נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

358

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

358 גיליון

| 2023 מאי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

ריבוי דירות – השכרה למגורים מקבלים פנסיה? יכול להיות שאתם משלמים מס מיותר 2023 נתוני שכר מינימום - החל מאפריל חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה לביטוח לאומי ולמס הכנסה 126 מועדי דיווח טופס חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

עוסקים בדיני עבודה ושכר? הימנעו מטעויות יקרות

המוצר המקיף ביותר "כל עובד" הכולל שירות מידע טלפוני מקצועי שיחסוך לכם זמן בהבנת החוקים ויאפשר לכם קבלת החלטות מהירה

> לקבלת הצעה מותאמת

hashavim.co.il *8109

קוראים יקרים, לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, לא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו. חובת השימוע עומדת לזכותו של העובד גם במקרה של קיצוצים או צמצומים. החובה לערוך שימוע לעובד בטרם פיטוריו לא

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס מנכ"ל

היתה קיימת במגזר הפרטי והיא נולדה למעשה במגזר הציבורי. חוקי העבודה עד עצם היום הזה אינם מעגנים את זכותו של עובד לשימוע בטרם פיטוריו. עם זאת, בהתאם לפסיקות שנקבעו בבתי הדין הארצי לעבודה ובבתי הדין האזוריים , הורחבה זכות השימוע גם במגזר הפרטי. לאחרונה עומדים בפתחם של בתי המשפט תביעות רבות של עובדים כלפי מעסיקיהם שלא פעלו על פי החוק ולא ביצעו שימוע לעובד שפוטר. בתי הדין לעבודה נוטים לפסוק לטובת העובד ולחייב את המעביד בפיצויים גבוהים . ישנם נסיבות מפתיעות או חריגות שגם בהם מעסיקים חייבים לבצע שימוע לעובד כפי שניתן בבית הדין הארצי לעבודה לגבי עובד שנתפס כשהוא גונב מהחברה . בית הדין חייב את החברה לערוך שימוע לעובד שמטרתו מתן אפשרות לעובד להישמע טרם קבלת החלטה בעניינו. בפסק דין נוסף נקבע כי שימוע טלפוני שערך המעסיק לעובדו אינו תקין. ביה"ד לעבודה פסק כי ככלל אין מקום לבצע שימוע בשיחת טלפון. מדובר בשיחה טלפונית בין העובד למעסיקה שלא הוקלטה וגם לא תועדה בדרך אחרת, ובכלל זה לא נערך פרוטוקול או רישום אחר המשקף הליך שימוע תקין ונאות, ובו פירוט תשובות העובד לטענות ונימוקים לכוונה לפטרו. על כן, לא ניתן להתחקות אחר תקינות הליך שימוע שנערך לעובד. גם שינוי בתנאי העבודה מצריך קיום שימוע לעובד. או יציאה לפנסיה של עובד – יש לקיים שימוע לגביו ולברר עמו את רצונות אולי יביע רצון להמשיך בעבודתו אחרי גיל פרישה ויש לשקול את הדברים. ההלכה הפסוקה כי יש לקיים הליך שימוע, על המעסיקים ללמוד מ נודעת חשיבות לכך שהזימון לשימוע, בטרם יפוטר עובד במגזר הפרטי. טענות המעביד והשימוע עצמו יועלו על הכתב והעתק מהם יימסר לעובד.

צח דרוקר

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

, בני ברק 3 הירקון

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

39 שנה | 358 ' מס | 2023 מאי 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2023 מאי 358 + נטו

4

כתבו החודש

רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים טולדו מאירה טסלר נדב עו"ד כהן-רזניצקי הלית עופרי שי עו"ד יועץ פנסיוני, עו"ד פריד אורן גלרט אורנה - רו"ח צח עו"ד קישלס מעיין

עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד בינות רן

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש בלט מיטל - עו"ד דולב עו"ד רו"ח דרייפוס אריאל עו"ד הלפרין עמוס

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2023 מאי 358 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה גבולות הטלת אחריות על מזמין שירותים שנמצא בחוזה הפסד עם קבלן שירותים עו"ד ג'ולייט אליהו בית הדין פסק פיצויי לעובד שהופלה מחמת גילו וכן מהפרת חובת תום הלב

14

עו"ד ראובן בבדז'נוב בעת קבלתו לעבודה - המקרים הבולטים בפסיקה 2022 סיכום המצב המשפטי בשנת

18

עו"ד ג'ולייט אליהו ועדכוני חקיקה עיקריים

20

תנאי עבודה >> הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,

24 עו"ד מיטל דולב- בלט 2011- התשע"ב עובדים של רשות האוכלוסין 45 ל- ₪ 3,000 בית הדין חייב את המדינה לשלם פיצוי בסך 25 עו"ד אורן פריד וההגירה בגין העסקתם בתנאים שאינם הולמים

יחסי עבודה >>

27

תקצירי פסיקה

2023 מאי 358 + נטו

תוכן עניינים

6

שעות עבודה ומנוחה >> אין חובה גורפת בדין לתשלום שכרו של עובד שנעדר מעבודתו עקב תנאי מזג האוויר

עו"ד עמוס הלפרין

29

עו"ד עמוס הלפרין שעות נוספות בחול המועד

30

עו"ד ראובן בבדז'נוב תשלום עבור יום חג החל ביום הפנוי

31

עו"ד מיטל דולב בלט זכאות עובד שאינו יהודי להיעדרות בתשלום בחגי עדתו

33

עו"ד עמוס הלפרין שעות העבודה ביום הזיכרון הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)

34

עו"ד מיטל דולב בלט

35

מס הכנסה >> אושרה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים: לא אפשרה זיכוי מס בגין הפקדה

עו"ד שוש גבע פס"ד נוימן לקופת גמל -

36

נדב טסלר מקבלים פנסיה? יכול להיות שאתם משלמים מס מיותר ביטוח לאומי >> מובטל השוהה בחו"ל עלול לאבד זכאותו לדמי אבטלה

40

רו"ח אורנה צח – גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה אחריות וחיוב מעסיק, בגין עובד שזכאי לגמלה ולא שולמו בגינו מלוא דמי הביטוח רו"ח אורנה צח – גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה במועד החוקי אינה תנאי מספיק לאובדן כושר עבודה המאפשר 60% נכות רפואית בשיעור שעולה על קבלת קצבת נכות כללית

43

45

רו"ח אורנה צח – גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

48

התפטרות ופיטורים >>

51

תקצירי פסיקה

52

בת הזוג של עובד שנפטר אינה זכאית למענק כספי אותו קיבל ממקום עבודתו בחילופי מעסיקים חבות הפיצויים תוטל על המעסיק האחרון עו"ד ראובן בבדז'נוב ימים, לאחר שעזבה מקום עבודה אחר, לא תהיה זכאית 13 עובדת שפוטרה תוך

54

עו"ד מעיין קישלס לפיצויי הסתמכות

56

2023 מאי 358 + נטו

7

תוכן עניינים

פרישה ופנסיה >>

נדב טסלר ומרוויחה שכר גבוה, למה כדאי לי להתחיל לקבל פנסיה? 62 אני בת

58

נדב טסלר איך נעביר את כספי הפנסיה שלנו לחו"ל?

59

62

בית הדין הארצי: על מעסיקים חלה אחריות מוחלטת לערוך ביטוח פנסיוני לעובד

שכר מינימום >>

65

שר העבודה חתם על העלאת שכר המינימום

66

2023 נתוני שכר מינימום - החל מאפריל

ביטוח >>

67

אושרה תובענה ייצוגית נגד הפניקס - הפרה התחייבות בחוזה הביטוח

הסכמים קיבוציים >>

70

תקצירי פסיקה

שכר >>

עו"ד הלית כהן-רזניצקי עמלות כרכיב לתשלום דמי חג מנהל במשרה מלאה אינו זכאי לשכר בגין שעות היעדרות באין הסכמה מפורשת

72

73

לקיזוזן עם שעות נוספות במשרד או בבית

עו"ד רן בינות מעסיק חויב בהעלאת שכר בעקבות אי דיוק בניסוח חוזה העבודה

74

דמי מחלה >> בתקופה של חופשה ללא תשלום, מוקפאת גם זכותו של עובד לקבלת דמי מחלה

עו"ד עמוס הלפרין

76

שאלות ותשובות >> בהיבט דיני מס הכנסה וחובת השלמה של המעסיק לעובדו 161 חובת דיווח בטופס

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי בגין פיצויים

77

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס עובד שטוען בביתו את הרכב החשמלי שבו הוא נוהג זכאות יורשים לערכי פדיון תגמולים של עמית שנפטר ולו זכויות בקרן פנסיה

78

פנסיוני, עו"ד שי עופרי יועץ "מבטחים"

