

24 . החביא : טמיר -

ילדה : תינוקת שיער : פיאה בשר : סולת צמר : כותנה

(1) (2) (3) (4)

הפציע : גלוי הפגין : נדהם הערים : צבוע הלביש : עטוי

(1) (2) (3) (4)

31. -בר

25.

קיימא : ארעיות -

החביא : הסתתר -

-בר מצווה : בגרות -בר סמכא : בורות -בר תוקף : רכות -בר ביצוע : היתכנות

(1) (2) (3) (4)

הרג : התאבד הצפין : פיענח

(1) (2) (3) (4)

אכל : נאכל

הרדים : נרדם

32 . אחיז : לאחוז -

26.

שחרור : אוטואמנציפציה -

דליק : להדליק

(1) (2) (3) (4)

התרמה : אלטרואיזם אהבה : נרקיסיזם שלטון : תאוקרטיה הזיה : הלוצינציה

(1) (2) (3) (4)

מוך

: לס סמיך

תקין : לתקן מחוק : למחוק

33. משפט : הרשעה -

27. משאבה : שאיבה -

דיון : מלחמה ידוי : תבערה משחק : הפסד ארוחה : אכילה

(1) (2) (3) (4)

כסא : ישיבה

(1) (2) (3) (4)

מטחנה : טחי נה משקפיים : ראיה

סכין : אכילה

34.

28. בדידות : גלמוד -

ברזל : נ -חפ

חמר : קדר

(1) (2) (3) (4)

באשה : מצחין עבודה : מפוטר עייפות : מותש שחיתות : צדיק

(1) (2) (3) (4)

ארוחה : טבח מרצע : סנדלר מחט : חייט

ⓒ High Q Global

9

אנלוגיות

41. לידע : מידע -

35.

התאהב : מאוהב -

ליסד : מוסד לישם : משימה לפצות : פיצוי לתקן : תיקון

(1) (2) (3) (4)

הצטנע : מוצנע

(1) (2) (3) (4)

מופקע

התפקע :

התחפש : מחופש התפשט : מופשט

42.

36. לבשל : להקדיח -

מקולקל : פגם -

מחליא : מחלה מקולל : קללה מורעל : רעל משולל : שלל

(1) (2) (3) (4)

לדבר : לצעוק ללכת : לקרטע לבנות : להרוס לשחות : לצלול

(1) (2) (3) (4)

43. משור : נגר -

37. מעברה : ישוב -

סוכר : ממתיק חולצה : בגד הלואה : מענק שאלה : פתרון

(1) (2) (3) (4)

מנוע : מכונית מסמר : תמונה

(1) (2) (3) (4)

: מנתח

אזמל

משוט : סירה

38. מצח : גולגולת -

44. בגידה : אמון -

שינוי : החלטה הפחדה : חשש המריה : הוראה כניסה : יציאה

(1) (2) (3) (4)

שבלול : קונכייה רוכסן : חגורה

(1) (2) (3) (4)

שכל : מוח

חרטום : אנייה

45.

39. להמר : וודאות -

- מזוהם

: חיטוי

היוון : עני מילוי : ריק סיכול : פשוט

(1) (2) (3) (4)

להערים : תום לב להזיז : קביעות להעיק : קלות לפרק : שלמות

(1) (2) (3) (4)

טשטוש : מעורפל

46. נעלה : נחות -

41. ליד : קירבה -

מבודח : משועשע כל הזמן : מדי פעם

(1) (2) (3) (4)

מאידך : ניגוד מול : סדרתיות אף על פי : סיבה אילמ לא : תכלית

(1) (2) (3) (4)

ארכאי : עדכני מדוכדך : ירוד

ⓒ High Q Global

10

אנלוגיות

47. עלה : עלווה -

מלחמה : שלום

(1) (2) (3) (4)

ספן : ספינה

עץ : יער

מכונית : כביש

48. חמור : אתון -

טלה : איל סוס : סיח גמל : נאקה כלב : חתול

(1) (2) (3) (4)

49. גמל : חרחור -

סוס : צניפה דלת : טריקה אופנוע : דהירה

(1) (2) (3) (4)

סוס : פרזול

51.

ערה ְ להבעיר : ב -

להאמין : אמונה חלה ַ להנחיל : נ להעז : תעוזה להבהיל : בהלה

(1) (2) (3) (4)

ⓒ High Q Global

11

אנלוגיות

מפתח תשובות:

45. (2) 46. (3) 47. (3) 48. (3) 49. (1) 51. (4)

34. (1) 35. (3) 36. (2) 37. (3) 38. (4) 39. (1) 41. (1) 41. (3) 42. (3) 43. (3) 44. (3)

23. (4) 24. (4) 25. (1) 26. (2) 27. (2) 28. (3) 29. (1) 31. (2) 31. (2) 32. (1) 33. (3)

12. (4) 13. (3) 14. (3) 15. (2) 16. (1) 17. (1) 18. (1) 19. (2) 21. (3) 21. (3) 22. (1)

1. (1) 2. (3) 3. (2) 4. (3) 5. (4) 6. (1) 7. (2) 8. (2) 9. (2)

11. (2) 11. (3)

3 .

1.

שרטוט : ארכיטקטורה -

להתיש : רענן -

לבתק : שלם להצחיק : כועס להפיס : שווה נפש-

(1) (2) (3) (4)

חיסור : כפל ניווט : שייט קציר : זריעה

(1) (2) (3) (4)

להמיט : חי

אכילה : גסטרונומיה

להתיש זה . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) "להמיט" בתשובה ( 4 ) אין ו פירוש "להרוג" אלא "להפיל". לגרום למ י שהו להיות הפוך רענן מ

שרטוט משמש לארכיטקטורה. (עצמים: משמש ל -) 4. מער וך : לרדד -

2.

הסכם : חוזה -

סרגל : לישר

(1) (2) (3) (4)

: מקלט

להבין

מרית : לטייח אסלה : להדיח

אנייה : סי

(1) (2) (3) (4)

רה

כורסא : שרפרף הלוואה : משכנתא

מערוך משמש . לרידוד בשל ההטיה (מלרדד לרידוד) נאלץ להטות גם בתשובות, מרית משמשת לטיוח. סרגל לא משמש ליישור של שום דבר אלא משמש ליצירת קו ישר, דבר עקום לא נוכל ליישר בעזרת

בלון : עפיפון

סוג של חוזה .

הסכם זה

(עצמים: סוג של -)

רגל. ס

ⓒ High Q Global

12

אנלוגיות

11 .

5.

ון : ר מז -ב ע

כביש : לסלול -

ארוחה : לאכול חיטה : לטחון מכנסיים : ללבוש

(1) (2) (3) (4)

אינפלציה : אבטלה

(1) (2) (3) (4)

כסף : עוני

שלטון : שררה

שטיח : לארוג

קמצנות : בזבזנות

. כביש (שלבים בתהליך)

לסלול זה ליצור

. הרעב (להתחיל לסיים)

מזון מפסיק את

6.

11.

לקחת : לגנוב -

פרלמנט : חוקים -

להכנס : להסתנן לפתות : לאנוס ללטף : להכות לאכול : לטרוף

(1) (2) (3) (4)

אוניברסיטה : סטודנטים

(1) (2) (3) (4)

משלחת : תגליות נגריה : רהיטים

- בית חולים : רופאים

לגנוב זה אותו דבר כ מו לקחת אבל ללא רשות . (עצמים: אותו דבר אבל ...) 7. קלפים : חפיסה -

. חוקים

ליצירת

פרלמנט

משמש עושר שרי)

(עצמים: משמש ל -)

12.

חיסון : חולי -

מים : מאגר

(1) (2) (3) (4)

יין : אלכוהוליזם

(1) (2) (3) (4)

שיבולים : אלומה עתונאים : אגודה מולקולות : פרודה

מים : רוויה

מלחמה : שלום שלטון : אנרכיה

חפיסה מכילה קלפים, או קלפים

הם

חולי .

חיסון יעת למנ משמש

חלק מהחפיסה . (עצמים: השלם וחלקיו) 8. אילפס : סיר -

(עצמים: משמש ל -)

13.

אשפה : חץ -

ארנק:

(1) (2) (3) (4)

אליה :קוץ

(1) (2) (3) (4)

ירי קלסר : נ

א לונטית : מגבת קלשון : מגרפה קבר : אנדרטה

קלמר : עפרון כתה : תלמי ד

אשפה משמשת ככלי קיבול לחצים . (עצמים: משמש ל - ) אם במקום המילה נייר הייתה מופיעה המילה דף תשובה 2 יכלה להיות נכונה גם כן. 14. חר - ש : צליל

אילפס זה אותו דבר כמו סיר . (עצמים: אותו דבר אבל... (בלי אבל)) 9. כביש : פקק תנועה -

חוט חשמל : הפסקת חשמל

(1) (2) (3) (4)

עורק : קריש דם

אילם : קול פיסח : צעד תתרן : ניחוח

(1) (2) (3) (4)

ים : שרטון גדר : פירצה

גמד : גובה

פקק תנועה זה חסימה בכביש .

חרש לא יכול לשמוע . צליל (קל / קשה / בלתי אפ

ⓒ High Q Global

13

אנלוגיות

21.

15.

חניטה : גופה -

מיטה : להציע -

חליב

(1) (2) (3) (4)

ספר : לקרוא שולחן : לערוך חיבור : לסכם סלע : לחצוב

(1) (2) (3) (4)

ה : פרה שיח : עץ

ענישה : תלמיד הקפאה : מזון כיבוש : אדמה

חניטה זה תהליך שימור של . גופה (שלבים בתהליך) 21. נר : זרקור -

להכין את המיטה לשימוש.

להציע זה

(מילוניות)

16.

תסריט : במאי -

תער : סכין

(1) (2) (3) (4)

מתכון : טבח מימון : מפיק עיצוב : תפאורן תחזית : חזאי

(1) (2) (3) (4)

מערוך : מכבש אופניים : אופנוע

נר וזרקור זה אותו דבר אבל זרקור הוא בקנה מידה גדול הרבה י ותר. (אותו דבר אבל...) 22. לפקוד : ביקור -

אחרי שיש תסריט הבמאי עובד לפיו. תשובה 3 לא נכונה בגלל שתפאורן יוצר את העיצוב

והבמאי לא יוצר את התסריט . (שלבים בתהליך / מקצועות) 17. תיבול : תפל -

לתור : חיפוש להגיע : מיקום להציע : סירוב להרגיז : שיסוי

(1) (2) (3) (4)

הפשרה : קפוא האבסה : שבע השראה : רשאי החזקה : בלוי

(1) (2) (3) (4)

אנלוגיה זו שקולה לאנלוגיה לבקר:

ביקור כלומר לעצמו

זו אנלוגיה מילונית: לבקר זה לעשות

תיבול הופך משהו ללא

תפל.

. ביקור (מילוניות)

(להתחיל / לסיים)

23.

שינוי : שיפור -

18. דוחק : רו - וחה

נמנום : שינה

(1) (2) (3) (4)

תדיר : נדיר

(1) (2) (3) (4)

טיש טוש : בהירות שיגעון : טירוף תגובה : שמחה

מודחק : מרווח הליכה : ריצה סליחה : מחילה

שיפור זה סוג של שינוי (שינוי חיובי) . (עצמים: סוג של -) 24. החביא : טמיר -

דוחק ורווחה הם הפכים .

19.

שקע : חשמל -

נחל : ים ברז : מים

(1) (2) (3) (4)

הפציע : גלוי הפגין : נדהם הערים : צבוע הלביש : עטוי

(1) (2) (3) (4)

מכונית : מנוע

פרט : כלל

שקע משמש כמקור לחשמל . (עצמים: משמש ל -)

צמד המילים המקורי שקול לצמד החביא : חבוי

זה הפך חבוי ל . תשובה ( 1 ) אינה נכונה כי "הפציע" משמעו "הופיע" גרם

החביא גלוי.

להיות

ⓒ High Q Global

14

אנלוגיות

31.

25.

סוכר : סוכרזית -

החביא : הסתתר -

הרג : התאבד הצפין : פיענח

(1) (2) (3) (4)

ילדה : תינוקת שיער : פיאה בשר : סולת צמר : כותנה

(1) (2) (3) (4)

אכל : נאכל

הרדים : נרדם

הסתתר זה החביא . את עצמו (פעולות בין בני אדם: פעולה עצמית)

סוכרזית זה אותו דבר כמו סוכר אבל מלאכותי. (עצמים: אותו דבר אבל...)

26. שחרור : אוטואמנציפצי -ה

31. -בר

קיימא : ארעיות -

-בר מצווה : בגרות -בר סמכא : בורות -בר תוקף : רכות -בר ביצוע : היתכנות

(1) (2) (3) (4)

התרמה : אלטרואיזם אהבה : נרקיסיזם שלטון : תאוקרטיה

(1) (2) (3) (4)

הזיה : הלוצינציה

ת מארעיו .

מתאפיין בהפך

קיימא -בר

אוטואמנציפציה זה שחרור עצמי . נרקיסיזם

זה ם : ראיה

אהבת אדם את עצמו . (פעולות בין בני אדם: פעולה עצמית) 27. משאבה : שאיבה -

32.

אחיז : לאחוז -

דליק : להדליק

(1) (2) (3) (4)

: סמיך

לסמוך

כסא : ישיבה

(1) (2) (3) (4)

תקין : לתקן מחוק : למחוק

מטחנה : טחינה

משקפיי

סכין : אכילה

בגלל ששתי המילים לקוחות מאותו השורש זו אנלוגיה מילונית לכן נפרש מילה אחת בעזרת דבר אחיז קל לאחוז . (קל / קשה / בלתי אפשרי) 33. משפט : הרשעה -

השנייה:

משאבה זה מכשיר שמבצע פעולת שאיבה . (מילוניות) 28. בדידות : גלמוד -

דיון : מלחמה ידוי : תבערה משחק : הפסד ארוחה : אכילה

(1) (2) (3) (4)

באשה : מצחין עבודה : מפוטר עייפות : מותש שחיתות : צדיק

(1) (2) (3) (4)

(סיום שלילי) .

עה בהרש

משפט יכול להסתיים

(שלבים בתהליך)

34.

ברזל : נ -ח פ

ג למוד זה בעצם בודד ולכן זו אנלוגיה מילונית בודד זה אחד שחש בדידות. (מילוניות) 29. פש ְ ש ִּ שער : פ -

חמר : קדר

(1) (2) (3) (4)

ארוחה : טבח מרצע : סנדלר מחט : חייט

חומר הגלם לעבודתו של הנפח .

ברזל זה

סירה : בוצית ה ָ מנוף : אלוּנק

(1) (2) (3) (4)

(מקצועות)

ספר : מילון קורה : ענף

פשפש זה סוג של שער (קטן) . (עצמים: סוג של -)

ⓒ High Q Global

15

אנלוגיות

41.

35.

ליד : קירבה -

התאהב : מאוהב -

מאידך : ניגוד מול : סדרתיות אף על פי : סיבה אילמלא : תכלית

(1) (2) (3) (4)

הצטנע : מוצנע התפקע : מופקע התחפש : מחופש

(1) (2) (3) (4)

: מופשט

התפשט לב

ליד היא מילה המעידה על קירבה .

.

הפך מאוהב ל

התאהב זה

(מילוניות)

41.

לידע : מידע -

36.

לבשל : להקדיח -

ליסד : מוסד לישם : משימה לפצות : פיצוי לתקן : תיקון

(1) (2) (3) (4)

לדבר : לצעוק ללכת : לקרטע לבנות : להרוס לשחות : לצלול

(1) (2) (3) (4)

להעביר / לתת מידע .

לידע זה

(מילוניות)

באופן לא מוצלח.

להקדיח זה בשל ל

(מילוניות)

42.

מקולקל : פגם -

37.

מעברה : ישוב -

מחליא : מחלה מקולל : קללה מורעל : רעל משולל : שלל

(1) (2) (3) (4)

סוכר : ממתיק חולצה : בגד הלואה : מענק שאלה : פתרון

(1) (2) (3) (4)

משהו שיש בו פגם . תשובה ( 2 ) אינה

מקולקל זה

מעברה היא סוג של יישוב (זמני) . (עצמים: סוג של -) 38. מצח : גולגולת -

משהו ש הטילו עלי ו

נכונה כיוון שמקולל

קללה.

זה

(מילוניות)

43 .

משור : נגר -

שבלול : קונכייה רוכסן : חגורה

(1) (2) (3) (4)

מנוע : מכונית מסמר : תמונה אזמל : מנתח משוט : סירה

(1) (2) (3) (4)

שכל : מוח

חרטום : אנייה

מצח זה החלק הקדמי של הגולגולת. (עצמים: השלם וחלקיו) 39. להמר : וודאות -

הכלי עבודה של הנגר .

משור זה

(מקצועות)

44.

בגידה : אמון -

להערים : תום להזיז : קביעות להעיק : קלות לפרק : שלמות

(1) (2) (3) (4)

שינוי : החלטה הפחדה : חשש המריה : הוראה כניסה : יציאה

(1) (2) (3) (4)

לפעול בחוסר וודאות .

להמר זה

בגידה היא הפרה של אמון .

ⓒ High Q Global

16

אנלוגיות

48.

45.

חמור : אתון -

- מזוהם

: חיטוי

טלה : איל סוס : סיח גמל : נאקה כלב : חתול

(1) (2) (3) (4)

היוון : עני מילוי : ריק סיכול : פשוט

(1) (2) (3) (4)

טשטוש : מעורפל

חמור ואתון זה אותו דבר אב ל ממינים שונים. (עצמים: אותו דבר אבל...)

חיטוי הופך ללא מזוהם . (להתחיל / לסיים) 46. נעלה : נחות -

49.

גמל : חרחור -

מבודח : משועשע כל הזמן : מדי פעם

(1) (2) (3) (4)

סוס : צניפה דלת : טריקה אופנוע : דהירה

(1) (2) (3) (4)

ארכאי : עדכני מדוכדך : ירוד

סוס : פרזול

הם הפכים.

נעלה ות ונח

.

הקול האופייני גמל ל

חרחור זה

47.

עלה : עלווה -

51.

ערה ְ להבעיר : ב -

מלחמה : שלום

(1) (2) (3) (4)

להאמין : אמונה חלה ַ להנחיל : נ

(1) (2) (3) (4)

ספן : ספינה

עץ : יער

להעז : תעוזה להבהיל : ב

מכונית : כביש

הלה

עלווה מורכת מהרבה עלים . (עצמים: השלם וחלקיו)

להבעיר זה ליצור . בערה (מילוניות)

ⓒ High Q Global

17

אנלוגיות

6.

1.

נא : בישול -

איטום : דליפה -

ערל : מילה חרב : בניה שפל : הרמה באוש : הרחה

(1) (2) (3) (4)

פירוק : הרכבה ניצול : סחיטה הצפנה : חשיפה אכילה : הקאה

(1) (2) (3) (4)

7.

2.

עשבים : ניכוש -

מים : ספיגה -

אווזים : פיטום אסלה : הדחה שגיאות : הגהה תפוזים : קטיף

(1) (2) (3) (4)

ערכים : הטמעה נאשם : הרשעה מות : הנצחה שמן : הרתחה

(1) (2) (3) (4)

8.

3.

בוּץ ִ חליבה : ח -

רמזור : תנועה -

הקזה : דמום בציר : דריכה קציר : אסיף

(1) (2) (3) (4)

תרמוסטט : טמפרטורה

(1) (2) (3) (4)

ברומט ר : לחץ מצפון : יושר רמקול : צליל

חשיבה : חתימה

9.

4.

צם : מזון -

הלהיב : התלהבות -

מתקרר : חום

(1) (2) (3) (4)

הכניס : התכנסות המריד : התמרדות

(1) (2) (3)

מתחלה : בריאות מסתגף : הנאה מתלבש : אופנה

הבליט : ה טותבלת

: הת ות כתב

(4) כתיב ה

11.

5.

דמוקרטיה : שלטון -

שוטם : שנאה -

ריפוי : החלמה הקלטה : תיעוד אהבה : התרגשות

(1) (2) (3) (4)

נרעש : צרימה נסער : כעס נכלם : בושה נבגד : פליאה

(1) (2) (3) (4)

בישול : מתכון

ⓒ High Q Global

18

אנלוגיות

17.

11.

שלג : פתית -

בוּד : שכבה ָ ר -

קרקפת : שערה

(1) (2) (3) (4)

שקוף : זכוכית

(1) (2) (3) (4)

שפה : מילה

צלוי : אש

עץ : בד

מקוטע : קטע ממונע : מנוע

ברז : טיפה

18.

12. סילף : משמעות -

השבחה : טיב -

הרתעה : פחד האצה : מהירות מתיחה : התלהבות

(1) (2) (3) (4)

קימט : דף

(1) (2) (3) (4)

שירבט : כתב

טרף : סדר

הרשעה : חופש

הרטיב : יובש

19.

13. סרקופג : קבורה -

הרשאה : רשות -

התפלה : טעם

(1)

גוֹל : החלמה ְ ר ַ פ

(1) (2) (3) (4)

(2) הסבר : הנמקה (3)

ל : ציד ָ צ ְ ל ִ צ

הצתה : א ש

פס : אכילה ְ יל ִ א

הרזיה : משקל

(4)

שביל : ריצה

21.

14.

מרתק : ענין -

א : עיוור ֵ מ ִ ס -

מבעית : פחד

(1) (2) (3) (4)

הריח : תתר ן כיזב : מאוכזב

(1) (2) (3) (4)

מרגיע : שוויון נפש

מסעיר : כעס מרנין : שירה

קשר : כפות הפריש : לח

21. מכמונת : ללכוד -

15.

