נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

56

ביטוח

בכלל. מקום שבו הדב עדיין לא ניצוד ומסע הציד אף טרם יצא לדרכו ונמצא עדיין בשלב קדם המשפט, אין טעם ואין תוחלת להתכתש על קצה זנב פרוותו של הדב. הגיעה העת לבירור התביעה לגופה, ועל כגון דא נאמר: "הליכי גילוי מסמכים ושאלונים הינם הליכים מקדמיים שלא ניתן להפריז בחשיבותם... עם זאת, ההליכים המקדמיים הם אך הפרוזדור לטרקלין, וכאשר נוכחת הערכאה הדיונית כי בעלי הדין מתעכבים בפרוזדור יתר על המידה, רשאית היא לומר 'עד כאן' ולהורות על הגשת תצהירי עדות ראשית אף אם לא נסתיימו הליכי הגילוי המוקדם" בעניין סופר מדיק). 6720/13 (רע"א לסיכום, הבקשה נדחית , בית המשפט העליון, לפני כב' 5406/22 רע"א השופט י' עמית, המבקש: פלוני, המשיבים: הראל חברה לביטוח בע"מ, מדינת ישראל, קופת חולים מאוחדת, פלוני ,טיפול רפואי מידי (טר"מ) בע"מ, 30.08.2022 ניתן ב-

החיסיון/האינטרס המוגן, מקום בו התביעה היא גבולית מלכתחילה, אין לתלות עליה תלי תלים של הליכי גילוי מסמכים. כשלעצמי, אני סבור כי יש מקרים בהם ראוי להקדים גם בחינה לכאורית של התשתית הראייתית, למשל, מקום בו החיסיון בעניין 5247/15 נוגע לסודות מסחריים" (רע"א ג'אנופולוס). כמות האנרגיה שהושקעה בהתכתשות בין הצדדים על לוחות התמותה והטבלאות למיניהן וסוגיהן השונים, אינה מידתית כלל וכלל לנפקות המחלוקת ולעובדה שממילא יש בידי בית המשפט כלים להכריע בשאלות של קיצור תוחלת חיים, כפי שנעשה כדבר שבשגרה. לפני סיום העיר בית המשפט כי המבקש הלין על כך שהתיק מתנהל שבע שנים תמימות, ועל כן התבקש בית המשפט "ליתן עדיפות לתיק, להחיש את הדיון ליתן החלטות בעניין גילוי לוחות התמותה, ולקבוע את התיק להמשך ולראיות, מיד ובדחיפות לאחר גילוי לוחות התמותה". אכן, התיק מדשדש שנים במסדרון, והכל בשל לוחות התמותה, שאין בהם כל צורך ותועלתם לקידום התיק היא מזערית, אם

Made with FlippingBook - Online catalogs