78

עו"ד משה גבע אחריות בעל עסק בעניין אי רישום תקבול של עובד

79

2023 מאי 358 + נטו

תוכן עניינים

8

עדכונים - חוזרים >> 17-6 - נקודת זיכוי נוספת להורים לילדים בגילאים 2024 הממשלה אישרה: החל משנת 80 רשות המסים בישראל והשוואת מענק העבודה של אבות לזה של אימהות דחיית המועד להגשת הדו"ח השנתי במס הכנסה 81 רשות המסים בישראל 2022 ליחידים חברות ומלכ"רים לשנת המס חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה

רשות המסים בישראל 2023- (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג

82

מאירה טולדו לביטוח לאומי ולמס הכנסה 126 מועדי דיווח טופס ) מסוג סוזוקי MILD HYBRID הודעה בנוגע לרכב היברידי מתון (

84

רשות המסים בישראל רשות המסים מחדשת ומעדכנת את הדיווח של מעסיקים ועובדים בעת הפסקת עבודה

85

רשות המסים בישראל חדש 161 – טופס

86

רשות המסים בישראל חדש - הודעה על פרישה מעבודה 161 טופס

87

רשות המסים בישראל הודעה על פרישה מעבודה

95

המוסד לביטוח לאומי אי רישום ואי תשלום דמי ביטוח אחריות המעביד

101

עדכונים - חקיקה >>

108

2023- הודעת עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התשפ"ג

2023 מאי 358 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש בנטו במספר

עמוד

גיליון

אש"ל

97

356

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

100

350

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022

ביטוח לאומי

82

355

ניכוי דמי ביטוח ינואר 2023

82

355

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2023

ביטוח פנסיוני צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

146

205

הבראה

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

99

350

דמי הבראה לשנת 2022 במגזר הציבורי

11

339

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

74

355

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2023

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

104

350

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים

68

355

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2023

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

ע ובדים זרים עבודת נוער שכר מינימום תוספת יוקר

34

346

ב יטול חוק היטל עובדים זרים

60

350

זכויות ותעריפים לנוער

99

296

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2023 מאי 358 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2023

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור הפקדה מוטבת הזכאות לעניין ריבית גמל מתנות

שיעור הכנסה שיעור הפקדה מענק פרישה עקב פרישה שכר

הכנסה ם הסכו לפי סעיף לפי סעיף

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 81,480

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד , 6,790

מ - 81,481 עד 116,760 מ - 116,761 עד 187,440 מ - 187,441 260,520 מ - 260,521 עד 542,160

עד 9,730 עד 15,620

מ - 6,791

מ - 9,731

מ - 15,621 עד 21,710 מ - 21,711 עד 45,180

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

לשנה ינכה בנוסף לשיעורי המס

698,280 ₪

/ לחודש

58,190 ₪

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על

בשיעור של 3% .

שלעיל גם מס נוסף יסף מס -

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2023 (ש"ח)

המס

) אישית

המס

) אישית

לא( חודשית

כנסה ה

מיגיעה מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור תקרת בגיל ם קופת מתנות

הנסהכ אל שנתית

מיגיעה הסכומים הסכומים לפי סעיף - מוטבת סעיף

31% 35% 47%

עד 260,520

31% 35% 47%

עד 21,710

מ - 260,521 עד 542,160

מ - 21,711 עד 45,180

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 235 ש"ח החל מ -1 בינואר 2023 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2023

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2023

הכנסה לעמית מוטב סעיף 47 (א) ( 3) ו -(5 ) 2023

ה כנסה מזכה - סעיף 47 (א)( 5 ) לחודש 2023

משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה לקרן

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד 2023

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020- 2024

קצבה מזכה לחודש 2023

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2023

בה קצל

ות למ שת ה

פ טורה ממס 2023

283,905

15,712

9,400

4,742

9,120

13,300

9,400

23,500

( ) רות י ש לשנת

על פטור

9(16 ) א

45 ) ד( א

45 ) ה( א

45 ) ה( א

ורווחי

-ו 9(16 ) ב

לפקודה

ת ומו עקב

לתגמולים

2023

19,920

5,300

26,620

13,310

19,920

, 18,800

183

183

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ם ו הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר ת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקי ם ולל קוחות בישראל לאדם לשנה

230

230

5,280

ללא תקרה

5,471

2023 מאי 358 + נטו

11

נטו במספר

בוצות מחיר מ - 1.1.2023 –

שווי השימוש ברכב ק לפי צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,940 3,190 4,100 4,920 6,810 8,830

1 2 3 4 5 6 7

11,360

אופנוע 3 L * 980 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעו ר מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 545,550 ה פחתת שווי שימוש ( הוראת שעה ים לשנ 2022 עד 2025 ): רכ - ב צמוד

וש ב שימ שווי

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

31.1. 2025 31.1. 2025 31.1. 2025

530 * - ₪ לחודש הוארך עד

ה הפחת ה הפחת ה הפחת

הוארך עד הוארך עד

1050 ₪ דש לחו 1260 ₪ דש לחו

משווי שימוש לרכב פלאג אין

משווי שימוש לרכב

חשמלי

- החל מ 1 בינואר 2023

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי ) 335 ללילה

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

157 ילהל ל

335 ללילה

147 ילהל ל

1.1.2023

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

כהש ר הממוצע במשק

ע"פ סעיף 2 לחוק ללא שינוי

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית

47,465 ש " ח

7,122 ש " ח

11,730 ש " לחודש ח

11,870 ש " ח לחודש

מקסימום הכנסה לח ודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2023

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2023

זוג

בודד

מינימום ליום 215.17 ש " ח

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

11,624 "ח

8,719 ש"ח

6,455 ש " ח

1,582.17 ש " ח

47,465 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

מדד פברואר 2023 (פורסם ב - 15.3.2023 ) מ מדד חירים לצרכן לפי בסיס חדש צע מומ 2022 = 100.0 102.8 לפי בסיס 1951 = 100 37,058,729. 62

מגז ר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2022 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש החל דצמבר מ 2017

449 ש"ח

378 ש"ח 5,300 ש"ח

2023 מאי 358 + נטו

12

משפט עבודה

תקצירי פסיקה

לתובעת בדרך של שיבוצה לעבודה בסניף מרוחק, זימנה אותה לשימוע שבמהלכו הושמעו נגדה דברי איום בוטים ובכך גרמה לתובעת להתפטר עם עוגמת נפש מרובה. בית הדין פסק כי מנהל הסניף ישלם ש"ח כיון שהמדובר היה 20,000 לתובעת פיצוי בגובה בהטרדה מילולית חוזרת ללא מגע פיזי. אולם כנגד המעסיקה, פסק בית הדין פיצויים כוללים בגובה ש"ח בגין 85,000 ש"ח מתוכם פיצוי בגובה 185,000 הכשלים המערכתיים, במילוי אחר הוראות החוק והתקנות ובגין הכשלים והתנכלות בטפול האישי בתלונת העובדת. תוצאת פסק הדין וסכום הפיצוי הגבוה אשר הוטל על המעסיקה, בין היתר בגין אי הכשרה נאותה של האחראית למניעת הטרדה מינית, מחדדים עד כמה חשוב שמעסיקים יוודאו שהאחראית למניעת הטרדה מינית מטעמם אכן עברה הכשרה נאותה והיא בקיאה בהוראות החוק, וזאת מעבר להדרכות הרגילות אותן מומלץ להעביר לעובדי החברה מעת לעת. ראו גם מזכרנו המפורט בעניין איסור הטרדה מינית גם ביחסי השפעה: , פלונית – אלמונית, 8130-03-20 ) סע"ש (ירושלים בפני כבוד השופטת רחל בר"ג-הירשברג. נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל, מציג ציבור (עובדים) מר בימין אלבז * * *

תקדים: החמרה פסיקתית של איסור הטרדה מינית גם ביחסי השפעה - מעסיקה חויבה ש"ח בגין כשלים מערכתיים 200,000 - בכ ואישיים בטיפול בתלונה על הטרדה מינית התובעת הועסקה במשך כשמונה חודשים כמוכרנית בסניפי המעסיקה בירושלים והתפטרה לאחר שהעלתה טענות של התנכלות שחוותה בשל תלונה שהגישה על הטרדה מינית מצד מנהל הסניף. התובעת תבעה, בין היתר, פיצויים על הטרדה מינית ועל כשלי המעסיקה בברור תלונתה. בית הדין קבע כי החוק למניעת הטרדה מינית מטיל על המעסיקים חובה לנקוט אמצעים שונים לשם מניעת הטרדה מינית והתנכלות, כחלק מחובתם לספק לעובדיהם סביבת עבודה נאותה ושוויונית השומרת על כבודם. בית הדין הדגיש כי בירור תלונה על הטרדה מינית חייב להיות תוך זמן סביר ולהתנהל באופן דיסקרטי, הוגן, קשוב ומכבד. בית הדין פסק כי המעסיקה לא הקפידה על הוראות החוק. המעסיקה לא מינתה ממונות על הטרדה מינית הבקיאות בחוק ובתקנות, ובעלות יחסי אנוש טובים. נפסק כי התלונה הייתה מוצדקת והתקיימה הטרדה מינית וניצול מרות מצד מנהל הסניף מאחר שגם אם המוטרדת לא הראתה למטריד כי אינה מעוניינת, התנגדותה באה לידי ביטוי בדרך של עזיבת מקום עבודה. המעסיקה בחרה להתנכל

