בית החינוך המשותף חוף השרון | מידעון חטיבת הנעורים תשפ"ה 2024/5

קשב לקשב

ולוודא שתלמידיו מוכשרים 21- לבית הספר בעת הזו יש צורך להתאים עצמו למאה ה 21- להתמודד עם אתגרי השעה. לרוב כשמדברים על המיומנויות של המאה ה מדברים על כישורים כמו למידה עצמאית, עבודת צוות, חשיבה יצירתית ועוד. הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחיינו ואין ספק שיש לה היבטים חיוביים רבים שכולנו נהנים מהם בכל יום. לצד זאת, היא מציבה בפנינו אתגרים רבים, צעירים ומבוגרים כאחד. היא משפיעה על היכולת שלנו לפתח מיומנויות חברתיות ורגשיות כמו אמפתיה ותקשורת לא מילולית (שפת גוף וכד'), מקשה על היכולת להיות לבד ועוד. אנחנו מבקשים לייצר מרחב בו אנו מעודדים את התקשורת הבין אישית בין התלמידים. מרחב בו התלמידים יסתכלו אחד על השני בעיניים בהפסקות ולא רק דרך משחק משותף במסכים. אנחנו מכוונים לכך שהתלמידים יפנו אלינו- הצוות החינוכי, ישירות במקרה והם נתקלים בקושי. את הפיתוי רק לבדוק את ההודעה כולנו מכירים. אנחנו רוצים שבשיעורים התלמידים והמורים כאחד יוכלו להתמקד במשימה לשמה התכנסנו - ללמוד יחד. הטכנולוגיה היא כלי אדיר ולכן אנחנו בוחרים לעשות שימוש במחשבים אישיים. אמנם הניידים יכולים לשמש גם ככלי למידה, אבל בכיתה לטעמנו החסרונות שלו עולים על היתרונות. המדיניות בחטיבה היא כזו שאין לעשות שימוש בניידים במהלך יום הלימודים והתלמידים מתבקש להשאיר את הניידים שלהם בבית או בתיק.

Made with FlippingBook flipbook maker