נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

50

תוספת דחיית פרישה נבחנת לפי הכנסות בשנת מס ולא "בשנת גיל"

| רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה |

) באשה – הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש 2 ( לידתה,… ואם נתקיים בה אחד מאלה – גיל הפרישה: (א) נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה … והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית". לחוק הביטוח 245 הכנסה מרבית מוגדרת בסעיף הלאומי והיא מבוססת על לוח ט לחוק הביטוח לחוק). 1 ואילך לוח ט' 2022 הלאומי (בשנת לחוק הביטוח הלאומי קובע בעניין תוספת 249 סעיף דחיית קצבה: (א) "מבוטח שהגיע לגיל שבו היה זכאי לקצבת אזרח ותיק אילולא הייתה לו הכנסה העולה לקצבה 245 על ההכנסה המזכה אותו לפי סעיף כאמור, והכנסה זו מקורה במשלח יד, תוגדל

) דחה 34107-04-21 בית הדין הארצי לעבודה (עב"ל את תביעתה של דפנה מיאסניק 1/6/2022 ביום (להלן: "המבוטחת") לתשלום תוספת דחיית פרישה בגין השנה שקדמה לפרישתה (שנת הגיל), עקב אי עמידה בתנאי הבסיסי לתשלום תוספת דחיית פרישה -בשנה זו לא הגיעה ל"הכנסה מרבית" החודשים שקדמו 12 חודשים לפחות מתוך 9 במשך לפרישתה. תמצית עיקרי החוק (א) לחוק הביטוח הלאומי המסדיר את 245 בסעיף הגיל שבו יש זכאות לקבלת הקצבה, נקבע בין היתר כך: "הגיל לקצבת אזרח ותיק הוא – ) בגבר – שבעים שנים, ואם הכנסתו בשנת המס 1 ( אינה עולה על ההכנסה המרבית – גיל הפרישה;

השנים האחרונות מעניק ייעוץ והדרכות 30 הכותבים: רו"ח אורנה צח-גלרט - בעלת משרד רואי חשבון אורנה צח, שב- בתחומי הביטוח הלאומי למעסיקים, לעצמאים, ליחידים בעלי הכנסות, לרואי חשבון, ליועצי מס, לעורכי דין, לחשבי שכר ולאנשי מקצוע בתחום - הגנה על הזכויות, מניעת תביעות ובירוקרטיה, תכנון רילוקיישן ועוד. משמשת בהתנדבות כיו"ר , וכן פעילה בחקיקה בכנסת בנושאי הביטוח הלאומי 1994 ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם הביטוח הלאומי מאז . משתתפת בכל הקשור בתחומי הביטוח הלאומי גם בצוותי חשיבה, בתהליכי מיזוג 1994 כנציגת לשכת רואי חשבון מאז ורכישת חברות, בשירות של מיקור חוץ במחלקות מיסוי במשרדי ראיית חשבון ועורכי דין ועוד. הייעוץ של רו"ח צח- גלרט, משלב ידע רב בחוקי הביטוח הלאומי בהיבט המעמד והתשלום הנכון, ביחד עם ראיית הזכויות העתידיות ומיצוי ; דוא"ל ליצירת קשר - www.ornazach.co.il - זכויות לגמלאות ולכספים מהביטוח הלאומי. כתובת אתר אינטרנט ל ornazachcpa @ gmail.com חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs