בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

הוראה מתוקשבת

במסגרת תכנית התקשוב התלמידים נדרשים התלמידים להגיע עם מחשבים ניידים אישיים לביה"ס. ניתן להגיע עם מחשב אישי מהבית או לבצע רכישה בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל Zipcom דרך חברת Chromebook מרוכזת של משרד החינוך. הרכישה מתבצעת במהלך חודש מאי וכרומבוקים יגיעו בתחילת השנה. כל הפרטים יופיעו באתר בית הספר. יתרונות מכשיר הכרומבוק- נדלק במהירות, מערכת הפעלה קלה שלא דורשת עדכונים, כמעט ואין וירוסים, מתאים לכל הצרכים הלימודיים של התלמיד, 3 מבוסס אינטרנט, קל, סוללה חזקה המספיקה ליום לימודים שלם, אחריות של שנים של חברת "זיפקום" ומחיר העומד בהנחיות חוזר מנכ"ל. בשנים האחרונות צויידו התלמידים בכרומבוקים לשביעות רצון כולם. תכנית התקשוב תומכת בשינוי תפיסת ההוראה בבית החינוך, לפיה התלמידים הופכים ללומדים עצמאיים על ידי ביצוע משימות המחייבות אותם בחיפוש מקורות מידע ברשת, קריאה ביקורתית של טקסטים, השוואה והסקת מסקנות, וביצוע רפלקציה על תהליך הלמידה. חשוב להדגיש כי אנו עדיין מאמינים שיש לשמר את מיומנויות הכתיבה ביד ולכן אנו משלבים ביניהם. במהלך הלמידה אנו משתמשים בפלטפורמות למידה מגוונות כגון: כלי גוגל (כל (ספרים דיגיטליים), משו"ב, אופק מבית Classsoos ,) תלמיד יקבל מייל בית ספרי ועוד, התומכות בתפיסת הלומד הפעיל. Classroom , מט"ח

Made with FlippingBook flipbook maker