נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

ת

2022 נובמבר 353 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה

עו"ד רן בינת בית הדין ביטל "כתב ויתור זכויות" עקב הטעיית העובד קיומם של יחסי עובד- מעסיק בין מאמנת כושר לחברה העוסקת בתעופה

14

עו"ד ג'ולייט אליהו

16

יחסי עבודה >>

18

תקצירי פסיקה ניוד עובד למחלקה אחרת בתפקיד אחר בטרם עריכת שימוע מהווה פגם משמעותי

עו"ד פזית לוי בהליך והרעת תנאים מוחשית

20

שעות עבודה ומנוחה >>

עו"ד הלית כהן-רזניצקי חיוב עובד לעבוד ביום הבחירות

22

עו"ד עמוס הלפרין שעות העבודה בערב חג

23

מס הכנסה >> רילוקיישן לאירופה, היבטי מס וביטוח לאומי בישראל

עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח)ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד דורון פסו

24

עו"ד עידו סמולר עובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי נוספות

27

Made with FlippingBook - Online catalogs