לפטם : לאכול -

משכורת : לשלם מאכלת : לבתר משקולת : לשקול מצנפת : לחבוש

(1) (2) (3) (4)

לאנוס : לאהוב להמרות : לציית לשלם : לסחוט

(1) (2) (3) (4)

לגרש : לעזוב

22.

16. א וניפורמי : אחידה -

מיותר : צורך -

משומש : תקינ מושלם : פגם משוריין : מקום מרוחק : קירבה

(1) (2) (3) (4)

אבסטרקטי : מוגדרת

(1) (2) (3) (4)

ות

חתא

ונוגמי : מ

ה ומוגני : עצמית

א מורפי : לא

מוגדרת

ⓒ High Q Global

19

אנלוגיות

29.

23.

שירבט : כתב -

שיפור : טוב -

הנהן : השיב רמז : אמר מלמל : דיבר

(1) (2) (3) (4)

תימחור : יקר צידוד : נוטה

(1) (2) (3) (4)

שיוף : חלק

זייף : שר

סילוף : משונה

31. מכלב : נייר -

24.

לרצוח : חיים -

בורג : עץ גשר : מים

(1) (2) (3) (4)

לזרז : לידה

(1) (2) (3) (4)

להתנזר : הריון לסכור : זרימה לגנוב : תכשיטים

מתג : חשמל

מכונת תפירה : בד

31.

25. קו רה : קיסם -

מדהים : מרשים -

ממאיר : מחליא מבליט : מדגיש מתעמר : מציק מלעיז : מספר

(1) (2) (3) (4)

עין : שן

(1) (2) (3)

מחברת : ספר הר : תלולית

ערוץ : נחל

(4)

26. מסור : נאמנות -

32.

ניסוי : השערה -

מנוכר : נרגנות יהיר : רהבתנות

(1) (2)

מבחן : בקיאות מסנן : ניקיון משפך : השקיה מסרק : סידור

(1) (2) (3) (4)

: התבוללות

(3) בולבל מ

מושרש : ארעיות

(4)

27.

33.

שימון : חיכוך -

הפקעה : בעלות -

פירזול :

(1) (2) (3) (4)

טפיפה בוך

צום : אוכל

(1) (2) (3) (4)

לבלוב : פריחה

כליאה : חופש הטרדה : שלווה

פישוט : סי

מיכון : קילקול

קירור : חום

28.

34.

היכן : מיקום -

אקראי : סדירות -

למה : מהות מדוע : תכלית

(1) (2) (3) (4)

מובס : ניצחון מרוצה : ספק נדוש : חידוש מגושם : עליצות

(1) (2) (3) (4)

כמה : שעה לאן : סיבה

ⓒ High Q Global

20

אנלוגיות

38. שוחד : תשלום -

35. סיוט : - חלום

זיוף : ציור

(1) (2) (3) (4)

יקיצה : ערות עוגה : לענה זיבורית : אדמה

(1) (2) (3) (4)

גניבה : לקיחה רצח : עבירה אונס : פגיעה

צייקן : נדיב

39.

36.

לה ְ משוא פנים : היפ -

חייט : אימום -

עזות מצח : גבר מורך לב : פחד

(1) (2) (3) (4)

סנדלר : סוליה

(1) (2) (3) (4)

רופא :

הרדמה

שוויון נפש : התלבט

אופה : תבנית

אזלת יד : רופף

בנאי : מלט

41. סגפן : מענה -

37.

בציר : כרם -

צליין : עולה טרחן : מציק רברבן : משבח תתרן : מריח

(1) (2) (3) (4)

גדיד : תמר

(1) (2) (3) (4)

מסיק : פרדס פיטום : לול קציר : שדה

ⓒ High Q Global

21

אנלוגיות

מפתח תשובות:

33. (2) 34. (3) 35. (3) 36. (3) 37. (4) 38. (2) 39. (2) 41. (3)

25. (3) 26. (2) 27. (3) 28. (2) 29. (3) 31. (4) 31. (3) 32. (1)

17. (2) 18. (2) 19. (2) 21. (1) 21. (2) 22. (2) 23. (3) 24. (3)

9. (3) 11. (2) 11. (3) 12. (3) 13. (2) 14. (3) 15. (4) 16. (4)

1. (3) 2. (1) 3. (1) 4. (2) 5. (3) 6. (1) 7. (3) 8. (2)

4.

1.

הלהיב : התלהבות -

איטום : דליפה -

הכניס : התכנסות המריד : התמרדות

(1) (2) (3)

פירוק : הרכבה ניצול : סחיטה הצפנה : חשיפה אכילה : הקאה

(1) (2) (3) (4)

הבליט : התל טותב

: הת ות כתב

(4) כתיב ה

איטום משמש למניעת דליפה . (עצמים: משמש ל -) 2. מים : ספיגה - הלהיב זה גרם להתלהבות אצל מישהו אחר. (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) 5. שוטם : שנאה -

נרעש : צרימה נסער : כעס נכלם : בושה נבגד : פליאה

(1) (2) (3) (4)

ערכים : הטמעה נאשם : הרשעה מות : הנצחה שמן : הרתחה

(1) (2) (3) (4)

שוטם זה בעצם שונא ולכן זו אנלוגיה מילונית שונא זה חש שנאה . (מילוניות) 6. נא : בישול -

ספיגה היא צורת הקליטה של מים .

3.

רמזור : תנועה -

תרמוסטט : טמפרטורה

(1) (2) (3) (4)

ברומטר : לחץ מצפון : יושר רמקול : צליל

ערל : מילה חרב : בניה שפל : הרמה באוש : הרחה

(1) (2) (3) (4)

רמזור משמש לוויסות התנועה . (עצמים: משמש ל -)

נא זה אומר שעוד לא עבר בישול. (שלבים בתהליך)

ⓒ High Q Global

22

אנלוגיות

12.

7.

סילף : משמעות -

עשבים : ניכוש -

קימט : דף

(1) (2) (3) (4)

אווזים : פיטום אסלה : הדחה שגיאות : הגהה תפוזים : קטיף

(1) (2) (3) (4)

שירבט : כתב

טרף : סדר

הרטיב : יובש

.

שינה את משמעות ה

סילף זה

תהליך הסילוק של העשבים .

ניכוש זה

(שלבים בתהליך)

13.

סרקופג : קבורה -

8.

בוּ ִ חליבה : ח -ץ

גוֹל : החלמה ְ ר ַ פ

(1) (2) (3) (4)

ל : ציד ָ צ ְ ל ִ צ

הקזה : דמום בציר : דריכה קציר : אסיף

(1) (2) (3)

פס : אכילה ְ יל ִ א

שביל : ריצה

חשיבה : חתימה

(4)

סרקופג הוא ארון קבורה ולכן: ג סרקופ משמש לקבורה . (עצמים: )- משמש ל 14. א : עיוור ֵ מ ִ ס -

חיבוץ זה עיבוד החומר המופק בחליבה . (שלבים בתהליך) 9. צם : מזון -

הריח : תתרן כיזב : מאוכזב קשר : כפות

(1) (2) (3) (4)

מתקרר : חום

(1) (2) (3) (4)

מתחלה : בריאות מסתגף : הנאה מתלבש : אופנה

הפריש : לח

א ֵ מ ִ ס זה הפך מישהו לעיוור . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) 15. לפטם : לאכול -

.

