בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

כיתת מצויינות/אלפא מדעים שכבת ט'

בעידן בו לימודי המדעים הינם בעלי חשיבות מיוחדת, בית החינוך המשותף חוף השרון מקדיש מאמצים רבים לעידוד המגמות המדעיות וההכשרה המדעית של התלמידים. במסגרת לימודי המדעים בכיתה ט', זוכים התלמידים המצטיינים במדעים ללמידה מעמיקה במהלך כיתה ט' בקבוצת מצויינות במדעים, קבוצת אלפא. הלמידה מתבצעת בקבוצות קטנות מהרגיל, תוך דגש על הרחבה מעבר לתוכנית הלימודים ובאמצעות מיומנויות החקר המדעי. התלמידים עורכים ניסויים ומחקרים בנושאים מדעיים הרלוונטים לחייהם. המיון לקבוצת אלפא נערך על סמך ההישגים הלימודיים בסיום כיתה ח'. תלמידי אלפא זוכים לאפשרות ללמוד ברמה גבוהה יותר. הישגים גבוהים בכיתה ט' יאפשרו לתלמידים להתקבל למגמות המדעיות בחטיבה העליונה, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה ללא מבחני קבלה. קבוצות מצוינות חוץ מאשר קבוצות המצוינות במקצועות השונים בכל שנה אנחנו מגוונים ומוסיפים קבוצות נוספות. בתשפ”ד נפתח קורס לתלמידים מצטיינים בה העמיקו בתכנים שעלו בשיעורי “אדם וחברה” דרך צילום. לדוגמה בשכבת ז’ עסקו בזהות עצמית, למדו על צילום דיוקן ודיוקן עצמי. התקיימה היכרות עם ארגז הכלים של צלמי דיוקן, כשהמטרה היא שהתלמידים יישמו אותם בעבודות שייצרו, ומעבר לכך, ילמדו להכיר ולהביע את עצמם באמצעים חזותיים כגון: קומפוזיציה, תאורה, נקודת מבט וגם עריכת תמונה.

\

Made with FlippingBook flipbook maker