נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

87

הסכמים קיבוציים

ההסתדרות חדשות ההסתדרות

ב' באלול, התשפ"ב 2022 באוגוסט, 29

נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי חדש, בשירות בין ההסתדרות לבין ארגון חברות המוקד ״ מוקדי הסיור ״ בשורה חשובה לעובדי שירותי המוקד והסיור: השרה אורנה ברביבאי חתמה היום על צו ההרחבה עבור שירותי המוקד והסיור. יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "זהו יום של בשורה לאלפי עובדים בכל רחבי הארץ. עובדים מסורים שעובדים במשמרות לא שגרתיות יזכו לראשונה לתנאי שכר הולמים וזכויותיהם יעוגנו תוך שמירה על ביטחונם התעסוקתי" שרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי חתמה היום (ב') על צו ההרחבה עבור שירותי המוקד והסיור. ענף עובדים, רובם מועסקים תחת ארגון חברות המוקד. מטרת ההסכם להעניק לעובדי 3,000- מוקדי הסיור מונה כ הסיור והמוקדים המבצעיים, שכר משופר, קרן השתלמות ושני מענקים ייחודיים. עיקרי ההסכם: קביעת שכר ענפי הגבוה משכר המינימום במשק, אשר עולה בהתאם לוותק, עד לגובה של , לעובדים עם ותק 7.5%-2.5% מעל שכר המינימום במשק. הפרשות מעסיק לקרן השתלמות, בגובה של 2.3% של שנתיים ומעלה. ככל שהוותק עולה, גובה הפרשת המעסיק עולה. בנוסף, יוענק מענק היקף משרה בסוף כל רבעון, לעובדים שביצעו היקף עבודה רחב, וכן מענק מצוינות רבעוני. : "זהו יום של בשורה לאלפי עובדים בכל רחבי הארץ. עובדים מסורים שעובדים יו"ר הסתדרות ארנון בר-דוד במשמרות לא שגרתיות יזכו לראשונה לתנאי שכר הולמים וזכויותיהם יעוגנו תוך שמירה על ביטחונם התעסוקתי. הבשורה אותנו אנו מביאים לאלפי משפחות היא תוצאה של התמדה ונחישות למען האדם העובד. תודה לשרת הכלכלה והתעשייה ברביבאי על הרחבת ההסכם, בזכות שיתוף הפעולה בינינו בחודשים האחרונים, שינינו את תנאי העסקתם של מאות אלפי עובדים במשק. תודה ליוסי ברבי יו״ר האיגוד שפעל לילות כימים ולכל השותפים למלאכה החשובה. נמשיך ונפעל לקראת עוד הסכמים פורצי דרך". לצד עובדי השמירה, 24/7 : "שירותי ״המוקד והסיור״ פועלים שרת הכלכלה והתעשייה, אורנה ברביבאי למען הביטחון וההגנה של אזרחי מדינת ישראל ואנו מחויבים לשיפור תנאי העסקתם. מדובר בהסכם המגן על

Made with FlippingBook - Online catalogs