בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

תהליך קליטת שכבת ז' תשפ"ה

אנחנו יודעים שהילדים מצפים בקוצר רוח למעבר לחטיבה והוא אכן מעבר מרגש ומעצים. מרבית התלמידים שלנו מגיעים מבתי ספר יחסית קטנים, ומהבוגרים יותר הם הופכים לצעירים ביותר. אנחנו רואים בעיקרו של המעבר את הקפיצה מהיות ילד לנער, ילדה לנערה. המשמעות היא כמובן קבלת אחריות ועצמאות.

בכדי להנגיש את המעבר, תהליך ההרשמה והחשיפה מורכב ממספר שלבים:

חשיפה ראשונית של החטיבה באמצעות מפגש אינטימי של הנהלת חטיבת הנעורים בבתי הספר היסודיים (חוב"ב, ויצמן, גשר, אדם וסביבה) ומפגש עם תלמידי ו'. )15.3- בוקר פתוח להורי ו' (יתקיים ב הרשמה במזכירות החטיבה לקראת תשפ"ה (לפני פסח) סיורים לתלמידי ו' בבית החינוך חוף השרון ומפגש עם השכבה הבוגרת של החטיבה (יתקיים אחרי פסח)

אנא עקבו אחר עדכונים ותאריכים באתר: בית החינוך המשותף חוף השרון תחת לשונית ‘חטיבת נעורים’ hfs.school

תלבושת אחידה חולצה שכוללת ספרית בית בתלבושת מחויבים החינוך בית תלמידי או ארוכה חולצה ללבוש ניתן מעליה . ס " ביה סמל מודפס עליה ) קצרה ( חלקה .) אחיד ובצבע סמלים ללא ( בלבד חלקים סווטשירט השאלת ספרים / ספרים דיגיטליים classooss חברת באמצעות דיגיטליים ספרים הם הלימוד ספרי . השנה בתחילת תתבצע ההרשמה , קלאסוס לחברת לשלם או להירשם צורך אין

Made with FlippingBook flipbook maker