נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

49

והחלטה דיון ● הוכח כי בפועל חויב כל מועסק לתת משמרות גם בשבת. גם בקשות לפתרון הסעה על ידי גוי של שבת לא נענתה על ידי המעסיק, ומחיר העבודה היה צעדת בדד בלילות. חברו של המבוטח ובעל הבית העיד כי למבוטח היה מפתח, כי אכל וישן שם, כי היו לו שם חפצים אישיים – ספרים ובגדים ועוד, ופינה משלו. ● המבוטח לא יכול היה להגיע ברגל לביתו בירושלים מהמתקן בשבת, ולכן בית חברו היה בפועל מעונו של המבוטח בחג ובשבת, וכך פעל במשך שנים. בזאת יש עמידה בהוראות סעיף .)1 ( 80 ● אשר למשמעות המנוחה במתקן טרם יציאתו לדרך, נקבע: "ההפסקה בתוך מתקניו של המעסיק הייתה אילוץ לצורך מנוחה בין משמרת ארוכה ואינטנסיבית להליכה ארוכה ומאתגרת. לפיכך אינצידנטלית גם במד הזמן וגם בממד המהות. טענות הנתבע נדחות. לא הייתה כל סטייה או הפסקה על פי החוק והפסיקה". ● בית הדין גם מאמץ את אחד מטיעוני המבוטח בעניין זה: "…ראינו את התנומה הקלה בתוך מתקניו של המעסיק כלגיטימיות של העלמת עין מצידו, כאינצידנטלית ושאינה מהווה הפסקה או סטייה. אף מילולית לא מהווה הפסקה או ." באשר היא במתקנים עצמם סטייה בדרך יכולות מהדרך סטייה או בדרך הפסקה (איזו )? טרם החלה כלל להיות, אם היציאה לדרך סוף דבר התביעה התקבלה, ואירוע התקיפה החבלני הוכר גם כפגיעה בעבודה.

עיקר טענות הצדדים המבוטח

● אין מדובר כלל ב"ענייניו האישיים". ● הוא היה בדרכו מהמתקן שאבטח, למקום שבו לן בדרך כלל כשביצע שמירות כאמור. מקום מגוריו הקבוע הוא בירושלים, ולכן לא רלוונטי לחזור מהשמירה לביתו שלו ברגל, בשבת. ● מקום הלינה האמור הנחשב "ביתו" לעניין זה, הוא בית חברו; יש לו מפתח, יש לו מקום שהייה פנוי וקבוע וציוד אישי לשימושו בכל עת שהוא בא לשם במקרים דומים, עם או בלי נוכחות אותו חבר בבית. ● המנוחה שנח במתקן טרם יציאתו נכפתה לצורכי המעסיק על פי הסכם העבודה. הב"ל על המבוטח לחלוף שתי משוכות, שלא עבר: ● היה עליו לצאת לדרך מיד בסיום עבודתו, ומנוחתו שם לפני שיצא מהווה "הפסק של ממש". ● תכלית ההליכה המוכרת כפגיעה בעבודה היא ככל שהיה בדרכו ממקום העבודה למעונו. בית חברו אינו מעונו. שתי טענות נוספות שהועלו, ואותן דחה בית הדין טרם הכרעת הדין: , עוד "מיד על המקום" ● המבוטח עצמו בחר לו משמרות אלו, שנכנסו לתוך שבת. ● משהוכר המקרה כפעולת איבה והמבוטח מקבל בשל כך גמלה, אינו יוצא נפסד מכך שלא יוכר גם כנפגע עבודה, כתביעתו.

Made with FlippingBook - Online catalogs