בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

חינוך פיננסי

מסלול חינוך פיננסי לתלמידי החטיבה מתמקד ביצירת בסיס להבנת נושאים מתחום הפיננסים. במהלך הלימודים, התלמידים מתנסים בתכנון תקציבים פשוטים, הבנת מושגים כלכליים בסיסיים, ויכולת לנהל סכומים קטנים. המטרה העיקרית של המסלול היא להעשיר את הידע הפיננסי והכלכלי של התלמידים כדי שיוכלו להתמודד עם תכנון הכנסות והוצאות בצורה אחראית ומושכלת. התלמידים מתרגלים נושאים כמו חיסכון והשקעות ברמה יסודית, תוך הדגשה על התנהלות פיננסית אחראית. כמו כן, התלמידים מכירים בעקרונות של חשבונאות בסיסית, כך שיש להם בסיס להבנת התפקיד של כספים וניהולם בחייהם היומיומיים. התלמידים מתרגלים בנושאים כמו פתרון בעיות כספיות פשוטות והבנת יכולתם הכלכלית ברמה בסיסית. לומדים איך לקבוע יעדים פיננסיים ולתכנן את הדרך להשגתם. הכרה של תכנים מעולם השיווק , מודלים שיווקים, הבנה מהו עולם המותגים. התלמידים מתנסים גם ביזמות, איתור צורך ורצון על פי ביקוש, הבנת השוק הכלכלי. הקניית חינוך פיננסי מגיל צעיר חשובה מאוד במיוחד בתקופה בה אנו נמצאים תחת שינויים והשפעות תכופות.

Made with FlippingBook flipbook maker