נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

הסכמים קיבוציים

88

זכויותיהם ולכן ראיתי כחובה לחתום לראשונה על הרחבתו לכלל העובדים בתחום. הסכם זה יאפשר לעובדי המוקדים והסיור שכר ראוי ותנאים סוציאליים נוספים, אשר ישפיעו על הגברת הביטחון לאזרחים". : "בשורה חשובה לאלפי עובדות ועובדים יו"ר איגוד עובדי האבטחה, הניקיון והטיפול הסיעודי יוסי ברבי בענף המוקד והסיור, נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי ראשון ופורץ דרך שמקנה תוספות שכר משמעותיות בענף לרבות תוספות שכר, מענקי היקף משרה ומענקי מצוינות, קרן השתלמות ושי לחגים. אני מודה ליו"ר שפועל ללא הפסקה למען ציבור העובדים בהוצאת צווי הרחבה לשיפור תנאי ארנון בר-דוד ההסתדרות , וכן למנכ"ל קבוצת מוקד אמון ויו"ר ארגון חברות חגי הראל העסקתם ותנאי שכרם, למ"מ יו"ר האיגוד עו"ד . רפי סוויד המוקד ולחברי הנהלת הארגון חנה שניצר מטעם ההסתדרות עמלו על חתימת ההסכם: ראש הלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי עו"ד אדם בלומנברג. וסמנכ"ל כלכלה בהסתדרות רבקה ורבנר. צו ההרחבה גובש ונחתם בהמלצת הממונה הראשית על יחסי עבודה בזרוע העבודה, עו״ד

Made with FlippingBook - Online catalogs