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

13

ולגרום להתפטרותה. המעסיקה לא מינתה ממונה מתאימה ונגישה, שבקיאה בחוק ובעלת יחסי אנוש טובים. המעסיקה לא נקטה אמצעי מנע, לא יידעה את העובדים באופן אפקטיבי כמתחייב ולא נקטה אמצעים למניעת הישנות של מקרי הטרדה מינית נוספים. כשלים אלה הביאו את התובעת להתפטר מעבודתה. בית הדין פסק לתובעת פיצוי בגין הטרדה מינית ש"ח. 20,000 מילולית בלבד מהממונה עליה בסך אולם על המעסיקה נפסק לפצות את התובעת בסך ש"ח בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות 185 , 000 25,000 ב בעבודה, ההתנכלות והכשלים בבירור וכן ש"ח נוספים בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. ,פלונית אלמונית, בפני כב' 8130 03 20 ) סע"ש (ים השופטת רחל בר"גהירשברג, נציג ציבור (מעסיקים) מר צבי גל, נציג ציבור (עובדים) מר בנימין אלבז

מעסיקה אשר לא מילאה חובות למנוע הטרדה מינית והתנכלות חויבה לפצות ש"ח 210,000 כ ב חודשי 8 מוכרנית אשר התפטרה מעבודתה לאחר כ העסקה, תבעה ממעסיקתה ומהממונה עליה פיצויים בגין הטרדה מינית ובגין כשלי המעסיקה בבירור תלונתה. בית הדין פסק כי בהתאם לנסיבות המקרה ולחוק למניעת הטרדה מינית, התובעת הוטרדה מינית. תנועות גוף של הממונה עליה ואמירות בעלות אופי מיני מצידו שהופנו אליה בזמן עבודתה, גם כשהן לא כרוכות במגע פיזי, הן הטרדה מינית מילולית תוך ניצול מרות. נפסק כי המעסיקה לא הקפידה למלא אחר הוראות החוק, התנכלה לתובעת והפרה את הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. המעסיקה שיבצה את התובעת בסניף מרוחק, זימנה את התובעת לשימוע תחת טענות שלא הוכחו אשר במהלכו התובעת אוימה בניסיון להחזירה מתלונתה

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

14

גבולות הטלת אחריות על מזמין שירותים שנמצא בחוזה הפסד עם קבלן שירותים

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

אשר היה מודע להפרות שנעשו כלפי עובדי קבלן או שהוא עצם עיניו מלראות וזאת אף עם הסתמך על בדיקות בודק שכר. טענה נוספת שנדחתה הייתה כי המשתמשת נשענה על דוחות בודק שכר וזאת משום שהדוחות הציגו כי המעסיקה ביצעה עבירות כלפי עובדיה אך המשתמשת התנהלה באזור הנוחות שלה ונקטה בעצימת עיניים מול הנתונים. לאור הדברים, נקבע כי מדובר ב"חוזה הפסד" ולפיכך המשתמשת חויבה כלפי העובדת בתשלום הזכויות הסוציאליות בלבד ולכן העבירות שלא נמצאו בתוספת (כגון- אי תשלום הפקדות לקרן השתלמות) ולא התקבלו בתביעת העובדת ורכיבים אחרים נפסקו לטובת העובדת בניכוי התשלום אותו קיבלה מתביעת החוב ע"י המוסד לביטוח לאומי. בעניין העובדת השנייה, המקרה אוחד בערעור עם המקרה הקודם, נקבע כי לא הוכח כלפי המשתמשת העסקה של מעסיקים במשותף. יחד עם זאת המשתמשת נמצאה אחראית מכוח החוק להגברת האכיפה בכך שנוצר חוזה הפסד עם המעסיקה. בשני המקרים לא קיבלו העובדות סעד בגין זכויות המגיעות מכוח צו ההרחבה בענף הניקיון ומעבר לזכויות המוגנות בתוספות לחוק להגברת האכיפה.

העובדות עסקינן בהעסקה משולשת, המורכבת ממזמין שירותים, חב' שופרסל בע"מ (להלן: "המשתמשת/ עובדות ניקיון 2 שופרסל"), אשר בחציריה הועסקו זרות שהגישו תביעה זו (להלן: "העובדות"). הגורם השלישי בהעסקה זו היה חב' סופר שרות לכל בע"מ (בפירוק) חב' קבלנית בתחום הניקיון (להלן: "המעסיקה") שנקלעה להליכי פירוק. העובדות תבעו את המשתמשת בגין חבויות בהן הייתה חייבת המעסיקה כלפיהן מכוח החוק להגברת האכיפה של (להלן "החוק להגברת 2011 - דיני עבודה, תשע"ב האכיפה" או "החוק"). התביעה טענה לכל הזכויות שלא שולמו מכוח צו ההרחבה בענף הניקיון כך שהאחריות תוטל על המשתמשת בעצם יצירת חוזה הפסד עם המעסיקה. האזורי בית הדין במקרה של העובדת הראשונה, נתבעה המשתמשת והמעסיקה כמעסיקות במשותף בגין אי תשלום זכויות סוציאליות. בית הדין קבע כי מדובר במיקור חוץ והמעסיקה היחידה היא חברה שנתנה את השירותים למשתמשת. המשתמשת טענה כי העובדת קיבלה את תשלום הזכויות הסוציאליות ע"י המוסד לביטוח לאומי מכוח אישור תביעת החוב של המעסיקה שפורקה, אולם טענה זו נדחתה. הטענה כי לא הוגשה תלונה בכתב למשתמשת כפי שקבוע לחוק להגברת האכיפה לא התקבלה גם 25 בסעיף היא היות שנקבע כי לפי תכלית החוק לא ניתן להגן או לשחרר מאחריות את מזמין שירותים/משתמש

לפיכך ערערו לבי"ד הארצי. הארצי: הערעור- בית הדין

המשתמשת טענה כי הכרעת בית הדין האזורי יוצרת מעשה בית דין ומונעת כל דיון נוסף באותם סעדים. עוד נטען כי לא התקיימו התנאים המצטברים

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

15

) 1 (א)( 25 הועסקו על ידי קבלנים שונים) (סעיף לחוק); . השירות ניתן שישה חודשים לפחות, באופן 2 ) לחוק); 2() (א 25 קבוע ורציף (סעיף . נמסרה למשתמש הודעה בכתב ע"י העובד כי 3 הוא דרש מהקבלן בכתב למלא חובה המוטלת עליו או הודעה בכתב על ידי מפקח עבודה שיש בידיו מידע שהקבלן לא מילא חובה כלפי עובדו )(א) לחוק). 3(25 (סעיף לחוק, אחריות 25 בית הדין הבהיר לגבי סעיף אזרחית כלפי המשתמשת ודרישת ההודעה בכתב לה )(א) סיפא לחוק 3(25 טענה כנגד העובדות כי סעיף "תובענה שהוגשה בידי עובד נגד הקבלן קובע, כי ומזמין השירות או נגד מזמין השירות, בשל הפרת החובה, לא יראו אותה כדרישה והודעה לפי פסקה (ב) 25 התוספת השלישית לחוק והוראת סעיף זו". ל"חלק לחוק, מלמדות כי על המזמין חלה אחריות מן ההוראות החלות על קבלן כמעסיק. מתוך כלל ההוראות המשליכות על השכר נגרעו הוראות שהשותפים לחקיקה סברו שאין למזמין שליטה כגון – הוראות משמעותית על הבטחת קיומן", בדבר מתן הודעה לעובד על תנאי עבודה, מתן אישור על סיום העסקה, מסירת תלוש שכר (אטלן וספיר .)197 וה"ש 158 אליעזר, ע' עוד מסביר בית הדין כי נקבעו תנאים הנוגעים לתוכן חוזה העבודה בין מזמין השירותים למעסיק במטרה שתגביר את אכיפת זכויות עובדי קבלן וימנעו יצירת "חוזה הפסד". לעניין השאלה מתי חוזה ייחשב כחוזה הפסד נקבע "בחינת קיומו של חוזה כחוזה הפסד צריכה בעבר כי להיות דינמית לכל אורך תקופת ההתקשרות, קרי הן במועד ההתקשרות .. והן במשך ביצועו. ... מזמין שירות אינו יכול לצאת ידי חובתו בטענה כי החוזה במועד כריתתו לא היה הפסדי, וכעניין של

לחוק להגברת האכיפה להטלת אחריות 25 בסעיף על המשתמשת, ולכן יש לדחות את הטענה לחוזה הפסד. עוד טענה המשתמשת כי עומדת לה ההגנה מאחר שהסתמכה בתום לב על בדיקות בודק השכר. מנגד, העובדות טענו כי נוכח קביעתו של בית הדין האזורי כי החוזה בין המשתמשת למעסיקה היה "חוזה הפסד", יש לקבוע כי המשתמשת באה בנעלי הקבלן לכל דבר ועניין, וכי יש להטיל על המשתמשת אחריות לכל זכויותיהן שהופרו, ולא רק לזכויות שיש חובה בתשלומן על פי הוראות החוק להגברת האכיפה, ובענייננו – הפקדות לקרן השתלמות, תוספת ותק ועוד. פסק-הדין בית הדין בחן את דברי ההסבר לחוק ואת החוק. הוסבר כי תכלית החוק להגביר ולייעל את האכיפה על חוקי העבודה ולכן נקבע מנגנון אכיפה מנהלי בחוק אשר בסמכותו, להטיל סנקציות על מעסיקים שלא מקיימים את חוקי העבודה, בדרך של קנסות. כדי להתמודד עם התופעה של הפרת זכויות עובדים המועסקים במתכונת העסקה מורכבת נקט החוק אמצעי נוסף - הטלת אחריות על "מזמין השירות". בשלב ראשון, הוחל החוק על מזמין שירות מקבלן בשלושה ענפים – ניקיון, שמירה והסעדה. על פי החלטת הממשלה מחויבים שר התמ"ת ושר האוצר בבדיקתהאפשרות להוספת ענפים נוספים, כסמכותם לחוק. עד כה, השרים לא עשו 40 בהתאם לסעיף שימוש בסמכות זו. החוק להגברת האכיפה הטיל על מזמין שירותים אחריות מסוגים שונים – מנהלית, פלילית ואזרחית. לענייננו, רלוונטית האחריות עד 25 האזרחית, המוסדרת בפרק ג' לחוק, סעיפים לחוק. עוד הוסבר כי חבות קבלן שהוא מעסיק 30 כלפי עובדיו תלויה על פי החוק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: . השירות ניתן אצל המשתמש ע"י ארבעה עובדים 1 לפחות (בין אם עובדי אותו קבלן ובין אם

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

16

שאלה נוספת שנבחנה-האם התקיימו התנאים על פי החוק להטלת אחריות על המשתמשת? נפסק כי המנגנון שקבעה המשתמשת לא עומד לחוק ועל כן היא אחראית לזכויות 26 בתנאי סעיף העובדות למרות שלא נמסרה לה הודעה על פי סעיף ) לחוק. 3() (א 25 המשתמשת לא מסרה בעצמה את דף המידע לעובדי המעסיקה, אלא קבעה בהסכם ההתקשרות בינה לבין המעסיקה כי המעסיקה תמסור את דף המידע לעובדיה ועובד שנפגעו זכויותיו יוכל לפנות למוקד הפניות לעובדי קבלן של המשתמשת, בכתב, לכתובת המצוינת במסמך. בניגוד לקבוע בהסכם ההתקשרות, המשתמשת לא הפעילה את מנגנון הבקרה שקבעה בהסכם - קבלת עותק חתום של האישור, עם תחילת העסקתו של העובד. עוד צוין כי אין לקבלן המפר זכויות עובדים כל אינטרס ליידע עובדים בדבר הדרך למסירת תלונות למשתמש/ מזמין השירותים- לכן האחריות עוברת למשתמש וכדי שלא יוצר מצב לפיו "לתת לחתול לשמור על השמנת". בנוסף, אף אם יכלה המשתמשת להעביר אחריות למעסיקה הרי שלא ערכה בקרה כי בפועל נמסר לעובדים המידע ואף הייתה אדישה לאחריות המעסיק. בנוסף, הואיל ובמקרה זה העובדות היו עובדות זרות נשאלה השאלה אם על המשתמש למסור לעובד את המידע בשפתו. (א) לחוק, המשתמש חייב 26 נקבע, כי על פי סעיף "לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה בעובדים. החוק לא קבע כי על מזמין ליתן את המידע לעובד הקבלן בשפתו. יחד עם זאת, המזמין חייב לנקוט "אמצעים סבירים בנסיבות העניין", ולכן נקבע כי חלק מהתאמת האמצעים לנסיבות העניין הוא הנגשת המידע לעובד בשפה המובנת לו, בדרך המתאימה לנסיבות

מדיניות עליו לבחון ולהקפיד כי במשך כל תקופת . כמו ההתקשרות לא הפך חוזה ההתקשרות לכזה" כן יש להתחשב בערך השעתי לפני תנאי ההעסקה אצל אותו קבלן וכפוף לצו ההרחבה בענף ולא לחוק שכר מינימום. נטל ההוכחה בטענה לחוזה הפסד יהיה על העובד כשהוא יכול להשתמש בכלים דיונים לצורך גילוי עיריית בת 7267-10-19 ) המידע הדרוש. ע"ע (ארצי [פורסם ים – בר ש.י. ניהול ואחזקת מבנים בע"מ .)4.3.2021( ] בנבו עוד נקבע כי החוק להגברת האכיפה אינו משליך על קביעת מערכת היחסים בין הצדדים באופן מהותי לחוק) אלא קובע נקודת מוצא 46-48 (לפי סעיפים של הטלת אחריות אזרחית בתנאים הנקובים בו גם על מי שאינו מעסיק, וממילא לא רלוונטי הגדרת ה"משתמש" כמעסיק, או מעסיק במשותף, במקרים המתאימים ובהתאם למבחנים שנקבעו לצורך כך בפסיקה. עוד נפסק כי לבית הדין יש סמכות עניינית ייחודית לדון בתביעת עובד בעילת אחריות מזמין עפ"י החוק אך אינו מוסמך לדון בסכסוך לעניין חוזה הפסד במישור היחסים בין המשתמש/מזמין לקבלן. השאלה העיקרית אותה בחן בית הדין בערעור: מהות והיקף חובותיה של המשתמשת על פי החוק . והאם קיימה את חובותיה בנוסף, ביקשה המשתמשת לסלק על הסף את תביעות העובדות בשל התשלום על פי תביעת החוב. נקבע כי העובדות תבעו את יתרת זכויותיהן בלבד, הואיל ולא שולמו להן מלוא הסכומים להן היו זכאיות על פי פסיקתו של בית הדין האזורי בחלק מהרכיבים, ובמיוחד ברכיב הפקדות לפנסיה. נוכח האמור, ובהתאם לנפסק בעניין עיריית בת ים, רשאיות היו העובדות לתבוע את יתרת זכויותיהן במסגרת תביעתן כנגד המשתמשת.

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

17

לפיכך נדחו טענות העובדות לפיצוי על אי מתן הודעה לעובד/העסקה ללא הסכם העסקה ופיצוי על פיטורים שלא כדין/היעדר שימוע. לעניין הפקדות לקרן השתלמות- לאחר בחינת טענות הצדדים נדחו טענתן של העובדות בעניין הפקדות לקרן השתלמות. על פי הוראות החוק נכון לתקופת עבודתן של העובדות, המזמין אינו חייב בתשלום הרכיב הפקדות לקרן השתלמות, כיוון ) לחוק לא 1 (ב)( 25 שבתוספת השלישית לחוק ובסעיף מנויים צווי הרחבה לעניין הפקדות לקרן השתלמות. אכן, הזכות להפקדות לקרן השתלמות מעוגנת בצו ההרחבה בענף הניקיון. אולם, על מנת שהחבות בתשלום זכות זו תחול על מזמין שירות, נדרש לעגן את החבות בתקנות שהשר הוסמך להתקין על פי (ב) לחוק. 28 ) לחוק וסעיף 3() (ב 25 סעיף לסיכום, בית הדין ציין את העובדה כי עד היום, למעלה מעשור לאחר חקיקתו של החוק, טרם 45 הותקנו תקנות הן בעניין בדיקות השכר לפי סעיף (ב) 28 לחוק והן בעניין ערך שעת עבודה על פי סעיף לחוק. היעדר התקנות יוצר קשיים ומונע את הגשמת תכלית החוק. בית הדין קרא למחוקק להתקין תקנות בהתאם ובהקדם. נקבע כי פס"ד יועבר לגופי המדינה הרלוונטיים לקידום התקנות בנושא. , בית הדין הארצי לעבודה, 46450-01-21 תקציר ע"ע על ידי הנשיאה כבוד השופטת ורדה וירט ליבנה, כבוד השופטת לאה גליקסמן, כבוד השופטת חני אופק גנדלר, המערערת: שופרסל בע"מ, המשיבה: ואח' ע"ע ASMERET TEKABO BEYENE עיריית בת ים – בר ש.י. ניהול 7267-10-19 ) (ארצי ), ניתן 4.3.2021( ] ואחזקת מבנים בע"מ [פורסם בנבו 16.01.23 - ב

