נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

48

ויחל לקבל קצבת זקנה כדין בהיותו תושב ישראל. במקרה זה, גם אם יעזוב בהמשך את ישראל ויהפוך לתושב ארצות הברית, תישמר זכאותו לקבלת הקצבה מישראל.

(המחושבת בהתאם לשנות הוותק בישראל), גם אם בגיל הרלוונטי היה המבוטח תושב חוץ ולא תושב ישראל. באמנת הידידות עם ארצות הברית – נדרש כתנאי הכרחי שהמבוטח יהא תושב ישראל בגיל הרלוונטי,

אירוע איבה למאבטח שומר שבת, בדרך ממתקן מבודד, הוכר כתאונת עבודה

| מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה |

קיבל בית הדין האזורי את תביעתו של 1/6/2022 ביום ) (להלן: "המבוטח"), 2832-04-20 שחר סיביליה (ב"ל לתשלום דמי פגיעה, לאחר שנפגע באירוע איבה בדרכו ברגל בהיותו שומר שבת, ממתקן מבודד שבו עבד, למעון שבו התכוון ללון בשבת. רקע חוקי ) לחוק הביטוח הלאומי קובע: "רואים 1 ( 80 סעיף תאונה כתאונת עבודה" אף אם "אירעה תוך כדי לעבודה ממעונו או המבוטח של הליכתו נסיעתו או העבודה , מן במקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו ועקב נסיעתו ממקום עבודה אחד למשנהו למעונו, או זו". הליכתו או (ההדגשות כאן ןלהלן אינן במקור; ושימו לב לאי הסימטריה בסעיף, בין הליכה לעבודה ובין חזרה מהעבודה – ח"ח וי"ח).

תמצית עובדתית ● המבוטח עבד כמאבטח בבניין מבודד שאין יישוב מסביבו, בגוש עציון. ● בליל שבת מסוים, בהיותו שומר שבת, הלך ברגל בדרכו ממקום עבודתו למקום שבו התכוון ק"מ בדרך כפרית), 3 ללון בישוב אלון שבות (כ- הותקף על ידי מחבל ונפגע, באירוע שהוכר כל ידי הביטוח הלאומי (להלן: "הב"ל") כפעולת איבה. טרם יציאתו לדרך נח כשעתיים במתקן המעסיק. ● הב"ל דחה את התביעה בטענה כי התאונה אירעה לצורך עניין אישי, כי לא היה בדרכו למעונו שלו, וכי השהייה למנוחה בחדרי המעסיק טרם היציאה למעונו, לא הייתה למטרה הכרוכה במילוי חובותיו כלפי המעסיק ועל כן עלתה כדי "הפסקה של ממש".

הכותבים: חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs