בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

למידה מתוקשבת/ מחשב אישי

כל תלמיד מצוייד במחשב אישי ליום הלימודים, במסגרת הפדגוגיה החדשנית המתוקשבת בבית ספרינו. מידע בנושא רכישת מחשבים ומידע מפורט על הלמידה המתוקשבת יינתן להורים במפגש פתיחה. השכרת לוקרים כדי להקל מעט על כובד התיקים מיקמנו לוקרים במתחמים שונים בכל קומה. ההשכרה נעשית ישירות מול חברת אמבין פרטים נוספים באתר ביה"ס לקראת תחילת השנה. ההסעות לבית החינוך הינן באחריות המועצה האזורית. לקראת פתיחת שנת הלימודים התחנות ושעות האיסוף והחזרה יפורסמו באתר בית הספר. הסעות

התקשרות במהלך חופשת הקיץ

בית החינוך סגור למשך חודש. 15/8 ועד ה 15/7 בין התאריכים בשבוע האחרון של החופשה ניתן לפנות למזכירות חטיבת הנעורים ובאמצעותה גם לרכזת השכבה. אנו ממליצים 09-9596553 : בטלפון לעקוב אחר הודעות באתר בית החינוך ובפייסבוק.

Made with FlippingBook flipbook maker