המקרה, לרבות תרגום המסמך לשפת העובד. לפיכך נקבע כי המשתמשת לא עמדה בחובתה על פי סעיף לחוק ואין מקום לדחות את תביעתן של העובדות 26 ) לחוק. 3() (א 25 כיוון שלא הגישו הודעה על פי סעיף טענת הגנה למשתמשת בכך שהשתמשה בשרותי לחוק, נדחתה אף היא ונקבע 26 ' בודק שכר לפי ס כי המשתמשת התנהלה באזור הנוחות ובחוסר תום לב. נקבע כי דוחות בודק השכר לא שימשו כביקורת אמיתית ואפקטיבית בזמן אמת כלפי המעסיק. לעניין בדיקות תקופתיות, אכן אין תקנות שהסדירו את אופן עריכת הבדיקות, אך נקבע כי המשתמשת לא הסתמכה בתום לב על בדיקות תקופתיות- ולכל הפחות פעם בתשעה חודשים. כמו כן, דו"חות בודק השכר הוכיחו שלא היה לפני בודק השכר מלוא החומר הנדרש, וההפרות שנתגלו, שעל פי האמור בדו"חות עצמם לא תוקנו במלואן. בשאלה האם הסכם ההתקשרות בין המשתמשת לחוק 28 למעסיקה היה "חוזה הפסד" ע"פ סעיף נקבע, שכאן היה חוזה הפסד בין הצדדים (מכוח ) לחוק). חלה על המשתמשת אחריות 1 (א)( 28 סעיף לחוק, 26 - ו 25 אזרחית כלפי העובדות על פי סעיפים לחוק. נקבע כי 27 ולא חלה ההגנה על פי סעיף כאשר בוחנים אם מדובר במכרז הפסד, יש לבחון את הזכויות הנורמטיביות המגיעות לעובד מזה ואת החובות המוטלות על המעסיק לרבות החובות בפן המיסוי מזה. טענות המשתמשת נדחו שכן בדיקה אם הסכם ההתקשרות הוא בגדר "חוזה הפסד" נעשית על יסוד החבות הנורמטיבית של קבלן השירות ולא על יסוד תשלומיו בפועל. שאלה נוספת שנבחנה- האם יש להטיל על המשתמשת אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי החוק להגברת האכיפה? נקבע כי אין להכריע בשאלה הואיל והמחוקק הגדיר את היקף אחריות מזמין השירות בחוק בלבד.

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

18

בית הדין פסק פיצויי לעובד שהופלה מחמת גילו וכן מהפרת חובת תום הלב בעת קבלתו לעבודה

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

פסק-הדין - ביה"ד פסק בעניין חובת תום-הלב ביחסי עבודה כי משפט העבודה חותר לשקיפות ובהירות בכל הנוגע לתנאי ההעסקה. יש להביא לידיעת העובד מידע חיוני בכל הנוגע לתנאי העבודה והשינויים בהם כבר מראשית יחסי העבודה ולכל אורכם. חובה זו במסירת מידע מלא ומעודכן, וביידוע העובד על האפשרויות העומדות בפניו, היא חלק בלתי נפרד מחובות תום הלב וההגינות בהן מחויבת המעסיקה. כאשר מדובר במשא ומתן לקראת כריתת חוזה עבודה ויצירת יחסי עבודה, דרוש תום לב מוגבר כיוון שמדובר ביצירת יחסים מתמשכים וקרובים, דינמיים וגמישים. בעניינינו פסק ביה"ד כי המעסיקה נהגה כלפי העובד בחוסר תום-לב בעת הליך קבלתו לעבודה כאשר החתימה אותו על הסכם עבודה חלקי וחסר ובכלל זה: כאשר הציגה בפניו מצג אודות עבודה וודאית, כשבפועל מדובר בהיקף עבודה בלתי ידוע. המעסיקה לא פירטה ולא הסבירה לעובד כראוי וכנדרש, את דרישות העבודה שעלו רק מאוחר יותר ומנעו בשל כך את העסקתו בפועל כגון: הדרישה לשליטה מלאה בשפה העברית, התקנה של תוכנת הווטסאפ בטלפון הנייד (שהעובד לא השתמש בה באותה עת), שיבוצו במשמרות רק בתנאי שהן יסופקו למעסיקה על ידי בית חולים. אם מידע זה היה נמסר לעובד מבעוד מועד, הוא היה יכול לכלכל את צעדיו בהתאם.

העובדות ") הגיע לראיון עבודה העובד (להלן: " 72 ג'ורג' בירו בן בחברת "מ.ס.ד חיפה חברה למסחר בע"מ" העוסקת באספקת עובדים לבתי חולים לפעילויות סיעוד "). שליטת העובד בשפה העברית המעסיקה (להלן: " הייתה חלקית ולכן התקשורת של המעסיקה עם העובד נעשתה באמצעות בנו. לאחר קבלתו לעבודה בבי"ח רמב"ם העובד השתתף בהדרכות ואף עבר סדרה של חיסונים בטרם התחיל בעבודתו. בפועל העובד לא שובץ למשמרות. מברור שערך העובד מדוע הוא אינו משובץ למשמרות נאמר לו כי אין כרגע משמרות. העובד טען כי המעסיקה לא אמרה לו שהעבודה מותנית בקבלת משמרות מבית החולים והשאירה אותו ממתין לעבודה במשך מספר חודשים. עוד טען העובד שהמעסיקה פעלה מולו בחוסר תום-לב שעה שהסתירה ממנו פרטים מהותיים בנוגע לעבודה. לא נאמר לו שהעבודה כרוכה במאמץ פיזי, נדרשת שליטה בשפה העברית והתקנת תוכנת ווטסאפ לצרכי העבודה. בשיחות עם נציגי המעסיקה הועלו כנגד העובד אמירות מפלות ופוגעניות ביחס לגילו וכושרו הגופני הנובע מגילו. העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה לפיצוי בגין הפלייתו מטעמי גיל, חוסר תום-לב בקבלה לעבודה ובאי גילוי פרטים מהותיים.

הכותב – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

19

סטריאוטיפים באשר למגבלות הגוף והרוח של האדם המבוגר, זאת לרוב, בלא שלדברים יהיה בסיס רציונאלי או ענייני. בעניינינו פסק ביה"ד כי המעסיקה הפלתה את העובד מטעמי גיל. בשיחות של העובד עם נציגי המעסיקה הועלו כנגד העובד אמירות מפלות ופוגעניות ביחס לגילו וכושרו הגופני (ככזה שקשור לגיל) מתוך מחשבה מוטעית וחסרת בסיס, שהעובד לא היה שותף לה כי הוא אינו יכול למלא משרות שונות בשל כושרו הפיזי הנחות, הנובע מגילו המבוגר. סוף דבר ביה"ד פסק לעובד פיצוי בגין הנזק הלא ממנוני בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והפלייתו מחמת גיל וכן מהפרת חובת תום הלב בעת קבלתו ש"ח. 20,000 לעבודה בסך , בבית הדין לעבודה 71643-12-20 תקציר סע"ש בחיפה, על ידי כבוד השופט: טל גולן, התובע: ג'ורג' בירו, הנתבעת: מ.ס.ד. חיפה חברה למסחר בע"מ , 26.10.2022- ניתן ב

ביה"ד ציין כי האופן הלקוי והבעייתי שבו נהגה המעסיקה כלפי העובד, הינו חמור ובעייתי במיוחד, שעה שעסקינן במי שהשפה העברית אינו שגורה בפיו. - בית הדין קבע לעניין הטענה להפליה מטעמי גיל כי זכות השוויון במקום העבודה והיחס השווה לכל עובד הם חלק בלתי נפרד מיחסי העבודה התקינים בעידן המודרני. איסור הפליה נקבע אף בחוק שוויון "חוק (להלן: 1988 ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- (א) לחוק שוויון 2 "). סעיף שוויון הזדמנויות בעבודה הזדמנויות בעבודה אוסר על מעסיק להפלות בין עובדיו או בין דורשי עבודה בין היתר מחמת גילם. כמו כן, החוק מטיל על המעסיק את חובת ההוכחה לכך שהעובד לא הופלה. ביה"ד ציין את פסיקותיו של ביה"ד הארצי לעבודה בעבר בהן נפסק כי הפלייתו של עובד מבוגר היא קשה במיוחד, יש בה השפלה ופגיעה בכבודו כאדם, והיא שוללת מעובדים ותיקים תנאים מינימאליים שיאפשרו להם לחיות בכבוד. הפליה זו באה לידי ביטוי בהקשרים שונים, כגון בתנאי קבלה נוקשים, באפשרויות קידום מוגבלות ובגילאי פרישה מוקדמים. הפליה זו מבטאת לרוב את עיגונם של

