נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

53

ביטוח

העליון דחה בקשה לגילוי מסמכים בתביעה נגד הראל - מדובר במידע עסקי מסחרי חסוי

הותירה אותו עם מוגבלות משמעותית וכן "סיכונים עתידיים קשים למאורע מוחי, זיהום במסתמים וכיו"ב רעות חולות". כלפי נטען כי התרשלה בכך שלא גילתה את מצבו הרפואי של המבקש במהלך הבדיקות לפני שירותו הצבאי או במהלך שירותו הצבאי. הראל נתבעה כמבטחת של קופת חולים מאוחדת. המבקש התייחס בהרחבה לתוחלת חייו הצפויה. נטען כי על פי הנתונים הקיימים כיום, , 44 שרידות לעבור את גיל 50% המבקש הוא בעל כ- אך לשיטתו הוא צפוי לתוחלת חיים מלאה ולכן יש לקבוע לו "תוחלת חיים דינאמית מלאה". במסגרת ההליכים המקדמיים, דרש המבקש מהראל גילוי מלוא לוחות התמותה שבהם היא עושה שימוש בכל תחומי פעילותה. הדרישה לגילוי מסמכים המשתרעת כל פני שלושה עמודים צפופים. משלא בא המבקש על סיפוקו מגילוי המסמכים והתשובות לשאלון של הראל ושל המדינה, הגיש בקשה לבית משפט קמא ובגדרה נתבקש, בין היתר, לחייב את המשיבות לגלות את המסמכים ולהשיב כדבעי על השאלונים. בית משפט קמא דחה את רובה ככולה של הבקשה בקובעו כי דרישתו: "... יותר משהיא נועדה לדרוש את העברה המסמכים באופן ראוי, יש בה כדי להטריד ולהתיש את הנתבעת.".

תקציר נדחתה בקשתו של תובע בנזיקין כי הראל תגלה את מלוא לוחות התמותה שבהם היא עושה שימוש בכל תחומי פעילותה. נקבע כי לצד הרלוונטיות השולית, קיים גם אינטרס נוגד של סודיות מסחרית, באשר יש להניח כי בתחרות שבין חברות הביטוח, לכל חברת ביטוח לוחות וטבלאות פנימיות ואקטואריה פנימית שעל פיהן היא עורכת את חישוביה העובדות וטענות הצדדים המבקש הגיש כנגד המשיבים תובענה בגין נזקי גוף ופגיעה באוטונומיה וכן פיצויים עונשיים בסך מיליון . לטענתו, בילדותו הוא סבל מדלקות רבות, ₪ וחצי לרבות ובפרט דלקות בדרכי הנשימה העליונות. בשנת , במהלך שירותו בצה"ל, הוא אובחן כסובל 2014 מאוושה לבבית, ובהמשך אובחן כסובל ממחלת לב ), ובשל כך rheumatic fever שגרונית (ראומטית) ( נאלץ לעבור ניתוח לב פתוח להחלפת המסתמיםשעבר בהצלחה. לטענתו מצבו הלבבי דהיום הוא תוצאה של אי טיפול מתאים בחיידק סטרפטוקוקוס ואי אבחון במועד של מחלת הלב ממנה הוא סובל. בשל כך נגזר עליו ליטול תרופות רבות למשך כל חייו, והמחלה

תקציר פסק הדין – באדיבות מאגר המידע המשפטי "דינים ועוד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs