נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

7

תוכן עניינים

ניתן להעסיק עובדים פלסטינאים בעלי היתר שהוכרו כמאוימים על רקע שיתוף פעולה עם ישראל או נטייתם המינית ללא הסדרת העסקתם עו"ד ראובן בבדז'נוב דרך יחידת המת"ש עובד זר באתר בניה שמעסיקיו התחלפו ונשלח למתקן כליאה זכאי לפיצויי פיטורים

62

64

וזכויות ממעסיקתו האחרונה ולא מבעל המניות בה

שכר >> תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

עו"ד מיטל דולב בלט 2022 (הוראת שעה), התשפ"ג-

65

עו"ד מיטל דולב בלט זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג

67

בחירות לכנסת >>

70

הודעה בדבר שבתון ביום הבחירות

עו"ד אנדראה קאופמן- חיקין השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה

71

הטרדה מינית >> חובותיו של מעביד במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה

עו"ד ג'ולייט אליהו

74

התפטרות ופיטורים >>

76

תקצירי פסיקה הוצאת העובדת מקבוצת הוואטצאפ של מקום העבודה בטרם קיום שימוע

עו"ד מעיין קישלס מהווה פגם בהליך הפיטורים

77

פרישה ופנסיה >> פיצוי נפסק לעובדת שלעת פרישה גילתה שהוטעתה והיא אינה זכאית פסק דין לפנסיה תקציבית בית הדין הא רצי חייב מעסיק להפריש לקרן הפנסיה גם בגין רכבי "פרמיה" עו"ד ראובן בבדז'נוב ו"בונוס" היות והיוו חלק משכרו הרגיל של העובד

80

84

עו"ד נדב טסלר מה קורה למקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה?

86

Made with FlippingBook - Online catalogs