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

20

- המקרים 2022 סיכום המצב המשפטי בשנת הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום ,) 2022 ו- 2021 המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 התשפ"ב - פרישה, התשס"ד- גיל חוק תוקן החוק במסגרת וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה 2004 גיל העלאת הוא שבוצע העיקרי . התיקון 1995 - , גיל 1.1.2022 מיום שהחל כך לנשים הפרישה . 65 לגיל עד הדרגתי הפרישה לנשים יעלה באופן ,) 6 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 2020 התש"ף- שווה שכר חוק ברשומות פורסם 25.8.2020 ביום .2020- ), התש"ף 6 ' מס ולעובד (תיקון לעובדת למעלה המעסיק לחוק, מעסיק לתיקון בהתאם לשנה, אחת לערוך מחויב עובדים, יהיה 518 מ- השכר יפורט ובו שאסף נתונים בסיס על פנימי דוח אצלו, בפילוח המועסקים עובדים של הממוצע גברים בין הממוצע השכר פערי פירוט תוך עובדים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. לערוך לחוק, מעסיק מחויב בהתאם לתיקון כי יצוין לא יאוחר מיום ראשון ולפרסם דוח פומבי דוח פנימי הדיווח. השנה שקדמה למועד , לגבי 1.6.2022 2022 ), התשפ"ב - 6 חוק דמי מחלה (תיקון מס' מחלה דמי חוק ברשומות פורסם 11.5.2022 ביום לחוק, התיקון . ע"פ 2022- ), התשפ"ב 6 ' מס (תיקון שנדרש מחלה או ממארת במחלה שחלה עובד מעבודתו כך בשל בדיאליזה, ונעדר קבוע לטיפול תקופתיות, אף בדיקות או תקופתי טיפול לשם

חקיקה 2019 חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט- המידע חוק ברשומות פורסם 16.1.2019 ביום . החוק 2019 - השבים, התשע"ט ותקנת הפלילי הפלילי, המידע של השונים בהיבטים עוסק החדש ומהמרשם המשטרתי מהמרשם הפלילי שהוא מידע הרישום הפלילי. פרטי הכולל הוראות פי על רק ויימסר חסוי יהיה פלילי מידע פלילי הקבועות בחוק. בנוסף, אדם לא ידרוש מידע ידרוש לא וגם בעקיפין או במישרין אחר מאדם פלילי. מידע בדבר בכתב שאלון או הצהרה, תצהיר לא הפלילי, אדם המידע לחוק בהתאם כן כמו פרט רישום עצמו, היינו על פלילי לגלות מידע חייב שעוכבו תיק או סגור שנמחק, תיק או שהתיישן המידע. את לקבל זכאי שאינו למי ההליכים בו מי שלא זכאי לקבל מידע פלילי מסוים ועוד, זאת או בכלל ע"פ דין, לא יביאו בחשבון בין שיקוליו . בקבלת החלטה על אותו אדם מידע עקיפין או במישרין שדרש מי לגבי הענישה זאת עשה שנה. אם מאסר אדם, דינו על פלילי האדם בעניין החלטה קבלת לשם או העסקה לשם כן, גוף, שנתיים. כמו מאסר לו, דינו נוגע שהמידע בין פלילי מידע בחשבון שהביא עוסק או מעסיק או לקבלו זכאי בקבלת החלטה שהוא אינו שיקוליו פלילי, דינו למידע הנוגע נוסף מידע בחשבון הביא שנה. מאסר .12.7.2022 מיום החוק הנו של תחילתו

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

21

בינה הפלתה המעסיקה כי טענה הקורונה. העובדת חזרה ואשר החליפה אותה הוותיקה החשבת לבין לה שאפשרה הלידה, כך חופשת לאחר לעבודה בטרם החוזה את לסיים גרמה ואף מהבית לעבוד מכוח פיצוי תבעה כך הקצוב, על החוזה יסתיים ש"ח. המעסיקה 120,000 הזדמנויות ע"ס חוק שיוון שהציגה כפי מקצועית היתה לא העובדת כי טענה בעבודה מהעבודה, גם כשהיתה רבות ונעדרה עצמה ממקום מטיילת ונמצאה המטלות את ביצעה לא העובדת תביעת את דחה הדין בעבודה. בית למקום שלא לרעה, הרי להפליה הוכחה בהעדר כי וקבע אישר שלא המעסיק של דעתו בשיקול פגם נפל החשבת לבין בינה מהבית. האבחנה לעבוד לעובדת ביניהן - השוני לאור מוצדקת נמצאה הוותיקה מתפקודן. לפיכך, נדחתה המעסיק של רצון שביעות ' נ יצחק , מור 451290-09-20 העובדת (סע"ש תביעת בע"מ, מיום 2001 צינורות המזרח התיכון - תעשיות .)4.03.2022 חשש לגניבה ממעסיק מאפשרת חדירה לפרטיות עובד לשעבר ותפיסת תכתובות דוא"ל וכל חומר שבמחשב והאלקטרוניקה, פנתה החשמל חברה העוסקת בענף למתן דחופה בבקשה אחד צד במעמד הדין לבית לשעבר, עובד פילר, כנגד אנטון מסוג תפיסה צו כלפיה עוולות שלטענתה גרם לה נזקים כבדים, ביצע ממנה וגנב 1999 חוק לעוולות מסחריות תשנ"ט- לפי שלה. העובד מסחריים בסודות שימוש ע"י לקוחות אין כי וטען התפיסה צו את לבטל מנגד, ביקש בפעולתה מטרתה וכל מסחריים סודות למעסיקה עסקי לריגול ובניסיון לב תום בחוסר היתה כנגדו היו והאם מסחרי סוד מהו בחן הדין תחתיו. בית עדויות שמיעת מסחריים. לאחר סודות למעסיקה להשאיר יש נקבע, כי הצדדים של הראיות ובחינת תום בחוסר התנהל כנו. העובד על התפיסה צו את כבדים לנזקים וגרם עצמאית לדרך פנה עת לב ופנה המעסיקה של מסחריים בסודות כשהשתמש עם המעסיקה. בקשר ללקוחות שהיו שרותיו להציע

תשלום ממעסיקו לקבל זכאי החלמתו, יהיה לאחר להיעדרו הראשון מהיום ) החל 100% מחלה ( דמי המקסימלית הזכאות לתקופת מחלקו, בכפיפות או מתאים. רפואי לאישור ובכפוף פסיקה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים לצורך פיקוח על שעות עבודה ומנוחה של עובדים אינם אמצעים סבירים של פיקוח- אדם. העובדים כוח בשירותי עוסקת המעסיקה העבודה קבועה, אופי שאינה שעות במסגרת עבדו יום הארץ. במהלך הגעה למקומות רבים ברחבי כלל גם במקומות שאינם קשורים העבודה העובדים שהו השעות בין לאבחן היה ניתן שלא כך לעבודה לצרכים שהוקדשו אלה ובין לעבודה שהוקדשו אי בשל העובדים את פיטרה אחרים. המעסיקה נגד תביעה הגישו בהתנהלותם. העובדים סדרים היתר, ממנה, בין תבעו במסגרתה אשר המעסיקה טענה נוספות. המעסיקה בשעות עבודה בעבור גמול פיקוח לה כל העבודה ונסיבותיה לא אפשרו תנאי כי אין העובדים ולפיכך של והמנוחה שעות העבודה על הדין נוספות. בית שעות בעבור לגמול זכאים הם מעשית אפשרו לא העבודה תנאי כי קבע הארצי חוק שעות עבודה ומנוחה העובדים ולפיכך לפקח על באמצעים שימוש כי נקבע עליהם. כך חל אינו של סבירים אמצעים אינם מתקדמים טכנולוגיים בע"מ ורעיון ניקיון , ד.ק.א 4033-04-21 פיקוח (ע"ע .)08.02.2022 ואח', מיום יאקושנקו ויטאלי ' נ בקשת עובדת לעבודה מהבית אינה זכות קנויה אלא חלק ממדיניות המעסיק וקצר זמני בחוזה לעבודה שהתקבלה עובדת לידה, תבעה בחופשת שהיתה שכר חשבת להחלפת שבתקופת הקורונה לא אישרה כך את המעסיקה על ימים בגין משכרה הפחיתה ואף מהבית לעבוד לה אם ובהיותה החינוך מוסדות סגירת עקב שנעדרה פרוץ בימי בתה עם לשהות נאלצה אשר הורית חד