צם מתנזר מזון מ

11. דמוקרטיה : שלט -ון

ריפוי : החלמה הקלטה : תיעוד אהבה : התרגשות

(1) (2) (3) (4)

לאנוס : לאהוב להמרות : לציית לש לם : לסחוט

(1) (2) (3) (4)

בישול : מתכון

לגרש : לעזוב

דמוקרטיה היא סוג של שלטון. (עצמים: סוג של -) 11. בוּד : שכבה ָ ר -

לפטם זה לאלץ מישהו לאכול. (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית) 16. א וניפורמי : אחידה -

שקוף : זכוכית

(1) (2) (3) (4)

אבסטרקטי : מוגדרת

(1) (2) (3)

צלוי : אש

חתא

ונוגמי : מ

מקוטע : קטע ממונע : מנוע

ה ומוגני : עצמית

א מורפי : לא מוגדרת

(4)

רבוד זה מכיל הרבה שכבות . (עצמים: השל ם וחלקיו)

אוניפורמי זה אחיד (כמו uniforms באנגלית שהם מדי ם כלומר תלבושת אחידה); לכן זו אנלוגיה מילונית, אחיד זה בעל צורה אחידה .

ⓒ High Q Global

23

אנלוגיות

22.

17.

מיותר : צורך -

שלג : פתית -

משומש : תקינות מושלם : פגם משורין : מקום מרוחק : קירבה

(1) (2) (3) (4)

קרקפת : שערה

(1) (2)

שפה : מילה

עץ : בד

(3) (4)

ברז : טיפה

מיותר זה שאין בו

שלג מורכב מהרבה פתיתים . (עצמים: השלם וחלקיו) 18. השבחה : טיב -

צורך.

(מילוניות)

23.

שיפור : טוב -

תימחור : יקר צידוד : נוטה שיוף : חלק סילוף : משונה

(1) (2) (3) (4)

הרתעה : פחד האצה : מהירות מתיחה : התלהבות

(1) (2) (3) (4)

הרשעה : חופש

זה הפיכת משהו ליותר טוב .

יפורש

השבחה זה הוספת טיב . (מילוניות) 19. הרשאה : רשות -

(מילוניות)

24.

לרצוח : חיים -

לזרז : לידה

(1) (2) (3) (4)

התפלה : טעם

(1)

להתנזר : הריון לסכור : זרימה לגנוב : תכשיטים

(2) הסבר : הנמקה (3)

הצתה : אש

הרזיה : משקל

(4)

לרצוח זה להפסיק את החיים . (להתחיל / לסיים) 25. קורה : קיסם -

הרשאה זה מתן רשות . (מילוניות) 21. מרתק : ענין -

עין : שן

(1) (2) (3)

מבעית : פחד

(1) (2) (3) (4)

מחברת : ספר הר : תלולית

מרגיע : שוויון נפש

מסעיר : כעס מרנין : שירה

ערוץ : נחל

(4)

קורה זה כמו קיסם אבל מאוד מאוד גדול. (עצמים: אותו דבר אבל...) 26. מסור : נאמנות -

מרתק זה מעורר (גורם ל) עניין . (מילוניות) 21. מכמונת : ללכוד -

מנוכר : נרגנות יהיר : רהבתנות

(1) (2)

משכורת : לשלם מאכלת : לבתר משקולת : לשקול מצנפת : לחבוש

(1) (2) (3) (4)

: התבוללות

(3) לבל ובמ

מושרש : ארעיות

(4)

מסור זה נאמן ולכן: נאמן זה מפגין ש מישהו נאמנות . יהיר זה שחצן ורהבתנות היא שחצנות ולכן: שחצן זה מישהו שמפגין שחצנות. (מילוניות)

מכמונת משמשת ללכידה . אפשר ללכוד בעזרת . מכמונת מאכלת (סכין) משמשת

. לביתור

בעזרת מאכלת .

אפשר

לבתר

(עצמים: משמש ל -)

ⓒ High Q Global

24

אנלוגיות

32.

27.

ניסוי : השערה -

שימון : חיכוך -

מבחן : בקיאות מסנן : ניקיון משפך : השקיה מסרק : סידור

(1) (2) (3) (4)

יפ רזול : טפיפה לבלוב : פריחה פישוט : סיבוך

(1) (2) (3) (4)

לקול י מיכון : ק

ניסוי משמש לבדיקת השערה . (עצמים: משמש ל -) 33. הפקעה : בעלות -

שימון משמש למניעת / הפחתת חיכוך . (עצמים: משמש ל -) 28. היכן : מיקום -

צום : אוכל

(1) (2) (3) (4)

למה : מהות מדוע : תכלית

(1) (2) (3) (4)

כליאה : חופש הטרדה : שלווה

כמה : שעה לאן : סיבה

קירור : חום

הפקעה זה שלילת בעלות מאדם אחר . אם בוצעה הפקעה לאדם כבר אין בעלות . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית ) 34. אקראי : סדירות -

המילה היכן משמשת כדי לדעת מה המיקום . (עצמים: משמש ל -) 29. שירבט : כתב -

הנהן : השיב רמז : אמר מלמל : דיבר

(1) (2) (3) (4)

מובס : ניצחון מרוצה : ספק נדוש : חידוש מגושם : עליצות

(1) (2) (3) (4)

זייף : שר

שירבט וכתב זה אותו דבר אבל שירבט זה באופן לא ברור. (אותו דבר אבל...) 31. מכלב : נייר -

אקראי זה לא סדיר לכן זו אנלוגיה מילונית: בדבר לא סדיר אין סדירות (מילוניות) 35. סיוט : חלום -

בורג : עץ גשר : מים

(1) (2) (3) (4)

יקיצה : ערות עוגה : לענה זיבורית : אדמה

(1) (2) (3) (4)

מתג : חשמל

מכונת תפירה : בד

צייקן : נדיב

מכלב זה שדכן, מכלב משמש לחיבור נייר לנייר

סיוט זה סוג של חלום . (רע) (עצמים: סוג של -) 36. חייט : אימום -

אחר.

(עצמים: משמש ל -)

31.

מדהים : מרשים -

סנדלר : סוליה

(1) (2) (3) (4)

ממאיר : מחליא מבליט : מדגיש מתעמר : מציק מלעיז : מספר

(1) (2) (3) (4)

רופא :

הרדמה

אופה : תבנית

בנאי : מלט

אימום זו בובה בה משתמש החייט כדי לעצב את הבגד, אימום הוא כלי עבודה המשמש את החייט לקביעת הצורה של המוצר. (מקצועות)

מדהים ומרשים זה אותו דבר אבל מדהים זה באופן קיצוני יותר. (עצמים: אותו דבר אבל...)

ⓒ High Q Global

25

אנלוגיות

39.

37.

לה ְ משוא פנים : היפ -

בציר : כרם -

עזות מצח : גבר מורך לב : פח ד

(1) (2) (3) (4)

גדיד : תמר

(1) (2) (3) (4)

מסיק : פרדס פיטום : לול קציר : שדה

שוויון נפש : התלבט

אזלת יד : רופף

משוא פנים זה הפליה . עזות מצח זה חוצפה . מורך לב זה פחדנות . שוויון נפש זה אדישות . אזלת יד זה רפיון או חולשה . היפלה זה נהג בהפליה . (מילוניות) 41. סגפן : מענה -

בציר זה הפקת חומר הגלם מהכרם . (שלבים בתהליך) 38. שוחד : תשלום -

זיוף : ציור

(1) (2) (3) (4)

גניבה : לקיחה רצח : עבירה אונס : פגיעה

צליין : עולה טרחן : מציק רברבן : משבח תתרן : מריח

(1) (2) (3) (4)

שוחד זה סוג של תשלום (אבל לא חוקי) . (עצמים: סוג של - , בשילוב עם אותו דבר אבל...)

סגפן זה אחד שמענה את עצמו. (מקצועות)

כאשר יש באנלוגיה תכונות אופי כמו סגפן, תתרן, קמצן, נדבן, הדוניסט (נהנתן), דלתוניסט (עיוור צבעים) וכו' נוח לחשוב על תכונת האופי הנתונה כעל ה"מקצוע" של אותו אדם, סגפן זה אחד שזה המקצוע שלו ומה הוא עושה כל היום? מענה את

עצמו.

ⓒ High Q Global

26

אנלוגיות

6.

1.

כמטחווי קשת : מרחק -

האח! : יגון -

איתרע מזלו : התרעה העמדת פנים : עו חרי אף : צחנה מקדמת דנא : זמן

(1) (2) (3) (4)

סור! : גירוש

(1) (2) (3) (4)

אנא! : פחדנות

רמה מזווה : מזון מלטשה :

אבוי! : גיל

נוס! : מנוסה

7.

2.

להעצים : עצום -

- גנזך מסמך :

להזעיק : דחוף להחביא : מוסתר להילחם : כנוע

(1) (2) (3) (4)

טיפה : ים ענב : כרם תבן : מתבן פסל : גלריה

(1) (2) (3) (4)

לרוות : שתוי

8.

3.

מלבני : מלבן -

נגר : נסורת -

מחורץ : חריץ מצונף : מצנפת מעגלי : מחזור מקושת : קשת

(1) (2) (3) (4)

אמודאי : מים קברניט : ספינה

(1) (2) (3) (4)

קצב : נתח בשר - רתך : גצים

9.

4.

מכרה : ענק -

אליבי : להרשיע -

(1) (2) (3) (4)

עוצמה : להכניע כשרון : להצליח מיתון : לצמוח חזון : להאמין

(1) (2) (3) (4)

פרדס : מיץ הדרים

יהלום

יין : יקב

11.

5.

דשן : חקלאות -

דהר : טפף -

זרע : קצר נמלט : נס שצף : זלג  כתב : הדפיס

(1) (2) (3) (4)

אור : צילום תבלין : בישול כסף : כלכלה מורה : השכלה

(1) (2) (3) (4)

ⓒ High Q Global

27

אנלוגיות

18. זהירות! : סכנה -

11. אוושה : קול -

שב! : פקודה

(1) (2) (3) (4)

לחש : בעתה זיע : שעטה אדווה : גל  פעי ה : פעיה 

(1) (2) (3) (4)

צא בחוץ! : עוינות עצור! : חשש  הידד! : שמחה 

19. אצבעון : אצבע -

12.

אימרה : אריג -

שמשיה : שמש קסדה : ראש מטריה : מים

(1) (2) (3) (4)

נקודה : משפט מחסום : גבול פושע : חברה

(1) (2) (3) (4)

צבא : אויב

סְפָר : ארץ

21.

13.

הרפיה : אחז -

מלחמה : ניצחון -

הזנחה : תחזק העתקה : הזיז השמטה : שילב

(1) (2) (3) (4)

סעודה : קינוח השקעה : הפסד מרדף : לכידה כלכלה : צמיחה

(1)

(2) (3) (4)

שחיה : טבע

14 . עקב : סיבתיות -

21. כרם : מוזג -

ברם : זמניות חרף : גסות רוח אבל : הסתייגות

(1) (2) (3) (4)

(1) וצר : ק אסם (2) אופה : שדמה (3)

מאפיה : אופה סחורה : חנווני

באמצעות : אמצעי ות

(4)

15. טמיר : כמוס -

22 . אור : עִמְעֵם -

ניצוץ : זיקה

(1)

אש : כבָה טיפות : נגב צבע : הדְהָה קול : השתיק

(1) (2)

(2) ק : ובז

מלוח

ויכוח : פולמוס קרת : עיר בירה

(3) (4)

(3)

(4)

16.

23.

לדמות : אמיתי -

- בע

: ר

צלייה

השקעה : עושר תנומה : חולי

(1) (2) (3) (4)

לשחזר : מקורי

(1) (2) (3) (4)

להרוג : מת

שינון : ידַע

להשמין : צנום להוזיל : הנחה

חליטה : צָמַא

24. - : עץ העקצוּ מ

17. פרה : גבינה -

צבע : גדר פלס : בניין

(1) (2) (3) (4)

חזיר : אומצה כבשה : חלב

(1) (2) (3) (4)

תרנגולת : חב יתה 

קורנס : ברזל אפרכסת : חוגה

דוב : פרווה 

ⓒ High Q Global

28

אנלוגיות

29.

25.

מפרה : צאצא -

שערה : שיער -

זורע : זרע קוצר : שדה שותל : עץ משקה : דגן

(1) (2) (3) (4)

מיתרים : כינור

(1) (2) (3) (4)

עלה : עלווה גבעה : הר

מנצח : תזמורת

31.

26.

הנעיל : יחף -

להגן : מגננה -

סָרָק : סתור

(1) (2) (3) (4)

לס וך : סיכה לעסות : הקלה להפליא : פליאה למשכן : מכירה

(1) (2) (3) (4)

התלבש : ערום המשיל : אמיתי המליח : מתוק

27.

31.

מִנְפטה : בד -

זריה : בזוק -

מסבאה : שיכר

(1) (2) (3) (4)

הצדעה : מצודד גילוי : סודי מעידה : נפול הטמנה : צפוּן

(1) (2) (3) (4)

גת : יין

מחצבה: כביש מסעדה : קינוח

28.

לקעקע : הרוס -

לצייר : ציורי לאחות : שבור לחזור : מחוזר

(1) (2) (3) (4)

לרנן : מושר

ⓒ High Q Global

29

אנלוגיות מסמכים

מפתח תשובות: 1. (3) 2. (3) 3. (4) 4. (1) 5. (3) 6. (4) 7. (2)

29. (3) 31. (1) 31. (4)

22. (3) 23. (4) 24. (3) 25. (2) 26. (1) 27. (2) 28. (4)

15. (3) 16. (1) 17. (3) 18. (4) 19. (2) 21. (1) 21. (2)

8. (4) 9. (2)

11. (2) 11. (3) 12. (4) 13. (3) 14. (3)

4.

1.

אליבי : להרשיע -

האח! : יגון -

עוצמה : להכניע כשרון : להצליח מיתון : לצמוח חזון : להאמין

(1) (2) (3) (4)

סור! : גירוש

(1) (2) (3) (4)

אנא! : פחדנות אבוי! : גיל נוס! : מנוסה

קשה להרשיע מישהו שיש לו אליבי. (קל / קשה) 5. דהר : טפף -

גיל זה שמחה. האח זו מילה המשמשת לביטוי ההפך מיגון . (עצמים: משמש ל - .) 2. - גנזך מסמך :

זרע : קצר נמלט : נס שצף : זלג  כתב : הדפיס 

(1) (2) (3) (4)

טיפה : ים ענב : כרם תבן : מתבן פסל : גלריה

(1) (2) (3) (4)

זה טפף הלך בצעדים קלים דהר וטפף זה אותו דבר אבל דהר זה בקצב מהיר. (אותו דבר אבל...) 6. כמטחווי קשת : מרחק -

מסמך נש מר בגנזך (שלבים בתהליך) . גנזך משמש לאחסון מסמך (עצמים: משמש ל -). - גנזך ארכיון, ארכיב, מקום המשמש לאחסון

- מתבן מקום המשמש לאחסון תבן (קש)

איתרע מזלו : התרעה העמדת פנים : עורמה

(1) (2) (3) (4)

3.

נגר : נסורת -

חרי אף : צחנה מקדמת דנא : זמן

אמודאי : מים קברניט : ספינה קצב : נתח בשר

(1) (2) (3) (4)

כמטחווי קשת - טווח ירייתה של קשת מקדמת דנא - מזמן קדום ועתיק כמטחווי קשת זה סוג של מרחק .

רתך : גצים

. הנגר

נסורת זה תוצר לוואי ש ל עבודת

אמודאי זה צוללן

ⓒ High Q Global

30

אנלוגיות

12.

7.

אימרה : אריג -

להעצים : עצום -

נקודה : משפט מחסום : גבול פושע : חברה

(1) (2) (3) (4)

להזעיק : דחוף להחביא : מוסתר להילחם : כנוע

(1) (2) (3) (4)

ר : ארץ ָ פ ְ ס

לרוות : שתוי

אמרה זה חלק מ האריג . (השוליים) (עצמים: חלק מ -) 13. מלחמה : ניצחון -

להעצים זה להפוך משהו לעצום , כמו שלהחביא זה להפוך משהו למוסתר . (מילוניות) 8. מלבני : מלבן -

סעודה : קינוח השקעה : הפסד מרדף : לכידה כלכלה : צמיחה

(1) (2) (3) (4)

מחורץ : חריץ מצונף : מצנפת מעגלי : מחזור מקושת : קשת

(1) (2) (3) (4)

הסיום המוצלח של המלחמה .

ניצחון

זה

זה מחורץ עשוי חריצים מלבני זה נראה כמו מלבן . (מילוניות) 9. מכרה : ענק -

(להתחיל / לסיים)

14. עקב : סיבתיות -

ברם : זמניות חרף : גסות רוח אבל : הסתייגות

(1) (2) (3) (4)

מזווה : מזון

(1) (2) (3)

פרדס : מיץ הדרים

באמצעות : אמצעיות

יהלום

מלטשה :

(4) יין : יקב

עקב זה מילה המשמשת לביטוי סיבתיות . (עצמים: משמש ל -)

- ענק תכשיט לצוואר

זה מחסן למזון או תבואה

מזווה זה

15. טמיר : כמוס -

מוצר מעובד שמקורו הגולמי במכרה .

ענק זה

(שלבים בתהליך)

ניצוץ : זיקה

(1)

(2) ק : ובז

מלוח מפוזר

11.

דשן : חקלאות -

ויכוח : פולמוס קרת : עיר בירה

(3) (4)

אור : צילום תבלין : בישול כסף : כלכלה מורה : השכלה

(1) (2) (3) (4)

טמיר וכמוס הן מילים נרדפות . קרת זה עיר זה בזוק

טמיר זה נסתר

דשן הוא חומר ה משמש לחקלאות . (עצמים: משמש ל -) 11. אוושה : קול -

16.

לדמות : אמיתי -

לשחזר : מקורי

(1) (2) (3) (4)

להרוג : מת

(1) פחד : בעתה (2)

להשמין : צנום להוזיל : הנחה

זיע : שעטה אדווה : גל  פעי ה : פעיה 

(3) (4)

לדמות זה לחקות משהו אמיתי.

אוושה זה סוג של קול (קטן/חלש) . יפעה יופי, נוי

ⓒ High Q Global

31

אנלוגיות

22. אור

17. פרה : גבינה -

ם ֵ ע ְ מ ִ : ע -

ה ָּ אש : כב טיפות : נגב ה ָ ה ְ ד ִ צבע : ה קו ל : השתיק

(1) (2) (3) (4)

חזיר : אומצה כבשה : חלב

(1) (2) (3) (4)

תרנגולת : חביתה 

דוב : פרווה 

ממה שמופק מהפרה עושים גבינה . (שלבים בתהליך) 18. זהירות! : סכנה -

ם ֵ ע ְ מ ִ ע זה החליש את האור .

23.

ב ַ ע ָ - : ר

צלייה שערה :

השקעה : עושר תנומה : חולי

(1) (2) (3) (4)

שב! : פקודה

(1) (2) (3) (4)

צא בחוץ! : עוינות עצור! : חשש  הידד! : שמחה 

ע ַ שינון : יד

א ַ מ ָ חליטה : צ

צלייה היא שלב לפני סיום מצב של רעב . הצלייה ואחריה האכילה יסיימו את הרעב כמו שהחליטה ואחריה השתייה יסיימו את המצב של הצמא. - יטה חל הוספת מים רותחים לתמצית (למשל : חליטת תה) (שלבים בתהליך) 24. ַ - : עץ העקצוּ מ

זהירות היא מילה המשמשת לביטוי סכנה . (עצמים: משמש ל -) 19. אצבעון : א - צבע

שמשיה : שמש קסדה : ראש מטריה : מים

(1) (2) (3) (4)

צבא : אויב

צבע : גדר פלס : בניין

(1) (2) (3) (4)

אצבעון משמש להגנה על האצבע . (עצמים: משמש ל -)

קורנס : ברזל אפרכסת : חוגה

21.

הרפיה : אחז -

כלי נגרים המשמש להחלקת העץ

- ה מקצוע

- קורנס פטיש כבד מקצועה משמשת לעיבוד עץ. (עצמים: משמש ל -)

הזנחה : תחזק העתקה : הזיז השמטה : שילב

(1) (2) (3) (4)

שחיה : טבע

25.

- שיער

אחז זה ביצע את ההפך מהרפיה.

מיתרים : כינור

(1) (2) (3) (4)

עלה : עלווה גבעה : הר

21. כרם : מוזג -

מנצח : תזמורת

(1) קוצר : אסם (2) אופה : שדמה (3)

שיער מורכב מהרבה שערות בודדות. (עצמים: השלם וחלקיו)

מאפיה : אופה סחורה : חנווני

(4)

בכרם מופק חומר הגלם ממנו מופק המוצר שמוכר המוזג. - מוזג מוכר במסבאה, " ברמן " - שדמה שדה מעובד (שלבים בתהליך)

ⓒ High Q Global

32

אנלוגיות

31.

26.

הנעיל : יחף -

להגן : מגננה -

סרק : סתור

(1) (2) (3) (4)

לסוך : סיכה לעסות : הקלה להפליא : פליאה למשכן : מכירה

(1) (2) (3) (4)

התלבש : ערום המשיל : אמיתי המליח : מתוק

להגן זה לבצע מגננה. - לסוך לשמן ;

הנעיל זה הפך אותו ללא יחף . (פעולות בין בני אדם: מערכת חד כיוונית)

שימון

– סיכה

(מילוניות)

31.