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

22

תביעה הגישה העבודה, העובדת יחסי שהסתיימו פיצויים לתשלום עתרה במסגרתה המעסיקה נגד פיצוי זה ובכלל השונות בזכויותיה פגיעה בגין תקופת במהלך העסקתה בשל ₪ 23,000 של בסך וחופשת הלידה. המעסיקה טענה כי שמירת ההיריון שמירת בתקופת לעבוד העובדת על לחץ הופעל לא תשובה לתת נדרשה הלידה, אלא וחופשת ההיריון נהגה המעסיקה כי קבע הדין דחופה. בית טלפונית 10,000 סך על לפיצוי זכאית והעובדת לדין בניגוד לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 6 סעיף הפרה של בגין ₪ ' נ , נעמה יהב ארואסטי 18795-02 ) (סע"ש (ת"א 1954 .)15.04.2022 טבת אחסנה ולוגיסטיקה בע"מ, מיום בית הדין שלל באופן מלא פיצויי פיטורים לסייעת בגן ילדים שפוטרה בשל התנהגות אלימה כלפי ילדי הגן ילדים. המעסיקה בגן כסייעת העוסקה העובדת נהגה העובדת אלימות אשר פיטרה את העובדת בשל פיטורים פיצויי ממנה ששללה הגן, תוך ילדי כלפי נגד תביעה הגישה המוקדמת. העובדת הודעה ודמי פיטורים וזכויות נוספות. המעסיקה לתשלום פיצויי התנהגות על לטענה יסוד אין כי טענה העובדת כי טענה בגן. המעסיקה הילדים כלפי שלה אלימה את פיצויי ממנה העובדת יש לשלול של מעשיה בשל הודעה המוקדמת. המעסיקה הגישה הפיטורים ודמי את העובדת בפיצויים בה עתרה לחייב תביעה שכנגד בשל לה נגרמו לטענתה אשר כספיים נזקים בשל הצהרתי לסעד העובדת, וכן של האלימה התנהגותה עבור הופרשו אשר הפיטורים פיצויי כספי לפיו דחה הדין לה. בית יושבו הפנסיה לקופת העובדת בראיות עולה ללא מעיון כי את תביעת העובדת וקבע הגן, ילדי כלפי באלימות נהגה העובדת כי ספק כל ידי בה על שניתן בוטה את האמון הפרה באופן ובכך היא הפרת הילדים. הפרה זו הורי ידי מעסיקתה ועל בדבר הסנקציה הפעלת המחייבת חמורה משמעת מלא. פיטורים והודעה מוקדמת באופן שלילת פיצויי

מלפנות ל- את עיסוק העובד יש להגביל כי נקבע עוד התפיסה שנה וצו חצי מלקוחות המעסיקה במשך 26 הדין (סע"ש בבית ההליך להמשך בתוקף נשאר אמיר גלבוע, ' חשמל בע"מ נ , אמ.וי.איי 58511-11-21 .)7.2.2022 מיום עובדי מחשוב שהיו שייכים לחברת שירותים הוכרו כעובדים של עיריית חולון אשר השתמשה בשירותיהם לאורך שנים להכרה ההסתדרות תביעת התקבלה זה במקרה מחשוב עובדי בין מעסיק עובד יחסי של בקיומם חברת ע"י חולון בעיריית לעבוד שנקלטו וותיקים לעבודה התקבלו לא זאת, העובדים שירותים. עם העיריה, לא של כשל עקב פומבי מכרז באמצעות לעבודה קבלה לצורך הדרושים בתנאים עמדו העיריה כעובדי רק הוכרו קבועים, ולכן כעובדים ע"י שננקט הפיטורים קבועים. הליך עובדים ולא להתיר נדרשה והמדינה השירותים- בוטל חברת המחשוב באגף פנימיים מכרזים לפרסם לעירייה מועמדותם להגיש המחשוב לעובדי ולאפשר שלה נקלטו העובדים כי העובדה חרף אלו במכרזים רבות שנים לפני שירותים בחברת אישיים בחוזים 34257- הציבה את העובדים בעיריית חולון (ס"ק וזו חולון עיריית ' נ החדשה כללית , הסתדרות 1-20 .)29.4.2022 ואח', מיום אסור להעסיק עובדת בחופשת לידה גם כאשר מתקיימים בין העובדת למעסיק יחסים חבריים בתפקיד הועסקה במקצועה דין העובדת, עורכת העובדת תפקידה מנכ"ל. במסגרת לשכת מנהלת שהתה משפטיים. העובדת בנושאים גם עסקה שהתה לידה. עת וחופשת היריון שמירת בתקופת המעסיקה ממנה הלידה, ביקשה בחופשת העובדת ושטרי משפטי הסכם בדיקת לצורך למשרד להגיע הלידה חופשת בתקופת להגיע נדרשה וכן חוב המעסיקה. לאחר למשרדי נוספות פעמים מספר

2023 מאי 358 + נטו

משפט עבודה

23

כדין" וכן שלא מכוח "פיטורים פיצוי למתן תביעה חודשי 10 מהשכר. בחלוף ניכויים להחזר דרישה פיטורים, כאשר לפני לשימוע העובדת זומנה עבודה המעסיקה אותה השימוע, הוציאה עריכת לפני יום התראה ללא העובדים של הוואטצאפ קבוצות מכל כדין שלא פוטרה העובדת, היא מוקדמת. לטענת ששהתה ומאחר בלבד שהתקיים למראית עין בהליך מנגד, שהפיטורים טענה מחלה. המעסיקה בימי בשל וכן מהתנהלותה רצון שביעות חוסר בשל היו מגפת צמצום במספר העובדים ובשעות העבודה בשל הקורונה. פוטרה העובדת הראיות, כי מן שוכנע לא הדין בית את פיטוריה כ"פיטורים הצובע מחלתה, באופן עקב סיום בהליך פגם זאת, נפל כדין". לצד שלא לפצותה. יש בגינו אשר פגם העובדת של העסקתה מכבד שאינו באופן מהקבוצות העובדת הוצאת כי טעם לפגם, בשים לב כדי עולה שהעיתוי ובוודאי לאחר בסמוך הרשמי, וממש השימוע התקיים טרם הפיטורין. בהליך פגם כדי עולה ההבהרה שיחת 20,000 בסך של בהתאם לאמור, נפסק לעובדת פיצוי בגין שכר ניכוי בהחזר חויבה . בנוסף, המעסיקה ₪ , סיוון 32970-06-20 (סע"ש ₪ 1,109 בסך חופשה .)7.9.2022 בע"מ, מיום אופטיקה הלפרין ' נ ברקאי פגיעה בזכות לעבודה בישיבה והתעמרות בעבודה, מהווה הרעה מוחשית בתנאי העסקה, המזכה את העובדת המתפטרת בדין פיטורים בפיצוי פיטורים מלאים. היותה בשל שהתפטרה קבע, עובדת לעבודה ביה"ד מילולית, מפחידה, עוינת, אלימה עבודה בסביבת ארוכה. כשבנוסף, תקופה חברתית, במשך ממודרת פי שעות ללא מימוש זכותה לשבת, על נאלצה לעבוד חוק לעבודה בישיבה, דינה כמפוטרת המזכה בפיצוי חכמון , ענווה 68109-02-20 מלאים (סע"ש פיטורים .)8.10.2022 הנעלה והלבשה בע"מ, מיום טוגו ' נ

וקבע חלקי קיבל את התביעה שכנגד באופן בית הדין לרבות הפיטורים פיצויי מלוא מהעובדת ישללו כי שיושבו בגמל לקופת המעסיקה ע"י שהופקדו אלה ' נ משרקי , אביבית 5815-05-20 ) לידיה (סע"ש (ת"א .)19.05.2022 מנחם פרנקל, מיום התקבל צו על תנאי לדיון במסגרת תביעה ייצוגית בשאלה האם יש לשלם תוספת עמלות בגין שעות נוספות למוכרנים לאחר מעסיקתו את תבעה קסטרו בחברת מוכרן תביעה לאשר האזורי וביקש מביה"ד סיום העסקתו שעות תשלום רכיב עמלות מכירה על אי ייצוגית בגין עבודה במנוחה שבועית וחגים. בית הדין נוספות, על את ודחה חלקי באופן התובענה את אישר האזורי לתשלום ביחס עמלות רכיב תשלום לאי הטענה שם נדחתה הארצי לבית הדין חגים. הצדדים ערערו והתקבלו כייצוגית התובענה לאישור העובד בקשת משפטיות בסוגיות מדובר לפיהן המעסיקה טענות במסגרת תובענה ייצוגית. להידרש להן מורכבות ואין הארצי, את פסיקת בית הדין לקבל סרב אשר העובד זמני תנאי על צו וביקש לצדק גבוה דין לבית פנה וקבע במקרה דן ארצי. בג"צ הדין בית פסיקת כנגד טענות את ולדחות העובד עתירת את לקבל יש כי על עמלות רכיב לתשלום הדרישה למעט המעסיקה חובה יש וכן למוחלט יהפוך הזמני חגים. הצו דמי דרך על וזאת המורכבות המשפטיות בסוגיות לדון וההוגנת היעילה הדרך שהיא ייצוגית תובענה של ,5148/18 העניין (בג"צ בנסיבות במחלוקת להכרעה בע"מ, מיום מודל וקסטרו ארצי בית דין ' אור שחם נ .)1.07.22 הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע מהווה פגם בהליך הפיטורים דרום, מרחב מנהלת בתפקיד הועסקה אשר עובדת משקפיים, הגישה ברשת סניפים 26 על האחראית

2023 מאי 358 + נטו

24

תנאי עבודה

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי 2011 לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-

| עו"ד מיטל דולב- בלט |

- בגין הפרה של אחת ההוראות 1 . דרגה 1 המנויות בחלק א' לתוספת השנייה לחוק (כגון ניהול פנקס חופשה ופנקס ש"ח (במקום 5,500 – ) שעות עבודה ש"ח). 5,220 - בגין הפרה של אחת ההוראות 2 . דרגה 2