זריה : בזוק -

27.

ה : בד ַ ט ַ פ ְ נ ִ מ -

הצדעה : מצודד גילוי : סודי מעידה : נפול הטמנה : צפוּן

(1) (2) (3) (4)

מסבאה : שיכר

(1) (2) (3) (4)

גת : יין

מחצבה: כביש מסעדה : קינוח

זריה היא בעצם בזיקה ובזוק זה זרוי. לכן זו אנלוגיה מילונית: זריה זה הפיכת משהו לזרוי . בזיקה זה הפיכת משהו . לבזוק צפון זה מוסתר (מילוניות)

מנפטה היא מקום עיבוד חומר הגלם הראשוני ליצירת הבד . במנפטה מעבדים את הכותנה המשמשת ליצירת הבד , כמו שבגת מעבדים את הענבים המשמשים ליצירת ה יין . (ש לבים בתהליך)

28.

לקעקע : הרוס -

לצייר : ציורי לאחות : שבור לחזור : מחוזר לרנן : מושר

(1) (2) (3) (4)

לקעקע זה להרוס ולכן זו אנלוגיה מילונית להרוֹס זה להפוך משהו להרוּס . לרנן זה לשיר. (מילוניות) 29. מפרה : צאצא -

זורע : זרע קוצר : שדה

(1) (2) (3) (4)

: עץ שותל

משקה : דגן

מפרה כדי שבסוף יצא צאצא . שותל כדי שבסוף יצא .עץ (שלבים בתהליך)

ⓒ High Q Global

33

השלמת משפטים

1. דיני הלחימה מבוססים על איזון בין שני ____, צרכים ____ מצד אחד ושיקולים הומניטריים ____.

/ אנושיים / צבאיים

זרמים /

(1) (2) (3) (4)

מאידך מצד שני מאוד למרות

/ קטבים

/ קרביים

זרמים /

גורמים / מזה / אישיים

2. ____ שהמצב הכלכלי בזמן כהונתו של אלכ סנדר דבושקין כשר אוצר היה ____, הרי שהאזרחים חיו ברמת חיים ____.

גבוהה למדי

(1) /רע -בכי / כיוון

/ יציב סבירה בהחלט

/ אף על פי

(2) (3) (4)

/ אף על פי קטסטרופלי / גבוהה למדי

/ היות מפתיע לטובה / נמוכה

3. נטען כי הטלפון הסלולרי יכול ____ נזקים בלתי הפיכים לבריאותו של המטלפן, ____ מעדיפים ____ להשתמש במכשיר זה ____ הסכנות הכרוכות בכך.

/ רבים

/ לכן

/ לגרום

(1) (2) (3) (4)

/ אי לכך המונים שלא /

/ למנוע

למרות

/ רבים תוך התעלמות מן

/ להסב למרות זאת /

להגן מפני / עם זאת / בשל / רבים

4. ____ של קרתגו בקר ב "קנה" בשנת 212 לפנה"ס ____, היות שחיל הפרשים שלה היה ____ חיל הפרשים הרומי שניצב מולו.

/ מפתיעה נחות מ -

/ תבוסתה

(1) (2) (3) (4)

ניצחונה הסוחף / הוא מובן מאליו / נחות מ -

/ מפלתה היתה בלתי נמנעת / עדיף על

ניצחונה המזהיר / אינו מפתיע / עדיף על

5.

____ מדע מדויק, ____ כל המצפה למצוא בו ____, ____.

השיאצו

/ הינו ולמרות זאת / כשפים ולחשים / יופתע מחסרונם

(1) (2) (3) (4)

/ ולכן מחקר מסודר ושיטתי / ימצאנו בשפע

/ אינו

/ הינו אך במפתיע / יסודות לא רציונליים / יגלה במהרה שטעה

/ ולכן מתודה מדעית מסודרת / נכונה לו אכזבה מרה

/ אינו

ⓒ High Q Global

34

השלמת משפטים

6. חברי פרלמנט ממפלגת הצהובים רואים ____ שכר המינימום ____. לפיכך, אחוז ____ של פועלי מספנה, הזוכים לשכר ____, הצביע עבור מפלגה זו.

את הורדת / כמשימה חשובה / נמוך / גבוה יחסית

(1) (2) (3) (4)

/ גבוה נמוך במיוחד

את העלאת / כמטרתם העיקרית /

בהורדת / מעשה שלא יעשה / נמוך / נמוך מאד

/ גבוה גבוה ביותר

בהעלאת / משימה דחופה /

7. התפשטות האיסלאם ____ את כוחה של ממלכת ביזנטיון, ____ להתערב במדיניות הבינלאומית ____ גם בסחר.

/ העלתה ולכן אין תימה שזו חדלה / ולא עסקה עוד

(1) (2) (3) (4)

/ שיכה ונשארה פעילה

/ העלתה אך זו המ

/ הפחיתה אך זו הוסיפה / ונתנה את הטון

חיסלה הלכה למעשה / וזו האחרונה חדלה / ושלחה ידיה

8. סקר קובע כי רוב האנשים מרגישים ____ מהקידמה הטכנולוגית, ולכן ____ שמכירות המחשבים נמצאות ב ____ מתמדת.

ירידה

עלייה ברמת החיים כתוצאה / יוני הג / פחד ורתיעה / מפתיע להיווכח / סיפוק רב / מפתיע להיווכח /

(1) (2) (3) (4)

עליה עליה עליה

/ ברור

חוסר וודאות כתוצאה /

9. החוקר מ. שויקה קובע כי זאב הערבות הוא בעל - חיים ____. לשויקה יצא מוניטין של חוקר ____ למדי, ____ איש לא הופתע כשהתברר כי זאב זה .____

/ מפוקפק ואכן / מעולם לא הזיק לאיש

רגוע וחביב / מסוכן ביותר /

(1) (2) (3) (4)

/ ולכן טרף קבוצת קייטנים

/ אמין

/ מפוקפק ולמרות זאת / הוא טורף מסוכן

שלו ובלתי מזיק /

/ אמין ולמרות זאת / אינו נוהג להתלהק

/ מתבודד

11. "הסבירות למלחמה ____" - כתבו העית ונים. ____ איש לא הופתע, כשלבסוף המלחמה ____.

נמוכה / ומשום כך / פרצה במלוא עוזה גבוהה / ולמרות זאת / אכן פרצה

(1) (2) (3) (4)

/ אפסית ולמרות זאת / כלל לא התרחשה

/ ולכן אכן פרצה

גבוהה /

11. עם ____ המחשוב במשרדים ממשלתיים ניתן היה לצפות ____ בכמות הנייר ת שמיוצרת על ידי משרדים אלה, ____ לגלות ____ בכמות הניירת הממשלתית.

/ לעליה ולכן מפתיע היה / גידול ניכר

/ צמצום

(1) (2) (3) (4)

התרחבות / להקטנה / לכן איש לא הופתע /

עליה

/ צמצום לירידה / ועל כן מפתיע היה / הקטנה משמעותית התרחבות / לירידה / ועל כן מפתיע ה / יה דווקא עליה

ⓒ High Q Global

35

Made with FlippingBook Online newsletter creator