פורסמה ברשומות הודעה בדבר 5.3.2023 ביום להגברת עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק 2011- העבודה, התשע"ב דיני של האכיפה (להלן: "ההודעה"). להגברת נכנס לתוקף החוק 2012 ביוני 2011- העבודה, התשע"ב דיני של האכיפה (להלן: "החוק"). במסגרת החוק, בין היתר, מוסמך מפקח עבודה בכיר להטיל עיצום כספי על מעסיק בשל הפרת חוקי העבודה המנויים בתוספת השנייה לחוק. גובה העיצום לגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – מחצית מסכום העיצום כפי שיפורט להלן. החוק קובע שלוש דרגות של עיצומים המוטלים בהתאמה להפרה שבוצעה. במסגרת ההודעה עודכנו סכומי העיצום הכספי כמפורט להלן:

המנויות בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק (כגון מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה, מסירת תלוש שכר ומתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד- 20,890 ש"ח (במקום 21,990 - ) מעביד ש"ח). - בגין הפרה של אחת ההוראות 3 .  דרגה 3 המנויות בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק (כגון תשלום שכר מינימום ותשלומים מכוח צווי ש"ח (במקום 38,480 – ) הרחבה בעניין פנסיה ש"ח). 36,560

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2023 מאי 358 + נטו

תנאי עבודה

25

₪ 3,000 בית הדין חייב את המדינה לשלם פיצוי בסך עובדים של רשות האוכלוסין וההגירה בגין 45 ל- העסקתם בתנאים שאינם הולמים

| עו"ד אורן פריד |

בליקויים הגדולים, התקינה מתקן מי שתייה לטובת העובדים, החליפה מזגנים ותקרות, טיפלה בנזילות והשקיעה מאמצים רבים במתן מענה שבועי לקריאות בגין תקלות שונות. עוד טענה המעסיקה כי העובדים עצמם מעדיפים להמשיך ולעבוד במתקן בשל סמיכותו למגרש חנייה. טענה נוספת אותו טענה המעסיקה- אף אם התנאים הפיזיים של המתקן לא היו הולמים, הרי שאין מקום לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק שכן לא קיים שיקול ציבורי הרתעתי שיצדיק "מתן סעד קיצוני זה" ולנוכח העובדה כי היא טיפלה ומטפלת בליקויים. עוד טענה המעסיקה כי יש להפנות את כספי הציבור שישמשו לתשלום הפיצוי לצורך שיפור המתקן. פסק-הדין בית הדין קבע כי שדין התביעה בגין רכיב למתן פיצוי בשל תנאי העסקה בלתי הולמים להתקבל בחלקה לכל אחד מהעובדים בגין ₪ 3,000 ופסק פיצוי בגובה העסקתם בתנאים שאינם הולמים. בית הדין קבע כי העובדה שהמעסיקה מטפלת בליקויים אין די בה כדי להצדיק את דחיית הבקשה לפסיקת פיצויים כאשר מדובר בהפרות חוזרות. בית הדין עמד על מספר הסדרים הקובעים את היקף חובתו של מעסיק בנוגע לקיומם של תנאים פיזיים

העובדות המדובר בתביעתם המאוחדת של כארבעים וחמישה עובדים אשר הועסקו ברשות האוכלוסין ") כנגד העובדים וההגירה כפקחי הגירה (להלן " .)" המעסיקה "רשות האוכלוסין וההגירה" (להלן: " העובדים הועסקו אצל המעסיקה במבנה יביל העשוי .)" המתקן פח באזור התעשייה בבני ברק, להלן: (" העובדים תבעו סעדים שונים הנוגעים לרכיבי שכר שונים אשר לטענתם מגיעים להם ובנוסף תבעו לכל עובד בשל העסקתם ₪ 10,000 פיצוי כספי בסך בתנאים שאינם הולמים. העובדים טענו כי התנאים הפיזיים והתברואתיים במתקן היו בלתי סבירים בעליל. המתקן סבל מליקויים תברואתיים קשים, ובכלל זה מהימצאות חולדות ועכברים בכמויות גדולות, עובש על הקירות, תקרה אקוסטית מתפרקת (תוך שלעיתים נופלים ממנה חלקים) ומים שאינם ראויים לשתייה. במהלך דיוני ההוכחות העובדים תמכו את טענותיהם אלה בתמונות וסרטונים, ובנוסף העובדים הציגו דו"חות אובייקטיביים של גורמי בריאות שביקרו במתקן, מהם ניתן ללמוד על המצב החמור ששרר במתקן. המעסיקה טענה כי העובדים אינם זכאים לפיצוי. לטענת המעסיקה היא השקיעה כספים רבים בהכשרת המתקן והסבתו למשרדים, טיפלה

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2023 מאי 358 + נטו

תנאי עבודה

26

, בבית הדין האזורי לעבודה 62802-03-19 סע"ש ת"א, על ידי כב' השופט דורי ספיבק (סגן הנשיאה), 62802- התובעים: רועי חודדה ואח' (תיק מוביל 16444-07- ), זאב מילנר ואח' (תיק מוביל 03-19 ), הנתבעים: מדינת ישראל- רשות האוכלוסין 19 וההגירה, מדינת ישראל- משרד האוצר, אגף לשכר והסכמי עבודה, מדינת ישראל- נציבות שירות 9.11.2022 - המדינה, ניתן ב

נאותים במקום העבודה, והדגיש כי כל עובד זכאי לתנאים פיזיים הולמים במקום עבודתו, כנגזרת מהחובה החוקתית המוטלת על כל מעסיק מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לשמור על כבוד העובד, על צרכיו ועל סביבת עבודה ראויה עבורו. בית הדין דחה את טענת המעסיקה כי יש להפנות את כספי הציבור שישמשו לתשלום הפיצוי לצורך שיפור המתקן וקבע כי העובדה שהמדינה נדרשת להשקיע תקציבים על מנת להביא את המתקן למצב ראוי לשימוש, אינה צריכה לבוא על חשבון הפיצוי לעובדים, שכבודם כבני אדם נפגע.

2023 מאי 358 + נטו

27

יחסי עבודה

תקצירי פסיקה

אשר מהווה פגיעה בזכויותיו כעובד ומנעה ממנו זכויות סוציאליות ופנסיוניות שיש להן ערך כלכלי שלא ניתן לכימות. מודל ההתקשרות כקבלן משנה על בסיס עמלות בלבד אפשרה לנתבעת לנהל את פעילות התובע ואף להפיק ממנה רווחים ללא עלות וסיכון משמעותי. בנסיבות המקרה ולאור חובת תום הלב בקיום חוזה ובמשא ומתן לקראת כריתתו, בית ש"ח 50,000 הדין פסק לתובע פיצוי לא ממוני בסך ש"ח. 10,000 והוצאות משפט בסך , אור מוניץ – א.ד.ן 5049-05-19 ) סע"ש (תל אביב-יפו מילניום נדל"ן והשקעות בע"מ, (בפני כב' השופטת אופירה דגן-טוכמכר, נציגת ציבור (עובדים) עדנה מרקו * * * נדחתה תביעת יועץ חיצוני לבנק כעובד בגלל שבחר במודע בהתקשרות קבלנית בתמורה משמעותית ותבע בחוסר תום לב משווע התובע, בעל חברה, אשר התקשר בהסכם קבלני עם הבנק למתן שירותי יעוץ בתחום הרכש הטכנולוגי, שנה זכויות שונות כעובד הבנק בסכום 22 תבע אחרי מיליון ש"ח. 5 של כ-

ש"ח 50,000 בית הדין הטיל מיוזמתו פיצוי של נגד מעסיק ששלל מקבלן משנה גבולי מעמד וזכויות של עובד איש מכירות בפרויקט של חברת בנייה, תבע זכויות מכוח משפט העבודה המגן בשל יחסי עובד-מעסיק שהתקיימו לטענתו בינו לבין החברה, לאחר שהועסק בחברה שבע שנים וקיבל תמורה בחשבוניות. בית הדין דחה את התביעה ופסק כי בין הצדדים לא התקיימו יחסי עובד-מעסיק. אמנם, הפן החיובי של מבחן ההשתלבות התקיים, התובע היה חלק בלתי נפרדמליבתהפעילותהשיווקיתשל חברתהבנייה. עם זאת, הפן השלילי לא התקיים. התובע נתן שירותים בתחום הנדל"ן כעצמאי לפני ואחרי התקשרותו עם הנתבעת, הכנסותיו בחברה היו מעמלות בלבד וללא תמורה חודשית מובטחת. התמורה שקיבל הייתה גבוהה משל אנשי מכירות שכירים שעבדו עם התובע כתף אל כתף עבור אותה עסקה. בבחינת מבחני העזר, התובע לא הצליח להרים את הנטל להוכיח שהתקיימו יחסי עובד-מעסיק. למרות זאת בית הדין מצא לנכון לפסוק, מיוזמתו, לתובע פיצוי בגין נזק לא ממוני בשל התקשרות קבלנית של החברה עם התובע כנותן שירותים,

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online